Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА 18. 1. Прочитай текст. Визнач його тему. Добери заголовок.

   Книжка з давніх-давен була у великій пошані. Київський князь Володимир Святославович, який жив понад тисячу років тому, відкривав школи, спеціальні майстерні, де переписували, розмножували книги. А в часи князювання Ярослава Мудрого в Києві при Софійському соборі було засновано першу в Київській Русі бібліотеку.

    У літописі «Повість минулих літ» читаємо: «Велика-бо користь від навчання книжного. Книги — мов ріки, які наповнюють собою увесь світ. Це — джерело мудрості».

2. Розкажи, про що йдеться в тексті. Визнач мету тексту і його головну думку. Писемне висловлювання називають текстом. У тексті завжди про щось повідомляють, розповідають - це його тема. Кожна розповідь має певну мету. У тексті можна визначити головну думку. До тексту можна дібрати заголовок.

18. ВІДПОВІДЬ.

Тема: розвиток освіти в Київській Русі. 

Заголовок: «Книги – джерело мудрості». 

Мета: повідомити про те, як високо цінували книги, дбали про освіту київські князі. 

Головна думка тексту: книга — це джерело знань і людської мудрості.

 

ВПРАВА 19. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст.

   Тарасова гора... Високо над Дніпром звела вона свою сиву голову. Далеко видно звідси «і лани широкополі, і Дніпро, і кручі». Саме на цій горі хотів колись оселитися Тарас Шевченко. Та не судилося поетові здійснити свій намір. Йому було заборонено жити в рідних краях.

    Тільки після смерті Кобзар знайшов вічний спокій на колишній Чернечій горі. Народ із любов'ю називає її тепер Тарасовою.

2. Про що ви дізналися з тексту? Яка його тема і мета?

3. Спишіть останній абзац. Підкресліть у ньому вираз, ужитий у переносному значенні. Що він означає?

4. Складіть звукову модель слова любов'ю.

19. ВІДПОВІДЬ.

2. Тема: розповідь про Чернечу гору, на якій поховано Тараса Шевченка. 

Мета: повідомити про пошану українського народу до Тараса Шевченка.

3. Тільки після смерті Кобзар знайшов вічний спокій на колишній Чернечій горі. Народ із любов'ю називає її тепер Тарасовою.

Лексичне значення слова з тлумачного словника. Вічний спокій –  1. За релігійними уявленнями — спокійне життя в раю після смерті. 2. Смерть, похований.

4. Любов'ю – букв 6, звуків 7, [л' у б о в й у], [=• | – •' –| = •]

 

ВПРАВА 20. 1. Прочитай рядки з віршів Тараса Шевченка.

Попрощалось ясне сонце 

з чорною землею, 

виступає круглий місяць 

з сестрою зорею...

За сонцем хмаронька пливе, 

червоні поли розстилає

і сонце спатоньки зове 

у синє море...

2. Які картини природи ти уявляєш, читаючи ці рядки? Які слова вірша допомагають тобі в цьому? 

3. Спиши першу строфу. Підкресли букви, які позначають два звуки.

4. Склади звукову модель одного слова (на вибір).

20. ВІДПОВІДЬ.

2. На мою думку вірш «За сонцем хмаронька пливе...» сповнений сумним настроєм. Наближається вечір, бо прощається ясне сонечко. Над морем червоний захід сонця прогнозує сильний вітер, туман «закриває море і хмароньку рожевую». 

3. Попрощалось ясне сонце 

з чорною  землею

виступає круглий місяць 

з сестрою зорею ...

4. Ясне [й а с н е], чорною [ч о р н о й у], землею [з е м л е й у], виступає [в и с т у п а й е], сестрою [с е с т р о й у], зорею [з о р е  й у].

Інші завдання дивись тут...