Інші завдання дивись тут... 

ПРОСТІ І СКЛАДЕНІ ЧИСЛА. ОЗНАКИ ПОДІЛЬНОСТІ НА 2, 3, 5, 9, 10

а

9

12

13

14

15

16

17

18

19

Дільники а

1,3,9

1,2,3,4 6,12

1,13

1,2,7,14

1,3,5,15

1,2,4, 8,16

1,17

1,2,3,6,9,18

1,19

Просте

+

+

+

Складене

+ + + + + +
Вправа 3 Порядок дій
(68  12 – 45  13 + 42) : 21 = 13 — просте число
1) 68  12 = 816
2) 45  13 = 585
3) 816 – 585 = 231 
4) 231 + 42 = 273
4) 273 : 21 = 13 

 

Вправа 5 Ознаки подільності чисел

Числа, які діляться на 3 і менші за 20: 3, 6, 9, 12, 15, 18

 

Вправа 6

1) п'ять учнів мають вдома тварину кожного виду. 
2) Кількість яких тварин ділиться на:
а) 2; 40, 10, 20
б) 3; 15, 45
в) 5; 5, 15, 45
г) 9; 45
ґ) 10? 10, 40, 20
3) Так, кількість власників кроликів є складеним числом.
4) Кількість власників собак і кішок разом: 40 + 45 + 20 = 105
Число 105 ділиться на: а) 2; Ні; б) 5; Так; в) 10? Ні.
5) Порівняй кількість власників хом’яків, рибок та кроликів разом із кількістю власників собак.
5 + 10 + 15 = 30, 45 + 20 = 65, 65  30 = 35
6) Опитали 15 + 40 + 45 + 10 + 5 + 20 + 20 = 155 дітей
7) Розклали на прості множники число власників:
а) кроликів; 15 = 3 • 5
б) котів; 40 = 2 • 2 • 2 • 5
в) собак. 65 = 5 • 13

 

Вправа 7

Остання цифра числа 234, що прикрита карткою:

а) 2, 4, 6, 8

б) 5, 0

в) 0

г) 3, 6, 9

ґ) 9

Вправа 8

а) парне чотирицифрове число: 3650
б) трицифрове число, що ділиться на 3: 603
в) трицифрове число, що ділиться на 10: 560
г) двоцифрове число, що ділиться на 9: 36
ґ) двоцифрове число, що ділиться на 5: 35

 

Вправа 9

Який номер шафи у спортклубі, якщо це найменше трицифрове число, яке ділиться на 9? 108

 

Вправа 10

Мені менше 15 років і мій вік ділиться на 12. Скільки мені років?

 

Вправа 11

а) 6 – 5х = 13 Помилкова умова

б) 26 + (57 – 2х) = 59
   83 – 2х = 59
   2х = 83 – 59
   2х = 24
   х = 24 : 2
   х = 12
Дільники числа 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩ ТА ОБ’ЄМІВ ФІГУР
Вправа 2

Розгорнутий кут

Прямий кут
Тупий кут
Вправа 4

А

∠В

∠С

30°

70°

130°

110°

50°

20°

40°

60° 30°
Вправа 5

Ширина екрана планшета дорівнює 22 см, що у 2 рази менше за довжину. Знайди площу екрана планшета та периметр рамки, що його обрамляє.

Розв'язання
1) 22 • 2 = 44 (см)  довжина екрана;
2) 22 • 44 = 968 (см² площа екрана;
3) (22 + 44) • 2 = 132 (см)  периметр рамки.
Відповідь: 968 см²; 132 см. 

 

Вправа 6
Знайди площу і периметр кожного многокутника, якщо виміри подано в дециметрах.
Розв'язання
1) 3 • 3 = 9 (дм²) ‒ площа квадрата;
2) 3 • 4 = 12 (дм) ‒ периметр квадрата;
3) 3 • 4 : 2 = 6 (дм²) ‒ площа трикутника;
4) 3 + 4 + 5 = 12 (дм) - периметр трикутника;
5) 2 • 7 = 14 (дм²) ‒ площа прямокутника;
6) (2 + 7) • 2 = 18 (дм) ‒ периметр прямокутника.

 

Вправа 7
Знайди невідомі довжини сторін зображених многокутників, якщо периметр кожного дорівнює 24 см і виміри подано в сантиметрах.
Розв'язання
1) 24 - (6 + 5 + 2 + 8) = 3 (см)
2) 24 - (7 + 5 + 4) = 8 (см)
3) 24 - (1 + 7 + 2 + 3 + 6) = 5 (см)
Відповідь: 3 см; 8 см; 5 см.

