CТОРІНКА 20
4 м 5 дм = 45 дм 
7 см 2 мм = 72 мм 
2 т 3 ц = 23 ц 
3 м 80 см = 380 см
5 дм 7 мм = 507 мм 
6 ц 18 кг = 618 кг 
9 км 200 м = 9200 м
2 т 500 кг = 2500 кг
4 м 8 мм = 4008 мм
5 год 15 хв = 315 хв 
8 хв 20 с = 500 с 
4 хв 37 с = 277 с 
3 доби 12 год = 84 год 
5 діб 18 год = 138 год 
11 діб 17 год = 281 год 
2 р. 9 міс. = 33 міс.
5 р. 4 міс. = 64 міс.
3 р. 11 міс. = 47 міс.
Завдання 2
25 мм = 2 см 5 мм 
45 ц = 4 т 5 ц 
92 дм = 9 м 2 дм 
502 кг = 5 ц 2 кг 
430 мм = 4 дм 30 мм 
714 см = 7 м 14 см 
3126 г = 3 кг 126 г
5400 м = 5 км 400 м
84 670 кг = 84 т 670 кг
6 см 7 мм  8 = 53 см 6 мм 
х 67
    8
 536 (мм) 
3 ц 72 кг  6 = 22 ц 32 кг 
х 372
     6
 2232 (кг)
5 км 316 м  9 = 47 км 844 м
х 5316
       9
 47844 (м)
Завдання 4
Щоденне тренування спортсмена-бігуна складається з чотирьох забігів на дистанцію 1 км 275 м. Скільки кілометрів і метрів пробігає спортсмен щодня?
Розв'язання
1 км 275 м  4 = 5 км 100 м
х 1275
       4
  5100 (м) 
Відповідь: спортсмен щодня пробігає 5 км 100 м.
 
CТОРІНКА 21
120 хв = 2 год 
126 хв = 2 год 6 хв 
180 с = 3 хв 
186 с = 3 хв 6 с 
48 год = 2 доби
50 год = 2 доби 2 год
6 м 44 см  2 = 12 м 88 см 
х 644
     2
 1288 (см) 
4 ц 27 кг  8 = 34 ц 16 кг
х 427
     8
 3416 (кг)
3 км 128 м  4 = 12 км 512 м
х 3128
       4
 12512 (м)
Завдання 7
За таблицею дізнайтеся, скільки кожного продукту харчування в поданих одиницях вимірювання міститься на складі.
Кількість
стелажів
на складі 
 
5 шт. 
 
7 шт. 
6 шт.
3 шт.
Продукт
і його
маса на
1 стелажі
Пшоно
3 ц 17 кг
Гречка
4 ц 82 кг
Рис
5 ц 62 кг
Горох
2 ц 39 кг
Продукту в 
поданих
одиницях є
на складі
15 ц 85 кг
33 ц 74 кг
33 ц 72 кг
7 ц 17 кг
Обрахунки

х 317

     5

 1585 (кг)

х 482

     7

 3374 (кг)

х 562

     6

 3372 (кг)

х 239

     3

  717 (кг)

Завдання 8
А. 5 ц 16 кг  7 = 36 ц 12 кг 
х 516
     7
 3612 (кг) 
2 м 43 см  3 = 7 м 29 см
х 243
     3
  729 (см)
12 м 15 см  6 = 72 м 90 см
х 1215
       6
  7290 (см)
16 ц 27 кг  5 = 81 ц 35 кг

х 1627

       5

  8135 (кг)

Б. 8 см 5 мм  4 = 34 см
х 85
    4
 340 (см)
25 кг 250 г  6 = 151 кг 500 г
х 25250
       6 
 151500 (г)
19 км 246 м  2 = 38 км 492 м

х 19246

        2

  38492 (м)

36 т 694 кг  8 = 293 т 552 кг

х 36694

        8

 293552 (кг)

Завдання 9
За 4 кг цибулі заплатили 52 грн. Скільки треба заплатити за 5 кг такої самої цибулі?
Короткий запис
4 кг — 52 грн
5 кг — ?
Розв'язання
1) 52 : 4 = 13 (грн) – заплатили за 1 кг
2) 13  5 = 65 (грн)
Відповідь: треба заплатити 65 гривень.
За 4 кг цибулі заплатили 52 грн. Скільки треба заплатити за 12 кг такої самої цибулі?
Короткий запис
4 кг — 52 грн
12 кг — ?
Розв'язання
1) 12 : 4 = 3 (р.) – у стільки разів більше
2) 52  3 = 156 (грн)
Відповідь: треба заплатити 156 гривень.

 

Завдання 10
Побудуйте прямокутник ABCD зі сторонами 3 см 4 мм і 2 см 5 мм та квадрат OKLM зі стороною 4 см 2 мм. Обчисліть периметри цих фігур. Порівняйте, периметр якого чотирикутника більший і на скільки.
РABCD= (3 cм 4 мм + 2 см 5 мм) • 2 = 5 см 9 мм • 2 = 11 см 8 мм
РOKLM= 4 cм 2 мм • 4 = 16 см 8 мм
РOKLM – РABCD = 16 см 8 мм – 11 см 8 мм = 5 см
Відповідь: периметр квадрата на 5 см більший.

