Інші завдання дивись тут...

Завдання 351.

35 • 0 < 23 • 1

84 - 0 = 84 • 1

44 • 1 < 44 + 1

45 - 1 < 45 • 1

63 + 0 > 63 • 0

74 • 0 < 74 - 1

 

Завдання 352. В одному кошику а кг винограду, а в друго­му — у 2 рази менше. Увесь виноград розклали в чо­тири ящики порівну. Скільки кілограмів винограду в одному ящику?

Розв'язання:

a : 2 (кг) — винограду у другому кошику.

a : 2+a (кг) — винограду у двох кошиках разом.

(a : 2+a) : 4 (кг) — кілограмів винограду в одному ящику.

Відповідь: (a : 2+a) : 4 кілограмів.

  

Завдання 353. Із 35 кг абрикосів одержали 5 кг кураги. Скіль­ки кілограмів кураги вийде з 63 кг абрикосів?

Розв'язання:

35 : 5 = 7 (кг) - треба кілограмів абрикосів для отримання 1 кг кураги.

63 : 7 = 9 (кг) - кілограмів кураги вийде з 63 кг абрикосів.

Відповідь: 9 кг.

 

Склади подібну задачу за схемою.

□ : (□ : □)

Із 27 кг винограду одержали 9 кг родзинок. Скіль­ки кілограмів родзинок вийде з 63 кг винограду?

 

Завдання 354*. Якщо кожній своїй дитині мама дасть по 7 цу­керок, то в неї залишиться ще 8 цукерок, а якщо по 9 цукерок, то цукерок не залишиться. Скільки цуке­рок у мами?

Розв'язання:

9 – 7 = 2 (ц.) – на стільки менше цукерок отримає кожна дитина, якщо мама дасть по 7 цукерок. 

8 : 2 = 4 (д.) - дітей у мами.

4 • 9 = 36 (ц.) - цукерок у мами.

2 спосіб.

Нехай х – кількість дітей у мами, тоді 7х (ц) – цукерок у дітей, коли мама дасть по 7 шт., 9х (ц.) – цукерок у дітей, коли мама дасть по 9 шт. Складемо рівняння.

9х – 7х = 8

2х = 8

х = 8 : 2

х = 4 (д.) – дітей у мами.

9х = 9 • 4 = 36 (ц.) – цукерок було в мами.

Відповідь: 36 цукерок.

 

Завдання 355°.

64 • 0 + 28 = 28                      58 - 34 • 1 = 58 – 34 = 24          24 • 1 • 0 = 0

39 • 1 – 24 = 39 – 24 = 15          (45 + 36) • 0 = 0                     72 : 9 • 1 = 8 • 1 = 8

  

Завдання 356°. 36 кг макаронів розфасували у 9 однакових пакетів. Скільки потрібно таких пакетів, щоб розфасу­вати ще 28 кг макаронів?

Розв'язання:

36 : 9 = 4 (кг) - кілограмів макаронів у одному пакеті.

28 : 4 = 7 (п.) - потрібно пакетів.

Відповідь: 7 пакетів.

 

Завдання 357. (Усно.)

8 • 1 • 4 = 32         7 • 0 • 6 = 0            3 • 0 + 7 = 7            34 • 1 = 34

6 • 0 + 3 = 3          8 • 4 • 0 = 0            6 • 2 • 1 = 12           34 – 1 = 33

 

Завдання 358.

3 • 7 = 21          4 • 5 = 20             6 • 2 = 12                9 • 4 = 36

21 : 3 = 7          20 : 4 = 5             12 : 6 = 2                36 : 9 = 4

21 : 7 = 3          20 : 5 = 4             12 : 2 = 6                36 : 4 = 9

  

Завдання 359.

4 • 1 = 4                 6 • 1 = 6             7 • 1 = 7            3 • 1 = 3

4 : 1 = 4                 6 : 1 = 6              7 : 1 = 7            3 : 1 = 3

4 : 4 = 1                 6 : 6 = 1              7 : 7 = 1            3 : 3 = 1

 

a : 1 = a        

a : a = 1             

 

Завдання 360.

• 6 + 18 : 1 = 24 + 18 = 42

• 6 - 18 • 1 = 24 - 18 = 6

• 7 + 7 : 7 = 21 + 1 = 22

8 : 1 + 6 • 0 = 8 + 0 = 8

• 1 - 8 : 8 = 8 - 1 = 7

5 : 5 + 5 • 4 = 1 + 20 = 21

 

Завдання 361. Купили 6 м шовку, сатину — у 2 рази більше, а сукна — на 3 м менше, ніж шовку й сатину разом. Скільки метрів сукна купили?

