Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

ВАРІАНТ 1

Вправа 1. Спиши текст, розкриваючи дужки.

Школа, виявляє(тьс,ц)я, дуже стара. Їй уже два(д,т)цять чотири столі(т,тт)я. З'явилася вона в Стародавній (Г,г)реції.

У давньогрецькій школі були свої поря(д,т)ки. Не кожна д(е,и)тина могла вчитися. Дівчаток на навча(н,нн)я (не)приймали.

Школи були різні. У початковій навчали ч(е,и)тати, п(е,и)сати, рахувати. Потім діти переходили до іншої школи, де навчали співів, муз(е,и)ки, поезії. Сп(е,и)ціальні школи готували майбутніх воїнів. (З журналу)

 

Школа, виявляється (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком), дуже стара. Їй уже двадцять (написання числівників) чотири століття (іменник с.р.). З'явилася вона в Стародавній Греції (власна назва).

У давньогрецькій школі були свої порядки (бо порядок). Не кожна дитина (за словником) могла вчитися. Дівчаток на навчання (іменник с.р.)  не приймали (не з дієсловом пишуть окремо).

Школи були різні. У початковій навчали читати (бо чи́танка), писати (бо пи́сар), рахувати. Потім діти переходили до іншої школи, де навчали співів, музики (за словником), поезії. Спеціальні (бо спе́ції) школи готували майбутніх воїнів.

                                                                             

Вправа 2.Антонім до слова зникла.

З'явилася.

Міркуємо так.

Антонім - слово з протилежним значенням.

Зникла - з'явилася.

 

Вправа 3. Прикметники з першого абзацу, познач у дужках рід кожного.

Стара (ж.р.), Стародавній (ж.р.).

 

Вправа 4. Іменники з другого абзацу, вжиті у формі множини.

Порядки, дівчаток. 

 

Вправа 5. Займенники в першому абзаці.

Їй, вона.

 

Вправа 6. Що ти можеш розповісти про свою школу? Напиши про це текст-розповідь (5-6 речень).

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. 

М(е,и)тро — зручний підземний транспорт. Але щоб почуватися в н(йо,ьо)му бе(з,с)печно, треба обов'язково дотримуватися правил користува(н,нн)я м(е,и)тро.

Почнемо із входу. Щоб (не)травмувати вхідними дв(и,е)рима інших пасажирів, треба притримувати їх.

Далі потрапляємо на рухомі (з,с)ходи. Вони називаю(тьс, ц)я ескалатором. Перебуваючи на ньому, пасажирам слід триматися за поручень, щоб (не)впасти. (Не)можна підходити бли(з,с)ько до краю платформи.  (З журналу).

 

Метро (згідно словника) — зручний підземний транспорт. Але щоб почуватися в ньому (буквосполучення ьо) безпечно (префікс без-), треба обов'язково дотримуватися правил користування (іменник с.р.) метро (за словником).

Почнемо із входу. Щоб  не травмувати (не з дієсловом пишемо окремо)  вхідними дверима (бо две́рі) інших пасажирів, треба притримувати їх.

Далі потрапляємо на рухомі сходи (префікс с- перед х). Вони називаються (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) ескалатором. Перебуваючи на ньому, пасажирам слід триматися за поручень, щоб не впасти (не з дієсловом пишуть окремо). Не можна (не з дієсловом) підходити близько (бо близенько) до краю платформи.

 

Вправа 2. Антонім до слова закінчимо.

Почнемо.

 

Вправа 3. З першого абзацу прикметники, познач у дужках рід кожного.

Зручний (ч. р.), підземний (ч. р.). 

 

Вправа 4. Випиши з останнього абзацу іменники, вжиті у формі множини.

Сходи, пасажирам.

 

Вправа 5. Знайди в останньому абзаці списаного тексту займенники й випиши їх.

Вони, ньому.

 

Вправа 6. Яким транспортом тобі доводилося користуватися? Напиши про це текст-розповідь (5-6 речень).

 Інші завдання дивись тут...

 

  • Артем
    спосибо
    10 березня 2018 11:41
  • Артем
    непогано!!
    10 березня 2018 12:18