Інші завдання дивись тут...  РЕГУЛЯЦІЯ ОРГАНІЗМУ. Регуляція (від лат. regulatio - приводити в порядок, налагоджувати) – здатність живих організмів підтримувати перебіг певних фізіологічних процесів і діяльності цілісного організму залежно від умов зовнішнього та внутрішнього середовища.
Категорія : БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Інші завдання дивись тут... Структурна організація організму людини:  Молекули -> Клітини –> Тканини –> Органи –> Системи органів –> Організм.  ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА Система Органи Тканини Життєві функції Опорно- рухова Череп,
Категорія : БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Інші завдання дивись тут... Структурна організація організму людини:  Молекули -> Клітини –> Тканини –> Органи –> Системи органів –> Організм.  ОРГАН (від грец. organon [органон] — знаряддя, інструмент) - це частина організму, яка має певне
Категорія : БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Інші завдання дивись тут... Структурна організація організму людини:  Молекули -> Клітини –> Тканини –> Органи –> Системи органів –> Організм.    ТКАНИНИ - подібні за будовою й функціями та спільним походженням клітини разом з міжклітинною
Категорія : БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Інші завдання дивись тут...  Структурна організація організму людини: Молекули -> Клітини –> Тканини –> Органи –> Системи органів –> Організм.    КЛІТИНА – структурно-функціональна одиниця організму, у якій здійснюється всі
Категорія : БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Інші завдання дивись тут... ХІМІЧНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. Єдність усіх біологічних систем базується, зокрема, на єдності їхнього хімічного складу. Хімічні елементи. Оскільки організм людини є відкритою системою, то у ньому присутні ті самі хімічні елементи, що є в навколишньому середовищі. 
Категорія : БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Інші завдання дивись тут... Система - об'єкт, що складається з певної сукупності елементів, які взаємодіють між собою і утворюють певну цілісність.  Структура - це будова, функція - це певний діяльний стан. Адаптація - сукупність особливостей будови, функцій та поведінки певного біологічного
Категорія : БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Інші завдання дивись тут... ЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ЛЮДИНИ. Значення знань про біологію людини: • дозволяє застосувати їх на практиці; • допомагає зміцнити своє здоров'я; • загартувати організм; • вберегтися від різних хвороб; • стати фізично розвиненим і здоровим;
Категорія : БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Інші завдання дивись тут... БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.   Біологія людини — це багатогалузева наука, предметом вивчення якої є організм людини, його будова, розвиток, процеси життєдіяльності, походження та еволюція (людина як біологічна система). Методи вивчення організму людини: спостереження й
Категорія : БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Інші завдання дивись тут... ЛЮДИНА В БІОЛОГІЧНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ. Вид - це сукупність особин, подібних між собою за будовою, процесами життєдіяльності, вимогами до умов існування, які дають плідне потомство.   Класифікація: царство Тварини підцарство Багатоклітинні тип Хордові підтип Хребетні
Категорія : БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Назад Вперед