Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини основи, кислоти, вода, метилоранж, фенолфталеїн, лакмус. ХІД РОБОТИ 1. Готуємо по три пробірки з водою, розчином кислоти та розчином основи.   2. У першу пробірку з водою додаємо кілька крапель розчину метилоранжу,
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Обладнання: терези, мірний циліндр, скляна паличка, хімічна склянка. Реактиви: розчинна сіль. ХІД РОБОТИ 1. Обчисліть масу солі та води, необхідних для приготування розчину масою 50 г із масовою часткою солі 5%. Відомо: m(розчину)=50 г, ω(солі)=5% Знайти:
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Вправа 1. Назвіть основні джерела забруднення води. - промисловість; - сільське господарство; - видобуток корисних копалин; - кислотні дощі; - комунальні стоки; - водний транспорт; - радіоактивні речовини.   Вправа 2. У який спосіб видаляють
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які оксиди називають кислотними, а які — оснóвними? Оксиди, гідрати яких є кислотами, називають кислотними оксидами. Оксиди, гідрати яких є основами, називають оснóвними оксидами. Кислотні оксиди — це
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Для чого можна використовувати відомості про склад розчину? Для приготування різних розчинів, наприклад, ліків, маринадів тощо.   2. Напишіть формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини.    
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Опишіть поширеність води в природі. Трапляється у природі майже всюди: в атмосфері (хмари, дощ, сніг тощо), гідросфері (річки, озера, моря та океани), літосфері (є у складі мінералів і гірських порід, ґрунті). Міститься у
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. У який спосіб відбувається колообіг певного хімічного елемента? Атоми хімічних елементів, завдяки хімічним процесам у живій і неживій природі, поступово переходять з молекул одних речовин в інші. Уперше вчення про колообіг атомів
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Перелічіть галузі застосування кисню. Металургійна промисловість, хімічна промисловість, авіація,  космонавтика, медицина, підводне плавання, піротехнічна галузь.    2. На яких властивостях кисню ґрунтується його застосування в
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які умови необхідні для виникнення горіння? Для виникнення горіння необхідні доступ повітря і нагрівання речовини до температури займання.   2. Що спільного між процесами горіння, дихання та гниття? Є прикладами окиснення
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Охарактеризуйте хімічні властивості кисню. Кисень взаємодіє майже зі всіма простими речовинами (металами й неметалами) і з великою кількістю складних речовин. При взаємодії простої речовини з киснем утворюється один оксид, а 
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які умови перебігу реакцій є загальними для описаних лабораторних методів добування кисню? Оксигеновмісні сполуки легко розкладаються при нагріванні.    2. Виберіть речовини, розкладанням яких можна добути кисень: а)
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Сформулюйте закон збереження маси речовин і обґрунтуйте його з  позиції понять про атоми та молекули. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції. Атоми, з яких
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут...   Контрольні запитання 1. Опишіть фізичні властивості кисню. За звичайних умов кисень — газ без кольору, смаку та запаху, малорозчинний у воді, важчий за повітря, зріджується за –183 °С, твердне –218,7 °С. Рідкий і
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення хімічних і фізичних явищ. Явища, при яких змінюється форма предмета або агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, називають фізичними. Явища, при яких одні речовини перетворюються на інші, називають
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення валентності. Валентність — це число зв’язків, які певний атом може утворити з іншими атомами.   2. Які елементи виявляють сталу валентність, а які — змінну? Значення валентностей елементів І-ІІІ груп
Категорія : Хімія 7 клас Григорович

Назад Вперед