Інші завдання дивись тут... Арифметична дія — дія над двома числами, в результаті якої, за певним правилом, дістаємо третє число. Це дії додаван­ня, віднімання, множення, ділення. Вершина многокутника — спільна точка його сусідніх сторін. Вираз — запис, у якому числа або
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... У молодших класах учням доводиться підбирати числа для нерівностей, щоб вони були правильними. Хочемо запропонувати загальний спосіб розв’язування подібних завдань, згідно якого учень не буде вгадувати, а завжди правильно підбере числа для будь-якої нерівності
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Доба триває 24 години 1 доба = 24 год 24 години — це 2 частини (день, ніч) по 12 годин День триває 12 годин — 6 год, 7 год, 8 год, 9 год, 10 год, 11 год, 12 год, 13 год, 14 год, 15 год, 16 год, 17 год 59 хв 59 сек Ніч триває 12 годин — 18 год, 19 год,
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Задачі на додавання Було — 2 кульки Додали — 3 кульки Стало — ? 2 + 3 = 5 (к.) 2 і 3 стало — знаходимо дією додавання       Було — ? Забрали — 3 кульки Залишилось — 2 кульки 2 + 3 = 5 (к.) Було —
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... У молодших класах з темою рівнянь тісно пов’язані різні завдання, хоч сам термін не озвучується Приклад 1   Встав такі цифри, щоб утворилися істинні рівності 6* + 24 = *7 Міркуємо так Рівність можна представити у вигляді 6 дес. □ од. + 2 дес. 4 од. =
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Завдання. Скільки різних чотирицифрових чисел можна скласти із цифр 5, 6, 7, 8, 9 так, щоб у кожному числі не було однакових цифр?   Побудуємо граф.                                
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Продуктивність праці — це обсяг роботи, виконаної за одиницю часу (1 год, 1 день, 1 місяць тощо).   Приклад. За 3 дні роботи маляр витратив З0 банок фарби. Скільки банок фарби потрібно маляру на 5 днів роботи, якщо його продуктивність праці не зміниться? План
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Периметр – сума усіх сторін геометричної фігури. Позначається периметр латинською буквою Р.  Одиниці вимірювання периметру: міліметри (мм), сантиметри (см), дециметри (дм), метри (м) тощо   Периметр трикутника. Периметр трикутника зі сторонами а, b, с
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Рух у протилежному напрямку. Відстань, на яку віддаляються один від одного учасники руху за одиницю часу, називають швидкістю віддалення.   Приклад 1. На знаходження відстані. Два пішоходи вийшли з одного міста в протилежних напрямках. Перший пішохід ішов зі
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Рух назустріч. Відстань, на яку зближуються учасники руху за одиницю часу, називають швидкістю зближування.   Приклад 1. На знаходження відстані.  Із Києва до Кременчука вийшов теплохід, одночасно назустріч йому з Кременчука вийшов катер. Теплохід рухався зі
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Формули знаходження величин. Назва величини Формула Правило Відстань, S S = v • t Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час Швидкість, v v = S : t Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Час, t t = S : v Щоб знайти час, треба
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Величини. Довжина, площа, маса, швидкість, час, вартість, відстань, об'єм тощо – усе це величини.   Деякі властивості величин.  • Будь-які величини одного роду або рівні, або одна менша за іншу.  •  Величини одного роду можна додавати
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Якщо ціле яблуко поділити на дві рівні частини і взяти одну таку частину, то вона називається половина. Половина від цілого називається одна друга частина (записується 1/2). При поділі цілого на три рівні частини одна частина називається одна третя, або третина
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Додавання величин.  Приклад. 26 т 349 кг + 8 т 652 кг = 35 т 001 кг 1т = 1000 кг Розв'язання. 1 спосіб. 26 т 349 кг = 26349 кг 8 т 652 кг = 8652 кг   1) 26349 + 8652 = 35001 (кг) 2) 35 001 кг = 35 т 001 кг   +26349    8652   35001
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Інші завдання дивись тут... Площа. Визначити площу фігури — означає з’ясувати, скільки одиничних квадратів у ній уміщується. Площу можна вимірювати, обчислювати і виконувати з цими числами різні дії.  Для цього визначили такі одиниці — квадратний метр (м2), квадратний
Категорія : МАТЕМАТИКА Початкова школа

Назад Вперед