Інші завдання дивись тут... Вправа 296 Схарактеризуйте фізичні властивості гідроген сульфіду та сульфідної кислоти. Гідроген сульфід — безбарвний газ, важчий за повітря, з характерним неприємним запахом тухлих яєць чи тухлого м’яса і солодкуватим смаком; добре розчиняється у
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 281 Схарактеризуйте валентні стани Сульфуру. Вправа 282 Порівняйте фізичні властивості різних алотропних модифікацій Сульфуру. Ромбічна сірка - світло-жовтий порошок або яскраво-жовті кристали з молекулярними кристалічними ґратками; крихка; нерозчинна у воді,
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 263 Порівняйте фізичні та хімічні властивості кисню й озону. Наведіть відповідні приклади. Кисень за звичайних умов газ без кольору, смаку та запаху, малорозчинний у воді, густина за нормальних умов 1,43
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 252 Для одержання гідроген хлориду змішали хлор масою 14,2 г та водень масою 6 г. Обчисліть об’єм одержаного гідроген хлориду (н.у.) і масу реагенту, що залишиться. Відомо: m(Cl2)=14,2 г, m(H2)=6 г Знайти: V(HCl)-?, mзалишок(H2)-? Розв'язання
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 234 Чим відрізняється гідроген хлорид від хлоридної кислоти?  Хлоридна кислота - це розчин гідроген хлориду у воді   Вправа 235 Схарактеризуйте фізичні властивості гідроген хлориду та хлоридної кислоти. Гідроген хлорид, або хлороводень - безбарвний газ
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 211 Схарактеризуйте місце елементів-галогенів у Періодичній системі та  їхні загальні властивості. Хімічні елементи-галогени розташовані в VIIA групі Періодичної системи. Це Флуор F, Хлор Cl, Бром Вr, Йод I і Астат At. Слово "галогени" означає "ті, що
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 200 Схарактеризуйте місце неметалічних елементів у Періодичній системі та особливості будови електронних оболонок їхніх атомів. Неметалічні елементи розміщені в головних підгрупах ІІІ—VІІІ груп періодичної системи і перебувають праворуч
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 166 Що розуміють під відносним виходом продукту реакції? Величину, яка характеризує повноту перебігу хімічної реакції. Відносний вихід продукту реакції (η) — це відношення маси, об’єму, кількості речовини практично добутого продукту до
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 180 Дайте визначення гідролізу. Гідроліз солей — це хімічна взаємодія йонів солі з водою, у результаті якої утворюється слабкий електроліт (кислота або основа)   Вправа 181 Які види гідролізу розрізняють? Оборотний та необоротний гідроліз На чому
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 144 Які хімічні реакції називають оборотними? Оборотними є реакції, які за певних умов відбуваються як у прямому, так і у зворотному напрямках Наведіть приклади таких реакцій. Утворення і розкладання кальцій карбонату, амоніаку, йодоводню, карбонатної
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 128 Схарактеризуйте фізичні властивості речовин із кристалічними ґратками: а) металічними Пластичні (ковкі), добре проводять електричний струм та теплоту, мають металічний блиск б) йонними Тверді, крихкі, нелеткі, тугоплавкі, деякі розчиняються у воді, розчини і
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 117 Назвіть спільні властивості всіх твердих речовин. Невеликі віддалі між частинками і їх певне розміщення в просторі, а також вид хімічного зв'язку між ними   Вправа 118 Які речовини називають кристалічними, а які — аморфними? Тверді речовини,
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 109 Дайте визначення металічного зв’язку. Хімічний зв’язок, що реалізується через електростатичне притягання позитивних йонів у ґратках вільними електронами, називають металічним   Вправа 110 У чому полягають спільні та відмінні риси
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 98 Дайте визначення водневому зв’язку. Водневий зв’язок — це взаємодія атома Гідрогену однієї молекули (або її частини), сполученого з дуже електронегативним атомом, із неподіленою електронною парою дуже електронегативного атома іншої
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 74 Дайте визначення ковалентному зв’язку. Хімічний зв’язок, що виникає в результаті утворення спільних електронних пар, називають ковалентним Який ковалентний зв’язок називають полярним, а який — неполярним? Якщо електронегативність
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019