Інші завдання дивись тут... 

Завдання 324, 325

Кути: АВС гострий, MOP прямий, STY тупий

Зобрази в зошиті прямий, гострий і тупий кути.

Трикутники за кутами: ABC гострокутний, DEF тупокутний, KMZ прямокутний

Трикутники за довжиною сторін: ABC рівносторонній, DEF різносторонній, KMZ рівнобедрений

 

Завдання 326

8 трикут­ників: ΔABC, ΔBCD, ΔCDA, ΔDAB, ΔAOB, ΔBOC, ΔCOD,  ΔDOA

Чи є серед них рівні? ΔABC=ΔBCD=ΔCDA=ΔDAB, ΔBOC=ΔDOA, ΔAOB=ΔСOD

Які види трикутників зображено? Прямокутні, гострокутні 

 

Завдання 327

а) Трикутник, який має 3 гострі кути; 1 тупий кут; 1 прямий кут.

б) Чи можна побудувати трикутник, у якого 2 прямі кути? Не можна

 

Завдання 328 Чи може бути в чотирикутнику лише один прямий кут? Може.

Лише два прямі кути, три прямі кути, чотири прямі кути? Може, не може, може.

Свої відповіді продемонструй на рисунках або моделях фігур.

 

Завдання 329

а) Як зміниться сума двох чисел, якщо перший доданок збільшити на 30, а другий не змінювати?

Збільшиться на 30

б) Як зміниться різниця, якщо зменшуване зменшити на 40, а від'ємник не змінювати?

Зменшиться на 40

в) Як зміниться добуток двох чисел, якщо перший множник зменшити у 2 рази, а другий не змінювати?

Зменшиться у 2 рази

г) Як зміниться частка, якщо ділене збільшити у 5 разів, а дільник не змінювати?

Збільшиться у 5 разів

 

Завдання 330 У дев'яти однакових коробках 108 тарілок. Скільки тарілок у шести таких коробках? А у вісімнадцяти?

Коротка схема

9 к.  108 т.

6 к.  ? 

18 к.  ?

Розв'язання

1) 108 : 9 = 12 (т.)  тарілок в 1 коробці 

2) 12 • 6 = 72 (т.)  тарілок в 6 таких коробках

3) 12 • 18 = 216 (т.)

Відповідь: у 6 таких коробках 72 тарілки, а в 18  216 тарілок.

 

Завдання 331 Коти можуть видавати близько 100 різ­них звуків, а собаки лише близько 10. Постав кілька запитань до умови задачі і дай на них відповіді.

На скільки більше звуків можуть видавати коти, ніж собаки? 

100  10 = 90 (зв.)  на стільки більше звуків можуть видавати коти, ніж собаки.

На скільки менше звуків можуть видавати собаки, ніж коти? 

100  10 = 90 (зв.)  на стільки менше звуків можуть видавати собаки, ніж коти.

У скільки разів більше звуків можуть видавати коти, ніж собаки? 

100 : 10 = 10 (разів)  у стільки разів більше звуків можуть видавати коти, ніж собаки.

 

Завдання 332

250 + 30 = 280

250 + 50 = 280 + 20 = 300

250 + 70 = 280 + 40 = 320

250 – 30 = 220

250 – 50 = 220  20 = 200 

250 – 70 = 220  40 =180

25 • 2 = 50

25 • 4 = 50 • 2 = 100

25 • 8 = 50 • 4 = 200

280 : 20 = 14

280 : 10 = 14  2 = 280

280 : 5 = 14  4 = 56

Завдання 333  До школи Олег робить 1000 кроків, а зі школи — на 1/4 кроків менше. Скільки кроків робить Олег, поспішаючи додому?

Розв'язання

1) 1000 : 4 = 250 (кр.)  припадає на 1/4 шляху

2) 1000  250 = 750 (кр.)

Відповідь:  Олег робить 750 кроків, поспішаючи додому.

 

Завдання 334

а) Як зміниться сума двох чисел, якщо перший доданок збільшити на 25, а другий зменшити на 20?

Збільшиться на 5

б) Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на 100, а від’ємник зменшити на 100?

Не зміниться

в) Як зміниться добуток двох чисел, якщо перший множник збільшити в 3 рази, а другий — зменшити в 3 рази?

Не зміниться

г) Як зміниться частка, якщо ділене і дільник зменшити в 10 разів?

