Інші завдання дивись тут...

Завдання 1, 2  Ознайомлення з дробами

1/2 — одна друга, 3/7 — три сьомих, 4 /9 — чотири дев’ятих, 2/6 — дві шостих,

5/11 — п’ять одинадцятих, 13/45 — тринадцять сорок п’ятих, 26/100 — двадцять шість сотих

 

Завдання 3 

Четвертокласники на уроках мистецтва створювали графічні малюнки до казок. З'ясуйте, хто яку частину своєї серії малюнків уже виконав. Запишіть ім'я дитини та відповідний дріб.

Жан 2/3            Тарас 3/6                Яна 5/8

 

Завдання 4

А 1/5   Б 1/4    В 1/3    Г 1/7    Д 1/8     Е 1/6

 

Сторінка 22

Завдання 5

Напої — 60/100    

Овочі, фрукти, ягоди — 20/100

Хліб і злаки — 8/100

М'ясо — 2/100

Інше — 10/100

Розгляньте кругову діаграму.

Визначте, яку частину води, потрібну нашому ор­ганізму,

ми отримуємо з кожним видом продукту.

Запишіть дроби за зразком та порівняйте їх.

Скільки води ми споживаємо з продуктами харчування?

Завдання 6 

1/7 від 56   56 : 7 = 8

1/4 від 36   36 : 4 = 9

1/5 від 30   30 : 5 = 6

1/8 від 24  24 : 8 = 3

Ціле число, якщо 1/7 цього числа становить 6.   6 • 7 = 42

Ціле число, якщо 1/4 цього числа дорівнює 7.    7 • 4 = 28

Завдання 7

У Степана було 450 грн. 1/5 грошей школяр витратив на книжку. Скільки грошей залишилось у Степана?

Розв’язання

1) 450 : 5 = 90 (грн) – витратив.

2) 450 – 90 = 360 (грн)

Відповідь: у Степана залишилось 360 гривень.

� Обернена задача.

Степан витратив на книжку 90 грн, що становило 1/5 від усіх грошей, що мав школяр.  Скільки грошей залишилось у Степана?

Розв’язання

1) 90 • 5 = 450 (грн) – було в Степана.

2) 450 – 90 = 360 (грн)

Відповідь: у Степана залишилось 360 гривень.

 

Завдання 8 Рівняння

6 • х = 189 – 105

6 • х = 84

х = 84 : 6

х = 14

6 • 14 = 84

189 – 105 = 84

84 = 84

а • 9 = 490 – 310

а • 9 = 180

а = 180 : 9

а = 20

20 • 9 = 180

490 – 310 = 180

180 = 180

150 : х = 120 – 90

150 : х = 30

х = 150 : 30

х = 5

150 : 5 = 30

120 – 90 = 30

30 = 30

Завдання 9

1/4 від 12  12 : 4 = 3

1/6 від 42  42 : 6 = 7

1/7 від 49  49 : 7 = 7

Якщо 1/2 цього числа становить 8, тоді  8 • 2 = 16

Якщо 1/3 цього числа дорівнює 9, тоді 9 • 3 = 27

1/5 від 2 м  20 дм : 5 = 4 дм

1/6 від 1 год  60 хв : 6 = 1 хв

1/7 від 70 см  70 см : 7 = 10 см

Сторінка 23  Десяткова система числення. Утворення розрядних одиниць

Завдання 1 Поясніть, які розрядні одиниці позначає виділена цифра в кожному числі.

1) 564 – 5 одиниць у третьому розряді, 357 – 5 одиниць у другому розряді, 925 – 5 одиниць у першому розряді.

2) 824 – 8 одиниць у третьому розряді, 386 – 8 одиниць у другому розряді, 708 – 8 одиниць у першому розряді.

3) 763 – 7 одиниць у третьому розряді, 478 – 7 одиниць у другому розряді, 107 – 7 одиниць у першому розряді.

 

Завдання 2  Числа, які містять у одному зі своїх розрядів 5 одиниць. Що це за розряд?

1) 105 – 5 одиниць у першому розряді   2) 950 – 5 одиниць у другому розряді  3) 510 – 5 одиниць у третьому розряді.

 

Завдання 3  Упорядкували ряд чисел (76, 420, 10, 29, 764, 7, 920, 84, 17) від найменшого до найбільшого: 7, 10, 17, 29, 76, 84, 420, 764, 920

 

Завдання 4 Натуральні числа

Поставили на інше місце цифри 7 і 3 в поданих числах

627 —> 726 —> 672           536 —> 356 —> 563       823 —> 328 —> 832

 

Сторінка 24

Завдання 5  Поставили на інше місце цифри 5 і 6 у поданих числах.

