Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М. (частина 2)"

Сторінка 56

Завдання 1 Порівняння чисел

36 : 6 < 36 : 4

42 : 6 > 42 : 7

де більший дільник, там менша частка

де менший дільник, там більша частка

6 • 9 > 6 • 8

4 • 6 = 6 • 4

де більший множник, там більший добуток

переставний закон множення

24 : 3 = 16 : 2

54 : 6 > 72 : 9

спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати: 8 = 8

спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати: 9 > 8

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

Маса 6 однакових ящиків винограду 42 кг. Яка маса 4 таких ящиків винограду?

Маса 1 ящика винограду (кг)

Кількість ящиків

Загальна маса винограду (кг)

?

6

42

однакова

4

?

Короткий запис

6 ящиків — 42 кг

4 ящики — ? кг

Вираз          42 : 6 • 4

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (кг) – маса 1 ящика винограду. 

2) 7 • 4 = 28 (кг) – маса 4 таких ящиків винограду.

Відповідь: маса ящиків винограду 28 кілограмів.

Завдання 3

Понеділок — 30 кг, вівторок — 40 кг, середа — 60 кг, четвер — 50 кг, субота — 20 кг.

1) 30 + 40 = 70 (кг) – кілограмів ово­чів і фруктів завезли за понеділок і вівторок разом.

    50 + 20 = 70 (кг) – усього за четвер і п'ятницю.

2) У середу завезли най­більше овочів і фрук­тів.

    У п’ятницю завезли най­менше.

    60 – 20 = 40 (кг) – на стільки кілограмів менше завезли у п’ятницю, ніж у середу.

 

Сторінка 57

Завдання 1 Порядок дій

67 – 19 + 28 = 69 – 19 + 26 = 50 + 26 = 76

17 + 45 – 27 = 27 + 35 – 27 = 35

19 + 6 – (40 – 16) = 25 – (40 – 20 + 4) = 25 – 24 = 1 

24 : 4 + 29 = 6 + 29 = 29 + 1 + 5 = 35

(66 – 46) : 5 = 20 : 5 = 4

70 – (13 – 8) – 36 = 70 – 5 – 36 = 65 – 36 = 65 – 40 + 4 = 29

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

У п'яти однакових сувоях 45 м тканини. Скільки ме­трів тканини у семи таких сувоях?

Короткий запис

5 сувоїв — 45 м

7 сувоїв — ?

Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (м) – метрів тканини у 1 сувої.

2) 9 • 7 = 63 (м) – метрів тканини у 7 таких сувоях.

Відповідь: у семи таких сувоях 63 метри тканини.

Завдання 3 Одиниці вимірювання

4 дм > 4 см

40 см > 4 см

2 дм < 22 см

20 см < 22 см

15 см < 3 дм

15 см < 30 см

6 дм < 1 м

6 дм < 10 дм

3 дм 6 см < 63 см

36 см < 63 см

1 м > 7 см

100 см > 7 см

Завдання 4 Доба

Годинник

Час

3 год 30 хв

7 год 00 хв

4 год 50 хв

 

Сторінка 58

Завдання 1 Множення на число 6

Якщо деяке число поділити і помножити на одне і те саме число, то значення не зміниться.

54 : 6 • 6 + 17 = 54 + 17 = 54 + 6 + 11 = 71

45 : 5 • 9 = 9 • 9 = 81

32 : 8 + 9 • 3 – 4 • 6 = 4 + 27 – 24 = 4 + 3 = 7

42 : 7 – 3 • 2 + 6 • 5 = 6 – 6 + 30 = 30

Завдання 2 Проста задача на множення

Діти посадили 3 ряди яблунь, по 7 саджанців у кож­ному ряду. Скільки саджанців яблунь посадили діти?

Саджанців у 1 ряду

Кількість рядів

Загальна кількість саджанців

7

3

?

Короткий запис

1 ряд — 7 саджанців

3 ряди — ? саджанців

Розв’язання

7 • 3 = 21 (с.) – саджанців яблунь посадили діти.

Відповідь: діти посадили 21 саджанець яблунь.

Завдання 3

Графік роботи майстерні з розпису комплектів деко­ративного посуду: січень — 10 к., лютий — 30 к., березень — 40 к., квітень — 50 к., травень — 70 к., червень — 60 к.

