Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 132   АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Завдання 1

13 = 10 + 3

26 = 20 + 6

44 = 40 + 4

58 = 50 + 8

75 = 70 + 5

96 = 90 + 6

Завдання 2

53 + 45 = 98

37 + 32 = 69

5745 = 12

3732 = 5

62 + 17 = 79

25 + 34 = 59

6712 = 55

9977 = 22

Завдання 3

1) Прості задачі на різницеве порівняння

У кіоск привезли З0 кг картоплі й 10 кг моркви. На скільки кілограмів більше привезли картоплі, ніж моркви?

Короткий запис

Картопля — 30 кг, на ? кг більше

Морква — 10 кг

Схема

Розв’язання

30 – 10 = 20 (кг) – на стільки кілограмів більше привезли картоплі, ніж моркви.

Відповідь: на 20 кілограмів більше привезли картоплі, ніж моркви.

У кіоск привезли З0 кг картоплі й 10 кг моркви. На скільки кілограмів менше  привезли моркви, ніж картоплі?

Короткий запис

Картопля — 30 кг

Морква — 10 кг, на ? кг менше

Схема

Розв’язання

30 – 10 = 20 (кг) – на стільки кілограмів менше привезли моркви, ніж картоплі.

Відповідь: на 20 кілограмів менше привезли моркви, ніж картоплі.

2) Проста задача на знаходження суми

У кіоск привезли З0 кг картоплі й 10 кг моркви. Скільки всього кілограмів овочів привезли?

Картопля

Морква

Всього

30 кг

10 кг

?

Короткий запис

Картопля — 30 кг

Морква — 10 кг

Всього — ?

Схема

Розв’язання

30 + 10 = 40 (кг) – всього кілограмів овочів привезли.

Відповідь: привезли 40 кілограмів овочів.

Завдання 4 Виміряй довжину відрізка ОС. Запиши результат вимірювання в дециметрах і сантиметрах. Побу­дуй відрізок АВ на 1 см коротший, ніж ОС.

ОС = 12 см = 1 дм 2 см

12 см – 1 см = 11 см = 1 дм 1 см

� На одну шальку терезів поставили гирю 1 кг, а на іншу поклали підручник з математики. Яка шаль­ка переважить? Чому? Переважить шалька з гирею, бо маса книжки менша, ніж 1 кг.

 

СТОРІНКА 133 ПОВТОРЕННЯ

Завдання 1  Порівняли числа на основі їх складу:

(доданок менший ніж сума, і навпаки, сума більша, ніж доданок)

7 > 3

3 + 4 > 3

8 < 9

8 < 8 + 1

5 < 6

5 < 5 + 1

10 > 5

5 + 5 > 5

Завдання 2 Розрядна лічба

1 дес. 7 од. = 10 + 7                1 дес. 7 од. = 17

1 дес. 5 од = 10 + 5               1 дес. 5 од = 15

3 дес. 7 од. = 30 + 7              3 дес. 7 од. = 37

6 дес. 1 од. = 60 + 1              6 дес. 1 од. = 61

10 дес. = 100                         10 дес. = 100

Завдання 3 Одиниці вимірювання

10 кг + 5 кг = 15 кг            27 л + 2 л = 29 л

90 к. – 20 к. = 70 к.            64 см – 14 см = 50 см

Завдання 4 Порівняння чисел

На числовому промені числа зліва менші від чисел справа.

0 < 1

1 < 10

10 < 15

15 < 20

10 < 30

23 < 30

З двох чисел те, що розміщується на числовому промені ліворуч, завжди менше.

А те, що праворуч? Число праворуч завжди більше, ніж число ліворуч.

� Чим відрізняються два записи? Формою запису. Спільне: дія, числа, результат.

Віднімання

Письмове віднімання

Додавання

Письмове додавання

98 – 35 = 63

_98

 35

 63

41 + 37 = 78

+41

  37

  78

СТОРІНКА 134  СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ

Завдання 1

10 = 1 дес.     16 = 1 дес. 6 од.     20 = 2 дес.    23 = 2 дес. 3 од.

