Інші завдання дивись тут... Вправа 536 Схарактеризуйте класифікацію оксидів, кислот, основ та солей. Оксиди класифікують на солетвірні та несолетвірні. Солетвірні поділяються на: ― оснóвні (оксиди, гідрати яких є основами. Утворені металічними елементами у ступені окиснення зазвичай +1 або
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 427 У якому вигляді трапляється силіцій (IV) оксид у природі? У вигляді мінералу кварцу і його різновидів   Вправа 428 Схарактеризуйте фізичні властивості силіцій (IV) оксиду. Поясніть, як вони пов’язані з його будовою. Силіцій (IV) оксид має атомну
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 525 Як ви розумієте поняття «якісні реакції»? Це хімічні реакції за допомогою яких на основі спостережень за явищами, що їх супроводжують, можна визначити чи міститься певна речовина або йон у дослідженому зразку   Вправа 526 Які хімічні
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 494 Схарактеризуйте електронну будову атомів Алюмінію та поширеність його в природі. Електронна формула атома Алюмінію 1s22s22p63s23p1 У атома Алюмінію є 13 електронів, які перебувають на трьох енергетичних рівнях, на зовнішньому енергетичному рівні
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 476 Схарактеризуйте електронну будову атомів Кальцію. Електронна формула атома Кальцію 1s22s22p63s23p64s2 У атома Кальцію є 20 електронів, які перебувають на чотирьох енергетичних рівнях, на зовнішньому енергетичному рівні міститься два s-електрони, він може
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 466 Які особливості будови електронної оболонки атомів лужних елементів? На зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів міститься по одному електрону Схарактеризуйте електронну будову атомів Натрію і Калію. Електронна формула атома Натрію 1s22s22p63s1
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 457 Що називають сплавом? Однорідна суміш (твердий розчин), яку виготовляють шляхом сумісного сплавляння металів із подальшим охолодженням, називають сплавом Наведіть приклади сплавів. Бронза, латунь, мельхіор, припій, дюралюміній, монель   Вправа 458
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут...  Вправа 443 Які характерні особливості металічних елементів? У атомів металічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні міститься невелике число електронів; у хімічних взаємодіях атоми лише віддають електрони, отже, метали в хімічних реакціях є
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут...  Вправа 389 Які речовини називають мінеральними добривами? Неорганічні речовини, добуті на хімічних підприємствах, що вносять в грунт для підвищення врожайності, називаються мінеральними добривами На які групи їх поділяють? Добрива поділяють на прості, які містять
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 355 Схарактеризуйте фізичні властивості нітратної кислоти. Летка безбарвна рідина з різким їдким запахом, необмежено розчинна у воді, tкип.=+83°С, tпл.=–42, густина 1,52 г/см3, гігроскопічна   Вправа 356 Порівняйте хімічні властивості
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут...  Вправа 338 Порівняйте фізичні властивості амоніаку й азоту. Амоніак — безбарвний газ із характерним різким запахом, отруйний, дуже добре розчиняється у воді, tкип.=–33°С, tпл.=–78°С,  густина за нормальних умов 0,76 г/л,
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 307 Схарактеризуйте фізичні властивості сульфатної кислоти.  Безбарвна сиропоподібна гігроскопічна рідина без запаху, необмежено змішується з водою, tпл.=10,5°С, tкип.=83°С, густина 1,84 г/см3   Вправа 308 Якого правила слід дотримуватися під
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 296 Схарактеризуйте фізичні властивості гідроген сульфіду та сульфідної кислоти. Гідроген сульфід — безбарвний газ, важчий за повітря, з характерним неприємним запахом тухлих яєць чи тухлого м’яса і солодкуватим смаком; добре розчиняється у
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 281 Схарактеризуйте валентні стани Сульфуру. Вправа 282 Порівняйте фізичні властивості різних алотропних модифікацій Сульфуру. Ромбічна сірка - світло-жовтий порошок або яскраво-жовті кристали з молекулярними кристалічними ґратками; крихка; нерозчинна у воді,
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 263 Порівняйте фізичні та хімічні властивості кисню й озону. Наведіть відповідні приклади. Кисень за звичайних умов газ без кольору, смаку та запаху, малорозчинний у воді, густина за нормальних умов 1,43
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Назад Вперед