Не зміниться

 

Перевір себе

Завдання 335  Ділення з остачею

7 : 3 = 2 (ост. 1)

13 : 4 = 3 (ост. 1)

57 : 8 = 7 (ост. 1)

69 : 9 = 7 (ост. 6)

7 = 2 • 3 + 1

13 = 3 • 4 + 1

57 = 7 • 8 + 1

69 = 7 • 9 + 6

75 : 7 = 10 (ост. 5)

89 : 4 = 22 (ост. 1)

32 : 5 = 6 (ост. 2)

32 : 6 = 5 (ост. 2)

75 = 10 • 7 + 5

89 = 22 • 4 + 1

32 = 6 • 5 + 2

32 = 5 • 6 + 2

Завдання 336 Письмове ділення

_915 |   3  

 9        305

 _15

   15

     0

х 305

     3

  915

_604 |   2  

  6       302

   _4

     4

     0  

х 302

      2

  604

_840 |   4 

  8       210

  _4

    4

    0

х 201

      4

  804

Завдання 337

_834 |   3

 6      278

_23

  21

  _24

    24

      0

_312 |   3 

 3       104

  _12

    12

      0

_312 |   6 

 30       52

 _12

   12

     0

_248 |   8  

 24        31

   _8

     8

      0

Завдання 338 Дії з іменованими числами

8 м 7 см – 5 м 9 см = 2 м 98 см

7 дм 8 см + 6 дм 9 см = 14 дм 7 см

21 дм • 7 = 147 дм

508 кг : 4 = 127 кг

21 дм : 7 = 3 дм

308 кг • 3 = 924 кг

 

Завдання 339 Накресли прямокутник ABCD, довжина якого 8 см, а ширина 2 см. Поділи його на 8 рівних частин. Зафарбуй окремо 1/2, 1/4, 1/8 прямокутника різними кольорами. 

Яка частина прямокутника залишилася незафарбованою? 1/8

Поділи прямокутник на 8 рівних частин іншим способом. Розфарбуй за завданням. Порівняй відповіді. Зроби висновок.

 

Завдання 340  

Відомо, що 400 : 2 = 200. Обчисли усно 398 : 2, 396 : 2.

398 : 2 = (400 – 2) : 2 = 400 : 2 – 2 : 2 = 200 – 1 = 199

396 : 2 = (400 – 4) : 2 = 400 : 2 – 4 : 2 = 200  - 2 = 198

 

Відомо, що 500 : 5 = 100. Обчисли 505 : 5; 510 : 5; 515 : 5.

505 : 5 = (500 + 5) : 5 = 500 : 5 + 5 : 5 = 100 + 1 = 101

510 : 5 = (500 + 10) : 5 = 500 : 5 + 10 : 5 = 100 + 2 = 102

515 : 5 = (500 + 15) : 5 = 500 : 5 + 15 : 5 = 100 + 3 = 103

 

Завдання 341

На малюнку 2 трикутники: ABC i CDA

На малюнку 1 чотирикутник: ABCD

Гострі кути: АСВ, ВАС, САD, АDС, АСD

Прямі кути: СВА, ВАD

Тупі кути: ВСD

 

Завдання 342 Накресли прямокутник POLE, у якого довжина удвічі більша за ширину і периметр якого 30 см.

Розв’язання

Нехай а ширина прямокутника, тоді 2а — довжина прямокутника

(a + • 2 = 30

(a + ) = 30 : 2

3а = 15

а = 15 : 3

а = 5 (см)  ширина прямокутника

2а = 2 • 5 = 10 (см) - довжина прямокутника

 

Завдання 343 Порядок дій

+483

  179

  662

_825

 457

 368

59 • 9 = (50 + 9) • 9 = 450 + 81 = 531

_984 |    8  

  8        123

_18

  16

  _24

    24

      0

 

800 – 102 : 6 • 9 + 353 = 1000 

_102 |  6 

  6      17

 _42

   42

     0

х 17

    9

 153

_800

  153

  647

+647

  353

 1000

458 + 78 : 6 – 83 • 4 = 139

_78 |  6  

  6     13

 _18

   18

     0

х 83

    4

 332

+458

   13

  471

 

 

_471

  332

  139

266 : 7 + 83 • 4 – 370 • 1 = 0

_266 |  7 

  21     38

  _56

    56

      0

х 83

    4

 332

+  38

  332

  370

_ 370

  370

     0

(121 + 215) : 3 – 56 • 2 • 0 = 112

+121

  215

  336

_336 |  3 

  3     112

  _3

    3

      6

      6

      0

   

Завдання 344 Учні 4 класу купили 96 альбомів для малювання, а зошитів у лінію — на 34 більше. Зошитів у клітинку вони купили в 3 рази більше, ніж зошитів у лінію. На скільки більше ку­плено зошитів у клітинку, ніж у лінію?

Розв’язання

1) 96 + 34 = 130 (з.) – зошитів у лінію купили

2) 130  3 = 390 (з.) – зошитів у клітинку купили

3) 390 – 130 = 260 (з.)

Відповідь: на 260 зошитів більше купили в клітинку, ніж у лінію.

 

Завдання 345  Поясни, як утворено рівнобедрений трикутник АВС. Здогадайся. як можна побудувати на цьому рисунку інші рівнобедрені трикутники.

Будь-яка точка на перетині кіл з однаковими радіусами є вершиною рівнобедреного трикутника, а інші дві вершини  це центри кіл.

Виконай такий рисунок на аркуші паперу.

Чи можна за цим рисунком утворити рівносторонній трикутник? Можна.

Інші завдання дивись тут...