Інші завдання дивись тут... Вправа 234 Чим відрізняється гідроген хлорид від хлоридної кислоти?  Хлоридна кислота - це розчин гідроген хлориду у воді   Вправа 235 Схарактеризуйте фізичні властивості гідроген хлориду та хлоридної кислоти. Гідроген хлорид, або хлороводень - безбарвний газ
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 211 Схарактеризуйте місце елементів-галогенів у Періодичній системі та  їхні загальні властивості. Хімічні елементи-галогени розташовані в VIIA групі Періодичної системи. Це Флуор F, Хлор Cl, Бром Вr, Йод I і Астат At. Слово "галогени" означає "ті, що
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 200 Схарактеризуйте місце неметалічних елементів у Періодичній системі та особливості будови електронних оболонок їхніх атомів. Неметалічні елементи розміщені в головних підгрупах ІІІ—VІІІ груп періодичної системи і перебувають праворуч
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 166 Що розуміють під відносним виходом продукту реакції? Величину, яка характеризує повноту перебігу хімічної реакції. Відносний вихід продукту реакції (η) — це відношення маси, об’єму, кількості речовини практично добутого продукту до
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 180 Дайте визначення гідролізу. Гідроліз солей — це хімічна взаємодія йонів солі з водою, у результаті якої утворюється слабкий електроліт (кислота або основа)   Вправа 181 Які види гідролізу розрізняють? Оборотний та необоротний гідроліз На чому
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 144 Які хімічні реакції називають оборотними? Оборотними є реакції, які за певних умов відбуваються як у прямому, так і у зворотному напрямках Наведіть приклади таких реакцій. Утворення і розкладання кальцій карбонату, амоніаку, йодоводню, карбонатної
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 128 Схарактеризуйте фізичні властивості речовин із кристалічними ґратками: а) металічними Пластичні (ковкі), добре проводять електричний струм та теплоту, мають металічний блиск б) йонними Тверді, крихкі, нелеткі, тугоплавкі, деякі розчиняються у воді, розчини і
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 117 Назвіть спільні властивості всіх твердих речовин. Невеликі віддалі між частинками і їх певне розміщення в просторі, а також вид хімічного зв'язку між ними   Вправа 118 Які речовини називають кристалічними, а які — аморфними? Тверді речовини,
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 109 Дайте визначення металічного зв’язку. Хімічний зв’язок, що реалізується через електростатичне притягання позитивних йонів у ґратках вільними електронами, називають металічним   Вправа 110 У чому полягають спільні та відмінні риси
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 98 Дайте визначення водневому зв’язку. Водневий зв’язок — це взаємодія атома Гідрогену однієї молекули (або її частини), сполученого з дуже електронегативним атомом, із неподіленою електронною парою дуже електронегативного атома іншої
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 74 Дайте визначення ковалентному зв’язку. Хімічний зв’язок, що виникає в результаті утворення спільних електронних пар, називають ковалентним Який ковалентний зв’язок називають полярним, а який — неполярним? Якщо електронегативність
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 60 У чому виявляється електронна природа хімічного зв’язку? Під час утворення хімічних зв’язків відбувається перерозподіл електронної густини (імовірного місцезнаходження електронів) мiж зв’язаними атомами, встановлюється певна відстань між
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 48 Чим зумовлені металічні та неметалічні властивості елементів?  Числом валентних електронів в електронній оболонці атомів. Металічні елементи мають мале число валентних електронів, а неметалічні - велике   Вправа 49 Як за Періодичною системою
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 28 Поясніть, що називають основним та збудженим станами атомів. Основним називають такий стан атома (молекули), у якому енергія атома (молекули) мінімальна. Будь-який енергетичний стан, що відрізняється від основного, називають збудженим   Вправа 29 Що
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Як визначити:  а) число протонів, нейтронів та електронів у атомі; Оскільки атом електронейтральний, він містить однакову кількість протонів і електронів, що дорівнює порядковому номеру елемента. Число нейтронів у будь-якому атомі становить
Категорія : Хімія 11 клас Григорович 2019