Інші завдання дивись тут...

§ 118 Завдання 452 Порядок дій

Обчисліть «ланцюжок» виразів і дізнаєтеся, на яку глибину (у метрах) можуть занурюватися кашалоти.

1500 • 3 : 100 • 20 : 30 • 100 = 3000
1500 • 3 = 4500
4500 : 100 = 45
45 • 20 = 900
900 : 30 = 30
30 • 100 = 3000

Глибина рекордного занурення морського слона, найбільшого з усіх тюленів, становить 2388 м. На скільки метрів глибше може занурюватися кашалот, ніж морський слон? 3000  2388 = 612 (м)

 

Завдання 453 Рівняння

у : 508 = 1000 + 326

у : 508 = 1326

у = 1326 • 508

у = 673608

х + 4217 = 672 • 175

х + 4217 = 117600

х = 117600  4217

х = 113383

х 1326
    508
 10608
6630   
673608
х 672
   172
  1344
 4704
 672   
 115584
Завдання 454

2169 + 412 • 207 = 87453

х  412
   207
  2884
824  
85284
+  2169
  85284
  87453
Завдання 455
(7368 : 24 + 369) • 204  1036 =  136868
_7368 | 24 

 72      307

 _168

   168

      0
+ 307
   369
   676
х   676
    204
   2704
1352   
137904
_ 137904
      1036
   136868
Завдання 456

У цистерні було 3128 л молока. Після того як із неї розли­ли молоко в бідони по 34 л у кожний, у цистерні залиши­лося 680 л молока. Скільки бідонів наповнили молоком?

Короткий запис

Було  3128 л

Розлили  ? б. по 34 л

Залишилося  680 л

Розв'язання

1) 3128  680 = 2448 (л)  розлили молока.

2) 2448 : 34 = 72 (б.)

Відповідь: молоком наповнили 72 бідони.

 

Завдання 457

Мотоцикліст за 3 год проїхав 168 км. На зворотному шляху він зменшив швидкість на 14 км/год. За скільки годин мотоцикліст подолав зворотний шлях?

 
Швидкість
Час
Відстань
Прямий шлях
? км/год
3 год
168 км
Зворотній шлях 
?, на 14 км/год менше
? год
168 км
Розв'язання

1) 168 : 3 = (150 + 18) : 3 = 56 (км/год) – швидкість на прямому шляху.

2) 56 – 14 = 42 (км/год) – швидкість на зворотному шляху.

3) 168 : 42 = 4 (год) – час на зворотному шляху.

Відповідь: зворотний шлях мотоцикліст подолає за 4 год.

 

Завдання 458

Скільки трикутників зображено на малюнку? Яку довжину мають їхні сторони? Обчисли площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру найбільшого трикутника.

Розв'язання

Довжина сторони малих трикутників  1 см, середніх  2 см, трохи більших  3 см, найбільший  4 см.

1) 4 см • 3 = 12 см – периметр найбільшого трикутника та квадрата.

2) 12 : 4 = 3 см – сторона квадрата.

3) 3 см • 3 см = 9 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата 9 см2.

 

Завдання 459

(7344 : 24 + 1045) • 27 =  36477
_7344 | 24 

 72      306

 _144

   144

      0
+ 306
  1045
  1351
х 1351
     27
  9457
 2702 
 36477
Завдання 460

На початку року дитячу бібліотеку відвідувала певна кіль­кість читачів. Наприкінці року їхня кількість збільшилась у 12 разів. Читачів молодших класів стало 700, а серед­ніх і старших класів — 1796. Скільки читачів відвідувало дитячу бібліотеку на початку року?

Розв'язання

1) 1796 + 700 = 2496 (ч.) – відвідало наприкінці року.

2) 2496 : 12 = 208 (ч.) – відвідало на початку року.

Відповідь: 208 читачів.

 

 

§ 119 Завдання 461

Обчисліть «ланцюжок» виразів і дізнаєтеся, на якій глибині (у метрах) мешкають певні види морських губок.

