Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Захарійчук М."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Займенник

Вправа 212  Поставили питання до займенників.

Я (хто?) — Дядько Федір.

Він (хто?) — пес Шарко.

А ти (хто?) — кіт Матроскін.

Вона (хто?) — корова Мурка.

Воно (хто?) — галченя Хапайко.

Вони (хто? кіт, пес, галченя, корова, листоноша) — друзі Дядька Федора.

Ми (хто?) — тато й мама Дядька Федора.

2� Замінили іменники мама, дідусь, старий, добра, дитя, діти займен­никами.

Мама — вона; дідусь — він; старий — такий; добра — така; дитя — воно, діти — вони.

 

Вправа 213 Замінили під­креслені іменники займенниками, щоб не було повторів.

Усю ніч лив дощ. Він ішов і наступного дня. Сонце заховалося за хмари. Воно не обігріває мокрі дерева й кущі. Мокра земля чекає тепла. Вона втомилася від безкінечного дощу. Горобці купаються в калюжах. Вони підказують: тепло буде!

1� Роль займенників у тексті: уникнення повторів.

 

Вправа 214 Іменники та числівники замінили займенниками.

Хлопчика звали Дядько Федір, бо він був дуже серйозним і самостійним. У шість років сам собі варив суп. І в стільки років любив самостійно все вирішувати за себе.

2� Виписали займенники: ти, мене, я, нашому, всіх, мені.

 

Вправа 215 

Самостійні частини мови визначаємо за питаннями: комп'ютер (що? іменник), клавіатура (що? іменник), море (що? іменник), окуляри (що? іменник), високе (яке? прикметник), щирий (який? прикметник), добра (яка? прикметник), хоробре (яке? прикметник),  п'ятдесят (скільки? числівник), дев'ять (скільки? числівник).

2� Замінили іменники, прикметники й числівники займенниками з довідки.

Комп'ютер — він; клавіатура — вона; море — воно; окуляри — вони;

високе — таке; щирий — такий; добра — така; хоробре — таке;

п'ятдесят — скільки; дев'ять — стільки.

 

Вправа 216 Виписали особові займенники.

Перша особа — я (однина); ми (множина).

Друга особа — ти (однина); ви (множина).

Третя особа — він, вона, воно (однина); вони (множина).

 

Вправа 217

Я з братом; ти читаєш; вона побачила; воно гріло; вони слуха­ли; вони малювали; ми відповідали; ти ідеш; він працює.

 

Вправа 218 Списали прислів'я в такій послі­довності: спочатку із займенниками 1-ї (я), 2-ї (ти), 3-ї (він, вона, воно) особи однини, а потім — 1-ї (ми), 2-ї (ви), 3-ї (вони) особи множини, підкресли осо­бові займенники.

Я свою вину на Івана зверну.

Гарно ти граєш, та танцювати неохота!

Він і з води сухим вийде.

Верба — як лугова трава: її викосиш, а вона знову виросте.

Слівце мачухи — як зимове сон­це: воно хоч і світить, а не гріє.

Як ми до лю­дей, так і люди до нас.

Ви не тіштеся із чужої біди, бо вона завтра може бути ваша.

 

Вправа 219 Уставили пропущені особові займенники.

Я працюю.

Ти працюєш.

Він , вона, воно працює.

Ми працюємо.

Ви працюєте.

Бо ми — працьовитий народ.

 

Вправа 220  Указали число займенника.

Прийти (до кого? Р. в.) до мене (одн.), до нас (мн.);

гордитися (ким? Ор. в.) мною (одн.), нами (мн.);

обов'язки (на кому? М. в.) на мені (одн.), на нас (мн.);

розмовляла (з ким? Ор. в.) зі мною (одн.), з нами (мн.);

знайшла (кого? Зн. в.) мене (одн.), нас (мн.).

Прийти (до кого? бандуристки, Р. в.), гордитися (ким? Ор. в.), обов'язки (на кому?  М. в.), розмовляла (з ким? Ор. в.), знайшла (кого? бандуристку, Зн. в.)

 

Вправа 221

Займенники 2-ї особи однини набувають таких відмінкових форм: ти — тебе, тобі, тобою, (на) тобі.

Займенники 2-ї особи множини набувають таких відмінкових форм: ви — вас, вам, вами, (на) вас.