Розв'язання:

6 • 2 = 12 (м) - купили метрів сатину.

6 + 12 = 18 (м) - купили метрів шовку і сатину разом.

18 - 3 = 15 (м) - купили метрів сукна.

Відповідь: 15 метрів.

 

Склади обернену задачу, щоб знайти число 3.

Купили 15 м сукна,  6 м шовку, сатину — у 2 рази більше, ніж шовку. На скільки метрів менше  метрів купили сукна, ніж шовку і сатину разом?

Розв'язання:

6 • 2 = 12 (м) - купили метрів сатину.

6 + 12 = 18 (м) - купили метрів шовку і сатину разом.

18 – 15 = 3 (м) - на стільки менше метрів купили сукна, ніж шовку і сатину разом. 

Відповідь: на 3 метри.

 

Завдання 362. Склади задачі за короткими записами.

Розв'язання:

1)  У першому рулоні 4 м шовку. У другому рулоні шовку у 3 рази більше, ніж  у першому. У третьому рулоні шовку більше на 2 м, ніж у другому рулоні. Скільки метрів шовку у третьому рулоні ?  

2) У парку росте 4 берези. Кленів росте у 2 рази більше, ніж беріз. Дубів росте на 3 менше, ніж кленів. Скільки дубів росте у парку?

 

Завдання 363*. Побудуй прямокутник, ширина якого в 3 рази менша від довжини і дорівнює 2 см. Поділи його на три рівних квадрати. Порівняй периметр цього прямо­кутника і одержаного квадрата.

Розв'язання:

Якщо ширина прямокутника дорівнює 2 см і вона в 3 рази менша від довжини,  тоді довжина такого прямокутника буде у 3 рази більша від ширини.

2 • 3 = 6 (см)  - довжина прямокутника.

(2 + 6) • 2 = 16 (см) периметр прямокутника.

 

Довжина сторони одержаного квадрата дорівнює 2 см. Тоді

2 • 4 = 8 (см) - периметр квадрата.

16 : 8 = 2 - у стільки разів периметр прямокутника більший від периметру квадрата.

16 – 8 = 8 (см) - на стільки сантиметрів периметр прямокутника більший від периметру квадрата.

Відповідь: у 2 рази, на 8 см.

 

Завдання 364°. Розв'яжи рівняння.

45 : х = 1

х = 45 : 1

х = 45

45 : 45 = 1

42 : x= 42

х = 42 : 42

х = 1

42 : 1 = 42

x : 34 = 1

х = 34 • 1

x34

34 : 34 = 1

х – 34 = 34

х = 34 + 34

х = 68

68 – 34 = 34

38 • х = 38

х = 38 : 38

х = 1

38 • 1 = 38

36 - х = 1

х = 36 – 1

х = 35

36 – 35 = 1

х • 54 = 54

х = 54 : 54

х = 1

1 • 54 = 54

24 + х = 24

х = 24 – 24

х = 0

24 + 0 = 24

 

Завдання 365°. На одній ділянці росте 15 кущів бузку, на другій — на 3 кущі менше, а на третій — у 3 рази менше, ніж на першій і другій разом. Скільки кущів бузку росте на третій ділянці?

Розв'язання:

15 – 3  = 12 (к.) - росте кущів бузку на другій ділянці.

15 + 12 = 27 (к.) - росте кущів бузку на першій і другій ділянках разом.

27 : 3 = 9 (к.) - росте кущів бузку на третій ділянці.

Відповідь: 9 кущів.

 

Завдання 366. (Усно.)

0 • 5 • 3 = 0       7 • 0 • 4  = 0                     6 • 2 • 0 = 0            8 : 1 • 0 = 0

1 • 0 + 3 = 3      27 : 9 • 0 = 3 • 0 = 0         34 + 8 • 0 = 34        72 : 8 – 0 = 9

 

Завдання 367.

 

4 • 0 = 0                             0 • 7 = 0                    8 • 0 = 0

0 : 4 = 0                             0 : 7 = 0                     0 : 8 = 0

0 : а = 0

Увага: ділити на нуль неможливо!

 

Завдання 368. Склади та обчисли можливі вирази ab   і   a:b, якщо a   і   b   можуть набувати значень: 2, 3, 4, 0, 6, 12.

