Інші завдання дивись тут... 8.3 Інші сенсорні системи організму людини. Порушення роботи сенсорних систем. Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Гіркий смак найкраще розрізняється: А кінчиком язика                 В боковими поверхнями
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 8.2 Сенсорні системи слуху і рівноваги Завдання 1. Дайте визначення та доповніть речення. Слух — це здатність організму сприймати звукові коливання (звуки). До складу слухової сенсорної системи входять органи слуху, слухові нерви  і ділянка кори головного
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 8.1 Зорова сенсорна система. Завдання 1. Дайте визначення та доповніть речення.  Сенсорні системи — це сукупність органів чуття з рецепторами і структур центральної та периферичної нервової системи, які сприймають й аналізують різні подразники зовнішнього
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 7.3. Вегетативна нервова система. Проблеми нервової системи Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Нервові вузли симпатичної нервової системи розташовані: А в спинному мозку              В біля спинного мозку Б в
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 7.2. Центральна нервова система Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Кількість оболонок, які вкривають спинний мозок: А 2       Б 3       В 4        Г 5 2. Адаптує рухові реакції організму до умов
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... ТЕМА 7. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА 7.1. Нейрони. Нервова система Завдання 1. Доповніть речення та дайте визначення. Основною функцією нервової системи є керування та регуляція  роботи всіх систем та органів організму.
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА І СЕМЕСТР Завдання 1. Запишіть назви структур, що позначені на малюнку цифрами. А. Травна система. 1 – апендикс 2 – дванадцятипала кишка 3 – печінка 4 – шлунок 5 – товстий кишечник 6 – пряма кишка Б. Дихальна
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 6.3. Розвиток і порушення роботи опорно-рухової системи. Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Ріст стегнової кістки в товщину забезпечує: А хрящ суглобів                      В жовтий кістковий
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 6.2 Опорно-рухова система. М'язи Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Веретеноподібним м'язом є:  А діафрагма       В дельтоподібний м'яз Б біцепс             Г коловий м'яз рота 2. До
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... ТЕМА 6. ОПОРА Й РУХ 6.1 Опорно-рухова система. Скелет Завдання 1. Дайте визначення та доповніть речення.  Опорно-рухова система — це скелет та м'язи, які функціонують у тісному взаємозв'язку. Основними функціями опорно-рухової системи людини є здійснення
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... 5.2. Покриви тіла. Терморегуляція. Захворювання органів видільної системи Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Найглибший шар шкіри утворюється:  А дермою                В підшкірною клітковиною    
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... ТЕМА 5. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ 5.1. Будова і функціонування видільної системи. Сечовидільна система Завдання 1. Дайте визначення та доповніть речення.  Виділення — це фізіологічні роцеси видалення з організму речовин, що не беруть участі в обміні і
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут...  Сторінки 22 – 23  3. Кровообіг. Хвороби кровоносної системи Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь.  1. По легеневій артерії тече:  А венозна кров                   В лімфа Б артеріальна кров
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... Сторінки 20 – 21  2 Серце. Робота серця. Судини Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Навколосерцевою сумкою є: А епікард           Б міокард       В перикард     Г ендокард 2. Легенева вена несе
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Інші завдання дивись тут... Сторінки 12 – 13  2. Робота травної системи Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь. 1. Ферментом слини є: А амілаза                                     В
Категорія : Біологія 8 клас РЗ Задорожний

Назад Вперед