2� Указали число займенників.

Підготував (кому? Д. в.) тобі (одн.), вам (мн.);

знайшов (кого? Зн. в.) тебе (одн.), вас (мн.);

сумую (за ким? Ор. в.) за тобою (одн.), за вами (мн.).

Підготував (кому? Д. в.)…, знайшов (кого? бандуристку, Зн. в.)…, сумую (за ким?, Ор. в.)…

 

Вправа 222 Указали в дужках питання, відмінок і число.

З'їв за тебе (кого?, Зн. в., одн.);

познайомився з вами (ким? Ор. в., мн.);

розказав про вас (кого? Зн. в., мн.);

купався з тобою (ким? Ор. в., одн.);

принесли до тебе (кого? Р. в., одн.);

розбудив вас (кого? Зн. в., мн.);

чекаю тебе (кого? Зн. в., одн.);

надсилаю тебе (кого? Зн. в., одн.);

сумую за вами (ким? Ор. в., мн.).

Розрізняємо знахідний і родовий відмінки:

з'їв за тебе (кого? бандуристку, Зн. в.);  

розказав про вас (кого? бандуристку, Зн. в.);

принесли до тебе (кого? бандуристки, Р. в.);

розбудив вас (кого? бандуристку, Зн. в.);

чекаю тебе (кого? бандуристку, Зн. в.);

надсилаю тебе (кого? бандуристку, Зн. в.)

 

Вправа 223

Тебе — 2-га особа, Зн. в., одн.

тобі — 2-га особа, Д. в., одн.;

тобою — 2-га особа, Ор. в., одн.;

вас — 3-тя особа, Р. в., мн.;

ти — 2-га особа, Н. в., одн.

Жди, грибе, може, тебе (що? Зн. в.) хтось знай­де.

Я би тобі (кому? Д. в.) сказав щось, та хай тобі (кому? Д. в.) скаже хтось.

За тобою (ким? Ор. в.) золоті верби ростуть.

У вас (у кого? бандуристки, Р. в.) як із рога достатку.

Ти (хто? Н. в.) як у воду опущений.

 

Вправа 224 Змінили форму займенників, указали рід, число і відмінок (усно).

Чекаю (кого?) його (ч. p., одн., Зн. в.);

сумую за (ким?) нею (ж. p., одн., Ор.в.);

прилетіло до (кого?) нього (с. p., одн., Р. в.);

розкажу про (кого?) них (мн., Зн. в.).

Чекаю його (чекаю кого? бандуристку, Зн. в.; він – одн., ч. р.);

сумую за нею (сумую за ким?, Ор.в., вона – одн., ж. р.);

прилетіло до нього (прилетіло до кого? бандуристки, Р. в., він – одн., ч. р.);

розкажу про них (розкажу про кого? бандуристку, Зн. в., вони – мн.).

 

Вправа 225

Сказати (кому? Д. в., одн.) йому (ч. p.), їй (ж. р), йому (с. p.), їм (мн.).

Спитати (кого? Зн. в., одн.) його (ч. p.), її (ж. p.), його (с. p.), їх (мн.).

Пишатися (ким? Ор. в., одн.) ним (ч. p.), нею (ж. p.), ним (с. p.), ними (мн.).

Прийти до (кого? Р. в., одн.) нього (ч. p.), неї (ж. p.), нього (с. p.), них (мн.).

Прийшли (хто? Н. в., мн.) вони.

Розрізняємо знахідний і родовий відмінки: спитати (кого? бандуристку, Зн. в.), прийти до (кого? бандуристки, Р. в.)

 

Вправа 226 Виписали особові займенники за зразком.

У нього — 3-тя особа (у кого? Р. в., одн., ч. p.).

Йому — 3-тя особа (кому? Д. в., одн., ч. p.).

Він — 3-тя особа (хто? Н. в., одн., ч. p.).

В ньому — 3-тя особа (в кому? М. в., одн., ч. p.).

У нього (кого? бандуристки, Р. в.) не дістанеш і серед зими льоду (про скупого).

Настав йому (кому? Д. в.) палець, а він (хто? Н. в.) усю руку тягне (про заздрісного).

Прислів'я — мов комарів хо­боток, а мудрості в ньому (в кому? М. в.) озеро (навчають). 

