Інші завдання дивись тут...

§ 45. ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ).

Нині покрито­насінні за різноманіттям видів і чисельністю панують у рослинному світ, вони ростуть на всіх континентах.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть ознаку, за якою можна точно встановити приналежність рослини до однодольних чи дводольних: а) тип кореневої системи; б) тип жилкування листків; в) забарвлення квіток; г) кількість сім'ядоль у зародка.

2. Визначте ознаку, яка притаманна лише покритонасінним рослинам: а) здатні утворювати насінини; б) здатні формувати плоди; в) мають лише стрижневу кореневу систему; г) заплідненню передує процес запилення.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які ознаки характерні для квіткових рослин?

Найхарактерніша ознака покритонасінних (квіткових) рослин - наявність квітки і те, що насіння сховане всередині плода (стінка плода надійно захищає насіння та сприяє його поширенню). У цих рослин відбу­вається подвійне запліднення, завдяки якому насінина накопичує знач­ний запас поживних речовин, що сприяє виживанню зародка рослини під час проростання.

2. Чим однодольні рослини відрізняються від дводольних?

 Більшість однодольних - це трав'янисті рослини, дерев'янисті види (бамбук, різні види пальм) трапляються рідко, переважно в тропіках та субтропіках. Їм прита­манна мичкувата коренева система (головний корінь у них відмирає рано і коренева система формується з додатко­вих коренів), бічної твірної тканини в корені та стеблі майже немає(тому здат­ність до потовщення цих органів обмеже­на) , листки прості, зазвичай мають паралельне або дугове жилкування.

У дводольних зазвичай розвинена стрижнева коренева система, в їхньому стеблі та корені може бути камбій (забезпечує потовщення стебла), листки дводольних рослин бувають і простими, і складними, мають зазвичай пірчасте (або пальчасте) жилкування.

3. Яка ознака є головною для визначення приналежності тієї чи іншої рослини до однодольних чи дводольних?

Усі квіткові рослини поділяють на однодольні (зародок з однією сім'ядолею) і дводольні (зародок має дві сім'ядолі).

Рослина подорожник має зазвичай мич­кувату кореневу систему та листки з дуговим жилкуванням, але зародок має дві сім'ядолі, тому відносять до дводольних. Рослина вороняче око має пірчасте жилкування листків, проте зародок має одну сім'ядолю, тому відноситься до однодольних.

Найголовнішою ознакою, за допомогою якої можна точно встановити приналежність тієї чи іншої квіткової рослини до одно­дольних чи дводольних, є кількість сім'ядоль у зародка.

Поміркуйте. Чим відрізняються папоротеподібні, голонасінні та покритона­сінні рослини?

Папоротеподібні розмножуються спорами, мають спорангії, два покоління, для запліднення потрібна вода;

голонасінні розмножуються насінням, насінні зачатки відкрито знаходяться на лусках шишок;

покритонасінні мають квітку, їхнє насіння вкрите плодом, характерне подвійне запліднення, заплідненню передує запилення.

Уважно розгляньте запропоновані зразки рослин і визначте: а) особливості будо­ви вегетативних органів; б) особливості будови генеративних органів. Результат дослідження занесіть до таблиці.

Ознаки

Мохи

Папороті

Покритонасінні

Вегетативні органи

Пагін, ризоїди

Корінь, пагін

Корінь, пагін

Генеративні органи

спорангії

спорангії

Квітка, плід, насінина

3. Знайдіть спільні й відмінні ознаки в будові мохів, папоротей і покритонасінних рослин.

Спільні ознаки: відносяться до вищих рослин.

Відмінні ознаки: мохи мають пагін та ризоїди виконують роль кореня;

папороті мають корінь і пагін;

мохам та папоротям необхідна вода для запліднення, розмножуються спорами, спори розташовуються у спорангіях, мають два покоління статеве та нестатеве; покритонасінні мають корінь, пагін, квітку, плід та насіння,  їм властиве подвійне запліднення, для запліднення не треба води, бо йому передує запилення.

Інші завдання дивись тут...

 • Эдуард
  Спасибо помогли а то у нас практична робота! winked
  17 березня 2016 17:47

 • Огромное спс

  OgromNoe SP's!!
  31 березня 2016 19:50
 • Льоша
  КЛАС!!!!!!!!!!!!!
  4 травня 2016 15:36
 • Мария))))
  Спасибо,очень помогло))
  25 березня 2020 19:24
 • Svetlana
  Очень помогло! Огромная благодарность авторам!!!
  11 квітня 2020 21:14
 • Виктор
  СПАСИБООООО!!!!!!!!!!
  24 березня 2021 12:58
 • Армин
  Спасибо большое. Мне нужно было сделать 4 работы по биологии, вы мне очень помогли
  24 квітня 2021 16:04