СТОРІНКА 125
Завдання 1
Організуйте в класі мінівікторину, щоб дізнатися, щр ви знаєте про арифметичні дії: додавання, віднімання, множення і ділення.

 

Завдання 2
(56738 + 42607) – 24738 = (56738 – 24738) + 42607 = 32000 + 42607 = 74607
83129 – (3129 + 22000) = 83129 – 22000 – 3129 = 61129  – 3129 = 58000
(125  56)  8 = (125  8)  56 = 1000  56 = 56000
(36 + 27)  6 = 63 • 6 = (60 + 3) • 6 = 360 + 18 = 378

 

Завдання 3 
56 + 38 = 94
560 + 380 = 94 • 10 = 940
83 – 57 = 46
830 – 570 = 46 • 10 = 460
64 : 16 = 4
640 : 16 = 4 • 10 = 40
27  4 = 108
270  4 = 108 • 10 = 1080 

 

Завдання 4
570 – 180 = 390
630  90 = 56700
340 + 280 = 620
570 : 190 = 3
520  4 = 2080
80000 : 8 = 10000
870 : 3 = 290
 440 = 3520

 

Завдання 5 Виконай множення
67  9 = 603
56  11 = 616
58  99 = 5742
340  101 = 34340
47  999 =46953 
27  1001 = 27027
47  99 = 4653
56  101 = 5656

 

Сторінка 126
Завдання 1
1) В інтернет-магазині перший працівник за 6 год роботи оформлює замовлення від 48 покупців. Скільки замовлень оформить другий працівник за 4 год, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю?

 

Продуктивність праці (з.)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (з.)

I

?, однакова

6

48

II

4

?

Розв'язання

1) 48 : 6 = 8 (з.) – продуктивність праці працівника

2)  4 = 32 (з.)

Відповідь: другий працівник оформить 32 замовлення.

2) Два працівники інтернет-магазину оформили замовлення від 80 покупців. Перший працював 6 год, а другий — 4 год. Скільки замовлень оформив кожний працівник, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю?

 

Продуктивність праці (з.)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (з.)

I

?, однакова

6

?

80

 

II

4

?

Розв'язання
1) 6 + 4 = 10 (год) – працювали разом
2) 80 : 10 = 8 (з.) – продуктивність праці працівника
3) 8 • 6 = 48 (з.) – оформив I працівник
4) 8 • 4 = 32 (з.) – оформив II працівник
Відповідь: перший працівник оформив 48 замовлень, а другий працівник — 32 замовлення. 
3) Перший працівник інтернет-магазину працював 6 год, а другий — 4 год. Другий оформив на 16 замовлень від покупців менше, ніж перший. Скільки замовлень оформив кожний працівник, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю?

 

Продуктивність праці (з.)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (з.)

I

?, однакова

6

?

II

4

?, на 16 з. менше

Розв'язання
1) 6  4 = 2 (год) – на стільки менше працював II працівник
2) 16 : 2 = 8 (з.) – продуктивність праці працівника
3) 8 • 6 = 48 (з.) – оформив I працівник
4) 48  16 = 32 (з.) – оформив II працівник
Відповідь: перший працівник оформив 48 замовлень, а другий працівник — 32 замовлення. 
4) Перший працівник інтернет-магазину оформив 48 замовлень від покупців за 6 год. Скільки замовлень оформить другий працівник за 4 год, якщо за годину він оформлюватиме на 2 замовлення більше, ніж перший?

 

Продуктивність праці (з.)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (з.)

I

?

6

48

II

?, на 2 з. більше

4

?

Розв'язання
1) 48 : 6 = 8 (з.) – продуктивність праці I працівника
2) 8 + 2 = 10 (з.) – продуктивність праці II працівника
3) 10 • 4 = 40 (з.)
Відповідь: другий працівник оформить 40 замовлень. 

 

Сторінка 127
Завдання 1
+ 420
   350
   770
х 151
     4
  604

_408 | 3   

 3      136

_10

   9

  _18

    18

      0

_ 920
   460
   460
Завдання 2 Знайди значення добутків. Кожний вираз зміни так, щоб його значення зменшилось у 2 рази.
х  115
   324
   460
  230
345  
37260
х   482
     211
    482
   482
 964  
101702
х 490
   175
 2450
3430
490  
85750
х  703
    224
  2812
 1406
1406  
157472
115  324 = 115  (324 : 2) = 115 • 162 = 18630   
482  211 = (482 : 2)  211 = 241 • 211 = 50851
490  175 = (490 : 2)  175 = 245 • 175 = 42875
703  224 = 703  (224 : 2) = 703 • 112 = 78736
х   115
    162
    230
  690
115  
18630
х   241
    211
    241
  241
482  
50851
х  245
    175
  1225
1715
245  
42875
х 703
   112
 1406
 703
703  
78736
Завдання 3 Порядок дій
(82766 : 58 – 43890 : 42)  3 = 1146

_82766 | 58   

 58        1427

_247

  232

  _156

    116

    _406

      406

         0

_43890 | 42   

 42        1045

 _189

   168

   _210

     210

        0

 

_ 1427

   1045

     382

х 382

     3

 1146

3325 : 35 + 5072  83 – 55269 : 27 = 419024

_3325 | 35 

  315    95

  _175

    175

       0

х 5072

     83

 15216

40576 

420976

 

_55269 | 27   

 54        2047

 _126

   108

   _189

     189

        0

+ 420976

         95

   421071

_ 421071

      2047

   419024

У порядку спадання: 419024, 1146

 

