Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 82  

У числовому ряді від 1 до 100 круглі числа10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

Чи­сел розташовано між сусідніми круглими числами 9 чисел.

Використовуючи круглі числа, склали чо­тири вирази на додавання та віднімання: 

40 + 20, 20 + 40, 10 + 20, 30 + 50, 40 – 20, 30 – 10, 80 – 40, 90 – 50

Знайшли значення складених виразів:

40 + 20 = 60   20 + 40 = 60   10 + 20 = 30    30 + 50 = 80

4020 = 20   3010 = 20     804040    9050 = 40

 

Завдання 83  Додавання частинами

4 + 5 = 4 + (2 + 3) = (4 + 2) + 3 = 6 + 3 = 9

 

Завдання 84

20 + 50 = 70     50 + 40 = 90

20 + 30 + 20 = 50 + 20 = 70

50 + 10 + 30 = 60 + 30 = 90

20 + 40  = 60    40 + 30 = 70

20 + 20 + 20 = 40 + 20 = 60

40 + 10 + 20 = 50 + 20 = 70

Завдання 85

Додати 1 – це означає знайти наступне число19 + 1 = 20    39 + 1 = 40    99 + 1 = 100

Відняти 1 – це означає знайти попереднє число21 – 1 = 20      49 – 1 = 48    70 – 1 = 69

Як отримати число, що йде за числом 49? 49 + 1 = 50

Як отримати число, що передує числу 60? 60 – 1 = 59

 

Завдання 86  Натуральні числа

Числа, що передують кожному з поданих:

40 – 1 = 39    100 – 1 = 99     19 – 1 = 18    54 – 1 = 53   89 – 1 = 88

Числа, що йдуть за ними:

40 + 1 = 41   100 + 1 = 101   19 + 1 = 20    54 + 1 = 55   89 + 1 = 90

 

Завдання 87  Валя знайшла 3 гриби, Галя — 7, а мама — 10.

7 + 3 Скільки всього грибів знайшли Галя і Валя? 

3 + 7 + 10 Скільки всього грибів знайшли? 

10 – 3 На скільки більше грибів знайшла мама, ніж Валя? (На скільки менше грибів знайшла Валя, ніж мама?) 

7 – 3 На скільки більше грибів знайшла Галя, ніж Валя? (На скільки менше грибів знайшла Валя, ніж Галя?) 

Завдання 88  Виміряй і запиши довжину кожної сторони чоти­рикутника

АВ = 2 см, СО = 2 см, ВС = 8 см, АО = 8 см

 

Завдання 89  Доданок + Доданок = Сума

10 + 40 = 50   90 + 10 = 100   50 + 30 = 80    30 + 20 = 50    20 + 60 = 80    70 + 20 = 90

Завдання 90  Складена задача на додавання суми до числа

В автобусі їхало 20 пасажирів. На першій зупин­ці зайшло 5 пасажирів, а на другій зупинці — 4. Скільки пасажирів їде в автобусі?

Було

Зайшло

Стало

20 пасажирів

5 пасажирів і 4 пасажири

?

Короткий запис

Було — 20 пасажирів

Зайшло — ?, 5 пасажирів і 4 пасажири

Стало — ?

Схема

Вираз    20 + (5 + 4)

Короткий запис №1

І зупинка — 5 пасажирів

ІІ зупинка — 4 пасажири

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 20 пасажирів

Зайшло — 9 пасажирів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього пасажирів зайшло в автобус?

2) Скільки пасажирів їде в автобусі?

Розв’язання

1) 5 + 4 = 9 (п.) – всього пасажирів зайшло в автобус.

2) 20 + 9 = 29 (п.) – пасажирів їде в автобусі.

2 спосіб

Оскільки пасажири заходили на першій і другій зупинках, тоді

Короткий запис

Було — 20 пасажирів

Зайшло на І зупинці — 5 пасажирів

Стало (Було) — ?

Зайшло на ІІ зупинці — 4 пасажири

Стало — ?

