Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 113

Завдання 1 Порозрядне додавання і віднімання

24 + 1 = 20 + (4 + 1) = 20 + 5 = 25

35 – 1 = 30 + 5 – 1 = 30 + (5 – 1) = 30 + 4 = 34

34 + 2 = 30 + (4 + 2) = 30 + 6 = 36

Завдання 2 Порозрядне додавання і віднімання

26 + 1 = 27

261 = 25

34 + 1 = 35

341 = 33

27 + 2 = 29

37 + 2 = 39

374 = 33

274 = 23

33 + 3 = 36

23 + 2 = 25

332 = 31

272 = 25

20 + 7 = 27

30 + 7 = 37

320 = 32

4010 = 30

Завдання 3 Порівняння чисел

20 < 21        25 > 21          21 < 31           30 > 20

Завдання 4

Циліндр – свічка, труба, конус – шляпа, піраміда – піраміда, дах.

 

СТОРІНКА 114 ПОРОЗРЯДНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Завдання 1 Сума розрядних доданків

13 = 10 + 3

38 = 30 + 8

17 = 10 + 7

26 = 20 + 6

23 = 20 + 3

32 = 30 + 2

Завдання 2

24 + 13 = 37

24 + 13 = (20 + 4) + (10 + 3) = (20 + 10) + (4 + 3) = 30 + 7 = 37

2413 = 11

24 – 13 = (20 + 4) – (10 + 3) = (20 – 10) + (4 – 3) = 10 + 1 = 11

Завдання 3

21 + 15 = 36

3512 = 23

29 + 10 = 39

3310 = 23

24 + 5 = 29

352 = 33

20 + 3 + 4 = 23 + 4 = 27

38 – 3 – 5 = 35 – 5 = 30

Завдання 4  

Прості задачі на знаходження суми

Проста задача на віднімання

Оленці подарували букет троянд. У ньому було 3 жовтих і 2 червоні квітки. Скільки всього троянд у букеті? 

Короткий запис

Жовті — 3 троянди

Червоні — 2 троянди

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 2 = 5 (тр.)

Відповідь: у букеті було 5 троянд.

В одному букеті 7 червоних троянд, а іншому – 2. Скільки всього червоних троянд?

Короткий запис

Один букет — 7 троянд

Інший букет — 2 троянди

Всього — ?

Схема

Розв’язання

7 + 2 = 9 (тр.)

Відповідь: всього 9 червоних троянд.

У вазі було 7 червони троянд. 5 квітів забрали для букету. Скільки троянд залишилося? 

Короткий запис

Було — 7 троянд

Забрали — 5 троянд

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

7 – 5 = 2 (тр.)

Відповідь: залишилося 2 троянди.

Завдання 5

20 < 25

25 < 30

40 > 28

29 < 31

32 > 23

36 > 35

35 < 40

40 > 39

Натуральні числа

У кожній парі двоцифрове число на 10 більше, ніж одноцифрове:

15 > 5 на 10

15 – 5 = 10

14 > 4 на 10

14 – 4 = 10

12 > 2 на 10

12 – 2 = 10

Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше (різницеве порівняння чисел).

СТОРІНКА 115 ЗАВДАННЯ БДЖІЛКИ-ТРУДІВНИЦІ

Завдання 1  «Сусіди» числа – це його попереднє і наступне числа.

9, 10, 11            19, 20, 21           29, 30, 31

Завдання 2  Зменшили кожне двоцифрове число на 10 (відняли число 10):

15 – 10 = 5            10 – 10 = 0              11 – 10 = 1

Збільшили кожне одноцифрове число на 1 (додали число 1 – знайшли наступне число):

5 + 1 = 6          3 + 1 = 4            8 + 1 = 9

Завдання 3

7 + 2 – 3 = 9 – 3 = 6

13 – 3 + 6 = 10 + 6 = 16

24 + 5 – 4 = 29 – 4 = 25

31 – 31 + 5 = 0 + 5 = 5

17 + 2 – 9 = 19 – 9 = 10

28 – 8 – 10 = 20 – 10 = 10

27 – 3 + 4 = 24 + 4 = 28

15 – 10 + 5 = 5 + 5 = 10

10 + 4 + 5 = 14 + 5 = 19

Завдання 4 Проста задача на зменшення на деяке число

Одна стрічка має довжину 19 дм, а інша — ко­ротша на 4 дм (менше дециметрів). Яка довжина коротшої стрічки?

