Інші завдання дивись тут...

 

Завдання 433 Закономірність числових рядів

Закономірність: кожне наступне число на 2 більше від попереднього (92  90 = 2).

Продовжили ряд: 90, 92, 94, 96, 98100, 102, 104, 106

 

Завдання 434

1) Наступне за 12; 13

    Наступне за 90: 91

2) Попереднє до 99: 98

    попереднє до 50: 49

3) «Сусіди» 20: 19 і 21

    «сусіди» 99: 98 і 100

Завдання 435 Читаємо натуральні числа

34  тридцять чотири

59  п'ятдесят дев'ять

65 — шістдесят п'ять

100 — сто

Завдання 436

100 + 1 = 101 — сто один

100 + 2 = 102 — сто два

100 + 3 = 103 — сто три

100 + 10 = 110 — сто десять

100 + 20 = 120 — сто двадцять

100 + 30 = 130 — сто тридцять

Сто чотири, сто п'ять, сто шість, сто сім, сто вісім, сто дев'ять, сто десять

Завдання 437 Розрядна лічба

Сотні

Десятки

Одиниці

Число 

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

9

6

 96

1

2

1

121

1

0

1

 101

1

7

3

173

1

4

0

 140

1

9

8

198

Скільки десятків у числі 101? 10 дес.

Скільки сотень у числі 140, 198, 173, 121? 1 сот.

Скільки десятків та окремих одиниць у записаних числах? 

140 = 14 дес. 0 од.; 198 = 19 дес. 8 од.; 173 = 17 дес. 3 од.; 121 = 12 дес. 1 од.

 

Завдання 438

Щоб одержати наступне число, треба до даного числа додати 1.
Щоб одержати попередне число, треба від даного числа відняти 1.
Наступне число за числом 167: 167 + 1 = 168

Попереднє число до числа 134: 134 – 1 = 133

 

Завдання 439

135 + 1 = 136

140 – 1 = 139

181 – 1 = 180

180 – 1 = 179

169 + 1 = 170

170 + 1 = 171

180 + 1 = 180

190 + 1 = 191

Завдання 440

У святі до Дня української писемності та мови брали участь третьокласники: 7 з них подало свої вірші на конкурс, у 3 рази більше учнів проходило квест, дев'ята частина з яких грала ще у вікторину знавців мови. Скільки третьокласників грало у вікторину?

Короткий запис

Вірші  7 д.
Квест  ?, у 3 рази більше, ніж вірші
Вікторина – ?, 9 частина від квест
Разом – ?

Розв’язання

1) 7  3 = 21 (д.) – проходили квест.
2) 21 : 9 = Помилкова умова

 

Завдання 441

На гуртку складали вірші 8 дітей, а танцювали  у 3 рази більше. Вікторину відгадувало на 16 дітей менше від дітей, що складали вірші і танцювали разом. Скільки дітей відгадували вікторину?

Розв’язання

(8 + 8 • 3) – 16 = (8 + 24) – 16 = 32 – 16 = 16 (д.)

Відповідь: вікторину відгадували 16 дітей.

 

Завдання 442

Схеми до рівнянь:

х – 23 = 61

х = 61 + 23

х = 84

47 + х = 74

х = 74 – 47

х = 27

х + 38 = 83

х = 83 – 38

х = 45

Завдання 443

Ціна книжки без суперобкладинки 25 грн. Книжка дорожча за суперобкладинку на 19 грн. Яка вартість книжки із суперобкладинкою?

Короткий запис

Книжка  25 грн, дорожча на 19 грн від суперобкладинки
Суперобкладинка  ?
Разом – ?

Розв’язання

1) 25 – 19 = 6 (грн) – вартість суперобкладинки.

2) 25 + 6 = 31 (грн)

Відповідь: вартість книжки із суперобкладинкою 31 гривня.

 

Завдання 444

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

(11 – 7) • 5 = 4 • 5 = 20

81 : 9 – 9 = 9 – 9 = 0

(84 – 20) : 8 = 64 : 8 = 8

(82 – 19) : 7 = 63 : 7 = 9

3 • 4 + 48 = 12 + 48 = 60

61 – (7 + 9) = 61 – 16 = 45

56 : 7 : 4 = 8 : 4 = 2

96 – 9 • 4 = 96 – 36 = 60

5 • (9 : 9) = 5 • 1 = 5

Завдання 445 Вирази

Якщо a = 27, тоді a : 9 • 8 = 27 : 9 • 8 = 3 • 8 = 24

Якщо а = 36, тоді a : 9 • 8 = 36 : 9 • 8 = 4 • 8 = 32

Якщо а = 54, тоді a : 9 • 8 = 54 : 9 • 8 = 6 • 8 = 48

Якщо а = 63, тоді a : 9 • 8 = 63 : 9 • 8 = 7 • 8 = 21

 

Завдання 446

Брат із сестрою 6 днів читали по черзі вголос кожен по 9 сторінок книжки на день. Залишилося прочитати ще 45 сторінок. Скіль­ки всього сторінок у цій книжці? За скільки днів діти прочитають цю книжку, якщо читатимуть так само?

