Інші завдання дивись тут... Обладнання: нагрівальний прилад, сірники, лабораторний штатив із кільцем і муфтою, скляна паличка, хімічні склянки, мірний циліндр, лійка, порцелянова чашка, шпатель або ложечка, фільтрувальний папір. Реактиви: кухонна сіль, пісок, вода. ХІД РОБОТИ 1. У хімічну склянку
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив для пробірок, шпатель, пробірки. Реактиви: зразки міді, заліза, кухонної солі, вода, цукор, пісок, алюміній, мідний купорос. 1. Заповніть таблицю: Характе- ристика речовини мідь залізо кухон- на сіль вода  цукор пісок алюміній мідний
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, пробіркотримач, нагрівальний прилад. Реактиви: мідний купорос, залізо, цинк, алюміній, мідь, сірка, цукор, крейда, графіт, питна сода, кухонна сіль. Ознака мід- ний ку- по- рос за- лі- зо ци- нк алю- мі- ній мі- дь сір- ка
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини основи, кислоти, вода, метилоранж, фенолфталеїн, лакмус. ХІД РОБОТИ 1. Готуємо по три пробірки з водою, розчином кислоти та розчином основи.   2. У першу пробірку з водою додаємо кілька крапель розчину метилоранжу,
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Обладнання: терези, мірний циліндр, скляна паличка, хімічна склянка. Реактиви: розчинна сіль. ХІД РОБОТИ 1. Обчисліть масу солі та води, необхідних для приготування розчину масою 50 г із масовою часткою солі 5%. Відомо: m(розчину)=50 г, ω(солі)=5% Знайти:
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Вправа 1. Назвіть основні джерела забруднення води. - промисловість (чорна та кольорова металургія, машинобудування, енергетична галузь, хімічна  чорна та кольорова металургія, машинобудування, енергетична галузь, хімічна
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які оксиди називають кислотними, а які — оснóвними? Оксиди, гідрати яких є кислотами, називають кислотними оксидами. Оксиди, гідрати яких є основами, називають оснóвними оксидами.   2. Які речовини
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Для чого можна використовувати відомості про склад розчину? Для визначення масової частки розчиненої речовини в розчині і приготування різноманітних розчинів.   2. Напишіть формулу для обчислення масової частки розчиненої
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Опишіть поширеність води в природі. Трапляється у природі майже всюди: в атмосфері (хмари, дощ, сніг тощо), гідросфері (річки, озера, моря та океани), літосфері (є у складі мінералів і гірських порід, ґрунті). Міститься у
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. У який спосіб відбувається колообіг певного хімічного елемента? Атоми хімічних елементів, завдяки хімічним процесам у живій і неживій природі, поступово переходять з молекул одних речовин в інші.  Наприклад, атоми Оксигену в
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Перелічіть галузі застосування кисню. Металургійна промисловість, хімічна промисловість, авіація,  космонавтика, медицина, підводне плавання, піротехнічна галузь.    2. На яких властивостях кисню ґрунтується його застосування в
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які умови необхідні для виникнення горіння? Для виникнення горіння необхідні доступ повітря і нагрівання речовини до температури займання.   2. Що спільного між процесами горіння, дихання та гниття? Це процеси взаємодії
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Охарактеризуйте хімічні властивості кисню. Кисень взаємодіє майже зі всіма простими речовинами (металами й неметалами) і з великою кількістю складних речовин. Багато речовин взаємодіють з киснем з утворенням полум’я, тобто
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які умови перебігу реакцій є загальними для описаних лабораторних методів добування кисню?  Оксигеновмісні сполуки, які при нагріванні легко розкладаються з виділенням кисню.    2. Виберіть речовини, розкладанням яких
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Сформулюйте закон збереження маси речовин і обґрунтуйте його з  позиції понять про атоми та молекули. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції. У результаті
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Назад Вперед