Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2023  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Досліджую природу 5 клас Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник"

§7 Що нас оточує

�  Описали та порівняли пари тіл на малюнку:

1 – гніздо ремеза і рукавичка (спільне: однакова форма, нежива природа; різне: розмір, матеріал виготовлення);

2 – бабка і гвинтокрил (спільне: однакова форма; різне: жива і нежива природа, розмір);

3 – паро­сток папороті і циклон (спільне: однакова форма; різне: жива і нежива природа, розмір); 4 – африканський та індійський слони (спільне: жива природа, форма, будова; різне розмір).

� Оцінили розміри плоду сейшельської пальми по­рівняно з хлопчиком.

Плід більший, ніж голова хлопчика, але плід менший за хлопчика.

� Описали форму насіння гірчиці, орхідеї та маку: насіння гірчиці у формі кулі, орхідеї – подовгасте, маку — у вигляді серця.

Порівняли роз­міри насінини маку та плоду сейшельської пальми.

Насінина маку менша, ніж насінина сейшельської пальми. Насінина сейшельської пальми більша, ніж насінина маку. Тобто розмір насінини: більший у сейшельської пальми, менший у маку.

� Оцінили розміри найвищого (жирафи) та найменшого (карликової багатозубки) звіра суходолу.

Висота жирафи: 4,7 – 5,7 м.

Довжина карликової багатозубки: 3-4 см.

Небесні тіла розташовані у по­рядку зростання розмірів:

космічний пил, метеороїд, астероїд, планета, зоря, галактика.

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдання 1

Приклади тіл з однакової речовини (матеріалів), але різ­ної форми:

графітовий стержень, алмаз, вугілля;

залізні цвях, дріт, брусок, замо́к.

Приклади тіл з однакової форми, але з різних речовин (матеріалів):

пластмасова тарілка, глиняна тарілка, скляна тарілка;

паперовий пакет, пластиковий пакет.  

Завдання 2

Спосіб оцінити розміри свого домашнього улюбленця, безболісний і комфортний для тварини: можна мірною стрічкою (метром) виміряти висоту тварини, довжину тіла улюбленця.

Завдання 3

Описали характеристики та властивості речовини, з якої складається тіло…

Тіло — м’яч.

Матеріал (речовина)гума.

Властивості органічної речовини (гуми) — не проводить електричний струм, зберігає форму і об’єм, пружна, міцна, нема блиску, має запах, нерозчинна у воді, твердий агрегатний стан. 

Завдання 4

Приклади отруйних, вибухонебезпечних, легкозаймистих та їдких речовин.

Отруйні речовини: ліки не за призначенням, ртуть, сірчана кислота, соляна кислота.

Вибухонебезпечні: ацетон, аерозолі, карбід, піротехнічні засоби.

Легкозаймисті речовини: бензин, спирт, ацетон, гас, нафта.

Їдкі речовини: соляна кислота, аміак, луги, лаки, фарби.

Етикетки, паковання, контей­нери, що містять небезпечні речовини, маркують. Такі знаки можна побачити на хімічних засобах, які використовують у побуті. 

Етикетки мають застереження «Вибухонебезпечне», «Отруйне» .

НАУКОВІ ЗАБАВИ

Солодкий окомір. Знайшли лінійку завдовжки 50 см і цукерки в обгортках, оцінили по черзі, скільки цукерок може поміститися в ряд уздовж лінійки.

Цукерка «Корівка». Довжина цукерки 4 см, тоді 50 см : 4 см = 12,5 

 

§8 Із чого все складається

� Моделі молекул можна зробити з пластиліну, а ще їх можна виготовити з тіста і сірників.

Порівняли розташування частинок у трьох агрегатних станах речовини…

Явища, залежні від зміни температури тіла:

• плавлення (перехід з твердого агрегатного стану в рідкий стан),

• тверднення (перехід з рідкого агрегатного стану в твердий стан),

• випаровування (перехід з рідкого агрегатного стану в газоподібний стан),

• конденсація (перехід з газоподібного агрегатного стану у твердий стан).

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдання 1

Порівняли тверді тіла і рідини, спільне та від­мінне у їхній будові та властивостях.

Спільне у будові: усі тіла складаються з частинок, частинки рухаються.

Відмінне у будові: відстань між частинками рідин більша, ніж у твердих тіл.

Спільне у властивостях: зберігають об’єм. 

Відмінне у властивостях: тверді тіла зберігають форму, а рідини – ні.

