Інші завдання дивись тут... 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант 1

Завдання 1. Прочитай і спиши текст , уставляючи пропущені букви, апостроф і розкриваючи дужки. Добери до нього заголовок.

  Як він співав, цей шалений соловей! Голос його то зат..хав (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе тиша, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос), то бринів на самій в..сокій (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе вись, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) ноті, то раптом зал..вався (ненаголошене и, змінюємо слово лив або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) треллю. Назустріч цій пісні ро..чинялися (написання префікса роз-) вікна. (Пере)хожі (префікс іменника пишемо разом) зуп..нялися (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе зупинка, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) на вулицях.

   Раптом (по)чувся (префікс дієслова пишемо разом) пронизливий гуркіт мотоцикла. Хлопець в..їхав (апостроф після префікса з кінцевим твердим приголосним перед коренем на ї) у вул..цю (ненаголошене и за правилом у суфіксі -иц- перед закінченням -я) . І тут міліціонер рі..ко (щоб перевірити сумнівний дзвінкий приголосний, треба змінити слово різенько або дібрати спільнокореневе так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук)  заборонив проїзд смугастим жезлом. Він показав у бік співу солов..я (апостроф перед я після губного приголосного в, якому передує голосний звук) і підніс до губ палець. Хлопець зрозумів і вимкнув двигун. Він т..хенько (ненаголошене и, змінюємо слово тихо  або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) повів мотоцикл вул..цею (ненаголошене и за правилом у суфіксі -иц- перед закінченням -я).

 

   Зачаровані співом. Чарівний спів. Зачарування солов'їним співом.

  Як він співав, цей шалений соловей! Голос його то затихав, то бринів на самій високій ноті, то раптом заливався треллю. Назустріч цій пісні розчинялися вікна. Перехожі зупинялися на вулицях.

   Раптом почувся пронизливий гуркіт мотоцикла. Хлопець в'їхав у вулицю. І тут міліціонер різко заборонив проїзд смугастим жезлом. Він показав у бік співу солов'я і підніс до губ палець. Хлопець зрозумів і вимкнув двигун. Він тихенько повів мотоцикл вулицею.

 

Завдання 2. Визнач, до якого типу належить списаний текст.

А розповідь 

Б опис 

В міркування

 

Завдання 3. Вибери і познач антонім (слово, з протилежним значенням) до слова висока. 

А вища 

Б низька 

В висота

 

Завдання 4. Познач рядок, у якому найточніше визначено мету списаного тексту.

А Мета тексту — розповісти про солов'я.

Б Мета тексту — розповісти про службу працівника міліції.

В Мета тексту — розповісти про зачарування людей співом солов'я.

 

Завдання 5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені. 

Раптом почувся (дієслово) пронизливий гуркіт (іменник) мотоцикла.

 

Завдання 6. Склади план до списаного тексту.

1. Спів шаленого солов'я.

2. Усі зачаровані співом.

3. Хлопець на мотоциклі. 

4. Тихо, соловей співає!

 

Завдання 7. Напиши, що ти знаєш про солов'я і його спів (5-7 речень).

  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант 2

Завдання 1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви, апостроф і розкриваючи дужки. Добери до нього заголовок.

  Восени до нас пов..ртаєт..ся (ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе повернення, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос; написання дієслова на -ться) багато пташок. До наших країв (при) літають (префікс дієслова пишуть разом) красені омелюшки. Вони холоду (не) бояться (дієслово з часткою не пишемо окремо). З..являються (апостроф після префікса з кінцевим твердим приголосним перед коренем на я) і гарненьк.. (прикметники в множині мають закінчення -і)  маленьк.. (прикметники в множині мають закінчення -і) чечітки. Вони летять до нас із далекої півночі. (Із)лісу (прийменник з іменником пишуть окремо) ближче (до)людей (прийменник з іменником пишуть окремо) набл..жаються (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе у множині близько, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) червоногруді снігурі та чубаті синиц.. (закінчення в множині –і).

   У ялинниках можна зустріти дуже гарних пташечок, їх називают.. (дієслова на  - ть) ш..шкарями (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе шишка, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос). Вони в..ликі (ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе велич, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) мандрівники. Усе своє ж..ття (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе жити, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) (про)водять (префікс дієслова пишуть разом) у пошуках шишок. Звідси і їхня назва — ш..шкарі (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе шишка, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос).

 

   Пташки, що повертаються навесні. Пернаті мандрівники. Пернаті друзі, що повертаються восени. 

   Восени до нас повертається багато пташок. До наших країв прилітають красені омелюшки. Вони холоду не бояться. З'являються і гарненькі маленькі чечітки. Вони летять до нас із далекої півночі. Із лісу ближче до людей наближаються червоногруді снігурі та чубаті синиці.

   У ялинниках можна зустріти дуже гарних пташечок, їх називають шишкарями. Вони великі мандрівники. Усе своє життя проводять у пошуках шишок. Звідси і їхня назва — шишкарі.

 

Завдання 2. Визнач, до якого типу належить списаний текст.

А розповідь 

Б опис 

В міркування

 

Завдання 3. Антонім (слово, з протилежним значенням) до слова багато. 

А мало 

Б чимало 

В багатство

 

Завдання 4. Познач рядок, у якому найточніше визначено мету списаного тексту.

А Мета тексту — розповісти про пташок.

Б Мета тексту — розповісти про переліт птахів.

В Мета тексту — розповісти про повернення деяких пташок восени.

 

Завдання 5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені. 

Люди (іменник) називають (дієслово) шишкарів великими мандрівниками.

 

Завдання 6. Склади план до списаного тексту.

1. Приліт птахів восени.

2. Пернаті сміливці.

3. Великі мандрівники шишкарі.

 

1. Осінні мандрівники.

2. Пернаті сміливці.

3. Шишкарі.

 

 

Завдання 7. Напиши свій варіант тексту про шишкарів (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...