З0 = 3 дес.     37 = 3 дес. 7 од.     40 = 4 дес.    45 = 4 дес. 5 од.

50 = 5 дес.     58 = 5 дес. 8 од.     60 = 6 дес.    64 = 6 дес. 4 од.

70 = 7 дес.     71 = 7 дес. 1 од.     80 = 8 дес.    82 = 8 дес. 2 од.

90 = 9 дес.     96 = 9 дес. 6 од.    100 = 100 од. = 10 дес.

Завдання 2 Різницеве порівняння

АВ = 6 см, СМ = 9 см. Який відрізок довший (більше сантиметрів)? На скільки сантиметрів?

Короткий запис

АВ — 6 см

СМ — 9 см, на ? см більше

9 см > 6 см    відрізок СМ довший, ніж відрізок АВ

9 – 6 = 3 (см) – на стільки сантиметрів довший відрізок СМ.

Відповідь: на 3 сантиметри довший відрізок СМ, ніж АВ.

Завдання 3

1) Проста задача на знаходження суми

Зошит коштує 3 грн, олівець – 1 грн, а ручка – 5 грн. Скільки коштують зошит, олівець і ручка разом?

Короткий запис

Зошит — 3 грн

Олівець — 1 грн

Ручка — 5 грн

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 1 + 5 = 4 + 5 = 9 (грн)

Відповідь: разом коштують 9 гривень.

2) Проста задача на різницеве порівняння

За книжку заплатили 7 грн, а за ручку – 5 грн. На скільки книжка дорожча від ручки?

Короткий запис

Книжка — 7 грн, на ? грн більше

Ручка — 5 грн

Схема

Розв’язання

7 – 5 = 2 (грн)

Відповідь: на 2 гривні книжка дорожча від ручки.

3) Проста задача на різницеве порівняння

Ціна олівця 1 грн, а зошита – 3 грн. На скільки олівець дешевший (менше гривень) від зошита?

Короткий запис

Олівець — 1 грн, на ? грн менше

Зошит — 3 грн

Схема

Розв’язання

3 – 1 = 2 (грн)

Відповідь: на 2 гривні олівець дешевший, ніж зошит.

� АВ = 11 см                                     АВ = 10 см + 1 см = 1 дм 1 см

17 см = 10 см + 7 см = 1 дм 1 см         75 см = 70 см + 5 см = 7 дм 5 см

 

СТОРІНКА 135 ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ

Завдання 1 Десяткова лічба

Запиши п'ять одноцифрових натуральних чисел і п'ять дво­цифрових. Чим відрізняються їх записи? Порівняй числа, вибравши їх по одному з кожної групи.

5 = 5 од.

3 = 3 од.

8 = 8 од.

1 = 1 од.

9 = 9 од.

50 = 50 дес.

35 = 3 дес. 5 од.

88 = 8 дес. 8 од.

10 = 1 дес.

49 = 4 дес. 9 од.

Одноцифрові числа у записі мають одну цифру, а двоцифрові – дві.

49 > 9  двоцифрові числа більші за одноцифрові

9 < 49  одноцифрові числа менші, ніж двоцифрові

Завдання 2

7 < 17     19 > 18     13 < 31     93 > 83

Найбільші числа пари: 93 і 83

Завдання 3

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

55 – 5 = 50   65 – 5 = 60    35 – 5 = 30   85 – 5 = 80

Результати в порядку зменшення (спадання, від більшого до меншого): 80, 60, 50, 30

Завдання 4

1) Проста задача на знаходження суми

До обіду продали 40 кексів і 25 тістечок. Скільки всього кулінарних виробів продали?

Короткий запис

Кекси — 40 виробів

Тістечка — 25 виробів

Всього — ?

Розв’язання

40 + 25 = 65 (в.)

Відповідь: продали 65 кулінарних виробів.

2) Проста задача на збільшення на деяке число

До обіду продали 40 кексів, а тістечок – на 25 виробів більше. Скільки тістечок продали?

Короткий запис

Кекси — 40 виробів

Тістечка — ?, на 25 виробів більше

Розв’язання

40 + 25 = 65 (т.)

