Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення поняттям «відносна атомна маса», «відносна молекулярна маса». Що в даному випадку означає слово «відносна»? Відносна атомна маса Ar– це відношення маси атома даного елемента до 1/12 маси
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Який запис називають хімічною формулою? Для чого потрібні хімічні формули? Хімічна формула – це умовний запис складу речовин за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Хімічні формули речовин дають вичерпну інформацію про склад
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Зі скількох періодів і груп складається сучасна Періодична система? У довгому варіанті періодичної системи є  7 періодів і 18 груп., а в короткому – 7 періодів і 8 груп.   2. Що називають періодом і групою Періодичної
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення хімічного елемента.  Хімічний елемент — це різновид атомів з однаковим зарядом ядра   2. Чим відрізняються атоми різних хімічних елементів?  Атоми різних хімічних елементів відрізняються за масою, розміром,
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. З яких частинок можуть складатися речовини? З атомів, молекул, йонів.   2. Які частинки називають атомами, молекулами? Атоми — це найдрібніші електронейтральні і хімічно неподільні частинки речовини . Молекули — це найдрібніші
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення суміші. Суміш – це системи, що складаються з двох і більше компонентів. Які суміші називаються однорідними, а які — неоднорідними? Однорідні суміші – це суміші, в яких компоненти не можна виявити спостереженням.
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Що означають і чим відрізняються терміни «фізичне тіло», «речовина», «матеріал»? Усі  предмети, що оточують нас, називаються фізичними тілами або просто тілами. Кожне тіло має масу і об’єм. Те, з чого
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. З яких матеріалів найчастіше виготовляють хімічний посуд? Зі скла і порцеляни.   2. Для чого призначений такий хімічний посуд: імічний посуд
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які основні етапи розвитку хімії як науки ви знаєте? Історію розвитку хімії можна розділити на декілька основних етапів — реміснича та антична хімія, алхімічний та сучасний періоди. Зміна цих періодів тісно пов’язана з температурою
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Що вивчає хімія? Хімія – наука про речовини та їх взаємоперетворення. Досліджує  властивості, склад та будову речовин, а також умови, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини.   2. Які науки належать до
Категорія : Хімія 7 клас Григорович