408 • 5 : 10 : 2 – 2 • 8 • 10 + 500 = 8500
408 • 5 = 2040
2040 : 10 = 204
204 : 2 = 102
102 – 2 = 100
100 • 8 = 800
800 • 10 = 8000
8000 + 500 = 8500
Запишіть це число в кілометрах і метрах. 8500 м = 8000 м + 500 м = 8 км 500 м

 

Завдання 462 Одиниці вимірювання

300 см = 3 м

2000 мм = 200 см = 2 м

700 кг = 7 ц

12000 кг = 12 т

8000 м = 8 км

700 см2 = 7 дм2

870 дм = 87 м

11000 г = 11 кг

Завдання 463 Письмове множення
х  7138
     105
  35690
7138   
749490
х 5206
    113
 15618
 5206
5206  
588278
х 1718
      320
   3436
  5154   
  549760

Завдання 464

441 • 204 + 203 416 : 2 = 191672

402 800 : 2  315 • 104 = 168640

х  441
   204
  1764
882   
89964
_203416 | 2      

  2         101708

   _3

     2

    _14
      14
        _16
          16
            0
+ 89964
 101708
 191672
 
_402800 | 2      

  4         201400

   _2

     2

      _8
        8
        0
х 315
  104
 1260
315  
32760
_ 201400
    32760
   168640

Завдання 465

Знайди периметр прямокутника, ширина якого дорів­нює 4 см, що в 3 рази менше за його довжину. Побудуй цей прямокутник. Обчисли його площу.

Короткий запис

Ширина  4 см, що в 3 рази менше, ніж довжина

Довжина  ?

Площа  ?

Розв'язання

1) 4 • 3 = 12 (см) – довжина прямокутника.

2) 12 • 4 = 48 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 48 см2.

 

Завдання 466

Автобус має проїхати 396 км. За 4 год він подолав 260 км, після чого збільшив швидкість на 3 км/год. За який час автобус проїде решту шляху?

  Швидкість
Час
Загальна відстань
Спочатку
?
4 год
260 км
396 км
Потім
?, на 3 км/год більше
?
?

Розв'язання

1) 260 : 4 = (240 + 20) : 4 = 65 (км/год) – швидкість спочатку.

2) 65 + 3 = 68 (км) – швидкість потім.

3) 396 – 260 = 136 (км) – решта шляху.

4) 136 : 68 = 2 (год) – час проїде решту шляху.

Відповідь: решту шляху автобус проїде за 2 год.

 

Завдання 467

Довжина сторони квадрата дорівнює довжині меншої сто­рони прямокутника. Яка із цих фігур має більшу площу?

Розв'язання

Sкв. = a • a, Sпр. = a • b. Якшо a < b, тоді a • a < a • b, тому Sкв. < Sпр.

Відповідь: більшу площу має прямокутник.

 

Завдання 468

х  564
   321
   564
 1128
1692   
181044
х  3172
     207
  22204
6344   
656604
х 3206
    128
 25648
 6412
3206   
410368

Завдання 469

Ательє пошило на замовлення 130 пальт і 145 курток. Кожне пальто коштує 4700 грн, а куртка — 2400 грн. На яку суму виконало замовлення ательє?

Короткий запис

130 п. по 4700 грн — ?

145 к. по 2400 грн — ?

Разом — ?

х 4700
  130   
 141
 47     
 611000
х 2400
 145   
 120
 96
24      
348000
+ 611000
   348000
   959000

Розв'язання

1) 4700  130 = 611000 (грн) – вартість пальт.

2) 2400  145 = 348000 (грн) – вартість курток.

3) 611000 + 348000 = 959000 (грн) – загальна вартість.

Відповідь: ательє виконало замовлення на 959000 грн.

§ 120 Завдання 470

Число 318 помножте на суму чисел 827 і 173. 

318 • (827 + 173) = 318 • 1000 = 318000

Добуток чисел 1264 і 50 збільште на 320.