Відповідь: продали 65 тістечок.

� Як урівноважити терези, переставивши лише одну гирю?

Короткий запис

Було — 2 кг + 5 кг + 8 кг

Забрали — 2 кг

Залишиться — ?

2 + 5 + 8 – 2 = 5 + 8 = 8 + 2 + 3 = 13 – загальна маса залишиться на на І шальці.

Короткий запис

Було — 7 кг + 3 кг + 1 кг

Додали — 2 кг

Стало — ?

7 + 3 + 1 + 2 = 13 – загальна маса стане на ІІ шальці.

Перевірка:

8 + 5 = 13 = 7 + 3 + 1 + 2

Відповідь: гирю масою 2 кг перекласти на іншу шальку.

 

СТОРІНКА 136 ОДНОЦИФРОВІ, ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА

Завдання 1

Кількість одноцифрових чисел від 0 до 9: 10

Завдання 2

Кількість двоцифрових чисел від 10 до 99: 100  (99 – 10 + 1 = 90)

Завдання 3

1 дес. = 10 (десять)    100 од. = 10 дес. = 1 сот. = 100 (сто)

Завдання 4

Числа, в яких число десятків і число одиниць однакове:

0 = 0 дес. 0 од.

22 = 2 дес. 2 од.

33 = 3 дес. 3 од.

44 = 4 дес. 4 од.

55 = 5 дес. 5 од.

66 = 6 дес. 6 од.

77 = 7 дес. 7 од.

88 = 8 дес. 8 од.

99 = 9 дес. 9 од.

 

Таких чисел 9.

Завдання 5

Числа восьмого десятка: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

71 = 7 дес. 1 од.

72 = 7 дес. 2 од.

73 = 7 дес. 3 од.

74 = 7 дес. 4 од.

75 = 7 дес. 5 од.

76 = 7 дес. 6 од.

77 = 7 дес. 7 од.

78 = 7 дес. 8 од.

79 = 7 дес. 9 од.

80 = 8 дес.

У числах восьмого десятка сім десятків, а в останнього – вісім десятків.

Завдання 6  Назви найбільші одноцифрове і двоцифрове числа. Знайди їх різницю.

Найбільше одноцифрове число – 9, найменше двоцифрове число – 10.

10 – 9 = 1

Завдання 7

6 + 4 = 10

37 – 7 = 20

83 – 3 = 80

17 м – 3 м = 14 м

45 кг + 40 кг = 85 кг

24 дм + 5 дм = 29 дм

40 + 20 + 40 = 60 + 40 = 100

60 – 20 + 0 = 40 + 0 = 40

90 – 60 – 30 = 30 – 30 = 0

� На скільки кожне число четвертого рядка більше за відповідне число першого рядка? На 30.

31 – 1 = 30

32 – 2 = 30

33 – 3 = 30

34 – 4 = 30

35 – 5 = 30

36 – 6 = 30

37 – 7 = 30

38 – 8 = 30

39 – 9 = 30

40 – 10 = 30

СТОРІНКА 137 ДЕСЯТКОВИЙ СКЛАД

Завдання 1

Десять чисел, які менші від 50: 1, 5, 15, 20, 21, 33, 34, 45, 46, 49

Усі числа між 25 і 35: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Завдання 2

58 = 5 дес. 8 од.

58 = 50 + 8

42 = 4 дес. 2 од.

42 = 40 + 2

26 = 2 дес. + 6 од.

26 = 20 + 6

99 = 9 дес. + 9 од.

99 = 90 + 9

Завдання 3, 4

Одноцифрове число менше, ніж двоцифрове. Двоцифрове число більше, ніж одноцифрове.

1 < 10

7 < 35

48 > 2

53 > 5

29 > 9

3 < 63

4 < 44

90 > 6

7 < 14

3 < 10

� Кожна стрічка у віночку Яринки має довжину 50 см. Скільки метрів стрічки ви­користали для віночка?