354 —> 534 —> 345    581 —> 851 —> 185    683 —> 863 —> 386     467 —> 647 —> 476

 

Завдання 6 

Двоцифрові числа (24, 57, 36, 79, 14, 95, 16) в порядку збільшення: 14, 16, 24, 36, 57, 79, 95

Трицифрові числа (455, 105, 913, 654, 338, 104, 217) в порядку збільшення: 104, 105, 217, 338, 455, 654, 913

 

Завдання 7  Розрядний склад чисел

У числі 786:

6 одиниць у розряді одиниць;

8 одиниць у розряді десятків;

7 одиниць у розряді сотень.

У числі 414:

4 одиниці в розряді одиниць;

1 одиниця в розряді десятків;

4 одиниці в розряді сотень.

Завдання 8

А. 842, 653, 215, 960, 721, 469, 306. Трицифрові числа, у яких цифра 6 позначає кількість одиниць у різних розрядах:

653, 960, 306

Б. 359, 278, 915, 872, 594, 782. Числа, у яких позначено кількість одиниць у розряді сотень, десятків і одиниць цифрою 5.

594, 359, 915.

Потім виконай таку вправу для цифри 9:

915, 594, 359

 

Завдання 9 Письмове додавання

Сума чисел 327 і 186

Різниця чисел 327 і 186

Сума чисел 486 і 224

Різниця чисел 486 і 224

+327

  186

  513

_327

  186

  141

+486

  224

  710

_486

  224

  262

Завдання 10

Номери геометричних фігур, які вивчали: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13

 

Завдання 11 

Іменовані числа: 14 км, 75 м, 105 м

 

Сторінка 25 – 26

Завдання 12, 13

10 000, 30 000, 50 00070 000, 90 000

1 000 000, 800 000, 600 000, 400 000, 200 000

 

Завдання 14, 15

1 дес. = 10 од.                        1 дес. тис. = 10 тис.         

1 сот. = 10 дес.                       1 сот. тис. = 10 дес. тис.     

1 тис. = 10 сот.                       1 млн = 10 сот. тис.

 

Завдання 16

А. три тисячі — 3000, двісті тисяч — 200 000, триста — 300, тисяча — 1000, мільйон — 1 000 000, сто тисяч — 100 000, десять тисяч — 10 000, сто — 100

Б. Запиши числа від найменшого до найбільшого: 1, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000.

Завдання 17

х + 245 = 650 + 150

х + 245 = 800

х = 800 – 245

х = 555

413 + х = 500 + 255

413 + х = 755

х = 755 – 413

х = 342

х – (230 + 15) = 399

х – 245 = 399

х = 399 + 245

х = 644

(720 – 110) – х = 138

610 – х = 138

х = 610 – 138

х = 472

Завдання 18

Навколо спортмайданчика побудували паркан прямокутної форми. Його периметр 90 м, довжина — 30 м. Знайдіть ширину паркану.

Розв’язання

1) 30 + 30 = 60 (м) – дві довжини

2) (90 – 60) : 2 = 15 (м)

Відповідь: ширина паркану 15 метрів.

 

Завдання 19 Під час прогулянок звертай увагу на багатоцифрові числа, які тобі зустрічають­ся (номери автомобілів, цінники в крамницях тощо). Спробуй запам'ятати 2–3 такі числа: 54 – 68 (номер машини), 110 (грн), 15 (м).

 

Сторінка 27  Класи чисел. Читання і запис багатоцифрових чисел

Завдання 1 Групування розрядів у класи

У числі 265 319 шість розрядів.

Клас тисяч

Клас одиниць

Число

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

2

6

5

3

1

9

265 319

Завдання 2

Чотирицифрові числа

П'ятицифрові числа

Шестицифрові числа

1234; 2000

37 005; 64 527

806 210; 850 004

Завдання 3

Клас тисяч

Клас одиниць

Число

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

7

9

4

3

2

0

794 320

Сімсот дев’яносто чотири тисячі триста двадцять.

 

Сторінка 28

Завдання 4  Будь–які шестицифрові числа, які мають одиниці всіх розрядів:

Клас тисяч

Клас одиниць

Число

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

1

2

4

3

1

5

124 315

5

7

8

1

3

4

578 134

Завдання 5

Фігури з об'ємною геометричною фігурою — прямокутним паралелепіпедом: автобус, книга, коробка, валіза, дошка, паркан, ґумка, печиво, шафа, пенал.

 

Завдання 6  З ряду чисел 84 524, 12 341, 5671, 253 691, 25 335, 861, 11 112

Олегові треба виписати усі п’ятицифрові числа: 84 524, 12 341, 25 335, 11 112.

На­талці треба виписати усі числа, які закінчуються одиницею: 12 341, 5671, 253 691, 861.

Запиши число, яке виписали обоє одно­класників: 12 341

 

Завдання 7

А. Із чисел 3875, 98 209, 764 092, 485 615, 25 100, 691, 10 217, 81 440, 804 410 випиши тільки п'ятицифрові числа:

98 209, 25 100, 10 217, 81 440

Б Запиши у три стовпчики: чотирицифрові, п'ятицифрові та шестицифрові числа.

