Інші завдання дивись тут...

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 1000

Усне додавання і віднімання

Завдання 473.Запиши кожне число у вигляді суми розряд­них доданків: 678, 540, 309, 333. Зразок. 386 = 300 + 80 + 6, 408 = 400 + 8.

Розв'язання:

678 = 600 + 70 + 8

540 = 500 + 40

309 = 300 + 9

333 = 300 + 30 + 3

 

Завдання 474. Розглянь записи й поясни кожний спосіб об­числення.

200 + 700 = 900

2 сот. + 7 сот. = 9 сот.

60 + 90 = 150

6 дес. + 9 дес. = 15 дес.

800 – 300 = 500

8 сот. – 3 сот. = 5 сот.

120 – 30 = 90

12 дес. – 3 дес. = 9 дес.

 

Завдання 475.

1000 – 700 = 300            640 – 600 = 40           900 – 400 – 200 = 300

300 + 300 = 600             640 – 40 = 600           500 + 100 – 300 = 300

 

Завдання 476.

80 + 80 = 160

30 + 90 = 120

120 – 50 = 70

180 – 90 = 90

130 – 60 + 80 = 150

170 – (20 + 60) = 90

45 : 5 : 3 = 3

3 • 3 • 9 = 81

 

Завдання 477. Скільки всього кутів на малюнку? Назви їх. Покажи вершину і сторони кожного прямого кута. Як називаються кути ABCі PRT? За клітинками в зошиті побудуй прямий кут.

Розв'язання:

На малюнку 4 кути : MOK, DEF, PRT, ABC.

В трикутнику MOK вершина O, сторони OM, OK .

В трикутнику DEF вершина E, сторони ED, EF.

В трикутнику PRT вершина R, сторонни RP, RT .

В трикутнику ABC вершина B, сторони BA, BC.

Кут ABC – прямий, кут PRT- тупий .

 

Завдання 478. Господиня купила 500 г ковбаси, а масла — на 300 г менше. Знайди масу всієї покупки.

Розв'язання:

500 – 300 = 200 (г) - господиня купила масла.

500 + 200 = 700 (г) - маса всієї покупки.

Відповідь: 700 грамів.

 

Завдання 479. У першому баку 40 л води, а в другому — 30 л. З них відлили 20 л води. Про що можна дізнатися за цими даними?

Розв'язання:

40 + 30 – 20 = 50 (л) залишилося води у двох баках.

 

Завдання 480. Кілограмовий металевий зливок містить 700 г срібла. Решту становить мідь. На скільки грамів біль­ше у зливку срібла, ніж міді?

Розв'язання:

1000 – 700 = 300 (г) - грам міді містить злиток.

700 - 300 = 400 (г) - на стільки більше грамів у зливку срібла, ніж золота.

Відповідь: 400 грамів.

 

Завдання 481°.

1) 800 - (500 - 200) = 800 – 300 = 500

    800 – 500 – 200 = 300 – 200 = 100 

    140 – 90 = 50  

    80 + 50 = 130

    150 – 80 – 20 = 70 – 20 = 50

    50 + 70 + 90 = 120 + 90 = 210

2) 8 м – 5 м – 2 м = 1 м

    3 дм + 2 см = 30 см + 2 см = 32 см

    3 м + 2 см = 300 см + 2 см = 302 см

 

Завдання 482°. Відстань між двома пристанями 130 км. Від цих пристаней назустріч один одному пливуть два теп­лоходи. Яка відстань буде між ними, коли один про­йде 50 км, а другий — 40 км?

Розв'язання:

І спосіб.

40 + 50 = 90 (км) - кілометрів разом проплили два теплоходи.

130 - 90 = 40 (км) - буде відстань між теплоходами.

ІІ спосіб.

130 – 50 – 40 = 40 (км) буде відстань між теплоходами.

Відповідь: 40 км.

 

Завдання 483 (Усно).