1264 • 50 + 320 = 1264 : 2 • 100 + 320 = 632 • 100 + 320 = 63200 + 320 = 63520

Число 2600 поділіть на добуток чисел 13 і 10.

2600 : (13 • 10) =2600 : 130 = 20

Число 1625 поділіть на різницю чисел 257 і 244.

1625 : (257 – 244) = 1625 : 13 = 125

 

Завдання 471 Ділення з остачею

157 : 154 = 1 (ост.3)
446 : 222 = 2 (ост.2) 
685 : 342 = 2 (ост.1)
892 : 431 = 2 (ост.30)
333 : 111 = 3
960 : 320 = 3
840 : 420 = 2
1020 : 510 = 2

Завдання 472, 473 Письмове ділення

_201082 | 542 

  1626      371

  _3848

    3794

      _542
        542
           0
_75768 | 462 

  652      164

 _2926

   2772

   _1548
     1548
         0
 
_83688 | 264 

  762      317

  _448

    264

   _1848
     1848
          0

Завдання 474

Із двох залізничних станцій, відстань між якими становить 1110 км, одночасно назустріч один одному вирушили два електропотяги. Через 6 год вони зустрілися. Швидкість першого електропотяга дорівнює 90 км/год. Знайди швидкість другого електропотяга.

  Швидкість
Час
Загальна відстань
I
90 км/год
6 год
?
1110 км
II
?
6 год
?

Розв'язання

1) 90 • 6 = 540 (км) – проїхав І потяг.

2) 1110 – 540 = 570 (км) – проїхав ІІ потяг.

3) 570 : 6 = (540 + 30) : 6 = 95 (км/год) – швидкість ІІ потяга.

Відповідь: швидкість другого потяга 95 км/год.

Обернена задача. Із двох залізничних станцій, відстань між якими становить 1110 км, одночасно назустріч один одному вирушили два електропотяги. Швидкість першого електропотяга дорівнює 90 км/год, швидкість другого електропотяга 95 км/год. Через скільки годин електропотяги зустрінуться?

  Швидкість
Час
Загальна відстань
I
90 км/год
?
 
1110 км
II
95 км/год

Розв'язання

1) 90 + 95 = 185 (км/год) – швидкість зближення.

2) 1110 : 185 = 6 (год) – час в дорозі.

Відповідь: електропотяги зустрінуться через 6 год.

 

Завдання 475

У швейному цеху за 6 днів пошили 120 суконь і 60 блу­зок. За скільки днів можна пошити 540 суконь і 270 блузок, якщо продуктивність праці буде така сама?

Короткий запис

6 дн. — 120 с. і 60 бл.

? дн. — 540 с і 270 бл.

Розв'язання

1) (120 + 60) : 6 = 180 : 6 = 30 – шиють суконь і блузок за 1 день.

2) (540 + 270) : 30 = 810 : 30 = (600 + 210) : 30 = 27 днів.

Відповідь: можна пошити за 27 днів.

 

Завдання 476

_93720 | 426 

  852      220

  _852

    852

       0
_229194 | 321 

  2247       714

   _449

     321

    _1284
      1284
           0
 
_16954 | 173 

  1557      98

  _1384

    1384

         0

Завдання 477

З Києва до Черкас вирушив теплохід. Одночасно назу­стріч йому із Черкас вирушив катер. Теплохід рухався зі швидкістю 35 км/год, а катер — 30 км/год. Через 3 год вони зустрілися. Знайди відстань між річковими вокза­лами обох міст.

  Швидкість
Час
Загальна відстань
Теплохід
35 км/год
3 год
 
?
Катер
30 км/год

Розв'язання

1) 35 + 30 = 65 (км/год) – швидкість зближення.

2) 65 • 3 = (60 + 5) • 3 = 195 (км) – відстань між вокзалами.

Відповідь: відстань між річковими вокзалами 195 км.

Інші завдання дивись тут...