Інші завдання дивись тут...

Завдання 567 Сума розрядних доданків

678 = 600 + 70 + 8

540 = 500 + 40
309 = 300 + 9
333 = 300 + 30 + 3

Завдання 568 Способи додавання і віднімання

200 + 700 = 900

2 сот. + 7 сот. = 9 сот.

800 – 300 = 500
8 сот. – 3 сот. = 5 сот.

Завдання 569

200 + 700 = 900

2 сот. + 7 сот. = 9 сот.

800 – 300 = 500
8 сот. – 3 сот. = 5 сот.

Завдання 569 Кругові приклади

1000  600 = 400

400 + 500  380 = 520
520  450 + 10 = 80
80 + 900  140 = 840
840  40 = 800
800  100 + 300 = 100

 

Завдання 570 Рівняння

х  200 = 800
х = 800 + 200
х = 1000
1000  200 = 800
800 = 800

140  х = 60
х = 140  60
х = 80
140  80 = 60
60 = 60
х + 600 = 900
х = 900  600
х = 300
300 + 600 = 900
900 = 900

Завдання 571 Одиниці вимірювання

6 м 30 см = 600 см + 30 см =  630 см
5 ц 3 кг = 500 кг + 3 кг = 503 кг
620 см = 6 м + 20 см = 6 м 20 см
80 дм 6 см = 800 см + 6 см = 806 см
780 кг = 7 ц + 80 кг = 7 ц 80 кг
870 мм = 8 дм + 7 см =  8 дм 7 см

 

Завдання 572

На малюнку 5 кутів : ∠АОВ∠МКD∠RНЕ∠ТLN∠FQС.

Кут ∠АОВ не є прямим.

∠АОВ – вершина О, сторони ОА і ОВ.
∠МКD – вершина К, сторони КМ і КD.
∠RНЕ – вершина Н, сторони HR і HE.
∠ТLN – вершина L, сторони LT і LN.
∠FQС – вершина Q, сторони QF і QC.

 

Завдання 573

З дому до школи, відстань до якої 1 км, одночасно вийшли брат і сестра. Брат пройшов 500 м, а сестра — 300 м. Які запитання мож­на поставити до умови задачі? На скільки більше кілометрів пройшов брат, ніж сестра? На стільки менше кілометрів пройшла сестра, ніж брат? Скільки кілометрів залишилося пройти братові до школи? Скільки кілометрів залишилося пройти сестрі до школи? На скільки більше кілометрів залишилося пройти сестрі до школи, ніж вона уже пройшла? 

 

Завдання 574

Туристка за 2 год пройшла 10 км. Скільки їй потрібно часу, щоб пройти 16 км, якщо вона йтиме повільніше на 1 км за годину?

Короткий запис

2 год  10 км

? год  16 км, якщо за 1 год йтиме на 1 км менше

Розв’язання

1) 10 : 2 = 5 (км) – пройшла за 1 год;
2) 5 – 1 = 4 (км) – буде проходити за 1 год.
3) 16 : 4 = 4 (год)

Відповідь: туристці потрібно 4 години, щоб пройти 16 км.

 

Завдання 575

Сума двох чисел дорівнює 800, а різниця 200. Які це числа?

Розв’язання

1) 800 – 200 = 600 – порівно;

2) 600 : 2 = 300  одне число;

3) 300 + 200 = 500  інше число.

Відповідь: 300 і 500.

 

Завдання 576

Відстань між двома пристанями 130 км. Від цих пристаней назустріч один одному ідуть два теплоходи. Яка відстань буде між ними, коли один пройде 50 км, а другий — 40 км?

Розв’язання

1) 50 + 40 = 90 (км) – пройшли відстань
2) 130 – 90 = 40 (км)

Відповідь: між ними буде 40 км.

 

Завдання 577

1) 800 – (500 – 200) = 800 – 300 = 500
    800 – 500 – 200 = 300 – 200 = 100
    50 + 70 + 90 = 120 + 90 = 210
    140 – 90 = 50
    80 + 50 = 130
    150 – 80 – 20 = 70 – 20 = 50

2) 8 м – 5 м – 2 м = 3 м – 2 м = 1 м
   3 дм + 2 см = 30 см + 2 см = 32 см
   3 м + 2 см = 300 см + 2 см = 302 см

Завдання 578

500 + 200 – 600 + 80 = 700 – 600 + 80 = 100 + 80 = 180

90 + 40 – 100 + 80 = 130 – 100 + 80 = 100 + 80 = 110

70 + 50 – 20 + 900 = 120 – 20 + 900 = 100 + 900 = 1000

1000 – 400 – 200 + 80 = 600 – 200 + 80 = 400 + 80 = 480

 

Завдання 579

На першому верстаті майстриня за 8 год ви­ткала 16 м полотна. На другому верстаті за 1 год вона виготовляла на 2 м полотна біль­ше. Скільки метрів полотна виткала майстриня на другому верстаті за 6 год?

