Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Укажіть, який із наведених параметрів під час перебігу хімічної реакції завжди залишається незмінним: А маса Б об’єм В тиск Г концентрація Закон збереження маси речовин у хімічних рівняннях:  маса
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 55 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Які реакції відбуваються без зміни ступенів окиснення елементів, що входять до складу реагуючих речовин? Наведіть два приклади.  2KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O - реакція обміну 2K+O-2H+1 +
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Наведіть два приклади реакцій нейтралізації. NaOH + HCl = NaCl + H2O 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O Реакція між основою і кислотою з утворенням солі та води називається реакцією нейтралізації. До якого типу хімічних
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Варіант І (середній рівень) Вправа 1. У трьох пробірках під номерами 1, 2, 3 містяться розчини кислоти, солі й лугу. Визначте вміст кожної з пробірок. Реактиви: лакмус, метилоранж, універсальний індикатор. У пробірці з кислотою лакмус, метилоранж і універсальний
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Варіант І (середній рівень) Завдання 1. Здійсніть реакції між розчинами речовин. Напишіть рівняння реакцій та зазначте повну і скорочену йонні форми. а) аргентум (І) нітратом і натрій хлоридом; AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3↓ Ag+ + NO3- + Na+ + Cl- =
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності,  а сильні кислоти - за таблицею 4 "Сильні і слабкі електроліти (Л.О.Слєта)", що є на сторінці 39 підручника. Зеленим кольором
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

 Інші завдання дивись тут... Сторінка 40 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Напишіть рівняння дисоціації таких електролітів: а) нітратної та сульфатної кислот; HNO3 = H+ + NO3- Сульфатна кислота дисоціює у дві стадії: перша стадія: H2SO4 <-> H+ + HSO4-   друга стадія HSO4-
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

 Інші завдання дивись тут... Сторінка 35 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Що таке електроліти? Речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм, називаються електролітами. Речовини яких класів належать до електролітів? Солі, кислоти  і луги. Електролітами є
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 31 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Чому в гарячому чаї грудочка цукру розчиняється швидше, ніж у холодному? Розчинність твердих речовин залежить від температури: з підвищенням температури вона зазвичай зростає.   2. Чому акваріум не можна заповнювати
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 29 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Поясніть будову молекули води. У молекулі води атом Оксигену має чотири електронні пари. Дві з них беруть участь в утворенні ковалентних зв'язків з атомами Гідрогену. Ковалентний зв'язок утворюється за рахунок двох неспарених
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 26 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Наведіть означення розчину і приклади розчинів. Розчин — це однорідна (гомогенна) система змінного складу, яка містить розчинювану речовину, розчинник та продукти їхньої взаємодії. Приклади розчинів: фізіологічні рідини
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 17 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Який зміст вкладається у поняття «дисперсна система»?  Дисперсними називаються такі фізико-хімічні системи, в яких диспергована (подрібнена) речовина перебуває у вигляді дуже дрібних часточок в іншій
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 13 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Складіть електронну схему утворення молекули брому Вr2.   ..       ..         ..  .. :Br. + .Br: -> :Br:Br:   ..       ..        
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 11 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Схарактеризуйте типовий металічний і типовий неметалічний елементи за їхнім місцем у Періодичній системі та будовою атома. Типовий металічний елемент - Натрій (Na) розміщений у 3 (малому) періоді, у головній
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Сторінка 7 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Закінчіть рівняння хімічних реакцій, схеми яких подано нижче, і визначте тип кожної з них: FeCl3 + … = Fe(OH)3 + … FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl Fe + ... = FeCl2 + … Fe + 2HCl = FeCl2 +
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017