У твердих тілах частинки коливаються, частинки близько розміщуються, тіла зберігають форму і об’єм. У рідких тілах частинки переміщуються, між частинки є деяка відстань, тіла не зберігають форму, але зберігають об’єм.

Порівняли рідини і гази, спільне та від­мінне у їхній будові та властивостях.

Спільне у будові: усі тіла складаються з частинок, частинки рухаються.

Відмінне у будові: відстань між частинками газів більша, ніж рідин.

Спільне у властивостях: не зберігають форму.

Відмінне у властивостях: рідини зберігають об’єм, а гази – ні.

У рідких тілах частинки переміщуються, між частинки є відстань, тіла не зберігають форму, але зберігають об’єм. У газоподібних тілах частинки вільно переміщуються, між частинки є значна відстань, тіла  не зберігають ні форми, ні об’єму.

Завдання 2

По три приклади речовин у твердому, рідкому та газуватому станах.

Твердий стан: скло, граніт, дерево.

Рідкий стан: вода, спирт, молоко.

Газоподібний стан: озон, кисень, вуглекислий газ. 

Завдання 3

З дозволу батьків можна провести такі експерименти за малюнком 36.

На водяній бані можна розтопити шоколад.

Коли пляшку з водою помістити в холодильник, відбувається процес тверднення.

При нагріванні води відбувається випаровування.

Коли каструлю, у якій кипить вода, накрити кришкою, унизу на ній збереться конденсат.

Завдання 4

Якщо дістати з холодильника пляшку води і залишити на деякий час у те­плій кімнаті, можна побачити, що вона вкрилася краплинками.

Водяна пара повітря конденсується (переходить у рідкий стан) на зовнішній стінці пляшки, оскільки у пляшці холодна вода, то її поверхня також холодна.  

 

§9 Які властивості у твердих тіл

� Написали, із чого складаються тіла на малюнку та описали властивості тіл.

Гумовий дріт складається з гуми, шматки крейди складаються  з крейди, бруски пластиліну складаються з пластиліну, скріпки складаються зі сталі, поролонова губка складається з поролону, ключ складається зі заліза.

Спільні властивості твердих тіл: тверді, зберігають форму і об’єм.

Властивості тіла залежать від властивості речовини, з якої його виготовлено.

Гумка — тверда, пружна, кольорова, округла форма;

крейда — тверда, крихка, кольорова, циліндрична форма;

пластилін — твердий, пластичний, кольоровий, прямокутна форма;

скріпка — тверда, металева, має блиск, магнітні властивості, висока теплопровідність;

поролон — твердий, пружний, кольоровий, прямокутної форми, мала теплопровідність; 

залізо — твердий, має металевий блиск, магнітні властивості, висока теплопровідність.

� Дослідження властивостей твердих тіл

Матеріал

Міцність

Твердість

Пластичність

Пружність

Крихкість

Канцелярська гумка

 

+

 

+

 

Крейда

 

+

 

 

+

Шматок пластиліну

 

+

+

 

 

Металева скріпка

+

+

 

 

 

Кухонна губка

 

+

 

+

 

Залізний цвях

+

+

 

 

 

Шматок пінопласту

 

+

 

 

+

� Виконали дослід і переконалися, що тверді тіла зберігають об'єм.

Вимірювання об’єму тіла… 

Порівняння твердості деяких матеріалів…

� Запропонували свою шкалу твердості для підібраних тіл.

Сковорідка, склянка, папір.

� Спільні властивості бурштину і кварцу: тверді, крихкі, мають неметалічний блиск, зберігають форму і об’єм, мають неправильну форму.

Відмінні властивості бурштину і кварцу: колір, форма, розмір, бурштин – аморфний, а кварц – кристалічний.  

Ззовні схожі кварц і лід: тверді, не мають запаху, крихкі, мають неметалічний блиск, зберігають форму і об’єм, мають неправильну форму, кристалічні тіла.

Від­різняються властивості кварцу і льоду: форма, розмір, об’єм.

� Форму давнього компаса вибрано не випадково. На думку давніх китайців, вона нагадувала сузір'я, яке вони називали Небесним ковшем, ми нази­ваємо це сузір'я Великою Ведмедицею, а його Полярна зірка в Північній півкулі завжди показує напрям на північ.

За цим сузір’ям можна визначати сторони світу…

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдання 1

Тверді тіла мають власну форму і зберігають об'єм:

частинки твердих тіл прилягають один до одного дуже щільно з міцними зв’язками, тому тверді тіла зберігають і форму, і об’єм, їх неможливо змінити без сторонньої сили.