Верстат

Виготовила за 1 год
Час
Усього виткала

І

?
8 год 16 м

ІІ

?, на 2 м більше
6 год ?

Розв’язання

1) 16 : 8 = 2 (м) – виткала на I верстаті за 1 год;

2) 2 + 2 = 4 (м) – виткала на II верстаті за 1 год;

3) 4 • 6 = 24 (м) – виткала на II верстаті за 6 год. 
Відповідь: на другому верстаті майстриня виткала 24 метри тканини за 6 год.

Заміни число 6 числом 8 і розв'яжи задачу за іншим планом (іншим способом).

Верстат

Виготовила за 1 год
Час
Усього виткала

І

?
8 год 16 м

ІІ

?, на 2 м більше
8 год ?

Розв’язання

1) 2  8 = 16 (м) – на стільки більше виткала на II верстаті за 8 год;
2) 16 + 16 = 32 (м) – всього виткала на II верстаті за 8 год.
Відповідь: 32 метри.

 

Завдання 580

За кожну годину майстер виготовляв а дета­лей. За b год він виготовив с деталей. Поясни , про що дізнаємося за такими виразами:

a • b = с (д.) – виготовив деталей;

c : a = b (год)  – працював годин;

c : b = a (д.) – виготовив деталей за 1 год.

 

Завдання 581

Робітник за 3 год змонтував 18 дрилів. Скіль­ки дрилів він змонтує за 2 год, якщо за кожну годину монтуватиме на 1 дриль більше, ніж раніше?

Виготовила за 1 год
Час
Усього змонтував
?
3 год 18 д.
?, на 1 дриль більше
2 год ?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (д.) – монтував за 1 год;
2) 6 + 1 = 7 (д.) – буде монтувати за 1 год;
3) 7 • 2 = 14 (д.) – змонтує за 2 год.

Відповідь: за 2 години робітник змонтує 14 дрилів.

 

Завдання  582 Вирази

Якщо а = 3, тоді 24 : а + 500 = 24 : 3 + 500 = 8 + 500 = 508
Якщо а = 1, тоді 24 : а + 500 = 24 : 1 + 500 = 24 + 500 = 524
Якщо а = 8, тоді 24 : а + 500 = 24 : 8 + 500 =3 + 500 = 503
Якщо а = 24, тоді 24 : а + 500 = 24 : 24 + 500 = 1 + 500 = 501

 

Завдання 583

40 + 90 – 70 = 130 – 70 = 60

120 – 60 – 40 = 60 – 40 = 20

70 + 5 • 8 – 60 = 70 + 40 – 60 = 50

70 + 90 – 80 = 160 – 80 = 80

(130 – 90) : 8 = 40 : 8 = 5

(110 – 70) : 5 = 40 : 5 = 8

Завдання 584 «Цікаві квадрати»

40 + 50 + 60 = 120

40

30

80

90

50

10

20

70

60

24 + 30 + 36 = 90 

48

6

36

18

30

42

24

54

12

18 + 15 + 12 = 45

18

3

24

21

15

9

6

27

12

Завдання 585

На поромі поміщається 6 вантажівок або 10 легкови­ків. У четвер повністю заванта­жений паром 5 разів перетнув річку і переправив 42 машини. Скільки вантажівок було серед них?

Розв’язання

42 = 30 + 12 = 10 • 3 + 6 • 2, де 3 + 2 = 5  це кількість ходок, тому серед них було 12 вантажівок.

Відповідь: серед машин було 12 вантажівок.

 

Завдання 586

Накресли прямокутник, ширина якого дорівнює 25 мм, а довжина на 15 мм більша. Знайди його периметр

Розв’язання

1) 25 + 15 = 40 (мм)– довжина прямокутника;


2) (25 + 40) • 2 = 65 • 2 = 130 (мм) = 13 (см).

Відповідь: периметр прямокутника 13 см.

 

Завдання 587

За 6 днів у сервісному центрі відремонтували 42 смартфони. Скільки смартфонів відремон­тують там за 3 дні, якщо щодня ремонтува­тимуть на 2 смартфони більше?

Короткий запис

6 дн.  42 см.

3 дн.  ? см., якщо за 1 день ремонтуватимуть на 2 см. більше

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (см.) – ремонтують за 1 день;
2) 7 + 2 = 9 (см.) – будуть ремонтувати за 1 день;
3) 9 • 3 = 27 (см.) – відремонтують за 3 дні.

Відповідь: 27 смартфонів.

 

Завдання 588

500 + 40 + 200 + 50 = (500 + 200) + (40 + 50) = 700 + 90 = 790

200 + 20 + 700 + 30 = (200 + 700) + (20 + 30) = 900 + 50 = 950

300 + 50 + 20 + 600 = (300 + 600) + (50 + 20) = 900 + 70 = 970

10 + 70 + 800 + 100 = (800 + 100) + (10 + 70) = 900 + 80 = 980

 

Завдання 589

435 = 400 + 30 + 5
340 = 300 + 40

508 = 500 + 8
294 = 200 + 90 + 4

620 = 600 + 20
730 = 700 + 30

Завдання 590

520 + 340 = (500 + 300) + (20 + 40) = 800 + 60 = 860

Сотні додають до сотень. Десятки додають  до десятків. Знайдені результати додають.