Схема

Вираз    (20 + 5) + 4

Короткий запис №1

Було — 20 пасажирів

Зайшло на І зупинці — 5 пасажирів

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 25 пасажирів

Зайшло на ІІ зупинці — 4 пасажири

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки пасажирів стало після першої зупинки?

2) Скільки пасажирів їде в автобусі?

Розв’язання

1) 20 + 5 = 25 (п.) –  пасажирів стало після першої зупинки.

2) 25 + 4 = 29 (п.) – пасажирів їде в автобусі.

Відповідь: в автобусі їде 29 пасажирів.

 

Завдання 91  «Круговий» приклад

9 + 10 = 19    19 + 20 = 39    39 + 30 = 69   69 – 60 = 9

 

Завдання 92, 93 Віднімання 

Числа можна віднімати частинами: 9 – 6 = 3      9 – 2 – 4 = 7 – 4 = 3

6040 = 20    8060 = 20

60 – 10 – 30 = 50 – 30 = 20

80 – 30 – 30 = 50 – 30 = 20

7050 = 20     9070 = 20

70 – 30 – 20 = 40 – 20 = 20

90 – 40 – 30 = 50 – 30 = 20

Завдання 94  Метрична система мір

1 дм = 10 см     1 м = 10 дм    6 дм = 60 см

4 дм = 40 см     5 м = 50 дм    8 м = 80 дм

 

Завдання 95 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати.

50 + 7 = 7 + 50  

(переставний закон додавання)

16 – 6 < 10 + 6  

(10 < 16)

16 – 1 < 15 + 1  

(15 < 16)

35 – 30 < 35 – 3 

(де більший від’ємник, там менша різниця)

Завдання 96 Проста задача на віднімання

На даху було 10 горобців. Шість полетіло з даху. Скільки горобців залишилося?

Було

Полетіло

Залишилось

10 горобців

6 горобців

?

Короткий запис

Було — 10 горобців

Полетіло — 6 горобців

Залишилось — ?

Розв’язання

10 – 6 = 4 (г.) – горобців залишилося.

Відповідь: залишилося 4 горобців.

 

Завдання  97 

80 – 70 = 10

90 – 40 = 50

100 – 50 = 50

60 – 30 = 30

12 – 2 = 10

10 – 4 = 6

45 – 5 = 40

45 – 40 = 5

Завдання 98  Складена задача на віднімання суми від числа

У книжці 64 сторінки. Марічка прочитала спочатку 4 сторінки, а потім — 10 сторінок. Скільки сторінок книжки їй залишилося прочитати?

Було

Прочитала

Залишилось

64 сторінки

4 сторінки і 10 сторінок

?

Короткий запис

Було — 64 сторінки

Прочитала — ?, 4 сторінки і 10 сторінок

Залишилося — ?

Вираз    64 – (4 + 10)

Короткий запис №1

Спочатку — 4 сторінки

Потім — 10 сторінок

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 64 сторінки

Прочитала — 14 сторінок 

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього сторінок прочитала Марічка?

2) Скільки сторінок їй залишилося прочитати?

Розв’язання

1) 4 + 10 = 14 (стор.) – всього сторінок прочитала Марічка.

2) 64 – 14 = 50 (стор.) – сторінок їй залишилося прочитати.

2 спосіб

Врахуємо те, що Марічка спочатку прочитала 4 сторінки, а потім – 10 сторінок, тоді

Короткий запис

Було — 64 сторінки

Прочитала спочатку — 4 сторінки

Залишилося (Було) — ?

Прочитала потім — 10 сторінок

Залишилося — ?

Вираз    (64 – 4) – 10

Короткий запис №1

Було — 64 сторінки

Прочитала — 4 сторінки 

Залишилося — ?

Короткий запис №2

Було — 60 сторінок

Прочитала — 10 сторінок

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки сторінок книжки залишилося прочитати потім?

2) Скільки сторінок книжки їй залишилося прочитати?

Розв’язання

1) 64 – 4 = 60 (стор.) – сторінок книжки залишилося прочитати потім.