Завдання 2

2-3 приклади твердих, пружних, пластичних і крихких тіл.

Тверді: сталева куля, алюмінієвий брусок, шматок кварцу.

Пружні: гумовий м’яч, пружина, повітряна кулька.

Пластичні: пластилін, глина, тісто.

Крихкі: цегла, кришталева ваза, скляна прикраса на ялинку.

Завдання 3

Нитка зшиває тканину завдяки властивостям: тверда і пружна.

Добувають вугілля завдяки властивостям: тверде і крихке.

Ріжуть алмазним різцем скло завдяки властивостям: твердість (алмаз твердіший за скло).

Завдання 4

Кусок туалетного мила має прямокутну форму. За тиждень усі його розміри зменшилися вдвічі. На скільки ще днів вистачить мила, якщо продовжувати його змилювати з такою ж швидкістю?

Мила вистачить ще на тиждень (7 днів).

НАУКОВІ ЗАБАВИ

Правда чи ні? Якщо поставити один на одного всі кубічні санти­метри, які містяться в одному кубічному метрі, то стовпчик буде ви­щий, ніж Говерла.

Так.

Доведення. 1 м3 = м • м • м = 100 см • 100 см • 100 см = 1000 000 см3, тоді

1000 000 см = 10000 м, а висота Говерли – 2 061 м.    

 

§10 Які властивості у рідин

� Порівняли лід і воду, яка утвори­лася, коли він розтанув.

Лід — твердий, крихкий, без смаку, без запаху, безбарвний, прозорий, має неметалічний блиск, зберігає форму, зберігає об’єм.

Рідина — текуча, без смаку, без запаху, безбарвна, прозора, не зберігає форму, зберігає об’єм.

�  Явище дифузії…

� Описали явища дифузії на прикладах, наведених на малюнку.

Огірки просолюються в гарячій воді швидше, ніж у холодній (швидкість дифузії залежить від температури).

Борщ наступного дня смачніший (насичується ароматом).

Кулька, наповнена по­вітрям, через деякий час здувається (повітря через пори надутої кульки переміщується з області високого тиску в область низького для урівноваження).

За допомогою аеро­золю можна надати речі ексклюзивного ви­гляду (проникнення фарби на поверхню).

Кисень про­никає у водойми разом з повітрям (у воді є компоненти повітря).

Солодко–кислуватий запах мандаринки роз­повсюдився у примі­щенні (частинки ефірних  масел проникають між частинки повітря).

� З якої посудини (високої чи широкої) рідина випарується швидше та чому, коли об'єм води в обох посудинах одна­ковий?

Рідина випарується швидше зі широкої посудини.

Що більша площа вільної по­верхні, то швидше випаровується рідина.

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдання 1

Розказали про будову рідин.

Частинки у рідинах рухаються вільніше, ніж у твердих тілах, час від часу змінюють своє положення, перескаку­ючи з місця на місце, тому рідини текучі, не мають влас­ної форми, а набувають форми посудини, в яку їх налива­ють.

Притягання між частинками рідини менше, ніж у твердих тілах, але значне, тому рідини зберігають об'єм.

Завдання 2

Порівняли властивості води і спирту, олії та бензину.

Всі речовини є рідинами: вода, спирт, олія, бензин, тому їм властива текучість, нестисливість, зберігають об’єм, не зберігають форму, властиве випаровування.

Відрізняються властивості води і спирту: спирт леткий, випаровується швидше, ніж вода.

Відрізняються властивості олії та бензину: бензин леткий, випаровується швидше, ніж олія; бензин більш легкозаймистий, ніж олія. 

Завдання 3

Обґрунтували, чому дифузія і випаровування відбуваються швидше за вищої температури.

Явища дифузії і випаровування базуються на будові речовини, з підвищенням температури швидкість руху частинок речовини збільшується.

Завдання 4

Підсолоджуючи чай, ми розмішуємо його ложечкою, хоч завдяки дифузії цей процес відбудеться самовільно.

Можемо пришвидшити процес дифузії – змішування частинок.  

Завдання 5

Уявили, що є дві команди гравців: у синіх і зелених футбол­ках, та пояснили, як вони повинні рухатися, щоб змоделювати явище ди­фузії.

Хаотично проникати у вільні місця один біля одного.

НАУКОВІ ЗАБАВИ

1. Частинка, з якої складаються молекули (атом).

2. Найменша частинка речовини (молекула).

3. Давньогрецький учений, хто сказав: «Еврика!» (Евклід).

4. Явище самовільного перемішування речо­вин (дифузія).

Інші завдання дивись тут...