Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до підручника 

 "Математика 4 клас Скворцова С., Онопрієнко О."

Сторінка 74

Завдання 1 
Розрядні числа І, ІІ, ІІІ розрядів: 1, 10, 100.
Розрядний склад чисел:  568 = 5 сот. 6 дес. 8 од.     405 = 4 сот. 5 од.   290 = 2 сот. 9 дес.
Сума розрядних доданків568 = 500 + 60 + 8    405 = 400 + 5      290 = 200 + 90
у числі 568 усього 568 одиниць, усього 56 десятків, усього 5 сотень;
у числі 405 усього 405 одиниць, усього 40 десятків, усього 4 сотні;
у числі 290 усього 290 одиниць, усього 29 десятків, усього 2 сотні.
568 > 405     568 > 290    405 < 568     290 < 568
405 > 290     290 < 405
 
Завдання 2  Числа, які більші за 689, але менші від 704: 
690, 691, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703
 
Завдання 3

Письмове ділення

_918 |  54    

 918        17

    0

_375 |  25  

 375       15

    0

_252 |  42 

 252       6

    0

_308 |  28  

  308      11

     0

Перевірка письмовим множенням

х 54

  17

 378

54   

5778

 х 25

   15

 125

25  

375

 х 42

     6

  252

 х 28

    11

    28

   28  

   308

Письмове ділення

 _540 |  36   

  36       15

  _18

    18

      0

 _918 |  34 

  68       27

 _238

   238

      0

 _912 |  48  

  48        19

 _432

   432

      0

 _432 |  24  

  24       18

   192

   192

      0

Перевірка письмовим множення     

х  36

   15

 180

 36 

 540

х 34

  27

238

68 

918

х 48

   19

 432

 48  

 912

х 24

  18

 192

 24 

 432

Завдання 4 Рівняння

(72 : 6)  р = 84

12  р = 84

р = 84 : 12

р = 7

29 + (с – 25) = 56 – 9
29 + (с – 25) = 47
с – 25 = 47 – 29
с – 25 = 18
с = 18 + 25
с = 43

(74 – n) : 4 = 144 : 36

(74 – n) : 4 = 4

74 – n = 4 • 4

74 – n = 16

n = 74 – 16

n = 58

х : (288 : 32) = 16
х : 9 = 16
х = 16 • 9
х = 144

 

Завдання 5  В арабському місті Дубай висота вежі «Бурдж Халіфа» 828 м. Там також міститься споруда «Дубай Фрейм» заввишки 150 м, а ще — «Бурдж-ель-Араб» заввишки 321 м.
Зазначені споруди за збільшенням висоти: 150 м, 321 м, 828 м
Проілюстрували їх висоту відрізками:
__
______
________________
 
Сторінка 75
Завдання 1  Лічильні одиниці від меншої до більшої: 
одиниці, десятки, сотні, тисячі
 
Завдання 2  Натуральні числа
1 2 3 4 5 6 7 8 9  (один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 (десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 (сто, двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот)
Спільне: однакові цифри у старшому розряді.
Відмінне: кількість розрядів.
Якщо до 9 сотень додати ще 1 сотню, отримаємо 10 сотень, у такий спосіб утворили нову лічильну одиницю — тисячу.
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 (одна тисячі, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч).
10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000 (десять тисяч, двадцять тисяч, тридцять тисяч, сорок тисяч, п'ятдесят тисяч, шістдесят тисяч, сімдесят тисяч, вісімдесят тисяч, дев'яносто тисяч).
 
