Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення хімічних і фізичних явищ. Явища, при яких змінюється форма предмета або агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, називають фізичними. Явища, при яких одні речовини перетворюються на інші, називають
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення валентності. Валентність — це число зв’язків, які певний атом може утворити з іншими атомами.   2. Які елементи виявляють сталу валентність, а які — змінну? Значення валентностей елементів І-ІІІ груп
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення простим і складним речовинам. Речовина, утворена одним хімічним елементом, є простою. Речовина, яку утворюють декілька хімічних елементів, є складною.   2. На які групи речовин поділяють прості і складні
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. У який спосіб можна визначити кількісний склад речовин? За хімічною формулою. Вказуючи кількість атомів кожного хімічного елемента, що входить до складу речовини, ми описуємо її кількісний склад.   2. Як обчислюється масова частка елемента в
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення поняттям «відносна атомна маса», «відносна молекулярна маса». Що в даному випадку означає слово «відносна»? Відносна атомна маса Ar– це відношення маси атома даного елемента до 1/12 маси
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Який запис називають хімічною формулою? Для чого потрібні хімічні формули? Хімічна формула – це умовний запис складу речовин за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Хімічні формули речовин дають вичерпну інформацію про склад
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Зі скількох періодів і груп складається сучасна Періодична система? У довгому варіанті періодичної системи є  7 періодів і 18 груп., а в короткому – 7 періодів і 8 груп.   2. Що називають періодом і групою Періодичної
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення хімічного елемента.  Хімічний елемент — це різновид атомів з однаковим зарядом ядра   2. Чим відрізняються атоми різних хімічних елементів?  Атоми різних хімічних елементів відрізняються за масою, розміром,
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. З яких частинок можуть складатися речовини? З атомів, молекул, йонів.   2. Які частинки називають атомами, молекулами? Атоми — це найдрібніші електронейтральні і хімічно неподільні частинки речовини . Молекули — це найдрібніші
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення суміші. Суміш – це системи, що складаються з двох і більше компонентів. Які суміші називаються однорідними, а які — неоднорідними? Однорідні суміші – це суміші, в яких компоненти не можна виявити спостереженням.
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Що означають і чим відрізняються терміни «фізичне тіло», «речовина», «матеріал»? Усі  предмети, що оточують нас, називаються фізичними тілами або просто тілами. Кожне тіло має масу і об’єм. Те, з чого
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. З яких матеріалів найчастіше виготовляють хімічний посуд? Зі скла і порцеляни.   2. Для чого призначений такий хімічний посуд: імічний посуд
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які основні етапи розвитку хімії як науки ви знаєте? Історію розвитку хімії можна розділити на декілька основних етапів — реміснича та антична хімія, алхімічний та сучасний періоди. Зміна цих періодів тісно пов’язана з температурою
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Що вивчає хімія? Хімія – наука про речовини та їх взаємоперетворення. Досліджує  властивості, склад та будову речовин, а також умови, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини.   2. Які науки
Категорія : Хімія 7 клас Григорович