Інші завдання дивись тут... Сторінка 40 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Напишіть рівняння дисоціації таких електролітів: а) нітратної та сульфатної кислот; HNO3 = H+ + NO3- Сульфатна кислота дисоціює у дві стадії: перша стадія: H2SO4 <-> H+ + HSO4-   друга стадія HSO4-
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

 Інші завдання дивись тут... Сторінка 35 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Що таке електроліти? Речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм, називаються електролітами. Речовини яких класів належать до електролітів? Солі, кислоти  і луги. Електролітами є
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 31 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Чому в гарячому чаї грудочка цукру розчиняється швидше, ніж у холодному? Розчинність твердих речовин залежить від температури: з підвищенням температури вона зазвичай зростає.   2. Чому акваріум не можна заповнювати
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 29 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Поясніть будову молекули води. У молекулі води атом Оксигену має чотири електронні пари. Дві з них беруть участь в утворенні ковалентних зв'язків з атомами Гідрогену. Ковалентний зв'язок утворюється за рахунок двох
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 26 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Наведіть означення розчину і приклади розчинів. Розчин — це однорідна (гомогенна) система змінного складу, яка містить розчинювану речовину, розчинник та продукти їхньої взаємодії. Приклади розчинів: фізіологічні рідини
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 17 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Який зміст вкладається у поняття «дисперсна система»?  Дисперсними називаються такі фізико-хімічні системи, в яких диспергована (подрібнена) речовина перебуває у вигляді дуже дрібних часточок в іншій
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 13 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Складіть електронну схему утворення молекули брому Вr2.   ..       ..         ..  .. :Br. + .Br: -> :Br:Br:   ..       ..        
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 11 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Схарактеризуйте типовий металічний і типовий неметалічний елементи за їхнім місцем у Періодичній системі та будовою атома. Типовий металічний елемент - Натрій (Na) розміщений у 3 (малому) періоді, у
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 7 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Закінчіть рівняння хімічних реакцій, схеми яких подано нижче, і визначте тип кожної з них: FeCl3 + … = Fe(OH)3 + … FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl Fe + ... = FeCl2 + … Fe + 2HCl = FeCl2
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Назад Вперед