 

Завдання 11
3 м 7 дм  5 18 м 5 дм 
х 37
    5
 185 (дм) 
8 дм 4 см  8 67 дм 2 см
х 84
    8
  672 (см)
14 кг 120 г  5 = 70 кг 600 г
х 14120
       5 
  70600 (см)
17 м 26 см  4 = 69 м 4 см

х 1726

       4

  6904 (см)

5 км 234 м  7 = 36 км 638 м 
х 5234
       7
 36638 (м)
4 т 367 кг • 4 = 17 т 468 кг
х 4367
       4
 17468 (кг)
 
CТОРІНКА 22
Завдання 1

_340 |  4 

 32     85

 _20

   20

     0

_729 |  9 

 72     81

   _9

     9

     0

_520 |  8  

 48     65

 _40

   40

     0

_345 |  3  

 3      115

 _4

   3

 _15

   15

     0

х 85
    4
 340 
х 81
    9
 729 
х 65
    8
 520 
х 115
     3
  345 
Завдання 2
32000 : 8 = 32 тис. : 8 = 4 тис. = 4 000
16000 : 4 = 16 тис. : 4 = 4 тис. = 4 000
20000 : 5 = 20 тис. : 5 = 4 тис. = 4 000
30000 : 5 = 30 тис. : 5 = 6 тис. = 6 000 
2100 : 3 = 21 сот. : 3 = 7 сот. = 700
1800 : 3 18 сот. : 3 = 6 сот. = 600
1400 : 7 14 сот. : 7 = 2 сот. = 200
5400 : 6 54 сот. : 6 = 9 сот. = 900 

_48500 |  5    

 45        9700

 _35

   35

     0

_35600 |  4     

 32         8900

 _36

   36

     0

_864000 |  2      

 8          432000

 _6

   6

    _4

      4

      0

_68400 |  2     

 6         34200

 _8

   8

    _4

      4

       0

_169200 |  3      

 15          56400

 _19

   18

   _12

     12

       0

_155700 |  9     

   9         17300

  _65

    63

    _27

      27

        0

Завдання 4
Обчисліть «ланцюжок».
52600 • 3 : 4 : 5 • 6 : 2 = 23670
х 52600
     3   
 157800

_157800 |  4     

 12           39450

 _37

   36

    _18

      18

        0 

_39450 |  5     

 35         7890

 _44

   40

   _45

     45

       0 

х 7890

     6 

 47340

_47340 |  2     

 4          23670

  _7

   6

    _3

      2

     _14
       14
         0
Завдання 5

368 900 > 7 у 52700 разів

128 400 > 6 у 21400 разів

_368900 |  7     

 35          52700

 _18

   14

   _49

     49

       0

_128400 |  6      

 12           21400

   _8

     6

    _24

      24

        0

Завдання 6

_62400 |  4    

 4         15600

_22

  20

  _24

    24

      0

_99600 |  4    

 8         24900

_19

  16

  _36

    36

      0

_268400 |  4     

 24          67100

 _28

   28

     _4

       4

        0

Завдання 7 Рівняння

х  6 = 200200 + 8000

х  6 = 208200

х = 208200 : 6

х = 34700

34700  6 = 200200 + 8000

208200 = 208200

 х = 185000 + 27000

 х = 212000

х = 212000 : 5

х = 42400

 42400 = 185000 + 27000

212000 = 212000

_208200 |  6     

 18         34700

 _28

   24

   _42

     42

       0

х 34700

      6  

 208200

+ 200200

      8000

   208200

_212000 |  5     

 20         42400

 _12

   10

   _20

     20

       0

х 42400

      5  

 212000

+ 185000

    17000

   212000

 
CТОРІНКА 23
Завдання 8

_25000 |  5   

 25        5000

   0

_14400 |  4   

 12        3600

 _24

   24

     0

_297000 |  3    

 27         99000

 _27

   27

     0

_38400 |  4    

 36        9600

 _24

   24

     0

х  7 = 59500

х = 59500 : 7

х = 8500

8500  7 = 59500

59500 = 59500

х  5 = 46500

х = 46500 : 5

х = 9300

9300  5 = 46500

46500 = 46500

Завдання 9 Ознайомлення з дробами
1) В 1 цілому три третіх частин, шість шостих частин, дев’ять дев’ятих частин.
2) В одній третій частині вміщується дві шостих частини, три дев’ятих частини.
3) У двох шостих частинах уміщується три дев’ятих частин.
4) Що більше — п’ять дев’ятих чи дві третіх? 2/3
5/9 < 2/3
5) Що менше — чотири шостих чи сім дев’ятих? 4/6
4/6 < 7/9

 

Завдання 10
1/т  це 1000 кг : 2 = 500 кг
1/8 т  це 1000 кг : 8 = 125 кг
2/5 т — це 1000 кг : 5 • 2 = 400 кг
7/10 т  це 1000 кг : 10 • 7 = 700 кг

 

Завдання 11
До супермаркету привезли 1 т 2 ц моркви. Третину моркви виклали на прилавок, а решту розфасували в пакети по 2 кг в кожний. Скільки пакетів знадобилося для фасування моркви?
Розв'язання
1 т 2 ц = 1200 кг
1) 1200 : 3 = 400 (кг) – на прилавку
2) 1200 – 400 = 800 (кг) – решта
3) 800 : 2 = 400 (п.)
Відповідь: для фасування знадобилося 400 пакетів.

 

Завдання 12

_13746 |  3     

  12        4582

  _17

    15

    _24

      24

        _6

          6

          0

_4890 |  6   

 48       815

  _9

    6

   _30

     30

       0

_87822 |  7    

 7          12546

_17

  14

  _38

    35

    _22

      21

      _22

        21

          0

х 4582

       3

 13746

х 815

      6

 4890

х 12546

         7

   87822

Б. Знайди частини від поданих чисел.

1572 : 4  1 = 393 

19200 : 6  1 = 3200

4760 : 5  1 = 952

_1572 |  4     

 12        393

 _37

   36

   _12

     12

       0

_19200 | 6     

  18        3200

  _12

    12

      0

_4760 |  5    

  45       952

  _26

    25

    _10

      10

        0