Для віночка використали 10 стрічок, кожна з яких має довжину 50 см, тому

50 см + 50 см = 100 см = 1 м – довжина двох стрічок.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 м – метрів стрічки використали для віночка.

 

СТОРІНКА 138  ПІДСУМКОВИЙ УРОК

Завдання 1

Полічили до 25: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Полічили десятками до 100: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Завдання 2

Числа п'ятого десятка: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Число, яке містить 4 десятки і 7 одиниць: 47 = 4 дес. 7 од.

Десятків і одиниць у числі 75: 75 = 7 дес. 5 од.

Завдання 3

5 (п’ять), 9 (дев’ять), 10 (десять), 16 (шістнадцять), 28 (двадцять вісім), 49 (сорок дев’ять), 70 (сімдесят), 85 (вісімдесят п’ять), 93 (дев’яносто три), 100 (сто).

Завдання 4

Число, що містить 2 десятки й 9 одиниць: 29 = 2 дес. 9 од.

Усі одноцифрові числа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Завдання 5

3 < 7, 9 < 28, 78 > 70, 40 = 40, 65 = 65

Завдання 6

«Сусіди» числа – попереднє і наступне числа.

«Сусіди» числа 50: 49 і 51   (50 – 1 = 49,  50 + 1 = 51)

Завдання 7 Сума розрядних доданків

68 = 60 + 8

Завдання 8, 9

3 + 5 = 8

74 = 3

433 = 40

22 + 5 = 27

43 + 30 = 73

43 + 3 = 46

4330 = 13

30 – 1 = 29

0 + 57 = 57

95 + 0 = 95

860 = 86

100 – 100 = 0

Завдання 10 Рівняння

1 + 4 = 5

5 – 4 = 1

12 + 36 = 48

48 – 12 = 36

9 – 3 = 6

6 + 3 = 9

40 – 10 = 30

40 – 30 = 10

СТОРІНКА 139 ЗАДАЧІ

Завдання 11

1) Проста задача на різницеве порівняння

На скільки більше складів у слові «родина», ніж у слові «мама»?

Короткий запис

«ро-ди-на» — 3 склади, на ? складів більше

«ма-ма» — 2 склади

Схема

Розв’язання

3 – 2 = 1 (ск.) – на стільки більше складів у слові «родина», ніж у слові «мама».

Відповідь: на 1 склад більше у слові «родина».

2) Проста задач ана збільшення на деяке число

У класі 10 дівчаток, а хлопчиків — на 4 більше. Скільки хлопчиків у класі?

Короткий запис

Дівчаток — 10 учнів

Хлопчиків — ?, на 4 учні більше

Схема                 

Розв’язання

10 + 4 = 14 (хл.) – хлопчиків у класі.

Відповідь: у класі 14 хлопчиків.

3) Проста задача на зменшення на деяке число

У класі 14 дівчаток, а хлопчиків — на 4 менше. Скільки хлопчиків у класі?

Короткий запис

Дівчаток — 10 учнів

Хлопчиків — ?, на 4 учні менше

Схема                 

Розв’язання

10 – 4 = 6 (хл.) – хлопчиків у класі.

Відповідь: у класі 6 хлопчиків.

4) Проста задача на знаходження невідомого доданку

У класі були вазони. Після того, як діти принесли ще 5 ва­зонів, їх стало 25. Скільки вазонів було в класі спочатку?

Було

Принесли

Стало

?

5 вазонів

25 вазонів

Короткий запис

Було — ?

Принесли — 5 вазонів

Стало — 25 вазонів

Схема

Розв’язання

25 – 5 = 20 (в.) – вазонів було в класі спочатку.

Відповідь: спочатку в класі було 20 вазонів.

5) Проста задача на знаходження зменшуваного

У класі були вазони. Після того, як діти подарували 5 вазонів іншому класу, їх стало 20. Скільки вазонів було в класі спочатку?

Було

Подарували

Залишилось

?

5 вазонів

20 вазонів

Короткий запис

Було — ?

Подарували — 5 вазонів

Залишилось — 20 вазонів

Схема

Розв’язання

20 + 5 = 25 (в.) – вазонів було в класі спочатку.

