Інші завдання дивись тут... АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. Ділене : Дільник = Частка Числа, яке треба поділити, називають діленим. Число, на яке ділять, називають дільником. Результат дії ділення – частка.    У результаті дії ділення для натуральних чисел завжди
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ДНІВ У КОЖНОМУ МІСЯЦІ. Січень 31 день Лютий 28–29 днів Березень 31 день Квітень 30 днів Травень 31 днів Червень 30 днів Липень 31 день Серпень 31 день Вересень 30 днів Жовтень 31 день Листопад 30 днів Грудень 31 день Інші завдання дивись тут...    
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЦИФР У ЧАСТЦІ. Для перевірки правильності розв'язання прикладу на ділення часто використовують спосіб визначення кількості цифр у частці.    Якщо число у найвищому розряді діленого більше за дільник або дорівнює йому, то у частці буде
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ.   _774 | 2  6    387  17  16   14   14     0   Міркуй так. Треба поділити 774 на 2.  Визначаю кількість цифр у частці. Для цього знаходжу перше неповне ділене: у числі 774 — 7
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПАРНІ ТА НЕПАРНІ ЧИСЛА.   Парними називаються числа, які діляться націло на 2:    2, 4, 6, 8, 10, 12, …   Непарними називають числа, які не діляться націло на 2:   1, 3, 5, 7, 9, 11, … Інші завдання дивись тут...  
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПОРЯДОК ДІЙ. Арифметичні дії : множення й ділення, додавання й віднімання.   У прикладах без дужок спочатку виконуються дії множення та ділення, а потім додавання й віднімання.  12 : 3 - 2 • 1 = 12 : 3 - 2 = 4 - 2 = 2   У прикладах з дужками
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ двоцифрових чисел. 62 – 45  1) Числа записують у стовпчик: одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями… _62  45 2)  Починаємо віднімати одиниці. Від 2 од. не можна відняти 5 од. , позичаємо 1 дес.
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ двоцифрових чисел.   35 + 48  1) Числа записують у стовпчик: одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями… +35   48 2)  Починаємо додавати одиниці. До 5 додати 8 дорівнює 13 (1 дес. 3 од.),
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПРИНЦИП ГРУПУВАННЯ РОЗРЯДІВ У КЛАСИ. Під час усної нумерації, крім розрядної лічби, застосовують ще принцип групування розрядів у класи (щоб прочитати багатоцифрове число, його запис ділять на групи по три цифри в кожній: три перші цифри праворуч утворюють клас одиниць,
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ.    Нумерація чисел ґрунтується ще на принципі додавання, оскільки будь–яке число є записом суми його розрядних доданків.   Тисячі Сотні Десятки Одиниці 4 2 3 1 4231 = 4000 + 200 + 30 + 1   Кожне натуральне число можна
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПОЗИЦІЙНІСТЬ ДЕСЯТКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ Позиційність десяткової системи числення: значення цифри в записі числа залежить від того, яке місце (позицію) вона займає.  У десятковій системі числення одна й та сама цифра має різні значення залежно від того, на якому
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... РОЗРЯДНА ЛІЧБА. Числа першого розряду (1 – це одиниця розряду одиниць). 1 – один 2 – два 3 – три 4 – чотири 5 – п'ять  6 – шість 7 – сім 8 – вісім 9 – дев'ять   Числа другого розряду (10 – це
Категорія : Математика Початкова школа

  ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ З ОСТАЧЕЮ Ділене : Дільник = Неповна частка (Остача) 9 : 4 = 2 (ост. 1)   ПЕРЕВІРКА (треба неповну частку помножити на дільник, до отриманого результату додати остачу) : Ділене = Неповна частка • Дільник + Остача 9 = 2 • 4 + 1   Остача
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут...  Дію множення можна виконувати в стовпчик. При письмовому множенні (у стовпчик) виконують порозрядне множення. Починають множити з нижчого розряду — з одиниць.   ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ на одноцифрове число. 136 • 4    1) Другий множник
Категорія : Математика Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. При порівнянні використовують знаки «>» (більше), «<» (менше),  «=» (дорівнює).   Натуральні числа порівнюються за  • місцем у натуральному ряді. Якщо а і b –
Категорія : Математика Початкова школа

Назад Вперед