Короткий запис

Читали  6 дн. пл 9 с.
Залишилося 
 45 с.
Всього 
 ?
Прочитають – за ? дн.
1) 9 • 6 = 54 (с.) – прочитали разом, читаючи  по черзі, 9 сторінок в день.

2) 54 + 45 = 99 (с.) – всього сторінок у книжці.
3) 99 : 9 = 11 (дн.)
Відповідь: у книжці 99 сторінок, діти прочитають книжку за 11 днів.

 

Завдання 447 Усього одиниць, десятків, сотень містить число

1) Числа від 96 до 112: 

"дев'яносто шість, дев'яносто сім, дев'яносто вісім, дев'яносто дев'ять, 

сто, сто один, сто два, с то три, сто чотири, сто п'ять, сто шість, сто сім,

сто вісім, сто дев'ять, сто десять, сто одинадцять, сто дванадцять!"

Числа від 110 до 95: 

"сто десять, сто дев'ять, сто вісім, сто сім, сто шість, сто п'ять, сто чотири,

сто три, сто два, сто один, сто, дев'яносто дев'ять, дев'яносто вісім,

дев'яносто сім, дев'яносто шість, дев'яносто п'ять!"

2) Числа від 150 до 90, відлічуючи десятками:

"сто п'ятдесят, сто сорок, сто тридцять, сто двадцять, сто десять, сто, дев'яносто!"

3) Числа від 80 до 130, прилічуючи десятками:

"вісімдесят, дев'яносто, сто, сто десять, сто двадцять, сто тридцять!"

4) У числі 198 є 8 одиниць. У числі 198 всього 198 одиниць.

5) У числі 134 є 1 сотня і 13 десятків.

 

Завдання 448 Розрядні до­данки

156 = 100 + 50 + 6

180 = 100 + 80

104 = 100 + 4

142 = 100 + 40 + 2

Завдання 449

100 + 50 + 3 = 153

100 + 60 + 3 = 163

100 + 20 = 120

100 + 9 = 109

Завдання 450

100 + 99 + 1 = = 100 + 100 = 200

199 + 1 = 100 + (99 + 1) = 100 + 100 = 200

«Сусіди» числа 200: 199 і 201

 

Завдання 452

На змаганнях з плавання на дистанції 100 м уже виступило 9 дівчат, а хлопців — у 2 ра­зи більше. Залишилося виступити ще 18 учас­никам. Скільки всього учасників брало участь у змаганнях?

Розв’язання

1) 9 • 2 = 18 (уч.) – виступило хлопців.
2) 9 + 18 = 27 (уч.) – виступило дівчат і хлопців разом.
3) 27 + 18 = 45 (уч.) – всього брало участь.
Відповідь: у змаганнях брало участь 45 учасників.

Заміни число 9 числом а. Чи зміниться роз­в'язання? Ні

Запиши його виразом: (а + а • 2) + 18

 

Завдання 453 Порядок арифметичних дій

64 : 8 • 9 = 8 • 9 = 72

(81 – 18) : 9 = 63 : 9 = 7

18 : 9 + 2 • 8 = 2 + 16 = 18

8 • 7 + 45 : 5 = 56 + 9 = 63

72 : (13 – 5) = 72 : 8 = 9

60 – 40 : 5 = 60 – 8 = 52

Завдання 454

Побудуй 2 чотирикутники, щоб їхньою спіль­ною частиною був п'ятикутник. Постав 10 то­чок, щоб в одному чотирикутнику було 6 точок, а в іншому — 8.

Завдання 455

У змаганнях з плавання на дистанції 50 м узяв участь 21 школяр віком від 11 до 13 ро­ків. Кількість школярів, які припливли піз­ніше за наймолодшого учасника, у 3 рази більша від кількості тих, хто приплив раніше від нього. Яке місце посів наймолодший учас­ник змагань?

Розв’язання

1) 21 – 1 = 20 (шк.) – без наймолодшого школяра.

2) 3 + 1 = 4 (ч.) – всього частин.
3) 20 : 4 = 5 (шк.) – приплили раніше від наймолодшого.

4) 5 + 1 = 6 (шк.) – приплили разом з наймолодшим.

Відповідь: наймолодший учасник змагань посів 6 місце.

 

Завдання 456

На змагання прибуло 54 учасники з усіх куточків України. З них вісімнадцятьох посе­лили в кімнати по 6 осіб, а решту — у кім­нати по 4 особи. Скільки чотиримісних кімнат зайняли учасники?

Короткий запис

Всього — 54 уч.

18 уч. — ? к. по 6 ос.

? — ? к. по 4 ос.

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (к.) – було кімнат по 6 осіб.

3) 54 – 18 = 36 (ос.) – було осіб в чотиримісних кімнатах.
4) 36 : 4 = 9 (к.) – було чотиримісних кімнат.

Відповідь: учасники зайняли 9 чотиримісних кімнат.