Чотирицифрові числа

П’ятицифрові числа

Шестицифрові числа

3425, 5136, 7215, 5642, 3286

24 222, 12 271, 84 534, 14 162

672 317, 167 489, 326 476, 937 951

Завдання 8

У книжці 64 сторінки. Першого дня учень прочитав 1/8 обсягу книжки, а другого дня — 1/4 решти. Скільки всього сторінок книжки прочитав учень за два дні?

Розв’язання

1) 64 : 8 = 8 (стор.) – першого дня.

2) 64 – 8 = 56 (стор.) – решта.

3) 56 : 4 = 14 (стор.) – другого дня.

4) 8 + 14 = 22 (стор.)

Відповідь: за два дні учень прочитав 22 сторінки.

 

Завдання 9 Нерівності

350 – х > 240

х = 0, 1, 10

k • 3 < 27

k = 0, 1, 2

d : 5 > 6

d = 35, 40, 45

Завдання 10 Утвори шість трицифрових чисел із цифр 6, 3, 9, не повторюючи їх. Яке з них найбільше? найменше?

369, 396, 639, 693, 936, 963.   Найбільше 963, а найменше 369.

 

Сторінка 29

Завдання 11  Прочитайте багатоцифрові числа з таблиці та запишіть їх у зошит. Підкресліть розряди, у яких немає одиниць.

506 – п’ятсот шість

1051 – одна тисяча п’ятдесят один

20709 – двадцять тисяч сімсот дев’ять

35180 – тридцять п’ять тисяч сто вісімдесят

109045 – сто дев’ять тисяч сорок п’ять

940803 – дев’ятсот сорок вісімсот три

Завдання 12  Випишіть спочатку чотирицифрові числа, потім п'ятицифрове та насамкінець шестицифрове числа. Підкресліть і назвіть розряди, у яких нуль одиниць.

• Відстань між центрами Землі та Місяця становить 384 400 км.

• Найвища точка України — гора Говерла в Українських Карпатах, висота якої 2061 м.

• Відстань від Львова до Харкова становить 1017 км, яку авто­шляхами можна подолати за 13 годин.

• Станом на січень 2020 року в Україні було 17 168 закладів загаль­ної середньої освіти.

Чотирицифрові числа

П’ятицифрові числа

Шестицифрові числа

2061, 1017, 2020

17 168

384 400

Завдання 13  Серед поданих чисел (24 812, 50 018, 641, 403 806, 137 008, 910 184, 1785, 28 213) пари, у яких цифра 8 позначає кількість одиниць одного розряду: 

24 812 і 403 806;     50 018 і 137 008;   910 184 і 1785

 

Сторінка 30

Завдання 14

Триста двадцять одна тисяча сорок п'ять — 321 45.

Вісімсот тисяч сто одинадцять — 800 111.

Сімдесят п'ять тисяч двадцять сім — 75 027.

 

Завдання 15  П'ятицифрові числа, у яких:

1) нуль у розряді одиниць: 12 510

2) нуль у розряді десятків: 12 501

3) нуль у розряді сотень: 15 012

4) нуль у розряді одиниць тисяч:  10 512

5) нуль у розряді десятків і тисяч: 10 502

 

Завдання 16

А Запиши цифрами числа та підкресли в них розряди, у яких немає одиниць:

сімсот чотири тисячі триста двадцять — 704 320;

триста п'ять тисяч шістсот сорок — 305 640;

двісті сорок одна тисяча вісімсот три — 241 803.

Б. Запиши цифрами числа.

1) двадцять п'ять тисяч триста шістдесят чотири —  25 364

2) десять тисяч сто дванадцять — 20 112

3) вісім тисяч сорок один — 8 041

4) дев'ятсот тисяч дев'яносто три — 900 093

 

Завдання 17

Купили 5 плиток шоколаду за ціною 20 грн кожна, і 12 цукерок за ціною 10 грн кожна. Яка вартість покупки?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Шоколад

20 грн

5 шт.

?

?

Цукерка

10 грн

12 шт.

?

 Розв’язання

1) 20 • 5 + 10 • 12 = 100 + 120 = 220 (грн)

Відповідь: вартість покупки 220 гривень.

 

Завдання 18

Побудуйте коло з центром в точці О, діаметр якого 60 мм = 6 см, тоді радіус дорівнює 3 см.

 

Б. Постав точки F, L, K, які належать колу, та точки C, M, E, які не належать колу.

 

Завдання 19 Дізнайся з допомогою дорослих, скільки мешканців проживає у твоєму насе­леному пункті. Уклади таблицю, як у завданні 16–А, та впиши до неї це число. За потреби добудуй ліворуч іще один стовпчик класу мільйонів із розрядом одиниць мільйонів.

1 124 315 – один мільйон сто двадцять чотири тисячі триста п'ятнадцять 

Клас мільйонів

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні

мільйонів

Десятки

мільйонів

Одиниці

мільйонів

Сотні

тисяч

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

 

 

1

1

2

4

3

1

5

Інші завдання дивись тут...