1) 10 комплектів посуду було розписано у січ­ні, 50 – у квітні, 60 – у червні.

2) У січні було розписано найменше комп­лектів, у травні – найбільше.  

70 – 10 = 60 (к.) – на стільки більше комплектів розписано у травні, ніж у січні.

 

Сторінка 59

Завдання 1

9 • 2 < 9 • 3

9 • 4 < 9 • 5

9 • 5 > 9 • 4

9 • 6 > 9 • 5

9 • 7 = 7 • 9

де менший множник, там менший добуток

де менший множник, там менший добуток

де більший множник, там більший добуток

де більший множник, там більший добуток

переставний закон множення

9 • 2 < 9 • 3

9 • 4 < 9 • 5

9 • 2 = 2 • 9

9 • 7 < 9 • 8

9 • 5 < 9 • 6

де менший множник, там менший добуток

де менший множник, там менший добуток

переставний закон множення

де менший множник, там менший добуток

де менший множник, там менший добуток

Завдання 2 Складена задача на ділення на вміщення

Оленка зібрала 37 горіхів, а Сергійко — 43. Усі горі­хи вони розсипали в пакети, по 10 горіхів у кожно­му. Скільки пакетів знадобилося?

 

Горіхів у 1 пакеті

Кількість пакетів

Загальна кількість горіхів

Оленка

 

 

37

Сергійко

 

 

43

Разом

10

?

?

Короткий запис

37 горіхів і 43 горіхи — це ? пакетів по 10 горіхів

План розв’язування

1) Скільки всього горіхів зібрали діти? 37 + 43 = 80 (г.)

2) Скільки пакетів знадобилося? 80 : 10 = 8 (п.)

Розв’язання

(37 + 43) : 10 = 80 : 10 = 8 (п.) – пакетів знадобилося.

Відповідь: знадобилося 8 пакетів.

Завдання 3 Нерівність

9 • х > 45

9 • х > 9 • 5

х > 5

х = 6, 7, 8, 9

Завдання 4

Годинник

Година

12 год 25 хв

5 год 5 хв

10 год 40 хв

 

Сторінка 60

Завдання 1

9 • 2 + 15 = 18 + 15 = 18 + 2 + 13 = 33

9 • 6 – 13 = 54 – 13 = 41

9 • 8 – 22 = 72 – 22 = 50

63 – 9 • 3 = 63 – 27 = 63 – 23 – 4 = 36

31 + 9 • 4 = 31 + 36 = 67 

(15 + 17) : 4 = (15 + 5 + 12) : 4 = 32 : 4 = 8

24 : (20 – 12) = 24 : 8 = 3

(31 + 11) : 7 = 42 : 7 = 6

36 : (12 – 8) = 36 : 4 = 9

(56 – 28) : 4 = (56 – 26 – 2) : 4 = 28 : 4 = 7

Завдання 2 Складена задача на ділення на вміщення

У бідоні було 20 кг меду. Коли з нього на­брали кілька банок меду, масою 3 кг кожна, то в бідоні залишилося ще 2 кг меду. Скіль­ки банок використали?

Було

Набрали

Залишилось

20 кг

? банок по 3 кг

2 кг

Короткий запис

Було — 20 кг

Набрали — ?  кг, ? банок по 3 кг

Залишилось — 2 кг

Розв’язання

1) 20 – 2 = 18 (кг) – кілограмів меду набрали. 

2) 18 : 3 = 6 (б.) – банок використали.

Відповідь: використали 6 банок.

Завдання 3 Вираз

Якщо а = 54, тоді 80 – а : 9 = 80 – 54 : 9 = 80 – 6 = 74

Якщо а = 72, тоді 80 – а : 9 = 80 – 72 : 9 = 80 – 8 = 72

 

Сторінка 61

Завдання 1 Множення на число 7

35 + 2 • 7 = 35 + 14 = 49

49 – 3 • 7 = 49 – 21 = 28

37 – 3 • 7 = 37 – 21 = 16

24 + 4 • 7 = 24 + 28 = 24 + 6 + 22 = 52

38 + 5 • 7 = 38 + 35 = 38 + 2 + 33 = 73

23 + 6 • 7 = 23 + 42 = 65

2 • 7 + 6 • 5 = 14 + 30 = 44

33 + 7 • 7 = 33 + 49 = 33 + 7 + 42 = 82

52 – 4 • 7 = 52 – 28 = 52 – 22 – 6 = 24

8 • 7 – 19 = 56 – 19 = 56 – 16 – 3 = 37

Завдання 2  Складена задача на різницеве порівняння часток

Перша бригада пошила за 4 дні 24 костюми, а друга за 5 днів пошила 40 таких костюмів. На скільки біль­ше костюмів шила за день друга бригада, ніж перша?

