Інші завдання дивись тут...

§ 4  ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА, СТИЛІ МОВЛЕННЯ

ВПРАВА 60

Лексичне значення (вкладений зміст) слова: булава, малювати, музей, завжди, моя, іграшковий, ноутбук, три

� Граматичне значення слова (належність до частини мови та її граматичні ознаки):

булавою (іменник жін. р., Ор.в., одн.), малює  (дієслово в тепер. часі), (в) музеї (іменник чол. р., М.в., одн.), моя (особовий займенник, Ор.в., І ос. одн.), (в) ноутбуці (іменник чол. р., М.в., одн.), завжди (прислівник), три (кількісний числівник, Н.в.)

 

ВПРАВА 61

Лексичне значення слів: вислів, кмітливий, гуртувати, взаємини, вчасний, мріяти, чепурний

Влучні вислови збагатять вашу мову. Андрійко виріс кмітливим хлопцем.

Любителів поезії згуртував заочний клуб «Слово». З давніх-давен взаємини до батьків будувались на шанобливому ставленні до старших. На зустріч ми прийшли вчасно. Мрію відвідати Київ – столицю нашої країни. До нас підбігла чепурна дівчинка. 

� Граматичне значення слів: вислів (іменник, чол.р., Н.в., одн.), кмітливий (прикметник, якісний, Н.в., одн., чол. р. ), гуртувати (дієслово, неознач. форма), взаємини (іменник, Н.в., мн.), вчасний (прислівник), мріяти (дієслово, неознач. форма), чепурний (прикметник, якісний, Н.в., одн., чол. р.)     

  

ВПРАВА 62

Почуття: 1 – натхнення, 2 – задоволення, 3 – сором, 4 – тривога, 5 – здивування

� Граматичні ознаки іменника: називає предмет, має число, рід, відмінок.

 

ВПРАВА 63

Лексичне значення слів: ґаджет, гарний, грати  

Граматичне значення слів: ґаджет (іменник, чол.р., од., Н.в.), гарний (прикметник, якісний, чол.р., одн. Н.в.), грати (дієслово, неознач. форма)

� Витлумачити значення східного прислів'я «Батько слова — розум, мати слова — мова» можна, звернувшись до тлумачного словника. Думки повинні бути розумними, а щоб вони були почутими, послуговуємось  мовою

Розум – здатність людини мислити, відображати і пізнавати об'єктивну дійсність. Розум, батько (іменник, чол.р., одн., Н.в.)

Мова – здатність висловлювати думки, сукупність прийнятих звукових знаків для об'єктивно існуючих явищ і понять. Мова, мати (іменник, жін.р., одн., Н.в.)

 

ВПРАВА 64

Слова прості і щирі вибирай! І розум, і краса душі у слові. Лиш та людина любить рідний край, яка шанує й любить рідну мову.  

Слово має діло означати, між серцями зводити мости.

1 горнеться слово до слова... Єднає і зближує мова.

Не суржик, а мова народу — міцнюще душі джерело.

Лексичне значення слів щирий, серце, зближує, народ

� Суржик – елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без додержання норм літературної мови; нечиста мова.

� Відмінність між лексичним і граматичним значенням слова: лексичне значення вказує на трактування, зміст слова, а граматичне значення вказує на належність до певної частини мови та відповідні граматичні ознаки слова.

 

ВПРАВА 65   Іспит з державної мови складають у всіх навчальних закладах.  Школяр має навчитися користуватися словниками і довідниками. Я вважаю, що відвідувати книжковий магазин потрібно якнайчастіше.

� Ро­сіянізми: учбових, справочниками, книжний, почаще. Вживання росіянізмів наштовхує на думку про незнання жодної з цих мов.

 

ВПРАВА 66

Висловлення «Від суржику рятує нас словник» та поради щодо використання  тлумачного словника

 

ВПРАВА 67 Стилі мовлення

У першому творі багато термінів, числових характеристик, написаний прозою (науковий стиль). Він узятий із підручника.

У другому творі багато образних слів, написаний віршованою мовою (художній стиль). Він узятий із художнього твору.

 

ВПРАВА 68 

Стиль мовлення Галузь життя Можливий адресат Мета висловлювання
Науковий стиль Освіта Учні Вивчення мови
Офіційно-діловий Законотворчість Громадянин держави Дотримання громадянами основного закону держави
Художній стиль Культура Читач Оволодівання культурною спадщиною
Публіцистичний стиль Суспільне Слухач Донести певну думку
Розмовний стиль Побут Подруга Комунікація

 

ВПРАВА 69

Текст наукового стилю (проза, терміни):

Необхідність збе­реження активного життя і здоров'я в літньому віці — одна з тем сучасних наукових досліджень.

Текст у художньому стилі (образність, віршована форма):

Дай, бабусю, поцілую

сивину твого волосся,

теплим диханням зігрію

снігом вибілені коси.

Розмовний стиль (повідомлення):

Доню, завтра зі школи бігом додому, бо ж ідемо на день на­родження до бабуні!

Інші завдання дивись тут...