Інші завдання дивись тут... Величини. Довжина, площа, маса, швидкість, час, вартість, відстань, об'єм тощо – усе це величини.   Деякі властивості величин.  • Будь-які величини одного роду або рівні, або одна менша за іншу.  •  Величини одного роду можна додавати
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Якщо ціле яблуко поділити на дві рівні частини і взяти одну таку частину, то вона називається половина. Половина від цілого називається одна друга частина (записується 1/2). При поділі цілого на три рівні частини одна частина називається одна третя, або третина
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Додавання величин.  Приклад. 26 т 349 кг + 8 т 652 кг = 35 т 001 кг 1т = 1000 кг Розв'язання. 1 спосіб. 26 т 349 кг = 26349 кг 8 т 652 кг = 8652 кг   1) 26349 + 8652 = 35001 (кг) 2) 35 001 кг = 35 т 001 кг   +26349    8652   35001
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Площа. Визначити площу фігури — означає з’ясувати, скільки одиничних квадратів у ній уміщується. Площу можна вимірювати, обчислювати і виконувати з цими числами різні дії.  Для цього визначили такі одиниці — квадратний метр (м2), квадратний
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. Ділене : Дільник = Частка Числа, яке треба поділити, називають діленим. Число, на яке ділять, називають дільником. Результат дії ділення – частка.    Ділення одного натурального числа на інше без остачі не
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ДНІВ У КОЖНОМУ МІСЯЦІ. Січень 31 день Лютий 28–29 днів Березень 31 день Квітень 30 днів Травень 31 днів Червень 30 днів Липень 31 день Серпень 31 день Вересень 30 днів Жовтень 31 день Листопад 30 днів Грудень 31 день Інші завдання дивись тут...    
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЦИФР У ЧАСТЦІ. Для перевірки правильності розв'язання прикладу на ділення часто використовують спосіб визначення кількості цифр у частці.    Якщо число у найвищому розряді діленого більше за дільник або дорівнює йому, то у частці буде
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ.   _774 | 2  6    387  17  16   14   14     0   Міркуй так. Треба поділити 774 на 2.  Визначаю кількість цифр у частці. Для цього знаходжу перше неповне ділене: у числі 774 — 7
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПАРНІ ТА НЕПАРНІ ЧИСЛА.   Парними називаються числа, які діляться націло на 2:    2, 4, 6, 8, 10, 12, …   Непарними називають числа, які не діляться націло на 2:   1, 3, 5, 7, 9, 11, … Інші завдання дивись тут...  
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПОРЯДОК ДІЙ. Арифметичні дії : множення й ділення, додавання й віднімання.   У прикладах без дужок спочатку виконуються дії множення та ділення, а потім додавання й віднімання.  12 : 3 - 2 • 1 = 12 : 3 - 2 = 4 - 2 = 2   У прикладах з дужками
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ двоцифрових чисел. 62 – 45  1) Числа записують у стовпчик: одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями… _62  45 2)  Починаємо віднімати одиниці. Від 2 од. не можна відняти 5 од. , позичаємо 1 дес.
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ двоцифрових чисел.   35 + 48  1) Числа записують у стовпчик: одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями… +35   48 2)  Починаємо додавати одиниці. До 5 додати 8 дорівнює 13 (1 дес. 3 од.),
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПРИНЦИП ГРУПУВАННЯ РОЗРЯДІВ У КЛАСИ. Під час усної нумерації, крім розрядної лічби, застосовують ще принцип групування розрядів у класи (щоб прочитати багатоцифрове число, його запис ділять на групи по три цифри в кожній: три перші цифри праворуч утворюють клас одиниць,
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ.    Нумерація чисел ґрунтується ще на принципі додавання, оскільки будь–яке число є записом суми його розрядних доданків.   Мільярди Мільйони Тисячі Сотні Десятки Одиниці     4 2 3 1 4231 = 4000 + 200 + 30 + 1
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... ПОЗИЦІЙНІСТЬ ДЕСЯТКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ Позиційність десяткової системи числення: значення цифри в записі числа залежить від того, яке місце (позицію) вона займає.  У десятковій системі числення одна й та сама цифра має різні значення залежно від того, на якому
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Назад Вперед