Короткий запис

І бригада — ? к., 24 костюми розділити на 4 порівну

ІІ бригада — ? к., 40 костюмів розділити на 5 порівну; на ? костюмів більше

Вираз       40 : 5 – 24 : 4

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (к.) – костюмів шила за 1 день І бригада.

2) 40 : 5 = 8 (к.) – костюмів шила за 1 день ІІ бригада.

3) 8 – 6 = 2 (к.) – на стільки біль­ше костюмів шила за день друга бригада, ніж перша.

Відповідь: на 2 костюми більше шила за день друга бригада, ніж перша.

Завдання 3

52 + 0 > 0 • 52

8 • 1 > 8 – 1

52 > 0

8 > 7

0 • 9 + 9 = 9 • 1

7 • (3 – 3) < 6 – 1 

9 = 9

0 < 5

Завдання 4

Годинник

Година

12 год 40 хв

11 год 35 хв

10 год 15 хв

 

Сторінка 62

Завдання 1

42 : 7 • 8 = 6 • 8 = 48

54 : 9 • 8 = 6 • 8 = 48

45 : 5 • 3 = 9 • 3 = 27

36 : 6 • 6 = 36

6 : 3 • 2 = 2 • 2 = 4

12 + 72 : 8 = 12 + 9 = 12 + 8 + 1 = 21

32 : 8 + 13 = 4 + 13 = 17

24 : 8 + 11 = 3 + 11 = 14

16 : 8 + 12 = 2 + 12 = 14

52 + 48 : 8 = 52 + 6 = 58

Завдання 2  Складена задача на різницеве порівняння добутків

У їдальні стояло 8 чотиримісних столів і 4 шести­місних. На скільки більше осіб може розміститися за чотиримісними столами, ніж за шестимісними?

План розв’язування

1) Скільки осіб за чотиримісними столами? 4 • 8 = 32 (ос.)

2) Скільки осіб за шестимісними столами? 6 • 4 = 24 (ос.)

3) На скільки більше осіб може розміститися за чотиримісними столами, ніж за шестимісними? 32 – 24 = 8 (ос.)

Розв’язання

4 • 8 – 6 • 4 = 8 (ос.)

Відповідь: на 8 осіб більше.

Завдання 3 

Поставили дужки, щоб рівності були правильними.

32 : (8 – 4) = 32 : 4 = 8

(12 – 4) • 2 = 8 • 2 = 16

12 : (2 + 2) • 2 = 12 : 4 • 2 = 3 • 2 = 6

(6 + 8) : 2 = 14 : 2 = 7 

Завдання 4

80 см = 8 дм

50 дм = 5 м

1 м = 100 см

4 дм = 40 см

1 грн = 100 к.

1 ц = 100 кг

Завдання 2

2 дм 1 см > 7 см   у 3 рази

4 м 8 дм > 6 дм    у 8 разів

56 грн > 7 грн     у 8 разів

24 год > 4 год     у 6 разів

2 дм 1 см : 7 см = 21 см : 7 см = 3

4 м 8 дм : 6 дм = 48 дм : 6 дм = 8

56 грн : 7 грн = 8

24 год : 4 год = 6

 

Сторінка 63

Завдання 1 Ділення на число 9

23 + 63 : 9 = 23 + 7 = 20 + 10 = 30

31 + 45 : 9 = 31 + 5 = 36

18 : 9 + 19 = 2 + 19 = 19 + 1 + 1 = 21

63 : 9 + 10 = 7 + 10 = 17

81 : 9 + 3 = 9 + 3 = 12

(22 + 23) : 9 = 45 : 9 = 5

18 : (23 – 14) = 18 : (23 – 13 – 1) = 18 : 9 = 2

(81 – 54) : 9 = (81 – 51 – 3) : 9 = 27 : 9 = 3

40 – 18 : 9 = 40 – 2 = 38

36 : 9 + 6 = 4 + 6 = 10

Завдання 2

1 доба = 24 год

1 год = 60 хв   

2 доби = 24 год + 24 год = 48 год

Завдання 3  Проста задача на різницеве порівняння

Петрик учив вірш 25 хв, а Оленка — 20 хв. Хто ви­вчив вірш швидше (менше хвилин) і на скільки хвилин?