Сторінка 76
Завдання 3
Лічильні одиниці - одиниці:
1 2 3 4 5 6 ...
10 20 30 40 50 60 ...
100 200 300 400 500 600 ...
Лічильні одиниці - тисячі:
1000 2000 3000 4000 5000 6000 ...
10000 20000 30000 40000 50000 60000 ...
100000 200000 300000 400000 500000 600000 ....
Сторінка 77

Другий клас - клас тисяч

Перший клас - клас одиниць

розряд

розряд

III (VI)

II (V)

І (IV)

ІІІ

ІІ

І

сотні тисяч

десятки тисяч

тисячі

сотні

десятки

одиниці

Спільне у класах: 3 розряди в кожному класі; 10 одиниць нижчого розряду утворюють 1 одиницю вищого розряду; зберігаються співвідношення між сусідніми розрядами (1 рядок класу одиниць – одиниці; 2 рядок класу одиниць – десятки; 3 рядок класу одиниць – сотні; 1 рядок класу тисяч – одиниці тисяч; 2 рядок класу тисяч – десятки тисяч; 3 рядок класу тисяч – сотні тисяч).
Приклади чисел кожного виду: одиниці 1, 2, 3, 4;  десятки 10, 20, 30, 40;  сотні 100, 200, 300, 400;  одиниці тисяч 1 000, 2 000, 3 000, 4 000;  десятки тисяч 10 000, 20 000, 30 000, 40 000;  сотні тисяч 100 000, 200 000, 300 000, 400 000.
Найбільше одноцифрове число 9, найбільше двоцифрове число 99, найбільше трицифрове число 999, найбільше чотирицифрове число 9999, найбільше п'ятицифрове число 99999
Найменше натуральне одноцифрове число 1, найменше двоцифрове число 10, найменше трицифрове число 100, найменше чотирицифрове число 1000, найменше п'ятицифрове число 10000. 
Додати 1 - це утворити наступне число:    0 + 1 = 1      9 + 1 = 10    99 + 1 = 100     999 + 1 = 1000    9999 + 1 = 10 000
 
Завдання 3 Числа, між якими в натуральному ряді стоять 1000, 3000, 5000, 7000:
999, 1000, 1001;   2999, 3000, 3001;    4999, 5000, 5001;     6999, 7000, 7001.
 
Завдання 4 
Лічимо від тисячі дев’яти до тисячі двадцяти п’яти: тисяча дев'ять, тисяча десят, тисяча одинадцять, тисяча дванадцять, тисяча тринадцять, тисяча чотирнадцять, тисяча п'ятнадцять, тисяча шістнадцять, тисяча сімнадцять, тисяча вісімнадцять, тисяча дев'ятнадцять, тисяча двадцять, тисяча двадцять один, тисяча двадцять два, тисяча двадцять три, тисяча двадцять чотири, тисяча двадцять п'ять.
Лічимо від тисячі сорока п’яти до тисячі шістдесяти семи: тисяча сорок п'ять, тисяча сорок шість, тисяча сорок сім, тисяча сорок вісім, тисяча сорок дев'ять, тисяча п'ятдесят, тисяча п'ятдесят один, тисяча п'ятдесят два, тисяча п'ятдесят три, тисяча п'ятдесят чотири, тисяча п'ятдесят п'ять, тисяча п'ятдесят шість,  тисяча п'ятдесят сім, тисяча п'ятдесят вісім, тисяча п'ятдесят дев'ять, тисяча шістдесят, тисяча шістдесят один, тисяча шістдесят два, тисяча шістдесят три, тисяча шістдесят чотири, тисяча шістдесят п'ять, тисяча шістдесят шість, тисяча шістдесят сім.
Лічимо від тисячі ста тридцяти трьох до тисячі ста сорока: тисяча сто тридцять три, тисяча сто тридцять чотири, тисяча сто тридцять п'ять, тисяча сто тридцять шість, тисяча сто тридцять сім, тисяча сто тридцять  вісім, тисяча сто тридцять дев'ять, тисяча сто сорок, тисяча сто сорок один, тисяча сто сорок два, тисяча сто сорок три, тисяча сто сорок чотири, тисяча сто сорок п'ять, тисяча сто сорок шість, тисяча сто сорок сім, тисяча сто сорок вісім, тисяча сто сорок дев'ять, тисяча сто п'ятдесят, тисяча сто п'ятдесят один, тисяча сто п'ятдесят два, тисяча сто п'ятдесят три, тисяча сто п'ятдесят чотири, тисяча сто п'ятдесят п'ять, тисяча сто п'ятдесят шість, тисяча сто п'ятдесят сім, тисяча сто п'ятдесят вісім, тисяча сто п'ятдесят дев'ять, тисяча сто шістдесят, тисяча сто шістдесят один, тисяча сто шістдесят один, тисяча сто шістдесят два, тисяча сто шістдесят три, тисяча сто шістдесят чотири, тисяча сто шістдесят п'ять.
Лічимо від тисячі семисот шістдесяти трьох до тисячі семисот сімдесяти чотирьох: тисяча сімсот шістдесят три, тисяча сімсот шістдесят чотири, тисяча сімсот шістдесят п'ять, тисяча сімсот шістдесят шість, тисяча сімсот шістдесят сім, тисяча сімсот шістдесят вісім, тисяча сімсот шістдесят дев'ять, тисяча сімсот сімдесят, тисяча сімсот сімдесят один, тисяча сімсот сімдесят два, тисяча сімсот сімдесят три, тисяча сімсот сімдесят чотири.
 