Відповідь: спочатку в класі було 25 вазонів.

6) Проста задача на знаходження від’ємника

У класі було 25 вазонів. Після того, як діти подарували кілька вазонів іншому класу, їх залишилося 20. Скільки вазонів подарували діти?

Було

Подарували

Залишилось

25 вазонів

?

20 вазонів

Короткий запис

Було — 25 вазонів

Подарували — ?

Залишилось — 20 вазонів

Схема

Розв’язання

25 – 20 = 5 (в.) – вазонів подарували діти.

Відповідь: діти подарували 5 вазонів.

Завдання 12

Плоскі фігури: незамкнута ламана, п’ятикутник, крива, точка А, промінь В, пряма КС, відрізок ОМ, трикутник, коло, круг, шестикутник, квадрат.

Об’ємні фігури: конус, піраміда, куб, циліндр, куля.

 

СТОРІНКА 140  ДОВІДНИЧОК ДОДАТКОВИХ ТЕМ

Завдання 1 

Додавання двоцифрових чисел частинами:

45 + 22 = 67    45 + 22 = 45 + (20 + 2) = 45 + 20 + 2 = 65 + 2 = 67

Віднімання двоцифрових чисел частинами:

4522 = 23     45 – 22 = 45 – (20 + 2) = 45 – 20 – 2 = 25 – 2 = 23

Завдання 2 Заміна більших одиниць величин меншими і навпаки:

10 см = 1дм     20 см = 2 дм     10 дм = 1 м       40 дм = 4 м  

1 м = 10 дм      5 дм = 50 см     1 дм = 10 см     3м = 30дм

1 дм 7 см = 10 см + 7 см = 17 см          1 м 5 дм = 10 дм + 5 дм = 15дм

2 м 3 дм = 20 дм + 3 дм = 23 дм           18 см = 10 см + 8 см = 1 дм 8 см

13 дм = 10 дм + 3 дм = 1 м 3 дм           25 дм = 20 дм + 5 дм = 2 м 5 дм

Завдання 3  Для оздоблення сукні для ляльки використали 20 см ко­льорової стрічки. Скільки це дециметрів?

20 см = 2 дм

Завдання 4

Правильні: Київ — столиця України.

Правильні: одноцифрові числа менші від двоцифрових.

Неправильні: усі першокласники та першокласниці вивча­ють логіку.

Неправильні: 9 > 10

Завдання 5

Круг симетричний відносно діагоналі – це осьова симетрія.

Симетричні цифри: 0, 3, 8

Симетричні букви: А, В, С, Д, Е, Є, Ж, З, І, Ї, М, Н, О, С, Т, Ф, Х, Ш

в) Пряжка круглої форми. Це — дзеркальне відображення, або дзеркальна симетрія.

Завдання 6  

Радіуси кола рівні OA = ОМ.

Завдання 7

1) Проста задача на різницеве порівняння

У Світлани 15 марок, а в Костика — 10. На скільки більше марок у Світлани?

Короткий запис

Світлана — 15 марок, на ? марок більше

Костик — 10 марок

Схема

Розв’язання

15 – 10 = 5 (м.) – на стільки більше марок у Світлани, ніж у Костика.

Відповідь: на 5 марок більше у Світлани, ніж у Костика.

2) Проста задача на знаходження суми

В одній вазі 5 квіток, в іншій — 3. Скільки всього квітів у двох вазах?

І ваза

ІІ ваза

Всього

5 квіток

3 квітки

?

Короткий запис

І ваза — 5 квіток

ІІ ваза — 3 квітки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 3 = 8 (кв.) – всього квітів у двох вазах.

Відповідь: у двох вазах 8 квітів.

3) Проста задача на віднімання

У кіоску було З0 тортів. До обіду продали 10. Скільки тор­тів залишилося?

Було

Продали

Залишилось

30 тортів

10 тортів

?

Короткий запис

Було — 30 тортів

Продали — 10 тортів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

30 – 10 = 20 (т.) – тортів залишилося.

Відповідь: залишилося 20 тортів.

Інші завдання дивись тут...