Короткий запис

Петрик — 25 хв

Оленка — 20 хв

На — ? хв менше

Розв’язання

20 хв < 25 хв    Оленка вивчила вірш швидше.

25 – 20 = 5 (хв.) – на стільки хвилин швидше вивчила вірш Оленка, ніж Петрик.

Відповідь: на 5 хвилин швидше вивчила вірш Оленка, ніж Петрик. 

Завдання 4 Рівняння

9 • 2 = 18

(бо 18 : 9 = 2)

9 • 4 = 36

(бо 36 : 4 = 9)

9 • 8 = 72

(бо 72 : 8 = 9)

9 • 6 = 54

(бо 54 : 9 = 6)

9 • 3 = 27

(бо 27 : 9 = 3)

9 • 7 = 63

(бо 63 : 7 = 9)

64 + 60 = 94

(бо 94 – 64 = 30)

50 – 25 = 25

(бо 25 + 25 = 50)

72 : 9 = 8

(бо 72 : 8 = 9)

7 • 3 = 21

(бо 21 : 3 = 7)

54 : 6 = 9

(бо 9 • 6 = 54)

80 – 6 = 74

(бо 80 – 74 = 6)

Завдання 5  Проста задача на збільшення на деяке число

Доросла людина повинна спати третину доби (8 год), а ди­тина — на 2 години більше. Скільки годин повинна спати дитина?

Короткий запис

Доросла — 8 год

Дитина — ?, на 2 год більше

Розв’язання

8 + 2 = 10 (год) – годин повинна спати дитина.

Відповідь: дитина повинна спати 10 годин.

 

Сторінка 64

Завдання 1 

63 : 9 + 64 : 8 = 7 + 8 = 15

54 : 9 + 48 : 8 = 6 + 8 = 14

72 : 9 + 54 : 6 = 8 + 9 = 17

81 : 9 + 63 : 7 = 9 + 9 = 18

18 : 9 + 27 : 9 = 2 + 3 = 5

100 – 18 : 2 – 1 = 100 – 9 – 1 = 91 – 1 = 90

80 – 30 : 5 + 1 = 80 – 6 + 1 = 74 + 1 = 75

60 – 48 : 8 – 2 = 60 – 6 – 2 = 54 – 2 = 52

70 – 35 : 7 – 2 = 70 – 5 – 2 = 65 – 2 = 63

90 – 81 : 9 – 1 = 90 – 9 – 1 = 81 – 1 = 80

Завдання 2 Проста задача на множення

Скільки днів у 9 тижнях?

Днів у тижні

Кількість тижнів

Загальна кількість днів

7

9

?

Короткий запис

Днів — ? дн., 9 тижнів по 7 днів

Розв’язання

7 • 9 = 63 (дн.) – днів.

Відповідь: 63 дні.

Завдання 3  Складена задача на зведення до одиниці

Юрко за 3 дні прочитав 18 сторінок книжки. Скільки сторінок книжки він прочитає за тиждень (7 днів), якщо щодня чи­татиме однакову кількість сторінок?

Короткий запис

3 дні — 18 сторінок

7 днів — ? сторінок

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (стор.) – сторінок читає за 1 день.

2) 6 • 7 = 42 (стор.) – сторінок прочитає за тиждень.

Відповідь: за тиждень прочитає 42 сторінки.

Завдання 4

2 дм 8 см + 1 см < 2 дм 8 см + 1 дм

40 см + 12 см = 5 дм + 2 см

1 год > 58 хв

1 доба < 72 год

1 см < 1 дм, де менший доданок, там менша сума

40 см + 12 см = 52 см, 5 дм + 2 см = 52 см

60 хв > 58 хв

24 год < 72 год

Завдання 5

Поставили дужки, щоб номери над знаками дій вка­зували на порядок їх виконання.

□ : (□ — □) + □

(2, 1, 3)

(□ + □) — □ • □    

(1, 3, 2)

Інші завдання дивись тут...