Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ/ ОТВЕТЫ 

до підручника «Українська мова 5 клас Глазова О. П.»

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Вправа 1 – 22   § 1 Значення мови в житті в людини й суспільства

Вправа 23 – 31 § 2 Усні й письмові висловлення, текст. Речення.

Вправа 32 – 45 § 3 Слово як частина мови

Вправа 46 – 59   -//-

Вправа 60 – 69 § 4 Лексичне значення слова

Вправа 70 – 80 § 5 Однозначні й багатозначні слова

Вправа 81 – 92 § 6 Слова у прямому й переносному значеннях

Вправа 93 – 112 § 7, 8 Синонімиантоніми

Вправа 133 – 146 § 9 Омоніми

Вправа 147 – 155 § 10 Пароніми

 

Вправа 156 – 161 § 11 Основа слова і закінчення. 

Вправа 162 – 173 § 12 Змінювані й незмінювані слова

Вправа 174 – 194 § 13 Спільнокореневі слова. Префікс, суфікс 

Вправа 195 – 206 § 14 Написання префіксів пре-, при-, прі-

 

Вправа 207 – 215 § 15 Звуки мови й звуки мовлення

Вправа 216 – 231 § 16 Звуки голосні та приголоснідзвінкі та глухітвердій м'які

Вправа 232 – 238 § 17 Алфавіт

Вправа 239 – 246 § 18 Співвідношення звуків і букв

Вправа 247 – 261 § 19 Склад. Правила переносу слівНаголос

Вправа 262 – 264 § 20 Орфоепічна помилка

Вправа 265 – 280 § 21 Орфограма. Вимова наголошених і ненаголошених голосних

Вправа 281 – 292 § 22 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

Вправа 293 – 299 § 23 Вимова і правопис префіксів роз-, без-

Вправа 300 – 313 § 24 Спрощення у групах приголосних

Вправа 314 – 363 § 25 Чергування голосних і приголосних звуків

Вправа 364 – 371 § 26 Основні випадки чергування у—в,    і—й 

Вправа 372 – 380 § 27 Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-) 

Вправа 381 – 389 § 28 Вимова і правопис префіксів роз- (розі-) 

Вправа 390 – 402 § 29 Позначення м'якості приголосних на письмі: букви ь, і, є, ю, я, сполучення літер ьо, йо 

Вправа 403 – 420 § З0 Правила вживання знака м'якшення

Вправа 421 – 431 § 31 Правила вживання апострофа

Вправа 432 – 457 § 32 Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків 

Вправа 458 – 471 § 33 Словосполучення

Вправа 472 – 480 § 34 Речення. Граматична основа речення. Речення з одним головним членом 

Вправа 481 – 486 § 35 Види речень за метою висловлення: розповідні, питальні, спонукальні 

Вправа 487 – 492 § 36 Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні 

Вправа 493 – 514 § 37 Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини 

Вправа 515 – 524 § 38 Речення з однорідними членами та кома між однорідними членами

Вправа 525 – 534 § 39 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

Вправа 535 – 542 § 40 Звертання

Вправа 543 – 564 § 41 Вставні слова і сполучення слів

Вправа 565 – 574 § 42 Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

Вправа 575 – 581 § 43 Пряма мова 

Вправа 582 – 586 § 44 Діалог

Вправа 587 – 604 § 45 Повторення вивченого впродовж року

Інші ГДЗ дивись тут...