Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Варіант 1

Завдання 1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.

Летів метелик над річкою. А хтось кинув у воду ч..рвону (перевіряємо за словником) квітку. Пл..ве (ненаголошене и , змінюємо слово плив або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) вона (по)воді (прийменник з іменником пишуть окремо). (По)бачив (префікс дієслова пишемо разом) метелик квітку. Сів на неї, сидить, крильцями водить. Квітка пл..ве, і метелик пл..ве.

(Про)літала (префікс дієслова пишемо разом)  над водою ластівка і здивувалася: що це таке? Коли це метелик навчився плавати? (До)торкнулася (префікс дієслова пишемо разом) ластівка кр..лом (ненаголошене и , змінюємо слово плив, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос)  (до)води (прийменник з іменником пишуть окремо). Сколихнулася вода, і сколихнулася квітка. (За)гойдався (префікс дієслова пишемо разом)  метелик. Вес..ло (ненаголошене е , змінюємо слово веселий або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос)  йому річкою пл..сти!

 

   Летів метелик над річкою. А хтось кинув у воду червону квітку. Пливе вона по воді. Побачив метелик квітку. Сів на неї, сидить, крильцями водить. Квітка пливе, і метелик пливе.

   Пролітала над водою ластівка і здивувалася: що це таке? Коли це метелик навчився плавати? Доторкнулася ластівка крилом до води. Сколихнулася вода, і сколихнулася квітка. Загойдався метелик. Весело йому річкою плисти!

 

Завдання 2. Визнач тип списаного тексту.

А опис 

Б розповідь 

В міркування

 

Завдання 3. Антонім (слово, протилежне за значенням) до слова весело. 

А радісно

Б сумно 

В приємно

 

Завдання 4. Познач рядок, у якому зазначено найточніший заголовок до тексту.

А Метелик над річкою

Б Метелик, ластівка і квітка

В Дружба метелика з квіткою

 

Завдання 5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені. 

Летів (дієслово) метелик (іменник) над річкою.

 

Завдання 6. Склади план до списаного тексту.

1. Летів метелик над річкою.

2. Сів на квітку і пливе..

3. Побачила метелика ластівка.

4. Загойдався метелик на квітці.

 

1. Метелик над річкою

2. Квітка-кораблик.

3. Цікавість ластівки.

 

Завдання 7. Напиши свій варіант розповіді про подорож метелика на квітці (5-7 речень).

    Пролітав якось над великим озером метелик. Крила білі-білі. Біланом його звуть. 

    Втомився, захотів перепочити. Раптом бачить пливе серед блакиті велика біла лілія. Ще звуть її білим лататтям. Дуже зрадів метелик. Присів на квітку. Згорнув білосніжні крильця. 

    Непомітним доплив до берега. Високо злетів. Ще довго дякував помахами білосніжних крил водяній лілії за рятівну подорож.  

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Варіант 2

Завдання 1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.

Ж..вуть (ненаголошене и, змінюємо слово жити або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) собі (в)лісі (прийменник з іменником пишуть окремо) друзі — за..ць (зі словника заєць) і білочка. (У)ночі (прислівник пишемо разом) зайчик спить (під)деревом (прийменник з іменником пишуть окремо), а білочка — (на)дереві (прийменник з іменником пишуть окремо). І тоді все навколо ст..хає (ненаголошене и, змінюємо слово тиша або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос), лиш вітерець кол..хає (ненаголошене и , змінюємо слово колишуть або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) гілки д..рев (ненаголошене е, змінюємо дерево або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос; використовуємо правило буква е в буквосполученні -ере-). Та як прокинут…ся друзі (дієслова на -ться) — іде галас по всій окрузі! Бо такі вони пустуни, стр..буни (ненаголошене и, змінюємо стриб-стриб або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос), таке (з)ранку (прислівник пишемо разом) до вечора коят.. (дієслова на -ть), що весь ліс (не)має (у реченні не можна змістовно замінити не має на нема, тому дієслово з часткою не пишемо окремо) покою.

Гілочки (на)д..ревах (прийменник з іменником пишуть окремо) тріпотять, пташки хтозна-куди летять, тікає лісова дрібнота, жа..ки (щоб перевірити сумнівний дзвінкий приголосний, треба змінити слово жабок або дібрати спільнокореневе так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук) стр..бають (у)болото (прийменник з іменником пишуть окремо). А зайчик і білочка знай розважаються (дієслова на -ться)!

 

   Живуть собі в лісі друзі — заєць і білочка. Уночі зайчик спить під деревом, а білочка — на дереві. І тоді все навколо стихає, лиш вітерець колихає гілки дерев. Та як прокинуться друзі — іде галас по всій окрузі! Бо такі вони пустуни, стрибуни, таке зранку до вечора коять, що весь ліс не має покою.

    Гілочки на деревах тріпотять, пташки хтозна-куди летять, тікає лісова дрібнота, жабки стрибають у болото. А зайчик і білочка знай розважаються!

 

Завдання 2. Визнач тип списаного тексту.

А опис 

Б розповідь 

В міркування

 

Завдання 3. Вибери і познач антонім до слова зранку. 

А уночі

Б удень 

В звечора

 

Завдання 4. Познач рядок, у якому зазначено найточніший заголовок до тексту.

А У лісі

Б Друзі

В Лісові друзі

 

Завдання 5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені. 

Живуть (дієслово) у лісі справжні друзі (іменник) — заєць із білочкою.

Гілочки (іменник) на деревах тріпотять (дієслово). 

Завдання 6. Склади план до списаного тексту.

1. Живуть у лісі друзі.

2. Уночі все стихає.

3. Прокидаються великі пустуни.

4. Непереливки усім навкруги.

 

1. Друзі в лісі.

2. Нічний спокій.

3. Розваги друзів.

 

Завдання 7. Напиши свій варіант розповіді про дружбу зайця з білочкою (5-7 речень).

    Одного дня восени знайшов Зайчик великий грибочок біля пенька. Та й вирішив дати Білочці, яка живе неподалік у дуплі.

    З того часу заприятелювали лісові тваринки. Знайде Зайчик грибочок чи горішок на стежці, швидко подрузі несе. А білочка вилізе на вершечок високого дерева. Усе навколо бачить з нього: де морква чи капустка росте. Зайчику шлях покаже.

    Отак дружньо живуть Заєць та Білочка, один одному допомагаючи.

Інші завдання дивись тут...