Інші завдання дивись тут... Лабораторні досліди №5, №6, №7 Виявлення хлорид-, бромід-, йодид-іонів у розчині У пробірках під номерами 1, 2, 3 містяться розчини натрієвих солей — хлорид, бромід, йодид. Проведіть якісні реакції на аніони й визначте вміст кожної з пробірок. Порівняйте
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Що таке мономер? Вихідні низькомолекулярні речовини називають мономерами. Що таке полімер? Полімер - продукт реакції полімеризації.   Вправа 2. Укажіть тип реакції, до якого належить реакція полімеризації: А обміну Б заміщення В приєднання Г
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Чим різняться за складом етен і етин? Кількістю атомів Гідрогену. Етен має чотири атоми Гідрогену, а етин - два.   Вправа 2. Чому етен і етин належать до ненасичених вуглеводнів? Бо у молекулах цих вуглеводнів
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Які сполуки називають насиченими вуглеводнями? Сполуки, у яких валентності атомів Карбону повністю насичені атомами Гідрогену.   Вправа 2. Які сполуки називають гомологами?  Сполуки, що мають подібну
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Як можна довести на досліді хімічний склад метану?  Підпалимо метан, зібраний у циліндрі, або опустимо газовідвідну трубку з полум'ям метану у скляний циліндр. З часом на стінках циліндру утвориться волога. Добавимо в
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Який елемент становить основу складу органічних сполук?  Карбон   Вправа 2. Чому, на вашу думку, кількість органічних речовин значно переважає кількість неорганічних речовин?  Переважання кількості
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. За якою ознакою реакції поділяють на оборотні та необорот- ні? Ознака: за напрямом перебігу хімічних процесів. За яких умов реакція буде необоротною? За умови утворення осаду, газу чи малодисоційованої сполуки
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Що таке каталізатор? Каталізатори — це речовини, що прискорюють хімічні реакції, а самі залишаються в незміннній кількості. Поясніть механізм його дії.  Схематично дію каталізатора можна зобразити так: А + В = АВ
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Відомо, що для повного розкладання залишеної у лісі газети потрібен рік, для іржавіння консервної банки — десять років, а скло практично не руйнується і протягом століть. Що ви можете сказати про швидкість зазначених
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Укажіть, який із наведених параметрів під час перебігу хімічної реакції завжди залишається незмінним: А маса Б об’єм В тиск Г концентрація Закон збереження маси речовин у хімічних рівняннях:  маса
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Пропонуються два алгоритми складання  електронного балансу. Сірим кольором даються відповіді,  а зеленим кольором ― пояснення. Сторінка 55 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Які реакції відбуваються без зміни ступенів окиснення
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Наведіть два приклади реакцій нейтралізації. NaOH + HCl = NaCl + H2O 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O Реакція між основою і кислотою з утворенням солі та води називається реакцією нейтралізації. До якого типу хімічних
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Варіант І (середній рівень) Вправа 1. У трьох пробірках під номерами 1, 2, 3 містяться розчини кислоти, солі й лугу. Визначте вміст кожної з пробірок. Реактиви: лакмус, метилоранж, універсальний індикатор. У пробірці з кислотою лакмус, метилоранж і універсальний
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Варіант І (середній рівень) Завдання 1. Здійсніть реакції між розчинами речовин. Напишіть рівняння реакцій та зазначте повну і скорочену йонні форми. а) аргентум (І) нітратом і натрій хлоридом; AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3↓ Ag+ + NO3- + Na+ + Cl- =
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності,  а сильні кислоти - за таблицею 4 "Сильні і слабкі електроліти (Л.О.Слєта)", що є на сторінці 39 підручника. Зеленим кольором
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017