 

Вправа 227

Іти з (ким? Ор. в., одн) ним (ч. p.), нею (ж. p.), ним (с. p.), ними (мн.).

Дати (кому? Д. в., одн.) йому (ч. p.), їй (ж. p.), йому (с. p.), їм (мн.).

Провідати (кого? Зн. в., одн.) його (ч. p.), її (ж. p.), його (с. p.), їх (мн.).

Телефонувати до (кого? Р. в., одн.) нього (ч. p.), неї (ж. p.), нього (с. p.), них (мн.).

Розрізняємо знахідний і родовий відмінки:

провідати (кого? бандуристку, Зн. в.), телефонувати до (кого? бандуристки, Р. в.)

 

Вправа 228  Створюю навчальний переказ з елементами міркування про прочитаний уривок із повісті Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути»

    Лілі Теслюк сиділа за другою партою біля вікна, вона любила дивилася у шибки. Дівчинка була незвичайною. Дуже добре знала англійську мову, адже її брат навчався на англійському відділі в університеті. Виступала по телевізору в дитячих передачах, знімалась в кіно, навчалась у балетній студії.

   На перервах Лілі сідала на учительський стіл, щоб перелічувати свої таланти… Час від часу робила вибрики, а на зауваження вчителів відповідала, що більше не буде.   

    Інколи у неї виникали незвичайні ідеї. Якось організувала курси англійської мови. А через два тижні не з'явилася на заняття, виявилось, що «вчителька» каталася на ковзанах. Дівчинці було соромно, проте вона сказала, що ніхто нікого не тримає, і «учням» теж захотіли кататися.

   Іншого разу дівчинка надумала ставити п'єсу про Попелюшку. А згодом  виявилось, що вона не вміє співати. Вже вирішили, що замість неї за завісою буде  співати дівчинка Ліда, але в день вистави Лілі сказала, що вона хвора і свою роль віддала Ліді. У той день вона просто замикається в кімнаті і перед дзеркалом вдає бідну Попелюшку. Молодший брат, почувши крики сестри, покликав маму, яка подумала, що Лілі марить… А потім була сварка, зовсім незаслужена, на думку Лілі.

  Я вважаю дівчинку не дуже серйозною і досить безвідповідальною, бо вона не дотримує даного слова.

 

Вправа 229  Склали по два речення із займенниками 1-ї, 2-ї, 3-ї особи одни­ни та множини в будь-якому відмінку.

Нещодавно ми повернулися з екскурсії. До нас приїхали гості з Канади.

Тобі підготували гарний подарунок. З тобою завжди цікаво подорожувати.

Вона чудово заспівала! Їй довго аплодували слухачі.

 

Вправа 230

1� Виписали особові займенники, указали особу, число й відмінок.

З ним — 3 ос., одн., Ор. в.;

її — 3 ос., одн., Р. в.;

за неї — 3 ос., одн., Зн. в.;

він — 3 ос., одн., Н. в.;

тобі — 2 ос, одн., Д. в.;

мені — 1 ос., одн., Д. в.;

тобі  — 2 ос., одн., Д. в.;

ти — 2 ос, одн., Н. в.;

ми — 1 ос., мн., Н. в.;

до нас — 1 ос., мн., Р. в.

З ним (ким? Ор. в., вона – 3 ос. одн.) каші не звариш.

Дивися не на людину, а на її (кого? бандуристки, Р. в., вона – 3 ос. одн.) вчин­ки.

Батьківщина — мати, умій за неї (за що? Зн. в., вона – 3 ос. одн.) постояти.

На тобі (кому? Д. в., ти – 2 ос. одн.), не­боже, що мені (кому? Д. в., я – 1 ос. одн.) не гоже.

Він (хто? Н. в., 3 ос. одн.) тобі (кому? Д. в., ти – 2 ос. одн.) й зорі з неба зніме.

Скажи мені (кому? Д. в., я – 1 ос. одн.), хто твій друг, і я (хто? Н. в., 1 ос. одн.) скажу тобі (кому? Д. в., ти – 2 ос. одн.), хто ти (хто? Н. в., 2 ос. одн.).

Як ми (хто? Н. в., 1 ос. мн.) до людей, так і люди до нас (кого? бандуристки, Р. в., ми – 1 ос. мн.)

