Завдання 330 
а) • 2 = 10
б) • 17 = 17

Завдання 331 

За якої умови добуток чисел a  b дорівнює нулю? Коли принаймні один із множників дорівнює нулю.

 

Завдання 332
У кожному вагоні поїзда було по 60 т вугілля.
а) Скільки тонн вугілля було в семи вагонах? 60  7 = 420 (т)  
б) Скільки тонн вугілля було в сьомому вагоні? 60 тонн

 

Завдання 333 Множення чисел
а) 20  5 = 100
ґ) 35  10 = 350
ж) 90  4 = 360
б) 74  1 = 74
д) 15  2 = 30
з) 80  10 = 800
в) 25  2 = 50
е) 87  0 = 0
и) 10  35 = 350
г) 20  4 = 80
є) 12  100 = 1200
і) 20  20 = 400

Завдання 334

а) 30  20 = 600
б) 20  50 = 1000
в) 45  20 = 900
г) 30  30 = 900

Завдання 335

Одна сова знищує за літо до однієї тисячі польових мишей, а одна миша з’їдає майже 1 кг зерна. Скільки кілограмів зерна допомагає зберегти за літо одна сова?

Розв’язання

• 1000 = 1000 (кг) – зерна допомагає зберегти одна сова.

Відповідь: 1000 кг.

 

Завдання 336
На кожну з трьох машин завантажили по 20 сорокалітрових бідонів з молоком. Скільки літрів молока на всіх машинах?

Розв’язання

1) 20 • 40 = 800 (л) – молока на одній машині;

2) 800 • 3 = 2400 (л) – молока на всіх машинах.

Відповідь: 2400 л.

 

Завдання 337
а) якщо один множник збільшити у 2 рази, то добуток збільшиться у 2 рази.
б) Якщо один множник збільшити у 2 рази, а другий — у 3 рази, то добуток збільшиться у 6 разів.

 

Завдання 338
а) 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 = 17 • 6 = 102
б) 105 + 105 + 105 + 105 + 105 + 105 + 105 + 105 = 105 • 8 = 840

 

Завдання 339
а) 15  6 = 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15
б) 237  5 = 237 + 237 + 237 + 237 + 237
в) x  6 = х + х + х + х + х + х
г) 10  а = а  10 = а + а + а + а + а + а + а + а + а + а

 

Завдання 340 
Обчисли суму 45 доданків, кожен з яких дорівнює 382.
х 382
    45
 1910
1528  
17190

 

Завдання 341 Знайди число, яке більше:
а) за 325 у 12 разів;
х 325
    12
  650
 325 
 3900
Відповідь: 3900.
б) за 16 у 135 разів.
х 135
    16
  810
 135 
 2160
Відповідь: 2160.

Завдання 342

З кожного вулика викачали по 24 кг меду. Скільки кілограмів меду викачують із 24 вуликів? Г 576 кг
24 • 24 = 576

 

Завдання 343
Скільки книжок є в 48 пакунках, якщо в кожному з них — по 25 книжок? А якщо по 40?

Розв’язання

1) 25 • 48 = 1200 (кн.) – в 48 пакунках по 25 книжок;

2) 40 • 48 = 1920 (кн) – в 48 пакунках по 40 книжок.

Відповідь: 1200 книжок і 1920 книжок.

 

Завдання 344
У магазин завезли 13 мішків цукру, по 65 кг у кожному. Скільки кілограмів цукру завезли в магазин?

Розв’язання

65 • 13 = 845 (кг) – цукру завезли в магазин.

Відповідь: 845 кілограмів.

 

Завдання 345, 346, 347, 348, 349 Письмове множення 
а) х 37
      49
    333
   148 
   1813
б) х 57
      23
     171
    114 
    1311
в) х 48
      24
     192
     96 
   1152
а) х 198
         5
      990
б) х 246
         8
     1968
в) х 154
         9
     1386
х 307
    24
 1228
 614 
 7368
б) х 409
       35
    2045
   1227 
   14315
в) х 209
       57
    1463
   1045  
   11913
а) х 137
      401
      137
   548   
   54937
б) х 209
      105
     1045
    209   
    21945
в) х 307
      307
    2149
  2149  
  94249
а) х 2430
         310
      243
     729    
     753300
б) х 4051
         240
     16204
     8102  
     972240
в) х 3900
     151
      39
   195
   39      
   588900

Завдання 350

Швидкість автомобіля становить 76 км/год. Скільки кілометрів він проїде за 13 год?

Розв’язання

76 • 13 = 988 (км) – проїде відстань.

Відповідь: 988 км.

 

Завдання 351
Купили 3 шарфи по 108 грн кожний і 4 шапочки, заплативши за них у 3 рази більше, ніж за всі шарфи. Яка вартість усієї покупки?