Завдання 4 Постав дужки так, щоб значення кожного виразу збільшилося.
25  3 + 7  4 = 75 + 28 = 103
25  (3 + 7)  4 = 25 • 10  4 = 1000
50 – 48 : 6 – 5 = 50 – 8 – 5 = 37
50 – (48 : 6 – 5) = 50 – (8 – 5) = 47
108 : (12 – 9)  34 = 108 : 3 • 34 = 36 • 34 = 1224

 

Завдання 5
Якщо k = 87, р = 9, тоді 
(537 • k + 105) • р = (537 • 87 + 105) • 9 = 421416

х 537

    87

 3759

4296 

46719

+ 46719

      105

   46824

х 46824

        9

 421416

Якщо k = 120, р = 4, тоді 

(537 • k + 105) • р = (537 • 120 + 105) • 4 = 258180

х 537

    120

 1074

 537   

 64440

+ 64440

      105

   64545

х 64545

        4

 258180

Якщо а = 24, с = 13746, тоді 
8544 : а – с : 58 = 8544 : 24 – 13746 : 58 = 119

_8544 | 24   

 72      356

_134

  120

  _144

    144

       0

_13746 | 58   

 116        237

 _214

   174

   _406

     406

        0

_ 356

   237

   119

Якщо а = 89, с = 4582, тоді 

8544 : а – с : 58 = 8544 : 89 – 4582 : 58 = 17

_8544 | 89 

 801     96

 _534

    534

       0

_4582 | 58   

 406      79

 _522

   522

      0

_ 96

   79

   17

Завдання 6 Рівняння

d – 1301 = 254  117

d – 1301 = 29718

d  = 29718 + 1301

d = 31019

• b – 284 = 736

• b = 736 + 284

• b = 1020

b = 1020 : 5

b = 204

х  254

    117

  1778

  254

 254   

 29718 

+29718

   1301

  31019

+ 736 

   284

  1020

_1020 | 5   

 10       204

   _20

     20

       0

9600 : с = 80  12

9600 : с = 960

с = 9600 : 960

с = 10

(13 – а) + 91 = 102

13 – а = 102 – 91

13 – а = 11

а = 13  11

а = 2

х 12

    80

  960

_ 102

    91

    11

Сума розв'язків рівняння: 31019 + 10 + 204 + 2 = 31235

 

Сторінка 128
Завдання 1
Розбий множину фігур на дві підмножини. Розбий множину плоских фігур на дві підмножини. Назви елементи кожної підмножини. Яку найменшу кількість
сторін може мати многокутник? Назви його елементи.

 

Завдання 2
Згадай, що ти знаєш про прямокутник; про квадрат.

 

Завдання 3
Ділянка прямокутної форми огороджена парканом завдовжки 120 м. Довша сторона огорожі має довжину 35 м. Яка довжина її коротшої сторони?
Короткий запис
Периметр = 120 м
Довжина = 35 м
Ширина  ?
Розв'язання
120 : 2 – 35 = 25 (м)
Відповідь: довжина коротшої сторони ділянки 25 метрів.

 

Завдання 4
Дріб, що позначає зафарбовану частину кожного прямокутника: 5/6, 4/12, 1/2, 3/8

 

Сторінка 129
Завдання 1
Дріб, що позначає зафарбовану частину кожного круга: 3/8, 6/8, 5/8
Дроби в порядку зростання: 3/8, 5/8, 6/8
Дроби в порядку спадання: 6/8, 5/8, 3/8

 

Завдання 2 Знайди дріб від числа
1) 1/6 від 420 — це 420 : 6 = 70 
4/5 від 200 — це 200 : 5 • 4 = 40 • 4 = 160
9/11 від 121 — це 121 : 11 • 9 = 11 • 9 = 99
3/17 від 510 — це 510 : 17 • 3 = 30 • 3 = 90
8/16 від 640 — це 640 : 16 • 8 = 40 • 8 = 320
6/9 від 351 — це 351 : 9 • 6 = 39 • 6 = 234
2) знайди число від дробу, якщо його
2/3 дорівнюють 120 — це 120 : 2 • 3 = 60 • 3 = 180
3/4 дорівнюють 150 — це 150 : 3 • 4 = 50 • 4 = 200

 

1/2 від 300 > 1/5 від 555

300 : 2 = 150

555 : 5 = 111

11/12 від 2400 = 11/13 від 2600

2400 : 12 • 11 = 2200

2600 : 13 • 11 = 2200

Завдання 4

Накресли прямокутник ABCD, довжина якого дорівнює 4 см, а ширина становить 3/4 довжини. Знайди його площу.
4 : 4 • 3 = 3 (см) - ширина прямокутника
 3 = 12 (см2) - площа прямокутника

 

Завдання 5 Рівняння

7 • х = 847 : 11

7 • х = 77

х = 77 : 7

х = 11

а + 360 = 125 • 8

а + 360 = 1000

а = 1000 – 360

а = 640

_847 | 11  

 77     77

 _77

   77

     0

_77 | 7  

 7     11

 _7

   7

   0

х 125

     8

 1000

_ 1000

    360

    640

с : (803 – 775) = 105

с : 28 = 105

с = 105 • 28

с = 2940

у – 10 • 128 = 9872

у – 1280 = 9872

у = 9872 + 1280

у = 11152

_ 803

   775

     28

х 105

    28

  840

 210 

 2940

+ 9872

   1280

  11152