Інші завдання дивись тут... 8.3 Інші сенсорні системи організму людини. Порушення роботи сенсорних систем. Позначте одну правильну відповідь. 1. Гіркий смак найкраще розрізняється: А кінчиком язика                 В боковими поверхнями язика Б коренем язика
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 8.2 Сенсорні системи слуху і рівноваги 1. Дайте визначення та доповніть речення. Слух — це здатність організму сприймати звукові коливання (звуки). До складу слухової сенсорної системи входять органи слуху, слухові нерви  і ділянка кори головного мозку, яка
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 8.1 Зорова сенсорна система. 1. Дайте визначення та доповніть речення.  Сенсорні системи — це сукупність органів чуття з рецепторами і структур центральної та периферичної нервової системи, які сприймають й аналізують різні подразники зовнішнього та
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 7.3. Вегетативна нервова система. Проблеми нервової системи 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Нервові вузли симпатичної нервової системи розташовані: А в спинному мозку              В біля спинного мозку Б в головному мозку
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 7.2. Центральна нервова система 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Кількість оболонок, які вкривають спинний мозок: А 2       Б 3       В 4        Г 5 2. Адаптує рухові реакції організму до умов навколишнього
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... ТЕМА 7. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА 7.1. Нейрони. Нервова система 1. Доповніть речення та дайте визначення. Основною функцією нервової системи є керування та регуляція  роботи всіх систем та органів організму. Синапс — це
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА І СЕМЕСТР 1. Запишіть назви структур, що позначені на малюнку цифрами. А. Травна система. 1 – апендикс 2 – дванадцятипала кишка 3 – печінка 4 – шлунок 5 – товстий кишечник 6 – пряма кишка Б. Дихальна система. 1
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 6.3. Розвиток і порушення роботи опорно-рухової системи. Позначте одну правильну відповідь. 1. Ріст стегнової кістки в товщину забезпечує: А хрящ суглобів                      В жовтий кістковий мозок Б червоний
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 6.2 Опорно-рухова система. М'язи Позначте одну правильну відповідь. 1. Веретеноподібним м'язом є:  А діафрагма       В дельтоподібний м'яз Б біцепс             Г коловий м'яз рота 2. До м'язів-розгиначів належить: А
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... ТЕМА 6. ОПОРА Й РУХ 6.1 Опорно-рухова система. Скелет 1. Дайте визначення та доповніть речення.  Опорно-рухова система — це скелет та м'язи, які функціонують у тісному взаємозв'язку. Основними функціями опорно-рухової системи людини є здійснення
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 5.2. Покриви тіла. Терморегуляція. Захворювання органів видільної системи 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Найглибший шар шкіри утворюється:  А дермою                В підшкірною клітковиною      
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... ТЕМА 5. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ 5.1. Будова і функціонування видільної системи. Сечовидільна система 1. Дайте визначення та доповніть речення.  Виділення — це фізіологічні роцеси видалення з організму речовин, що не беруть участі в обміні і порушують
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут...  Сторінки 22 – 23  3. Кровообіг. Хвороби кровоносної системи 1. Позначте одну правильну відповідь.  1. По легеневій артерії тече:  А венозна кров                   В лімфа Б артеріальна кров  
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... Сторінки 20 – 21  2 Серце. Робота серця. Судини 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Навколосерцевою сумкою є: А епікард           Б міокард       В перикард     Г ендокард 2. Легенева вена несе кров у: А
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... Сторінки 18 – 19  ТЕМА 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН.  1 Внутрішнє середовище організму 1. Доповніть речення та дайте визначення. Основними складовими внутрішнього середовища організму є кров, лімфа і тканинна рідина. Їхня основна функція — підтримка
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Назад Вперед