 

Вправа 8
Виміри прямокутного паралелепіпеда 20 см, 15 см і 12 см. Знайди його об’єм, суму довжин усіх ребер та площу поверхні.
Розв'язання
1) 20 • 15 • 12 = 3600 (см3) ‒ об'єм паралелепіпеда;
2) 4 • (20 + 15 + 12) = 4 • 47 = 188 (см) ‒ сума довжин усіх ребер паралелепіпеда;
3) 2 • (20 • 15 + 20 • 12 + 15 • 12) = 2 • (300 + 240 + 180) = 2 • 720 = 1440 (дм²) ‒ площа поверхні паралелепіпеда.
Відповідь: 3600 см3; 188 см; 1440 см².

 

Вправа 9
Обчисли площу поверхні, суму довжин усіх ребер та об’єм куба, ребро якого дорівнює 2 м.
Розв'язання
1) 23 = 2 • 2 • 2 = 8 (м3) ‒ об'єм куба;
2) 12 • 2 = 24 (м)  сума довжин усіх ребер куба;
3) 6 • 22 = 6 • 4 = 24 (м²) ‒ площа поверхні куба.
Відповідь: 8 м3; 24 м; 24 м².

 

Вправа 10
Задай значення для а, b і с так, щоб а було парним, b ділилось на 3, а c ділилось на 9. Знайди об’єм, площу поверхні та довжину всіх ребер прямокутного паралелепіпеда.
Дано: а = 4 см; b = 6 см; с = 9 см
Розв'язання
1) 4 • 6 • 9 = 216 (см3) ‒ об'єм паралелепіпеда;
2) 4 • (4 + 6 + 9) = 4 • 19 = 76 (см) ‒ сума довжин усіх ребер паралелепіпеда;
3) 2 • (4 • 6 + 4 • 9 + 6 • 9) = 2 • (24 + 36 + 54) = 2 • 114 = 228 (дм²) ‒ площа поверхні паралелепіпеда.
Відповідь: 216 см3; 76 см; 228 см².

 

Вправа 11
Об’єм ящика 18 дм3. Знайди висоту ящика, якщо його ширина 2,4 дм, а довжина на 6 см більша за ширину.
Розв'язання
1) 2,4 + 0,6 = 3 (дм) ‒ довжина ящика;
2) 2,4 • 3 = 7,2 (дм²) ‒ площа дна ящика;
3) 18 : 7,2 = 2,5 (дм) ‒ висота ящика.
Відповідь: 2,5 дм.

 

Вправа 12
Поверхня кожної піраміди має трикутників: 6; 3; 4; 5
В основі кожної піраміди многокутникишестикутник, трикутник, чотирикутник, п'ятикутник.

 

Вправа 13

Об’ємні фігури: п'ятикутна призма; восьмикутна призма; шестикутна призма.

Відповідність між ними та їх розгортками:  С; 2  А, 3  В
 

ПАРАЛЕЛЬНІ ТА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ ПРЯМІ 

Вправа 1
Паралельні прямі і перпендикулярні прямі.

 

Вправа 2

Дві чорні прямі є паралельними.

 

Вправа 3


Вправа 6

Паралельні відрізки: AB i CD i KL; RT i PS
Перпендикулярні відрізки: AB i RT; CD i RT, CD i PS

 

Вправа 7


Вправа 8

АВСDKPTM — прямокутний паралелепіпед.
а) КР і РВ — перпендикулярні
б) АК і РВ — паралельні 
в) АВ і ВС — перпендикулярні 
г) ВС і AD — паралельні  
ґ) AB і CD — паралельні  
д) AB і AD — перпендикулярні 
Вправа 9
Пізанська вежа нахилена на 4⁰ від вертикального положення. Який кут нахилу вежі до землі?
Розв'язання
90⁰  4⁰ = 86⁰  кут нахилу вежі до землі.
Відповідь: 86⁰.

 

Вправа 10
За таблицею побудуй лінійну діаграму кількості балів у щоденнику кожного з учнів. Проводимо два перпендикулярні промені зі спільним початком. Кількості 1 бал відповідає лінія, довжина якої дорівнює 1 клітинці зошита (5 мм), тому маємо на горизонтальному промені шкалу 0, 1, 2, ..., 12. Розмістимо на вертикальному промені через рівні відрізки шість точок і підписуємо під ними імена дітей. Довжина лінії Валентина становитиме 5 клітинок; Марини — 8, Поліни — 12, Дмитра — 3, Германа — 5, Орисі — 10. Самостійно зроби завдання.
 