50 + 50 = 100

70 + 30 = 100

80 + 20 = 100

20 + 80 = 100

10 + 90 = 100

40 + 60 = 100

40 – 40 = 0

100 – 40 = 60

140 – 40 = 100

110 – 40 = 70

 

Завдання 484.

120 – 80 = 40       500 + 400 = 900       130 – 90 = 40       130 - 60 – 20 = 50

12 – 8 = 4            50 + 40 = 90           70 + 70 = 140       345 – 40 – 5 = 300

 

Завдання 485. На першому верстаті майстриня за 8 год витка­ла 16 м полотна. На другому верстаті за 1 год вона ви­готовляла на 2 м полотна більше. Скільки метрів по­лотна виткала майстриня на другому верстаті за 6 год?

Верстат

Виготовила за 1 год

Час

Усього виткала полотна

І

?

8 год

16 м

ІІ

На 2 м більше

6 год

?

Розв'язання:

16 : 8 = 2 (м) - полотна виткала майстриня на першому верстаті за 1 год.

2 + 2 = 4 (м) - полотна виткала майстриня на другому верстаті за 1 год.

4 • 6 = 24 (м) - полотна виткала майстриня на другому верстаті за 6 год.

Відповідь: 24 метри.

 

Завдання 486. За кожну годину майстер виготовляв а дета­лей. За год він виготовив с деталей. Поясни, про що дізнаємося за такими виразами: ab; c:a; c:b.

Розв'язання:

ab (д.) - виготовив деталей за b годин;

c:a (год.) - працював годин;

c:b (д.) - виготовив деталей за 1 год.

 

Завдання 487. Робітник за 3 год змонтував 18 дрилів. Скіль­ки дрилів він змонтує за 2 год, якщо за кожну годину монтуватиме на 1 дриль більше, ніж раніше? Поясни розв'язання задачі.

Розв'язання:

1) 18 : 3 = 6 (д.) - змонтував дрилів за 1 год.

2) 6 + 1 = 7 (д.) - змонтує дрилів за 1 год, коли за кожну годину монтуватиме на 1 дриль більше.

3) 7 • 2 = 14 (д.) - змонтує дрилів за 2 год.

Відповідь: 14 дрилів.

 Яким числом треба замінити число 2, щоб зада­чу можна було розв'язати двома діями?

Розв'язання:

Щоб задачу можна було розв'язати двома діями, число 2 треба замінити числом 1.

Завдання 488. Від сівби насіння кавунів до збирання врожаю минає 150 днів. Для динь цей строк на 10 днів корот­ший, ніж для кавунів, а для картоплі — на 20 днів довший, ніж для динь. Скільки минає днів від садіння картоплі до збирання врожаю?

Розв'язання:

150 – 10 = 140 (д.) - минає днів від сівби насіння дині до збирання врожаю.

140 + 20 = 160 (д.) - минає днів від садіння картоплі до збирання врожаю.

Відповідь: 160 днів.

Завдання 489*. Заповни в зошиті цікаві квадрати.

40

30

80

90

50

10

20

70

60

 

48

6

36

18

30

42

24

54

12

 

18

3

24

21

15

9

6

27

12

 

Завдання 490°. Для вирощування квітів приготували 58 кг садової землі. У ній було 20 кг перегною, 9 кг золи і 2 кг торфу, а решту маси становив пісок. Скільки було кілограмів піску?

Розв'язання:

20 + 9 + 2 = 31 (кг) - було перегною, золи та торфу разом у садовій землі.

58 – 31 = 27 (кг) - становив пісок у садовій землі.

Відповідь: 27 кілограмів.

 

Завдання 491°. Обчисли, застосовуючи переставну властивість дії додавання.

500 + 40 + 200 + 50 = 500 + 200 + 50 + 40 = 700 + 90 = 790

200 + 20 + 700 + 30 = 200 + 700 + 20 + 30 = 900 + 50 = 950

300 + 50 + 20 + 600 = 300 + 600 + 50 + 20 + 900 + 70 = 970

10 + 70 + 800 + 100 = 800 + 100 + 10 + 70 = 900 + 80 = 980

 

Завдання 492. Розглянь записи і поясни обчислення.