Розв'язання:

2 • 3 = 6                            

2 • 4 = 8

2 • 0 = 0

2 • 6 = 12

2 • 12 = 24

3 • 4 = 12

3 • 0 = 0

3 • 6 = 18

3 • 12 = 36

4 • 0 = 0

4 • 6 = 24

4 • 12 = 48

0 • 6 = 0

0 • 12 = 0

6 • 12 = 72

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

6 : 3 = 2

12 : 2 = 6

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

12 : 6 = 2

 

0 : 2 = 0

0 : 3 = 0

0 : 4 = 0

0 : 6 = 0

0 : 12 = 0

 

  

Завдання 369.На одній полиці стояло 9 книжок, а на дру­гій — у 2 рази більше. Взяли 6 книжок з обох полиць. Скільки всього книжок залишилося на обох полицях?

Розв'язання:

1 спосіб.

9 • 2 = 18 (к.) - стояло книжок на другій полиці.

9  + 18 = 27 (к.) - стояло книжок на обох полицях.

6 • 2 = 12 (к.) – взяли книжок з двох полок.

27 – 12 = 15 (к.) - залишилось книжок на обох полицях.

2 спосіб.

9 • 2 = 18 (к.) - стояло книжок на другій полиці.

9 – 6 = 3 (к.) - залишилось книжок на першій полиці.

18 – 6 = 12 (к.) – залишилось книг на другій полиці.

3 + 12 = 15 (к.) залишилось книжок на двох полицях.

Відповідь: 15 книжок.

 

Завдання 370.1) Склади і розв'яжи задачі та порівняй їх.

а) I — 16 м

    II — на 8 менше

    III— ?, у 4 рази менше, ніж I і II разом.

Першій кравчині для пошиття одягу дали 16 м тканини, другій кравчині дали тканини на 8 менше, ніж першій. Третій кравчині дали тканини у 4 рази менше, ніж першій та другій кравчині разом. Скільки метрів тканини дали третій кравчині?

Розв'язання:

16 – 8 = 8 (м) дали метрів тканини другій кравчині.

16 + 8 = 24 (м) дали метрів тканини першій та другій кравчині разом.

24 : 4 = 6 (м) метрів тканини дали третій кравчині.

Відповідь: 6 метрів.

 

б) I— 16 м

    II— у 8 разів менше

    III— ?, на 4 м менше, ніж Iі IIразом

Першій кравчині для пошиття одягу дали 16 м тканини, другій дали тканини у 8 менше, ніж першій. Третій - на 4 метри менше, ніж першій та другій кравчині разом. Скільки метрів тканини дали третій кравчині?

Розв'язання:

16 : 8 = 2 (м) дали метрів тканини другій кравчині.

16 + 2 = 18 (м) дали метрів тканини першій та другій кравчині разом.

18 – 4 = 14 (м) метрів тканини дали третій кравчині.

Відповідь: 14 метрів.

 

2) Склади задачі про птахів-довгожителів за таблицею.

Птах

Максимальна тривалість життя

Кондор

80 років

Беркут

80 років

Ворон

70 років

Страус

50 років

Лебідь

25 років

Дрізд

20 років

Розв'язання:

Птах-довгожитель кондор живе 80 років, дрізд – 20 років. На скільки більше років живе кондор, ніж дрізд?

Кондор і беркут живуть по 80 років, ворон  живе 70 років. Скільки років живуть Кондор, беркут і ворон?

Кондор живе 80 років, Лебідь живе 25 років, дрізд -  20 років. На скільки  років менше живуть разом лебідь і дрізд, ніж кондор?

Страус живе 50 років, а лебідь – 25 років. На скільки більше років живе страус?

 

 

Завдання 371*. На двох кущах сиділо 10 горобців. Після того як на перший прилетіло ще 5 горобців, а на другий — ще 3, на обох кущах горобців стало порівну. Скільки горобців було на кожному кущі спочатку?

Розв'язання:

10 + 5 + 3 = 18 (г.) стало горобців на обох кущах.

18 : 2 = 9 (г.) стало горобців на першому або другому кущі.

9 – 5 = 4 (г.) було горобців на першому кущі спочатку.

9 – 3 = 6 (г.) було горобців на другому кущі спочатку.

Відповідь: 4 горобці та 6 горобців.

 

Завдання 372°.

54 : 9 • 0 = 0                    54 - 9 • 0 = 54          (36 + 0) • 1 = 36

42 • 0 : 7                         42 • (0 : 7) = 0           (36 + 1) • 0 = 0

 

Завдання 373°. В одну вазу поставили 15 квіток, у другу — у 3 рази менше, а в третю — на 4 квітки більше, ніж у другу. Скільки всього квіток у трьох вазах?

Розв'язання:

15 : 3 = 5 (к.) поставили квіток у другу вазу.

5 + 4 = 9 (к.) поставили квіток у третю вазу.

15 + 5 + 9 = 29 (к.) всього квіток у трьох вазах.

Відповідь: 29 квіток.

