Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Опишіть фізичні властивості кисню. За звичайних умов кисень — газ без кольору, смаку та запаху, малорозчинний у воді, важчий за повітря, зріджується — переходить у рідкий стан — при температурі -183°С
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення хімічних і фізичних явищ. Явища, при яких одні речовини перетворюються на інші, називають хімічними. Явища, при яких змінюється форма предмета або агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, називають фізичними. Чим
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення валентності. Валентність — це число зв’язків, які певний атом може утворити з іншими атомами.   2. Які елементи виявляють сталу валентність, а які — змінну? Значення валентностей елементів І-ІІІ груп
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення простим і складним речовинам. Речовина, утворена одним хімічним елементом, є простою. Речовина, яку утворюють декілька хімічних елементів, є складною.   2. На які групи речовин поділяють прості і складні
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. У який спосіб можна визначити кількісний склад речовин? За хімічною формулою. За хімічною формулою можна визначити співвідношення мас атомів різних хімічних елементів у речовині і обчислити масову частку елемента в речовині.   2. Як
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення поняттям «відносна атомна маса», «відносна молекулярна маса». Відносна атомна маса Ar– це відношення маси атома даного елемента до 1/12 маси атома Карбону. Відносна молекулярна маса Mr показує у
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Який запис називають хімічною формулою? Хімічна формула – це умовний запис складу речовин за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Для чого потрібні хімічні формули? Хімічні формули речовин дають вичерпну інформацію про
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Зі скількох періодів і груп складається сучасна Періодична система? У довгому варіанті періодичної системи є 7 періодів і 18 груп, а в короткому – 7 періодів і 8 груп.   2. Що називають періодом і групою Періодичної
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення хімічного елемента. Хімічний елемент — це різновид атомів з однаковим зарядом ядра.   2. Чим відрізняються атоми різних хімічних елементів? Атоми різних хімічних елементів відрізняються за масою, розміром,
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. З яких частинок можуть складатися речовини? З атомів, молекул, йонів.   2. Які частинки називають атомами, молекулами? Атоми — це найдрібніші електронейтральні і хімічно неподільні частинки речовини. Молекули — це найдрібніші
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення суміші. Суміш – це системи, що складаються з двох і більше компонентів. Які суміші називаються однорідними, а які — неоднорідними? Однорідні суміші – це суміші, в яких компоненти  не можна виявити
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Що означають і чим відрізняються терміни «фізичне тіло», «речовина», «матеріал»? Усі  предмети, що оточують нас, називаються фізичними тілами або просто тілами. Кожне тіло має масу і об’єм. Те, з чого
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. З яких матеріалів найчастіше виготовляють хімічний посуд? Зі скла і кераміки.   2. Для чого призначений такий хімічний посуд: імічний посуд
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які основні етапи розвитку хімії як науки ви знаєте? Історію розвитку хімії можна розділити на декілька основних етапів — реміснича та антична хімія, алхімічний та сучасний періоди. Зміна цих періодів тісно пов’язана з температурою
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Що вивчає хімія? Речовини та їх взаємоперетворення.   2. Які науки належать до природничих наук? Фізика, біологія, географія, астрономія, екологія, хімія.   3. Назвіть основні завдання хімії. Дослідження
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Назад Вперед