Короткий запис

І стрічка — 19 дм

ІІ стрічка — ?, на 4 дм менше

Схема                 

Розв’язання

19 – 4 = 15 (дм) – довжина коротшої стрічки.

Відповідь: довжина коротшої стрічки 15 дециметрів.

Завдання 5

Правильні рівності: 32 – 12 = 20     34 – 4 = 30

Пра­вильні нерівності: 34 > 24        13 < 23    

22 + 12 = 34         13 = 23 – 10

� На скільки найменше двоцифрове число більше від найбільшого одноцифрового?

10 – найменше двоцифрове число, 9 – найбільше одноцифрове число.

10 > 9 на 1      (бо 10 – 9 = 1)

 

СТОРІНКА 116  НУМЕРАЦІЯ В МЕЖАХ 60

Завдання 1, 2 Десятків і одиниць у кожному числі:

40 = 4 дес.      41 = 4 дес. 1 од.        54 = 5 дес. 4 од.       59 = 5 дес. 9 од.

Завдання 3 

Число

«Сусіди» числа

Утворення

44

43, 45

44 – 1 = 43     44 + 1 = 45

56

55, 57

56 – 1 = 55     56 + 1 = 57

58

57, 59

57 – 1 = 56     57 + 1 = 58

59

58, 60

59 – 1 = 58     59 + 1 = 60 

Завдання 4  Дано числа 49 42 47 43 60 41 59 39 40.

Виписали числа, більші від 46: 47, 49, 59, 60

«Квітковий годинник»

Квітка

мак

кульбаба

дзвіночки

чорнобривці

Прокидається

Час

5 год

6 год

7 год

8 год

Закривається

Час

2 год дня

3 год дня

6 год вечора

6 год вечора

СТОРІНКА 117

Завдання 1

43 = 4 дес. 3 од.      53 = 5 дес. 3 од.      26 = 2 дес. 6 од.

17 = 1 дес. 7 од.      55 = 5 дес. 5 од.       33 = 3 дес. 3 од.        50 = 5 дес.

Завдання 2

28 = 2 дес. + 8 од.       28 = 20 + 8

14 = 1 дес. + 4 од.       14 = 10 + 4

49 = 4 дес. + 9 од.       49 = 40 + 9

51 = 5 дес. + 1 од.       51 = 50 + 1

Завдання 3

50 + 4 = 54

544 = 50

5450 = 4

48 + 0 = 48

0 + 37 = 37

590 = 59

5757 = 0

577 = 50

5750 = 7

40 + 10 + 10 = 50 + 10 = 60

50 – 10 + 20 = 40 + 20 = 60

50 – 10 – 10 = 40 – 10 = 30

Завдання 4 Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли Антон прочитав 5 сторінок книги, йому зали­шилося ще прочитати З0 сторінок. Скільки сторінок у книжці?

Було

Прочитав

Залишилось

?

5 сторінок

30 сторінок

Короткий запис

Було — ?

Прочитав — 5 сторінок

Залишилось — 30 сторінок

Схема

Розв’язання

30 + 5 = 35 (стор.) – сторінок у книжці.

Відповідь: у книжці 35 сторінок.

Завдання 5  Рівняння

Зменшуване

47

40 + 7 =

47

47

30 + 8 =

38

38

20 + 4 =

24

24

Від'ємник

7

7

47 – 40 =

7

8

8

4

24 – 20 =

4

Різниця

47 – 7 =

40

40

40

З0

38 – 8 =

30

20

20

� У Лесі було 20 к., а в Івана – 30 к. Збільш на 10 к. кількість їхніх гро­шей. Скільки грошей за­лишиться в кожної дитини, якщо вона витратить ті гроші, що у неї були?

20 + 10 – 20 = 10 (к.) – грошей залишиться в Лесі.

30 + 10 – 30 = 10 (к.) – грошей залишиться в Івана.

 

СТОРІНКА 118   ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІД'ЄМНИКА

Завдання 1 Віднімання

Зменшуване – Від’ємник = Різниця    49 – 9 = 40   49 мінус 9 дорівнює сорока

Завдання 2

7 – х = 3

Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю:  7 – 3 = 4

Завдання 3

52 – 2 = 50               31 – 30 = 1

Завдання 4

10 + 10 + 10 = 30 (к.)     10 + 50 = 60 (к.)     60 (к.) > 30 (к.)    30 (к.) < 60 (к.)