 

Вправа 231

Старий гном підійшов до дівчинки. Вона злякалася такого малого чоловічка.

— Вибач мені, — заговорив гном. Він сказав дівчинці зірвати золоту квітку папороті. Вона розцвітає тільки на Івана Купала. Ніхто її не бачив, крім гнома.

 

Вправа 232

Вибачте нам, що не повернули вчасно книжку. 

Дякую вам за допомогу. 

Я перепрошую, не підкажете як дійти до центру міста?

Вибач мені за запізнення. 

 

Вправа 233 Виписали особові займенники, указали особу, число й відмінок.

Ти — 2 ос., одн., Н. в.;

тобі — 2 ос., одн., Д. в.;

в мене — 1 ос., одн., Р. в.;

з ним — 3 ос., одн., Ор. в.;

він — 3 ос., одн., Н. в.;

я — 1 ос., одн., Н. в.

Картає вчителька Миколу:

— Ти (хто? Н. в., 2 ос. одн.) знову запізнився в школу!

Тобі (кому? Д. в., ти – 2 ос. одн.) не може мати будильника придбати?

— Будильник в мене (кого? бандуристки, Р. в., я – 1 ос. одн.) є .

Та що я (хто? Н. в., 1 ос. одн.) з ним (ким? Ор. в., він – 3 ос. одн.) зроблю?

Він (хто? Н. в., 3 ос. одн.) дзвонить ще тоді, коли я (хто? Н. в., 1 ос. одн.) міцно сплю. 

 

Вправа 234  Утворили словосполучення, указали відмінок займенників.

Спитав у нього, неї, них (Р. в.);

Спитав у (він, вона, вони)

прийшли з ними, нами, тобою (Ор. в.);

прийшли з (вони, ми, ти)

згадали про мене, тебе, нього, нас, них (Зн. в.);

згадали про (я, ти, він, ми, вони)

приготував для неї, них, нас (Р. в.).

приготував для (вона, вони, ми)

Спитав у нього (кого? бандуристки, Р. в.),

прийшли з нами (ким?, Ор. в.),

згадали про мене (кого? бандуристку, Зн. в.),

приготував для неї (кого? бандуристки, Р. в.)

 

Вправа 235

Насті було десять років. Зростом вона була невеличка. Справжня красуня, українка. Усе в ній вражало яскравими барвами. На дівчинці були синя спідниця, червоний пояс із китицями та вишита сорочка. Її русяве волосся прикрашене вінком із квітками. Вони — великі та яскраві. У Насті на шиї переливалися разки кольорового намиста.

 

Вправа 236

Створили опис зовнішності людини (портрет) свого друга…

 

Вправа 237  Лічилка

— Ти (хто? Н. в., 2 ос. одн.) — вусатий, я (хто? Н. в., 1 ос. одн.) — вухата.

В мене (кого?, бандуристки, Р. в., я – 1 ос. одн.) — хата, ти (хто? Н. в., 2 ос. одн.) — без хати.

Ми (хто? Н. в., 1 ос. мн.) обоє куцохвості,  Ти (хто? Н. в., 2 ос. одн.) приходь до мене (кого? бандуристки, Р. в., я – 1 ос. одн.) в гості.

Із тобою (ким? Ор. в., ти – 2 ос. одн.) будем моркву гризти. Хто ще хоче попоїсти?

1� Виписали займенники, визначили особу, число та відмінок.

Ти — 2 ос., одн., Н. в.;

я — 1 ос., одн., Н. в.;

в мене — 1 ос., одн., Р. в.;

ми — 1 ос., мн., Н. в.;

до мене — 1 ос., одн., Р. в.;

з тобою — 2 ос., одн., Ор. в.

2� Розмову ведуть обоє — заєць і кролиха.

 

Вправа 238

мною — 1 ос., Ор. в., одн.;

на ньому — 3 ос., М. в., одн.;

тобою — 2 ос., Ор. в., одн.;

нею — 3 ос., Ор. в., одн.

Мною (ким? Ор. в., я – 1 ос. одн.);

на ньому (на кому? М. в., він — 3 ос. одн.);

тобою (ким? Ор. в., ти — 2 ос. одн.);

нею (ким? Ор. в., вона — 3 ос. одн.)

