ОДИНИЦІ ВИМІРУ   Одиниці виміру довжини. 1 км = 1000 м 1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм 1 дм = 10 см 1 см = 10 мм   Одиниці виміру площі. 1 км2 = 1 000 000 м2 1 м2 = 100 дм2 = 10000 см2 1 дм2 = 100 см2 1 сотка = 1 ар = 100 м2 (квадрат зі стороною 10 м) 1 га = 100 ар = 10000 м2 (квадрат зі
Категорія : Математика Довідник

РИМСЬКА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ Використовуються літери латинського алфавіту для десяткових розрядів I = 1, X = 10, С = 100, М = 1000 та їх половин V = 5, L = 50, D = 500.   Натуральні числа записуються за допомогою повторення цих знаків. Якщо більша цифра стоїть перед меншою, то вони додаються
Категорія : Математика Довідник

АРИФМЕТИЧНА ДІЯ. МНОЖЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. Множник • Множник = Добуток Числа, які множимо, називають множниками, результат дії множення – добуток.  Добуток розглядають як додавання однакових доданків.  4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 12   Читають «чотири помножити на
Категорія : Математика Довідник

АРИФМЕТИЧНА ДІЯ. ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. Зменшуване – Від'ємник = Різниця Число, від якого віднімаємо інше число, називають зменшуване. Число, яке віднімаємо, називають від'ємник. Результат дії віднімання – різниця.    Щоб дія віднімання натуральних чисел мала
Категорія : Математика Довідник

АРИФМЕТИЧНА ДІЯ. ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. Доданок + Доданок = Сума Числа, які додаємо, називають доданками, результат дії додавання – сумою.  У результаті дії додавання для натуральних чисел завжди отримаємо більше число. Сума може складатися із кількох доданків : 3 + 2 + 1 = 6
Категорія : Математика Довідник

ДЕСЯТКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ, Загальноприйнятою системою чисел для користування є десяткова система числення, яка ґрунтується на позиційному принципі (та сама цифра має різні значення залежно від того, на якому місці у числі вона стоїть). Тому лише перші 10 чисел потребують для їхнього запису
Категорія : Математика Довідник

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. Числа, які використовують при лічбі та для характеристики порядку предметів, називають натуральними 3,5,8, третій, п'ятий, восьмий .   Цифри – знаки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 , якими записують натуральні числа.   ЛІЧИЛКА (автор невідомий) Одна маленька дівчинка пішла
Категорія : Математика Довідник