Завдання 5

1) Проста задача на віднімання

У Василька було 10 марок. 3 марки він віддав друзям. Скільки марок залишилось у хлопчика?

Короткий запис

Було — 10 марок

Віддав — 3 марки

Залишилось — ?

10 – 3 = 7 (м.)

2) Проста задача на знаходження від’ємника

У Василька було 10 марок. Після того, як він віддав декілька марок друзям, у нього ще залишилось 3 марки. Скільки марок віддав друзям?

Короткий запис

Було — 10 марок

Віддав — ?

Залишилось — 3 марки

10 – 3 = 7 (м.)

3) Проста задача на зменшення на деяке число

У Василька було 10 марок, а в його друга – на 3 марки менше. Скільки марок у друга?

Короткий запис

Василько — 10 марок

Друг — ?, на 3 марки менше

10 – 3 = 7 (м.)

4) Проста задача на різницеве порівняння

У Василька було 10 марок, а в його друга – 3 марки. На скільки більше марок у Василька?

Короткий запис

Василько — 10 марок, на ? марок більше

Друг — 3 марки

10 – 3 = 7 (м.)

5) Проста задача на різницеве порівняння

У Василька було 10 марок, а в його друга – 3 марки. На скільки менше марок у друга?

Короткий запис

Василько — 10 марок

Друг — 3 марки, на ? марок менше

10 – 3 = 7 (м.)

 

� Чи пройде мураха більше, ніж 10 см?

3 см + 3 см + 2 см + 3 см + 3 см = 14 см – відстань мурахи.

14 см > 10 см    так, відстань мурахи більша. 

 

СТОРІНКА 119

Завдання 1

53 + 2 = (50 + 3) + 2 = 50 + (3 + 2) = 50 + 5 = 55

43 + 10 = (40 + 3) + 10 = 40 + 10 + 3 = 50 + 3 = 53

43 – 10 = (40 + 3) – 10 = 40 – 10 + 3 = 30 + 3 = 33

Завдання 2

45 + 3 = 48

574 = 53

43 + 1 = 44

58 + 1 = 59

471 = 46

561 = 55

32 + 10 = 43

5130 = 21

Завдання 3 Проста задача на знаходження від’ємника

Скільки дециметрів стрічки відрі­зали, якщо її довжина була 50 дм, а залишилося З0 дм?

Було

Відрізали

Залишилось

50 дм

?

30 дм

Короткий запис

Було — 50 дм

Відрізали — ?

Залишилось — 30 дм

Схема

Розв’язання

50 – 30 = 20 (дм) – дециметрів стрічки відрізали.

Відповідь: відрізали 20 дециметрів стрічки.

Завдання 4 Одиниці вимірювання

4 дм + 3 дм = 7 дм

8 дм – 2 дм = 6 дм

42 см – 40 см = 2 см

42 см – 2 см = 40 см

24 см – 24 см = 0 см

35 см + 2 см = 37 см

Завдання 5 Побудуй: дві точки; дві прямі; одну криву; два про­мені; один відрізок. Скільки фігур ти маєш побу­дувати? 2 + 2 + 1 + 2 + 1 = 8 (ф.)

� На лівій шальці морозиво, а на правій – гирі 10 г, 2 г, 3 к. Гирі переважують морозиво. Якою може бути маса ящика з морозивом?

10 г + 2 г + 3 г = 15 г – маса гир разом. 

Маса морозива менша, ніж 15 г.

 

СТОРІНКА 120 ДОДАВАННЯ И ВІДНІМАННЯ

Завдання 1  Упорядкували числа в порядку збільшення (зростання), тобто від меншого до більшого:

1) 10, 20, 30, 40, 50, 60. Найменше число 10, а найбільше – 60.   

2) 5, 15, 20, 25, 35, 45. Найменше число 5, а найбільше – 45.