 

Завдання 591

340 + 250 = (300 + 200) + (40 + 50) = 500 + 90 = 590
340 + 250 = 340 + 200 + 50 = 540 + 50 = 590
470 + 520 = (400 + 500) + (70 + 20) = 900 + 90 = 990
470 + 520 = 470 + 500 + 20 = 970 + 20 = 990
650 + 240 = (600 + 200) + (50 + 40) = 800 + 90 = 890
650 + 240 = 650 + 200 + 40 = 850 + 40 = 890

 

Завдання 592

350 + 410 = (300 + 400) + (50 + 10) = 700 + 60 = 760
330 + 120 = (300 + 100) + (30 + 20) = 400 + 50 = 450
140 + 320 = (100 + 300) + (40 + 20) = 400 + 60 = 460
650 + 110 = (600 + 100) + (50 + 10) = 700 + 60 = 760
710 + 150 = (700 + 100) + (10 + 50) = 800 + 60 = 860
320 + 320 = (300 + 300) + (20 + 20) = 600 + 40 = 640
400 
 1 = 399
495 + 1 = 496

 

Завдання 593

Береза живе 150 років, сосна — на 220 років довше від берези, а липа — на 20 років довше від сосни. Скільки років живе липа?

Короткий запис

Береза — 150 р.

Сосна — ?, на 220 р. більше від берези

Липа — ?, на 20 р. більше від сосни

Розв’язання

1 спосіб
1) 150 + 220 = 370 (р.) - живе сосна;
2) 370 + 20 = 390 (р.) - живе липа.
2 спосіб

1) 220 + 20 = 240 (р.) - на стільки більше років живе липа від берези;
2) 150 + 240 = 390 (р.) - живе липа.

Відповідь: липа живе 390 років.

 

Завдання 594

Каштан живе 240 років, а ялина — на 120 років довше. На скільки років довше живе ялина, ніж каштан?

 

Завдання 595

Для вирощування квітів приготували 58 кг садової землі. У ній було 20 кг перегною, 9 кг золи і 2 кг торфу, а решту маси становив пісок. Скільки було кілограмів піску?

Короткий запис

Всього  58 кг

Перегною  20 кг
Золи  9 кг
Торфу  2 кг
Пісок  ?, решта
Розв’язання

1) 20 + 9 + 2 = 31 (кг) – перегною, золи і торфу разом.
2) 58 – 31 = 27 (кг)

Відповідь: було 27 кг піску.

 

Завдання 596

У коробці є 4 пакети насіння редису і 5 пакетів насіння кропу. Яку найменшу кіль­кість пакетів треба взяти (не заглядаючи в коробку), щоб:

а) був хоч один пакет із насін­ням редису; 6 пакетів.

Навіть, якщо витягнемо 5 пакетів з кропом, тоді 6 завжди буде з редисом.

б) було два пакети з однаковим насінням. 5 пакетів.

 

Завдання 597

Для вирощування розсади підготували ящик, висота якого 6 см, ширина — в 2 рази біль­ша за висоту, а довжина — на 58 см більша за ширину. Який периметр дна ящика?

Короткий запис

Висота  6 см
Ширина  ?, в 2 р. більше, ніж висота
Довжина  ?, на 58 см більше, ніж ширина
Периметр  ?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (см) – ширина ящика;
2) 12 + 58 = 70 (см) – довжина ящика;
3) (12 + 70) • 2 = 82 • 2 = 164 (см)

Відповідь: периметр дна ящика дорівнює 164 см.

 

Завдання 598

Від сівби насіння кавунів до збирання вро­жаю минає 150 днів. Для динь цей строк на 10 днів коротший, ніж для кавунів, а для картоплі — на 20 днів довший, ніж для динь. Скільки минає днів від садіння картоплі до збирання врожаю?

Короткий запис

Кавуни  150 дн.
Дині  ?, на 10 дн. менше, ніж кавуни
Картопля  ?, на 20 дн. більше, ніж дині

Розв’язання

1) 150 – 10 = 140 (дн.) – строк росту дині.
2) 140 + 20 = 160 (дн.)

Відповідь: минає 160 днів від садіння картоплі до збирання врожаю.

 

Завдання 599

130 – 80 = 50
570 + 110 = 680

1000 – 500 = 500
820 + 140 = 960

00 + (400 – 300) = 700 + 100 = 800
230 + (560 – 360) = 230 + 200 = 430

Інші завдання дивись тут...

  • христина
    а номер 859 задача поможіть будь ласка
    http://8next.com/gdz3klas_bogdan/524-gdz_mat_3_bogd851_875.html
    16 березня 2015 14:35