Сторінка 78
Завдання 5
728 = 7 сот. 2 дес. 8 од. — сімсот двадцять вісім
1806 = 1 тис. 8 сот. 6 од. — тисяча вісімсот шість
15805 = 1 дес. тис. 5 од. тис. 8 сот. 5 од.  п'ятнадцять тисяч вісімсот п'ять
100064 = 1 сот. тис. 6 дес. 4 од.  сто тисяч шістдесят чотири
170785 = 1 сот. тис. 7 дес. тис. 7 сот. 8 дес. 5 од. — сто сімдесят тисяч сімсот вісімдесят п'ять
608000 = 6 сот. тис. 8 од. тис.  шістсот вісім тисяч
 
Завдання 6  Юля записала найбільше трицифрове число та додала до нього 1. Вона стверджує, що в такий спосіб одержано найменше чотирицифрове число. 
+999
     1
1000
+ 9999
       1
 10000
+ 99999
         1
 100000
+ 999999
          1
 1000000
Завдання 7 Знайди значення виразів.
896 : 28 + 872 : 8 = 141

_896 |  28  

 84       32

 _56

   56

     0

_872 |  8   

 8       109

  _72

   72

     0

+ 32
 109
 141
522 : 6 – 912 : 24 = 48
_522 |  6  

 48       87

 _42

   42

     0

_912 |  24  

 72       38

_192

  192

     0

_87

 38

 48

(1000 – 217) : 27  34 = 986

_1000

   217

   783

_783 |  27  

 54       29

 _243

   243

      0

х 29

  34

 116

 87 

 986

612 : (134 – 98)  43 = 731

_134

   98

   36

_612 |  36  

 36       17

 _252

   252

      0

х 17

  43

  51

 68 

 731

588 : (288 : 48) – 79 = 19
_288 |  48 _

 288       6

     0

_588 |  6  

 54       98

  _48

    48

      0 

_98

  79

  19 

32  (784 : 56 + 17) = 992
_784 |  56  

 56       14

_224

  224

      0 

+14

  17

  31

х32

 31

 32

96 

992

Сторінка 79
Завдання 1
За а год майстер на лазерному станку обробив b фанерних плит. Скільки плит обробить майстер за с год, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю?

Плит за 1 год

(продуктивність праці)

Кількість год

(час роботи)

Загальна кількість плит

(загальний виробіток)

?

а

b

однакова

с

?

Короткий запис
а год — b плит
с год – ? плит

План розв’язування

1) Скільки плит обробив майстер за 1 год?  b : a (пл.)

2) Скільки плит обробить майстер за с год? b : a • c (пл.)
Розв'язання
Вираз: (b : а) • с
Якщо а = 4, b = 68, с = 6, тоді (68 : 4) • 6 = 17 • 6 = 102 (пл.)