Завдання 2

Десятки додаємо до десятків, одиниці – до одиниць, потім сумуємо отримані результати:

46 + 12 = 58  

46 + 12 = (40 + 6) + (10 + 2) = (40 + 10) + (6 + 2) = 50 + 8 = 58

Від десятків віднімаємо десятки, від одиниць віднімаємо одиниці, потім віднімаємо отримані результати:

4612 = 34

46 – 12 = (40 + 6) – (10 + 2) = 40 + 6 – 10 – 2 = (40 – 10) + (6 – 2) = 30 + 4 = 34

Завдання 3

53 + 11 = 64

5311 = 42

4720 = 27

26 + 12 = 38

5430 = 24

3613 = 23

42 + 17 = 39

51 + 23 = 74

Завдання 4   У бочках поміщається по 56 л води. Скільки літрів води забрали з кожної повної бочки?

Бочка

Було

Забрали

Залишилось

І

56 л

?

40 л

ІІ

56 л

?

14 л

Розв’язання

1) 56 – 40 = 16 (л)

2) 56 – 14 = 42 (л)

Відповідь: з першої бочки забрали 16 літрів води, з другої – 42 літри.

� На руках – 10 пальців, на ногах – 10 пальців.

10 + 10 = 20 (п.) – пальців на руках і ногах однієї дитини.

20 + 20 = 40 (п.) – пальців на руках і ногах двох дітей.

40 + 40 = 80 (п.) – пальців на руках і ногах чотирьох дітей.

 

СТОРІНКА 121  ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗА ГОДИННИКОМ

Завдання 1

Полічили десятками від 10 до 100: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Полічили десятками від 100 до 10: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10

Полічили одиницями від 1 до 24: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Полічили одиницями від 40 до 60: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Завдання 2 Проста задача на збільшення на деяке число

Шкільні змагання з тенісу тривали 5 днів, а з шахів — на 3 дні довше (більше днів). Скільки днів тривали змагання з шахів?

Короткий запис

Теніс — 5 днів

Шахи — ?, на 3 дні більше

Схема                 

Розв’язання

5 + 3 = 8 (дн.) – днів тривали змагання з шахів.

Відповідь: змагання з шахів тривали 8 днів.

Завдання 3 Доба

На циферблаті годинника мала (годинна) і велика (хвилинна) стрілки.

Годинна стрілка показує годину, хвилинна стрілка показує хвилину.

Годинник

Час

2 год

4 год

6 год

Читаємо

друга година

четверта година

шоста година

Завдання 4 Розпорядок дня

� Якщо вчора був вівторок, тоді завтра буде середа.

 

СТОРІНКА 122 ЗАВДАННЯ БДЖІЛКИ-ТРУДІВНИЦІ

Завдання 1 Розрядна лічба

43 = 4 дес. 3 од.    52 = 5 дес. 2 од.     26 = 2 дес. 6 од.  

58 = 5 дес. 8 од.    44 = 4 дес. 4 од.    30 = 3 дес.     35 = 3 дес. 5 од.

Завдання 2  Натуральні числа в порядку збільшення (зростання), тобто від меншого до більшого: 42, 45, 48, 50, 51, 53, 60

Завдання 3 

5 к. + 10 к. = 15 к.

(бо 15 к. – 5 к. = 10 к.)

30 к. – 10 к. = 20 к.

(бо 20 к. + 10 к. = 30 к.)

20 к. + 10 к. = 30 к.

(бо 30 к. – 10 к. = 20 к.)

50 к. – 10 к. = 40 к.

(бо 50 к. – 40 к. = 10 к.)

Завдання 4  Проста задача на знаходження зменшуваного

Діти, складаючи іграшковий паркан, використали 5 стовпчиків. У них залишилося ще 12 стовпчиків. Скільки всього стовпчиків було в дітей?

Було

Використали

Залишилось

?

12 стовпчиків

5 стовпчиків

Короткий запис

Було — ?

Використали — 12 стовпчиків

Залишилось — 5 стовпчиків

Схема

Розв’язання

5 + 12 = 17 (ст.) – стовпчиків було в дітей.

Відповідь: у дітей було 17 стовпчиків.

Завдання 5

1 + 10 + 1 = 12 (см) – довжина смужки Олега.

2 + 3 + 2 + 3 = 10 (см) – довжина смужки Даринки.

� Продовж утворювати двоцифрові числа

12, 23, 34, 45, 56, 60

12 = 1 дес. 2 од.    23 = 2 дес. 3 од.      34 = 3 дес. 4 од.     45 = 4 дес. 5 од.    56 = 5 дес. 6 од.      60 = 6 дес.

Найбільше число 60, найменше – 12

Інші завдання дивись тут...