2) 60 – 10 = 50 (стор.) – сторінок книжки їй залишилося прочитати. 

Відповідь: їй залишилося прочитати 50 сторінок

 

Завдання 99  Додавання суми до числа:

3 + (2 + 4) = 3 + 6 = 9 (до першого доданку додати суму другого і третього доданків)

3 + (2 + 4) = (3 + 2) + 4 = 5 + 4 = 9 (до першого доданку додати другий доданок і до знайденої суми додати третій доданок)

3 + (2 + 4) = (3 + 4) + 2 = 7 + 2 = 9 (до першого доданку додати третій доданок і до знайденої суми додати другий доданок)

 

Завдання 100 Додавання числа 2 

Додавання частинами: 9 + 2 = 9 + (1 + 1) = 9+ 1 + 1 = 10 + 1 = 11

Віднімання частинами: 11 – 2 = 11 – (1 + 1) = 11 – 1 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 101  Проста задача на віднімання

Було 11 повітряних кульок. Дві з них луснули. Скільки кульок залишилось?

Було

Луснули

Залишилось

11 кульок

2 кульки

?

Короткий запис

Було — 11 кульок

Луснули — 2 кульки

Залишилось — ?

Розв’язання

11 – 2 = 9 (к.) – кульок залишилося.

Відповідь: залишилося 9 кульок.

 

Завдання 102

9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11   10 + 3 = 13

11 – 2 = 11 – 1 – 1 = 10 – 1 = 9         

6 + 2 = 8       10 – 2 = 8            6 + 4 = 10

10 – 3 = 7     

7 + 2 + 2 = 9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

122 = 10   12 – 1 – 2 = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9

Завдання 103  Одиниці вимірювання

_6 дм 9 см

  3 дм 5 см

  3 дм 4 см

+5 дм 7 см

  3 дм 2 см

  8 дм 9 см

_8 дм 9 см

  7 дм 4 см

  1 дм 5 см

Завдання 104

1) Проста задача на різницеве порівняння

Учні виготовили 10 синіх і 4 червоних восьминогів. На скільки більше синіх восьминогів, ніж червоних?

Короткий запис

Сині — 10 восьминогів, на ? більше

Червоні — 4 восьминогів

Розв’язання

10 – 4 = 6 (в.) – на стільки більше синіх восьминогів, ніж червоних.

Відповідь: синіх на 6 восьминогів більше, ніж червоних.

2) Проста задача на додавання

Учні виготовили 10 синіх і 4 червоних восьминогів. Скільки синіх і червоних восьминогів разом?

Короткий запис

Сині — 10 восьминогів

Червоні — 4 восьминоги

Всього — ?

Розв’язання

10 + 4 = 14 (в.) – синіх і червоних восьминогів разом.

Відповідь: разом 14 восьминогів.

Завдання 105 

Зелених трикутників – 4

Червоних трикутників – 8

Усього трикутників – 5

Усього трикутників – 4

Завдання 106 Порядок дій

10 + (2 + 4) = 10 + 6 = 16

20 + (3 + 5) = 20 + 8 = 28

9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

11 – 2 = 11 – 1 – 1 = 10 – 1 = 9

5 + 4 + 2 = 9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

13 – 2 – 2 = 11 – 2 = 11 – 1 – 1 = 10 – 1 = 9

У виразах без дужок дії додавання і віднімання виконують в порядку запису, проте іноді зручно переставляти компоненти.

Завдання 107  Проста задача на збільшення на деяке число

Оленка намалювала 9 малюнків, а Петрик — на 2 малюнки більше. Скільки малюнків намалював Петрик?

Короткий запис

Оленка — 9 малюнків

Петрик — ?, на 2 малюнки більше

Розв’язання

9 + 2 = 11 (м.) – малюнків намалював Петрик.

Відповідь: Петрик намалював 11 малюнків.

Інші завдання дивись тут...

  • AHA
    Відповіді не на ті завдання що в підручнику -------- Якщо підручник передрукований, тоді треба звіряти за умовами завдань.
    23 березня 2023 18:18