Інші правила дивись тут...

В українській мові при словозміні спостерігається чергування голосного звуку.

Чергування голосного звуку — це їхня здатність змінювати один одного на одному й тому ж місці в певній морфемі.

На письмі чергування цих звуків відображаємо літерами о – і, е – і,  є – ї

 

● При відмінюванні деяких іменників жіночого і чоловічого роду, що мають нульове закінчення, у корені слова відбувається чергування голосного звуку [і] з [о] або [е]

чергування [і] — [о]

Початкова форма іменника

Іменник в непрямому відмінку

бік

боком

вечір

вечора

віз

возом

візок

возика

грім

громом

дім

дому

загін

загону

кінь

коня

кіт

котів

колір

кольору

лід

льоду

можливість

можливості

ніч

ночі

носоріг

носорога

організованість

організованості

плід

плоду

пліт

плоту

політ

польоту

поріг

порогу

пунктуальність

пунктуальності

ріг

роги

рід

роду

радість

радості

рік

роком

сік

соку

хрін

хроном

чергування [і] — [е] 

Початкова форма іменника

Іменник в непрямому відмінку

ведмідь

ведмедя

вівця

овець

джміль

джмелів

камінь

каменя

кінь

конем

лебідь

лебедів

осінь

осені

папір

паперу

піч

печей

попіл

попелу

Зміна звука [і], який вживається в закритому складі, на звук [о] або [е], які вживаються у відкритих складах, — найчастіший випадок чергування голосного звуку. 

Закритий склад Відкритий склад
вечір вечеря
вільні воля
гір гора
зір зоря
нір нора
сіл село
слів слово
чобіт чоботи
шістьма шостий

 

5 КЛАС

Чергування голосного звуку — це зміна голосного звуку під час творення слова чи зміни його форми, коли іноді замість одного звука з'являється інший.

В українській мові можливі чергування і голосних звуків, і приголосних звуків.

 

Чергування голосних звуків у дієслівних коренях:

Звуки

Правило

Приклади

[о] – [а]

звук [а] маємо перед суфіксом –а– (–я–)

схопити – хапати

гонити – ганяти

[е] – [і]

звук [і] маємо перед суфіксами –а– (–я–), –ува–

пекти – випікати

чекати – очікувати

[е] – [и]

звук [и] маємо перед наголошеним су­фіксом –а–

стерти – стирати

виберу – вибирати

Можемо узагальнити, що у дієсловах звуки [а], [і], [и] пишемо за спільної умови, що далі стоїть суфікс –а-(-я-).

 

Чергування голосних звуків у коренях інших слів:

Звуки

Правило

Приклади

[о] – [і]

[е] – [і]

Звук [о], [е] маємо у відкритих скла­дах, а

звук [і] – у закритих складах.

Інколи [і] може вживатись у відкритому складі,

якщо далі йдуть суфікси –ець або –ок, наприклад, 

стілець, бо стільця; кілок, бо кілка.

кінь – коня

вільний – воля

колесо – коліс

[е] – [о]

Чергування відбувається після

шиплячих приголосних [ж], [ч], [ш] 

четверо – чотири

шести – шостий

Зверніть увагу: чергуємо звуки, а не букви.

Деколи чергування [е] – [і] «приховано» на письмі бук­вами є – ї: у Київ [ки́йів] – до Києва [ки́йева].

 

Чергування з «нулем звука»

Голосні звуки [о], [е] в українській мові під час зміни слова чи словотворення можуть зникати, наприклад, день — дня, сон — сну. Це теж чергування. У цьому випадку кажуть, що [о], [е] чергується з «нулем звука».

Інші правила дивись тут...