 

Завдання 457

40 : 5 > 7
36 : 9 < 5

10 = 16 : 4 + 6
20 = 9 • 8  52

81 : 9 = 9
8 • 8 = 64

Завдання 458 Одиниці вимірювання

3 дм = 30 см
9 м = 900 см

5 м = 500 см
6 ц = 600 кг

4 ц = 400 кг
3 доби = 72 год

Завдання 459

Чи правильно в нуиераційній таблиці записано числа 236, 408, 530, 900?

Сотні

Десятки

Одиниці

Записано

 

(III розряд)

(II розряд)

(I розряд)

2

3

6

правильно

4

8 0 неправильно

5

0 3 неправильно

9

0 0 правильно

Завдання 460

2 сот. 3 дес. 7 од. = 237

5 сот. 6 дес. 2 од. = 562

7 сот. 4 дес. = 740

4 дес. 7 од. = 47  — найменше з цих чисел

5 сот. 8 од. = 508

9 сот. 9 од. = 909 — найбільше з цих чисел

Завдання 461 Рівняння

Дівчинка задумала число. Потім вона помножила це число на 8 і до добутку додала 8. У неї вийшло 8. Яке число вона задумала?

Розв’язання

Нехай задумане число дорівнює х.

х • 8 + 8 = 8

х • 8 = 8 – 8

х • 8 = 0

х = 0 : 8

х = 0

Відповідь: дівчинка задумала число 0.

Замінимо число 8 числом 4. 

х • 4 + 4 = 4

х • 4 = 4 – 4

х • 4 = 0

х = 0 : 4

х = 0

Відповідь: дівчинка задумала число 0.

Відповідь задачі не змінюється.

 

Завдання 462

1) Прочитай числа кожного розряду.

III розряд

II розряд

I розряд

Читаємо

сто

десять

один

сто одинадцять

двісті

двадцять

два

двісті двадцять два

триста

тридцять

три

триста тридцять три

чотириста

сорок

чотири

чотириста сорок чотири

п'ятсот

п'ятдесят п'ять п'ятсот п'ятдесят п'ять

шістсот

шістдесят шість шістсот шістдесят шість

сімсот

сімдесят сім сімсот сімдесят сім

вісімсот

вісімдесят вісім вісімсот вісімдесят вісім

дев'ятсот

дев'яносто дев'ять дев'ятсот дев'яносто дев'ять

2) Однією рискою підкреслені числа 324, 344; двома рисками — 500; хвилястою лінією — 802

3) Числа, утворені двома роз­рядними числами, не підкресленими в таблиці: 

11, 33, 55, 66, 77, 88, 99

 

Завдання 463 

200 + 40 + 3 = 243

400 + 8 = 408

300 + 40 + 2 = 342

900 + 90 + 9 = 999

Завдання 464

1 грн 25 коп. = 100 коп. + 25 коп. = 125 коп.

3 грн = 300 коп.

3 грн 80 коп. = 300 коп. + 80 коп. = 380 коп.

5 грн 07 коп. = 500 коп. + 7 коп. = 507 коп.

9 грн 12 коп. = 900 коп. + 12 коп. = 912 коп.

 

Завдання 465

Прямокутник зі сторонами 8 см і 5 см роз­ділили на однакові смуги завширшки 1 см. Зі смуг склали стрічку. Яка її довжина? Який периметр?

Розв’язання

1) 8  5 = 40 (см²) – площа прямокутника

2) 40 : 1 = 40 (см) – довжина стрічки 

3) (40 + 1) • 2 = 41 • 2 = 82 (см) – периметр прямокутника

Відповідь: 49 см; 82 см.

 

Завдання 466

Один працівник за 1 год уздовж дороги посадив 4 дерева, а інший за той самий час — 5 дерев. За скільки годин вони разом поса­дять 45 дерев?

Короткий запис

I пр.  за 1 год  4 д.

II пр.  за 1 год  5 д.

Разом — за ? год  45 д.

Розв’язання
1) 4 + 5 = 9 (д.)  посадять разом за 1 годину
2) 45 : 9 = 5 (год)
Відповідь: за 5 годин вони разом посадять 45 дерев.

 

Завдання 467

х + 9 = 21

х = 21 – 9

х = 12

х • 8 = 56

х = 56 : 8

х = 7

Завдання 468

42 : 7 + 87 = 6 + 87 = 93

54 : 6 • 8 = 9 • 8 = 72

9 • 6 + 46 = 54 + 46 = 100

81 : 9 • 7 = 9 • 7 = 63

Завдання 469

На дачі ростуть 24 кущі смородини, аґрусу, терну. За скільки годин батько з дочкою мо­жуть обкопати їх на зиму, працюючи разом, якщо батько обкопує за годину 4 кущі, а дочка — 2 кущі?

Короткий запис

Батько  за 1 год  4 к.

Дочка  за 1 год  2 к.

Разом — за ? год — 24 к.

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (к.) – обкопають разом за 1 годину
2) 24 : 6 = 4 (год)

Відповідь: за 4 години обкопають разом.

Інші завдання дивись тут...