Інші завдання дивись тут...

§ 7 ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. СИНОНІМИ

ВПРАВА 93  Слова-синоніми до слова ходить (називають ту саму дію): капотить, човгає, чапає, шкутильгає, плентається, чвалає, суне, женуть, чимчикує.

 

ВПРАВА 94  Синонімічні ряди

Розумний, мудрий, розсудливий, розважливий.

Відважний, сміливий, доблесний, мужній, хоробрий, безстрашний.

Кремезний, коренастий, жилавий, плечистий, опасистий, дебелий.

Жорстокий, безжалісний, немилосердний, безпощад­ний, нещадний, лютий.

Життєрадісний, бадьорий, веселий, мажорний.

Чемний, ввічливий, ґречний.

�  Нас зустрів ввічливий консультант. Ґречний чоловік перевів бабусю через широку дорогу. Чемними очима покинуте цуценя дивилось на жвавих перехожих.

 

ВПРАВА 95  Не лукав, не хитруй, а добре працюй. Де багато шуму й гамору, там мало толку.  Диво — як сито, а чудо — як решето.  3 пустого в порожнє переливати нічого. Ку­ций безхвостого не дожене. Де можна в лантух, там мішка не треба. Хвалився горщик, що розіб'є казана. Хто збився з дороги, той радий і стежині. Глузд за розум завернув. З нього ні діла, ні роботи.

� Абсолютні синоніми: сито – решето, пусте – порожнє, лантух – мішок, діло – робота, диво – чудо    

 

ВПРАВА 96   Абетка – азбука, алфавіт, буквар.  Оселя – домівка, помешкання, квартира, житло, господа.  Жовтогарячий – оранжевий, помаранчевий, апельсиновий. Цуценя – щеня, собача, песеня.  Рухатися – пересуватися, перемі­щатися, ворушитися, просуватися.

 

ВПРАВА 97  Говори, балакай, розмовляй, белькотіти,  теревенити, погомони, цокотіли, триндич, сказав.

� Синоніми дозволяють уникати повторів, збільшують словесний запас, роблять мовлення не таким монотонним, а різноманітним і цікавим

 

ВПРАВА 98   Мужність і відвага ведуть до перемоги (іменники-синоніми). Справжня люди­на хоробра, смілива (прикметники-синоніми). Бував у великому решеті і в малому ситі (іменники-синоніми). Хитрого чоловіка від лукавого часом не відрізниш  (прикметники-синоніми). Ворог лише вади й недоліки помічає (іменники-синоніми). Буря, біда і війна не тривають вічно й безкінечно (прислівники-синоніми)

Речення з однорідними членами. Мужність і відвага ведуть до перемоги (однорідні підмети мужність, відвага). Справжня люди­на хоробра, смілива (однорідні означення хоробра, смілива). Буря, біда і війна не тривають вічно й безкінечно (однорідні підмети буря, біда, війна та однорідні обставини вічно, безконечно).

� Ведуть (бо заве́сти), великому (бо ве́лич), лише (бо ли́шки або за словником), тривають (за словником), безкінечно (префікс без-) 

 

ВПРАВА 99 Повторювані слова замі­нили займенниками (текстуальними синонімами) та синонімами (перо, пір'їна).

  Понад берегами озера стояли великі білі чаплі. Вони пильно дивилися у воду. Ось один птах злетів і зник у хащах очеретів. За ним знялися другий птах і третій.

   Один із птахів загубив перо. Воно впало недалеко. Ми підняли його. Що це було за чудове перо! Воно чарувало витонченою фор­мою, білосніжним кольором, було пухнасте, м'яке. Пір'їна нагадувала художній твір.

    Це було перо білої чаплі. Саме розкішне пір'я птахів відіграло в їхній долі сумну роль. У кінці позаминулого століття ним оздоблювали капелюшки. Дуже скоро у країнах Європи білі чаплі стали рідкісними птахами.

 

ВПРАВА 100   Удавана доброта не варта подяки. Якби заздрість була заразною, цілий світ був би хворий. Заздрощі цілять в інших, а шкодять собі. Щоб судити про запіканку, треба її покуштувати.

 

ВПРАВА 101

I Процент – відсоток, аргумент – доказ, лайнер – літак, адвокат – захисник,  лексикон – словник

II Пілот – льотчик, контроль – перевірка, аплодисменти – оплески, імітація – наслідування, лаконічність – стислість

 

§ 8 АНТОНІМИ

ВПРАВА 102  Частини мови  За роботоюдобро ходить, а за лінощамизло (іменники добро – зло, робота – лінощі).  Де гірка праця, там солодкий відпочинок (прикметники гірка – солодкий, іменники праця – відпочинок). Краще розумна догана, ніж нерозумна похвала (прикметники розумна – нерозумна, іменники догана – похвала). Брехня тільки доти стоїть, доки правда не прийде (іменники брехня – правда, дієслова стоїть – йде).  Одні очі і плачуть, і сміються (дієслова плачуть – сміються).  Від одного берега від­став, а до другого не пристав (числівники одного – другого, дієслова відстав – пристав).  Запряг прямо, та поїхав криво (прислівники прямо – криво).

 

ВПРАВА 103  Антоніми: працьовитий – ледачий, хоробрий – полохливий, правдивий – брехливий, розумний – дурний, великий – малий, день – ніч, сварились – мирились, будував – руйнував, високим – низький, товстого – худий, білявого – чорнявий, огрядного – худорлявий, сумного – веселий, тендітного – дебелий.

