Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 10 І варіант Завдання 1. Принцип групування розрядів у класи. Чим лічать у класі тисяч? А тисячами  Б десятками  В сотнями   Завдання 2.  А куб Б циліндр В піраміда   Завдання 3. Ознайомлення з дробами. 1/7 числа
Категорія : ДПА 4 клас 2018 рік "Освіта" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 9 І варіант Завдання 1. Найбільше п’ятицифрове  число записати цифрами 0,2,4,8,9, кожну цифру використовуючи тільки раз.  А 98 240 Б 98 402 В 98 420   Завдання 2. Ознайомлення з дробами. Зафарбовану частину прямокутника
Категорія : ДПА 4 клас 2018 рік "Освіта" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8 І варіант Завдання 1. Запишіть числом двісті сорок п’ять тисяч триста сім.  А 24 537  Б 245 307  В 245 037   Завдання 2. Ознайомлення з дробами. Швидкість польоту шпака 80 км/год. Швидкість польоту чайки складає
Категорія : ДПА 4 клас 2018 рік "Освіта" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 7 І варіант Завдання 1. Принцип групування розрядів у класи. Скільки всього одиниць тисяч у числі 679 281?  А 9281 Б 679 В 9   Завдання 2. Поверхня циліндра складається з 2 кругів. А циліндр Б куб В конус   Завдання 3. Значення а,
Категорія : ДПА 4 клас 2018 рік "Освіта" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6 І варіант Завдання 1. Цифра 6 в записі числа 601 562  А 6 тис. і 6 дес. Б 6 дес. тис. і 6 од. В 6 сот. тис. і 6 дес. Міркуємо так. Сотні тисяч Десятки тисяч Тисячі Сотні Десятки Одиниці 6 0 1 5 6 2   Завдання
Категорія : ДПА 4 клас 2018 рік "Освіта" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5 І варіант. Завдання 1. Цифра числа 409 751 у розряді сотень тисяч. А 9      Б 0 В 4 Міркуємо так. Сотні тисяч Десятки тисяч Тисячі Сотні Десятки Одиниці 4 0 9 7 5 1   Завдання 2. Ознайомлення з
Категорія : ДПА 4 клас 2018 рік "Освіта" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4 І варіант Завдання 1. Число більше за 507 839. А 507 389  В 506 980  В 507 850   Завдання 2. Ділення натуральних чисел з остачею. Найбільша остача при діленні на 18 А 10  Б 16  В 17 Міркуємо так. Остача не може бути
Категорія : ДПА 4 клас 2018 рік "Освіта" Математика

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3 І варіант Завдання 1. Принцип групування розрядів у класи. Цифра 4 стоїть в розряді десятків тисяч.  А 247 314 Б 410 849  В 724 307 Міркуємо так. Сотні тисяч Десятки тисяч Тисячі Сотні Десятки Одиниці 2 4 7 3 1 4
Категорія : ДПА 4 клас 2018 рік "Освіта" Математика

Інші завдання дивись тут... ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 І варіант Завдання 1. Позиційність десяткової системи числення. У скільки разів зменшиться число 520 000, якщо відкинути три нулі.  А у 10 разів  Б у 100 разів  В у 1000 разів Розв'язання. 520000 : 520 = 1000  
Категорія : ДПА 4 клас 2018 рік "Освіта" Математика

 Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 І варіант. Завдання 1. Рух у протилежні напрямки. З одного залізничного вокзалу у протилежних напрямках вирушили два потяги. Швидкість першого 85 км/год, а другого — на 10 км/год менша. Яка відстань буде між потягами через 5 годин
Категорія : ДПА 4 клас 2018 рік "Освіта" Математика