 

Додаткові вправи

1. Запиши всі двоцифрові числа, у яких кількість десятків і кількість одиниць відрізняється на 2.

20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97, 13, 24, 35, 46, 57, 79.

 

2. Запиши всі двоцифрові числа, у яких сума кіль­кості десятків і кількості одиниць дорівнює 9.

18, 81, 27, 72, 36, 63, 54, 45, 90

 

3. Добери числа і знаки дій, щоб рівності були іс­тинними.

9 • □ = 18

9 • □ = 72

81 □ □ = 9

81 □ □ = 72

4 • □ + 8 = 28

(18 + □) : 4 = 5

9 • 2 = 18

9 • 8 = 72

81 : 9 = 9

81 - 9 = 72

4 • 5 + 8 = 28

(18 + 2) : 4 = 5


4. Запиши послідовно вирази, щоб дістатися верши­ни піраміди: число вгорі є сумою двох чисел під ним.

Розв'язання:

     

31

     
   

15

16

   
 

9

6

10

 

7

2

4

6

               

 

     

17

     
   

7

11

   
 

4

3

8

 

1

3

1

8

               

 

5. Весняні канікули розпочалися 24 березня і закін­чилися 31 березня. Скільки днів тривали канікули?

31 – 24 +1 = 8 (д.) днів тривали канікули.

Відповідь: 8 днів.

 

6. Віка почала робити ранкову зарядку о 7 год 30 хв і закінчила через 15 хв. О котрій годині дівчинка закінчила робити зарядку?

7 год 30 хв + 15 хв = 7 год + (30 хв + 15 хв) = 7 год 45 хв

 

7. Політ першого льотчика космонавта Юрія Гагаріна розпочався о 9 год 7 хв, а закінчився о 10 год 55 хв. Скільки часу тривав політ?

1 спосіб.

10 год 55 хв – 9 год 7 хв = (10 год – 9 год) + (55 хв – 7 хв) = 1 год 48 хв

2 спосіб.

_10 год 55 хв

   9 год  07 хв

   1 год 48 хв. 

 

8. Посіяли 9 кг гороху, а зібра­ли на 36 кг більше. У скільки разів більше зібрали гороху, ніж посіяли?

36 + 9 = 45 (кг) зібрали гороху.

45 : 9 = 5 (разів) у стільки разів більше зібрали гороху, ніж посіяли.

Відповідь: 5 разів.

 

9. Бобер може не дихати під водою 15 хв, а кашалот — у 4 рази довше. На скільки біль­ше часу може перебувати під во­дою кашалот, ніж бобер?

15 • 4 = (10 + 5) • 4 = 10 • 4 + 5 • 4 = 40 + 20 = 60 (хв.) часу може не дихати під водою кашалот.

60 – 15 = 45 (хв.) на стільки більше хвилин може перебувати під водою кашалот, ніж бобер.

Відповідь: 45 хв.

 

10. В одному пансіонаті відпочивало а осіб, а в дру­гому — в 4 рази більше. На скільки менше осіб відпо­чивало в першому пансіонаті, ніж у другому?

а • 4 (ос.) – відпочивало осіб в другому пансіонаті.

а • 4 – а (ос.) на стільки менше осіб відпочивало в другому пансіонаті.

Відповідь: на а • 4 – а осіб

 

11.

28 : х = 7

х = 28 : 7

х = 4

28 : 4 = 7

х : 6 = 9

х = 9 • 6

х = 54

54 : 6 = 9

9 • х = 63

х = 63 : 9

х = 7

9 • 7 = 63

28 – х = 7

х = 28 – 7

х = 14

28 – 14 = 7

х – 6 = 9

х = 9 + 6

х = 15

15 – 6 = 9

9 + х = 63

х = 63 – 9

х = 54

9 + 54 = 63

 

12. Першого дня виставку дитячих малюнків від­відали а осіб, що у 2 рази менше, ніж другого дня. Скільки всього осіб відвідали виставку за два дні?

Нехай а осіб відвідали виставку другого дня, тоді

a : 2 (ос.) - відвідали виставку першого дня.

a + (а : 2) (ос.) - відвідали виставку за два дні.

Відповідь: a + (а : 2) особи.

 

13. За блок-схемами склади та обчисли вирази.

1) (35 – 8) : 3 = 27 : 3 = 9

2) (4 • 9) + (3 • 9) = 36 + 27 = 63

 

В 14. За малюнком випиши мно­жину:

1) Трикутників. 2) Чотирикутників. 3) Квадратів.

1) DKE, FMC.

2) KAPO. OPBM. KABP. DKMC, DABC.

3) KAPO, OPBM, DAPC.

Інші завдання дивись тут...