 

ВПРАВА 104  Будується – руйнується, чужа – рідного, зану­рення – виринання, перемоги – пораз­ки, одні – інші, піднімаються – спускаються, заходить – виходить, виходи – входи

Спільнокореневі антоніми: заходить – виходить, виходи – входи.

� Розповідь про Богдана Хмельницького, уживаючи спільнокореневі антоніми: неволя — воля, бездержавність — державність, програвати — вигравати  

Богдан Хмельницький – засновник державності на Січі. Козаки не мирились з неволею під польською шляхтою. Вони мужньо воювали за волю свого народу. Під керівництвом гетьмана козаки вигравали в багатьох  битвах. Вороги програвали, тому змушені були втікати. Закони та порядок на місці колишньої бездержавності давали вагомий результат у національно-визвольній боротьбі

 

ВПРАВА 105  Будень – свято, сумний – веселий, збільшувати – зменшувати, розлука – зустріч, жартома – серйозно, забути – згадати, брехливо – правдиво.

Частини мови:  будень – свято (іменники), розлука – зустріч (іменники), сумний – веселий (прикметники). збільшувати – зменшувати (дієслово), забути – згадати (дієслово), жартома – серйозно (прислівники), брехливо – правдиво (прислівники)

Намагайтеся кожен будень зробити для себе невеликим святом! Я не можу бути веселим, коли мій друг сумний. Після розмови з другом моя впевненість  збільшувалась, а розгубленість зменшувалась. На багато подій можна реагувати не завжди серйозно, а й жартома. Я забув узяти книжку, про що згадав уже далеко від дому. Після довгої розлуки ми з нетерпінням чекали нову зустріч. Не поводься брехливо, говори завжди правдиво

 

ВПРАВА 106  Правда – неправда, сходитись – розходитись, відчинити – зачинити,  кореневище – корінчик, вовчик – вовчище, ведмедисько – ведмежатко,  заселитись – виселитись, вихід – вхід

 

ВПРАВА 107   Ухиляйся від зла і твори добро. І гірко, й солодко мені пригадувать минулі дні. Правди в брехні не роз­мішуй. Життєві істини прості, неначе батькові поради. Не все можливо у житті купити чи продати.  Кожна людина за свій вік наковтаєтеся і радості, і печалі

� Іменники: зла – добро, правди – брехні, радості – печалі. Прислівники: гірко – солодко. Дієслова: купити – продати

Речення з однорідними членами  І гірко, й солодко мені пригадувать минулі дні (однорідні обставини – гірко, солодко). Кожна людина за свій вік наковтаєтеся і радості, і печалі (однорідні додатки – радості, печалі)

 

ВПРАВА 108  Цей уміє з чорного зробити біле (про брехливість). Чи будень чи свято — усе йому безділля  (про лінощі).  В очі співає, а позаочі лає (про лицемірство).  Гнів у нього крокує попереду, розум — позаду (про сварливість).  Вічно пхає свою ложку в чужу миску (про заздрість).  На ньому далеко не поїдеш — де сядеш, там і злізеш (про байдужість)

Висловлення «Чого навчають нас прислів'я», вико­ристовуючи антоніми.

 

ВПРАВА 109  Світлий – темний, глибокий – мілкий, старий – молодий, холодний – теплий,  недалекий – далекий.

Світлий день змінився темною ніччю. Океан глибокий, а ставок мілкий. На узліссі молодий парубок зустрів старого сивого дідуся. Холодне слово не личить теплому серцю. Недалекий Андрійко далекий до ідеалу.

 

ДОКЛАДНИЙ УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИНИ, ЩО МІСТИТЬ СИНОНІМИ Й АНТОНІМИ

ВПРАВА 110

Тема тексту: розповідь про дружбу пса Лиска і кошеняти Тигрика.  Головна думка: заклик бути дружніми

� При написанні учнями переказу головним є писемне мовлення (вчитель читає текст учням, учні пишуть переказ). Допоміжним є усне мовлення (учні слухають текст). При усному переказі головним є усне мовлення (учні слухають, а потім розказують переказ). Допоміжним є письмове мовлення (вчитель читає текст)

Речення, що містять елементи опису Лиска («Він капловухий, має на лобі білу зірку. Його сіра шерсть дуже кудлата, кошла­та і патлата») і Тигрика («Воно було руде, сму­гасте й зовсім не лагідне, а люте»).

Синоніми:

кудлата, кошлата, патлата; стрибав, скакав; скавучав, повискував;

розсердилося, розгнівалося, роздрату­валося;

собака, пса.

Антоніми: з'явився – пропав, лагідне – люте, ворогування – дружба

� План

1 Лиско – дворовий пес

2 Собака радіє кошеняті

3 Кошенятко Тигрик

4 Була сварка

5 Дружба тварин

 

СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ

ВПРАВА 111  Синонімічні ряди: добридень, добрий день, здрастуйте, привіт; спасибі, дякую, дуже вдячна; будь ласка, прошу; прощавайте, бувайте, до побачення, до зу­стрічі, на все добре, бувайте здорові, ходіть здорові; вибачте, перепрошую, прошу вибачити, даруйте.

Діалог між покупцем і продавцем магазину канцприладдя

 

ВПРАВА 112

Діалог між двома читачами ра­йонної бібліотеки, один з яких не знає правил користу­вання книгозбірнею (як записатися, як добирати літературу) з такими  синонімами в репліках: спочатку, насамперед, передовсім; розповісти, розказати, повідо­мити; з'ясувати, дізнатися, визначити; відшукати, знайти; шафи, сте­лажі; скринька, ящик; розмовляти, говорити, спілкуватись

Чи доводилося вам «лікувати» пошарпані бібліотечні книжки? Розповідь з антонімами

Інші завдання дивись тут...