Відповідь: майстер за 6 годин обробить 102 плити.

 

2) Складена задача на множення

За а год майстер на лазерному станку обробив b фанерних плит. Скільки плит обробить майстер за с год, якщо щогодини оброблятиме на 4 плити більше?

Плит за 1 год

(продуктивність праці)

Кількість год

(час роботи)

Загальна кількість плит

(загальний виробіток)

?

а

b

?, на 4 плити більше

с

?

Короткий запис

Спочатку — а год — b плит

Потім — с год – ? плит, за 1 год — на 4 плити більше 

План розв’язування

1) Скільки плит обробив майстер за 1 год?  b : a (пл.)

2) Скільки плит оброблятиме майстер за 1 год? b : a  + 4 (пл.)

3) Скільки плит обробить майстер за с год? (b : a + 4) • c (пл.)
Розв'язання
Вираз (b : а + 4) • с
Якщо а = 4, b = 68, с = 6, тоді (68 : 4 + 4) • 6 = 21 • 6 = 126 (п.)
Відповідь: майстер за 6 годин обробить 126 плит.
 
Завдання 2
1) Складена задача на ділення
До бібліотеки привезли 18 пакунків підручників, по 13 книжок у кожному пакунку, і 17 однакових пакунків зі збірками казок. Скільки збірок казок було в кожному пакунку, якщо всього привезли 506 книжок?

 

Книжок у пакунку

Пакунків

Загальна кількість книжок

Підручники

13

18

?

506

 

Казки

?

17

?

Вираз                (506 – 13 • 18) : 17   

Розв'язання

1) 13 • 18 = 234 (кн.) – підручників привезли.

2) 506 – 234 = 272 (зб.) – збірок казок привезли.  

3) 272 : 17 = 16 (зб.) – збірок казок було в кожному пакунку.

Відповідь: у кожному пакунку було 16 збірок казок.

 

2) Складена задача на ділення

До бібліотеки привезли 18 пакунків підручників, по 13 книжок у кожному пакунку, і 17 однакових пакунків зі збірками казок. Скільки збірок казок було в кожному пакунку, якщо цих книжок привезли на 38 більше, ніж підручників?

 

Книжок в 1 пакунку

Пакунків

Загальна кількість книжок

Підручники

13

18

?

Казки

?

17

?, на 38 книжок більше

Вираз             (13 • 18 + 38) : 17  

Розв'язання

1) 13 • 18 = 234 (кн.) – підручників привезли.

2) 234 + 38 = 272 (зб.) – збірок казок привезли.

3) 272 : 17 = 16 (кн.) – збірок казок було в кожному пакунку.

Відповідь: у кожному пакунку було 16 збірок казок.
 
Завдання 3
Ділення з остачею

_407 |  9  

 36     45 (ост.2)

  _47

    45

      2 

_450 |  28  

 28    16 (ост.2)

_170

  168

     2 

_471 |  4   

 4      117 (ост.2)

  _7

    4

   _31

     28

       3

_938 |  68  

  68   13 (ост.1)

 _258

   204

     54 

Перевірка результатів

45 • 9 + 2 = 407

16 • 28 + 2 = 450
117 • 4 + 3 = 471 68 • 13 + 54 = 938

Ділення з остачею

_929 |  32  

 928   29 (ост.1)

    1

_995 |  8   

 992   124 (ост.3) 

    3

_995 |  56  

 952   17 (ост.43)

  43

_797 |  7  

  791  113 (ост.6) 

     6

Перевірка результатів    
29 • 32 + 1 = 929 124 • 8 + 3 = 995 17 • 56 + 43 = 995 113 • 7 + 6 = 797
Завдання 4  Навколо шкільного стадіону розміщено 9 ліхтарів. Скільки проміжків між ліхтарями?
Міркуємо так: на прямій лінії між 9 ліхтарями були би 8 проміжків, а на колі між 9 ліхтарями буде 9 проміжків. 
Відповідь: між ліхтарями 9 проміжків.