Інші завдання дивись тут... 

Завдання 324, 325

Кути: АВС гострокутний, MOP прямий, STY тупий

Трикутники за кутами: ABC гострокутний, DEF тупокутний, KMZ прямокутний

Трикутники за довжиною сторін: ABC рівносторонній, DEF і KMZ різносторонній

 

Завдання 326

8 трикут­ників:

Рівні трикутники

Види трикутників за кутами:

Види трикутників за довжиною сторін

 

Завдання 327

а) Трикутник, який має 3 гострі кути; 1 тупий кут; 1 прямий кут.

б) Чи можна побудувати трикутник, у якого 2 прямі кути?

 

Завдання 328 Чи може бути в чотирикутнику лише один прямий кут? Лише два прямі кути, три прямі кути, чотири прямі кути? Свої відповіді продемонструй на рисунках або моделях фігур.

 

Завдання 329

а) Як зміниться сума двох чисел, якщо перший доданок збільшити на 30, а другий не змінювати?

б) Як зміниться різниця, якщо зменшуване зменшити на 40, а від'ємник не змінювати?

в) Як зміниться добуток двох чисел, якщо перший множник зменшити у 2 рази, а другий не змінювати?

г) Як зміниться частка, якщо ділене збільшити у 5 разів, а дільник не змінювати?

 

Завдання 330 У дев'яти однакових коробках 108 тарілок. Скільки тарілок у шести таких коробках? А у вісімнадцяти?

 

Завдання 331 Коти можуть видавати близько 100 різ­них звуків, а собаки лише близько 10.

 

Завдання 332

250 + 30 = 280

250 – 30 = 220

250 + 70 = 320

250 – 30 = 220

250 – 50 = 200

250 – 70 = 180

25 • 2 = 50

25 • 4 = 100

25 • 8 = 200

280 : 20 = 140

280 : 10 = 28

280 : 5 = 56

Завдання 333  До школи Олег робить 1000 кроків, а зі школи — на 1 кроків менше. Скільки кроків робить Олег, поспішаючи додому?

 

Завдання 334

а) Як зміниться частка, якщо ділене і дільник зменшити в 10 разів?

б) Як зміниться частка, якщо ділене і дільник збільшити в 20 разів?

в) Як зміниться частка, якщо ділене збільшити у 2 рази, а дільник зменшити у 2 рази?

в) Як зміниться частка, якщо ділене і дільник зменши­ти в 10 разів?

 

Перевір себе

Завдання 335  Ділення з остачею

7 : 3 = 2 (ост. 1)

13 : 4 = 3 (ост. 1)

57 : 8 = 7 (ост. 1)

69 : 9 = 7 (ост. 6)

7 = 2 • 3 + 1

13 = 3 • 4 + 1

57 = 7 • 8 + 1

69 = 7 • 9 + 6

75 : 7 = 10 (ост. 5)

89 : 4 = 22 (ост. 1)

32 : 5 = 6 (ост. 2)

32 : 6 = 5 (ост. 2)

75 = 10 • 7 + 5

89 = 22 • 4 + 1

32 = 6 • 5 + 2

32 = 5 • 6 + 2

Завдання 336 Письмове ділення

_915 |   3

 9      305

 _15

   15

     0

х305

     3

  915

_604 |   2

  6     302

   _4

     4

     0  

х302

     2

 604

_840 |   4

  8     201

 _4

   4

   0

х201

     4

 804

Завдання 337

834 : 3

312 : 3

312 : 6

248 : 8

Завдання 338 Дії з іменованими числами

8 м 7 см – 5 м 9 см 

7 дм 8 см + 6 дм 9 см 

21 дм • 7 

508 кг : 4

21 дм : 7 

308 кг • 3

 

Завдання 339 Накресли прямокутник ABCD, довжина якого 8 см, а ширина

2 см. Поділи його на 8 рівних частин. Зафарбуй окремо 1/2, 1/4, 1/8 прямокутника різними кольорами. Яка частина прямокутника залишилася незафарбованою?

 

Поділи прямокутник на 8 рівних частин іншим способом. Розфарбуй за завданням. Порівняй відповіді. Зроби висновок.

 

Завдання 340  

Відомо, що 400 : 2 = 200

398 : 2 = (400 – 2) : 2 = 400 : 2 – 2 : 2 = 200 – 1 = 199

396 : 2 = (400 – 4) : 2 = 400 : 2 – 4 : 2 = 200 – 2 = 198

Відомо, що 500 : 5 = 100

505 : 5 = (500 + 5) : 5 = 500 : 5 + 5 : 5 = 100 + 1 = 101

510 : 5 = (500 + 10) : 5 = 500 : 5 + 10 : 5 = 100 + 2 = 102

515 : 5 = (500 + 15) : 5 = 500 : 5 + 15 : 5 = 100 + 3 = 103

 

Завдання 341

На малюнку трикутників

На малюнку чотирикутників

Гострі кути

Прямі кути

Тупі кути

 

Завдання 342 Накресли прямокутник POLE, у якого довжина удвічі більша за ширину і периметр якого 30 см.

1) 30 : 6 = 5 (см) – ширина прямокутника

2) 5 + 5 = 10 (см) – довжина прямокутника

 

Завдання 383 Порядок дій

+483

  179

  662

_825

 457

 368

59 • 9 = (50 + 9) • 9 =

450 + 81 = 531

_984 |    8

      123

_18

  16

  _24

    24

      0

800 – 102 : 6 • 9 + 353

458 + 78 : 6 – 83 • 4

266 : 7 + 83 • 4 – 370 • 1

(121 + 215) : 3 – 56 • 2 • 0

 

Завдання 344 Учні 4 класу купили 96 альбомів для малювання, а зошитів у лінію — на 34 більше. Зошитів у клітинку вони купили в 3 рази більше, ніж зошитів у лінію. На скільки більше ку­плено зошитів у клітинку, ніж у лінію?

 

Завдання 345  Поясни, як утворено рівнобедрений трикутник АВС. Здогадайся. як можна побудувати на цьому рисунку інші рівнобедрені трикутники. Виконай такий рисунок на аркуші паперу.

Чи можна за цим рисунком утворити рівносторонній трикутник?

Інші завдання дивись тут...