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. МІШАНІ ЧИСЛА. ПОРІВНЯННЯ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Площа початкового

прямокутника

18 од в. 

12 од. в. 

24 од. в.

12 од.в.

Площа зафарбованого

прямокутника

6 од. в.

3 од. в.

18 од. в.

6 од в.

Зафарбована частина

1/3

1/4

3/4

1/2

а) 30/100 м = 30 см
   580/100 км = 500 м
   540/1000 = 540 мм 
2/10 дм = 2 см
34/100 м = 34 см
320/1000 кг = 320 г
165/1000 т = 165 кг
300/1000 кг = 300 г
430/1000 л = 430 мл 
Вправа 3
Неправильні дроби: 1, 5/2, 9/5, 11/11, 24/5, 63/18
Мішані дроби: 5/2 = 2 1/2, 9/5 = 1 4/5, 24/5 = 4 4/5
Скоротні дроби: 63/18 = 7/9

 

Вправа 4
a) 2/6 < 4/6
б) 5/16 > 4/16
Вправа 5
3/5 < 4/5
3/4 > 2/4
5/8 < 7/8
10/10 > 9/10
2/3 < 1
6/6 = 1
5/6 < 1
7/7 = 1
Вправа 6
У порядку спадання: 6/7, 5/7, 2/7, 1/7  
У порядку спадання: 13/13, 9/13, 6/13, 5/13  
У порядку спадання: 1 5/19, 5/19, 1/19

 

Вправа 7
Морква  1/2 кг, помідор  5/4 кг, капуста  3/4 кг, баклажан  1/4 кг, картопля  3/2 кг
У порядку зростання: 1/4, 3/4, 1/2, 5/4, 3/2

 

Вправа 8
4/10 + 6/10 = 10/10  зафарбовано весь прямокутник
5/10 + 2/10 = 7/10  зафарбовано 7 клітинок прямокутника.

 

Вправа 9
1/4 кг + 3/4 кг = 4/4 кг = 1 кг
8/1000 т + 1/1000 т = 9/1000 т = 9 кг
1 2/8 м + 6/8 м = 16/8 м = 2 м
3/10 л – 1/10 л = 2/10 л
2 1/4 ц + 2/4 ц = 11/4 ц = 2 3/4 ц
15/10 грн – 1/10 грн = 14/10 грн = 1 4/10 грн

 

Вправа 10
а) х  3/12 = 11/12
   х = 11/12 + 3/12
   х = 14/12
   х = 1 2/12
   х = 1 1/6
б) 1 5/12 + х = 3 7/12
   х = 3 7/12  1 5/12
   х = 2 2/12
   х = 2 1/6
в) 5 3/7  х = 1 1/7
   х = 5 3/7  1 1/7
   х = 4 2/7
Вправа 11
Маса одного пакунка становить 2 2/5 кг, а другого — на 1 1/5 кг менше. Яка маса двох пакунків?
Розв'язання
1) 2 2/5  1 1/5 = 1 1/5 (кг)  маса другого пакунка;
2) 2 2/5 + 1 1/5 = 3 3/5 (кг)  маса двох пакунків.
Відповідь: 3 3/5 кг.

 

Вправа 12
Сторони прямокутника дорівнюють 2 1/5 і 3 2/5 м. Знайди його периметр.
Розв'язання
(2 1/5 + 3 2/5 2 = 5 3/5  2 = 28/5  2 = 56/5 (м) = 11 1/5 м  периметр прямокутника.
Відповідь: 11 1/5 м.

 

Вправа 13
До магазину завезли 5/23 т винограду, а персиків  — на 2/23  т більше. До обіду продали 8/23 т завезених фруктів. Скільки фруктів ще залишилося у магазині?
Розв'язання
1) 5/23 + 2/23 = 7/23 (т)  персиків завезли;
2) 7/23 + 2/23 = 12/23 (т)  всього фруктів завезли;
3) 12/23  8/23 = 4/23 (кг)  фруктів залишилося.
Відповідь: 4/23 кг.

 

Вправа 14
За перший день туристи пройшли на байдарках 4/15 , а за другий день — 3/15 всього маршруту. Яку частину маршруту їм ще потрібно пройти?
Розв'язання
1) 4/15 + 3/15 = 7/15 (ч.)  пройшли;
2) 1  7/15 = 3/15 (ч.) = 1/5 (ч.)  залишилося пройти.
Відповідь: 1/5 кг.