520 + 340 = 500 + 20 + 300 + 40 = 500 + 300 + 20 + 40 = 800 + 60 = 860

 

Сотні додають до сотень. Десятки додають до десятків. Знайдені результати додають.

Завдання 493. (Усно.) Поясни обчислення виразу 250 + 710 двома способами.

Розв'язання:

250 + 710 = 200 + 50 + 700 + 10 = 200 + 700 + 50 + 10 = 900 + 60 = 960

250 + 710 = 200 + 700 + 50 + 10 = 900 + 60 = 960

 

Завдання 494.

350 + 410 = 300 + 400 + 50 + 10 = 700 + 60 = 760

330 + 120 = 300 + 100 + 30 + 20 = 400 + 50 = 450

140 + 320 = 100 + 300 + 40 + 20 = 400 + 60 = 460

650 + 110 = 600 + 100 + 50 + 10 = 700 + 60 = 760

710 + 150 = 700 + 100 + 10 + 50 = 800 + 60 = 860

320 + 320 = 300 + 300 + 20 + 20 = 600 + 40 = 640

400 – 1 = 399

495 + 1 = 496

 

Завдання 495. Береза живе 150 років, сосна — на 220 років довше від берези, а липа — на 20 років довше від сос­ни. Скільки років живе липа?

Розв'яжи задачу іншим способом.

Розв'язання:

150 + 220 = 370 (р.) - років живе сосна.

370 + 20 = 390 (р.) - років живе липа.

Відповідь: 390 років.

 

Завдання 496. За 6 днів майстерня відремонтувала 42 пара­сольки. Скільки парасольок відремонтує майстерня за 3 дні, якщо кожного дня ремонтуватиме на 2 пара­сольки більше?

Розв'язання:

42 : 6 = 7 (п.) - парасольок відремонтувала майстерня за 1 день.

7 + 2 = 9 (п.) - парасольок ремонтуватиме майстерня за 1 день.

9 • 3 = 27 (п.) - парасольок відремонтує майстерня за три дні.

Відповідь: 27 парасольок.

 

Завдання 497. Склади задачу за виразом 420 + (420 - 210).

Розв'язання:

Першого дня у магазин привезли 420 кг картоплі, другого – на 210 кг менше. Скільки всього картоплі завезли у магазин? 

 

Завдання 498*. У коробці є 3 червоні і 4 білі кульки. Яку найменшу кількість кульок треба взяти з коробки (не заглядаючи в неї), щоб серед вийнятих були: а) хоча б одна біла кулька; б) дві кульки одного кольору?

Розв'язання:

а) Якщо візьмемо 3 кульки,  всі можуть бути червоними, тому треба взяти хоча б 4 кульки, щоб серед них попалась хоч 1 біла кулька. 

б) Якщо візьмемо дві кульки, вони можуть бути різних кольорів, тому треба взяти хоч 3 кульки, щоб серед них було дві кульки однакового кольору.

 

Завдання 499°.

130 – 80 = 50

1000 – 500 = 500

700 + (400 – 300 ) = 700 + 100 = 800

570 + 110 = 680

820 + 140 = 800 + 100 + 20 + 40 = 900 + 60 = 960

230 + (560 – 360 ) = 230 + 200 = 430

Завдання 500°. На початку навчального року в новій школі було 320 дівчаток і 350 хлопчиків. Протягом року прийняли ще 110 учнів. Скільки всього учнів стало в школі?

Розв'язання:

320 + 350 = 670 (уч.) - було учнів на початку навчального року.

670 + 110 = 780 (уч.) - всього учнів стало у школі.

Відповідь: 780 учнів.

Інші завдання дивись тут...  

  • христина
    а номер 859 задача поможіть будь ласка
    http://8next.com/gdz3klas_bogdan/524-gdz_mat_3_bogd851_875.html
    16 березня 2015 14:35