1� Склали речення з розкодованими займенниками.

Зі мною познайомилася новенька. На ньому було картате пальто. З тобою було дуже весело! Разом з нею пішли на екскурсію.

 

Вправа 239 Указали особу, число та відмінок вибраних займенників.

Іванко не хотів спати. Він (3 ос., одн., Н. в.) дивився на стіну, де висіла гітара. Її (3 ос., одн., Зн. в.) дуже любив тато. Раптом вона (3 ос., одн., Н . в.) почала грати — і залунала прекрасна мелодія. Її (3 ос., одн., Зн. в.) грав колись тато Іванка. Ніжну мелодію підхопив вітер. Він (3 ос., одн., Н. в) поніс її (3 ос., одн., Зн. в) далеко в гори. Там вітер запрошував весну на білий танець.

Він (хто? Н. в., 3 ос. одн.) дивився на стіну, де висіла гітара.

Її (що? гітару, Зн. в., вона – 3 ос. одн.) дуже любив тато.

Раптом вона (хто? Н. в., 3 ос. одн.) почала грати — і залунала прекрасна мелодія.

Її (що? мелодію, Зн. в., вона – 3 ос. одн.) грав колись тато Іванка.

Він (хто? Н. в., 3 ос. одн.) поніс її (що? мелодію, Зн. в., вона – 3 ос. одн.) далеко в гори.

 

Вправа 240  Виписали особові займенники, визначили особу, число та відмінок.

Я — 1 ос., одн., Н. в.;

він — 3 ос., одн., Н. в.;

(без) мене — 1 ос., одн., Р. в.

мною — 1 ос., одн., Ор. в.;

(для) мене — 1 ос., одн., Р. в.

Я (хто? Н. в., 1 ос. одн.) до портфеля дуже звик.

І він (хто? Н. в., 3 ос. одн.) без мене (кого? бандуристки, Р. в., я – 1 ос. одн.) ні на крок.

За мною (ким? Ор. в., я – 1 ос. одн.) йде він (хто? Н. в., 3 ос. одн.) на урок.

Портфель для мене (кого? бандуристки, Р. в., я – 1 ос. одн.) залюбки і ручку носить, і книжки.

 

Вправа 241  Створюю текст-розповідь за ілюстраціями й опорними словами

Уривок з оповідання Павла Бондарчука «Гірка малина»…

 

Мої навчальні досягнення

Я (хто? Н. в., 1 ос. одн.) люблю ранок. Мене (кого? бандуристку, Зн. в., я – 1 ос. одн.) захоплю­ють тумани, які тягнуться на левади. А там тисячі маленьких коників! Вони (хто? Н. в., 3 ос. мн.) грають на казкових скрипках. Мете­лики кружляють у дивовижному тан­ку. До них (кого? бандуристки, Р. в., вони – 3 ос. мн.) приєднуються маленькі казкові чоловічки в прозорих накидках-павутинках. Їх (чого? чоловічків, Р. в., вони – 3 ос. мн.) стає дедалі біль­ше. Разом із ними (ким? Ор. в., вони – 3 ос. мн.) танцюють казкові феї. І тебе (кого? бандуристку, Зн. в., ти – 2 ос. одн.) захоплює ця казка...

На небі з'являється вмите сонце. Його (чого? сонця, Р. в., воно – 3 ос. одн.) промені освітлюють прозорі накидки-павутинки, залише­ні казковими чоловічками. Вони (хто? Н. в., 3 ос. мн.) разом із казковими феями повернуться наступного ран­ку...

� 1. Події відбуваються (де?): на леваді.

     2. Події відбуваються (коли?): зранку.

� Виписали займенники.

1. 1-ї ос., одн., Н. в. — я;

2. 1-ї ос., одн., Зн. в. — мене;

3. 2-ї ос., одн., Зн. в. — тебе;

4. 3-ї ос., мн., Н. в. — вони;

5. 3-ї ос., мн., Р. в. — них;

6. 3-ї ос., мн., Зн. в. — їх.

� Списали другий абзац текс­ту, уникаючи повторів.

На небі з'являється вмите сонце. Його промені освітлюють прозорі накидки-павутинки, залише­ні казковими чоловічками. Вони разом із казковими феями повернуться наступного ран­ку...

Інші завдання дивись тут...