Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ/ ОТВЕТЫ 

до підручника «Українська мова 5 клас Глазова О.П.»

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Вправа 1 – 27 § 1. Значення мови в житті в людини й суспільства

Вправа 28 – 37 § 2. Усні й письмові висловлення, текст. Речення.

Вправа 38 – 68 § 3. Слово як частина мови

 

Вправа 69 – 80 § 4. Лексичне значення слова

Вправа 81 – 94 § 5. Однозначні й багатозначні слова

Вправа 95 – 107 § 6. Слова у прямому й переносному значеннях

Вправа 108 – 117 § 7. Синоніми

Вправа 118 – 132 § 8. Антоніми

Вправа 133 – 146 § 9. Омоніми

Вправа 147 – 155 § 10. Пароніми

 

Вправа 156 – 161 § 11. Основа слова і закінчення. 

Вправа 162 – 173 § 12. Змінювані й незмінювані слова

Вправа 174 – 194 § 13. Спільнокореневі слова. Префікс, суфікс 

Вправа 195 – 206 § 14. Написання префіксів пре-, при-, прі-

 

Вправа 207 – 215 § 15. Звуки мови й звуки мовлення

Вправа 216 – 231 § 16. Звуки голосні та приголоснідзвінкі та глухітвердій м'які

Вправа 232 – 238 § 17. Алфавіт

Вправа 239 – 246 § 18. Співвідношення звуків і букв

Вправа 247 – 261 § 19. Склад. Правила переносу слівНаголос

Вправа 262 – 264 § 20. Орфоепічна помилка

Вправа 265 – 280 § 21. Орфограма. Вимова наголошених і ненаголошених голосних

Вправа 281 – 292 § 22. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

Вправа 293 – 299 § 23. Вимова і правопис префіксів роз-, без-

Вправа 300 – 313 § 24. Спрощення у групах приголосних

Вправа 314 – 363 § 25. Чергування голосних і приголосних звуків

Вправа 364 – 371 § 26. Основні випадки чергування у—в,    і—й 

Вправа 372 – 380 § 27. Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-) 

Вправа 381 – 389 § 28. Вимова і правопис префіксів роз- (розі-) 

Вправа 390 – 402 § 29. Позначення м'якості приголосних на письмі: букви ь, і, є, ю, я, сполучення літер ьо, йо 

Вправа 403 – 420 § З0. Правила вживання знака м'якшення

Вправа 421 – 431 § 31. Правила вживання апострофа

Вправа 432 – 457 § 32. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

 

Вправа 458 – 471 § 33. Словосполучення

Вправа 472 – 480 § 34. Речення. Граматична основа речення. Речення з одним головним членом 

Вправа 481 – 486 § 35. Види речень за метою висловлення: розповідні, питальні, спонукальні 

Вправа 487 – 492 § 36. Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні 

Вправа 493 – 514 § 37. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини 

Вправа 515 – 524 § 38. Речення з однорідними членами та кома між однорідними членами

Вправа 525 – 534 § 39. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

Вправа 535 – 542 § 40. Звертання

Вправа 543 – 564 § 41. Вставні слова і сполучення слів

Вправа 565 – 574 § 42. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

Вправа 575 – 581 § 43. Пряма мова 

Вправа 582 – 586 § 44. Діалог

Вправа 587 – 604 § 45. Повторення вивченого впродовж року

Інші ГДЗ дивись тут...