Розв’язання

1) 108 • 3 = 324 (грн) – вартість шарфів;

2) 324 • 3 = 972 (грн) – ціна шапочки;

3) 324 + 972 = 1296 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: 1296 грн.

 

Завдання 352
В одному під’їзді нового шістнадцятиповерхового будинку 96 квартир, порівну на кожному поверсі. На кожному поверсі, крім першого, заселили по 4 квартири. Скільки вільних квартир, якщо на першому поверсі заселили всі квартири?

Розв’язання

1) 96 : 16 = 6 (кв.) – квартир на одному поверсі;

2) 4 • (16 – 1) = 60 (кв.) – квартир заселено з 2 по 16 поверхи;

3) 60 + 6 = 66 (кв.) – всього квартир заселено;

4) 96  66 = 30 (кв.) – вільних квартир.

Відповідь: 30 квартир.

 

Скільки секунд триває шкільний урок?

Розв’язання

45 • 60 = 2700 (с) – триває шкільний урок.

Відповідь: 2700 секунд.

 

Завдання 354
Скільки хвилин триває тиждень?

Розв’язання

1 тиждень = 7 діб, 1 доба = 24 год, 1 год = 60 хв

1) 24 • 60 = 1440 (хв) – триває доба.

2) 1440 • 7 = 10080 (хв) – триває тиждень.

Відповідь: 10080 хвилин.

 

Завдання 355
Бджола за 1 секунду змахує крилами 190 разів. Скільки рухів крилами зробить бджола, якщо буде летіти 2 хвилини?

Розв’язання

1 хв = 60 с

1) 190 • 60 = 11400 (р.) – робить за 1 хвилину.

2) 11400 • 2 = 22800 (р.) – робить за 2 хвилини.

Відповідь: 22800 разів.

 

Завдання 356
Серце людини щохвилини стискається приблизно 65 разів. Скільки разів воно стискається: а) за 1 год; б) за 1 добу?

Розв’язання

1 год = 60 хв, 1 доба = 24 год

1) 65 • 60 = 3900 (р.) – стискається за 1 год.

2) 3900 • 24 = 93600 (р.) – робить за 1 добу.

Відповідь: 3900 разів, 93600 разів.

 

Завдання 357 Знайди периметр квадрата, сторона якого: 

а) 34 см; 34 • 4 = 136 (см) – периметр квадрата.

б) 189 мм. 189 • 4 = 756 (см) – периметр квадрата.

 

Завдання 358
Чи може добуток дорівнювати одному з множників? Може, • 1 = 2
А бути меншим від одного з множників? Може, • 1 = 0, причому 0 < 1

 

Завдання 359 Рівняння
а) 75  x = 0
    х = 0 : 75
    х = 0
б) 436  x = 436
   х = 436 : 436
   х = 1

Завдання 360

а) Якщо c = 84, тоді  102 = 84 • 102 = 8568
б) Якщо a = 211, b = 45, тоді  b = 211 • 45 = 9495

 

Завдання 361
а
3
5
20
30
40
500 700
12 • а
36
60
240
360
480
6000
8400

Завдання 362

Реактивний літак на 4 години польоту потребує 30 тонн кисню. Скільки кисню використали 4 літаки, кожен з яких перебував у повітрі 3 години?
Короткий запис
1 л., 4 год — 30 т
4 л., 3 год — ?

Розв’язання

1) 30 : 4 = 7,5 (т) – 1 літак на 1 год польоту;

2) 7,5 • 3 = 22,5 (т) – 1 літак на 3 год польоту;

3) 22,5 • 4 = 90 (т) – 4 літаки на 3 год польоту.

Відповідь: 90 тонн.

 

Завдання 363 
Звук поширюється зі швидкістю 330 м/с. Як далеко вдарив грім, якщо людина почула його через 3 c після того, як побачила блискавку?

Розв’язання

330  3 = 990 (м)

Відповідь: 990 м.

 

Завдання 364 Порівняння чисел
а) 37  48 < 37  49
б) 83  105 > 82  105

Завдання 365 Порядок дій

а) (47 + 23)  24 = 70 • 24 = 1680

в) (38 + 42)  108 = 80 • 108 = 8640
б) 37  (80 – 17) = 37 • 63 = 2331
г) (89 – 15)  411 = 74 • 411 = 30414

Завдання 366

Розгляньте послідовність. Заповніть таблицю і дайте відповіді на запитання.

n

Кількість паличок

1

 4 = 4 

2

 4 = 8

3

 4 = 12

1) Скільки паличок знадобиться для:

а) 9-ї фігури;  4 = 36 (п.) 
б) 15-ї фігури? 15  4 = 60 (п.)
2) Яка фігура складатиметься із 48 паличок? 12-ї фігури, бо 48 : 4 = 12

 

Завдання 367, 368, 369, 370
а) (4  32 + 2)  44 = (128 + 2)  44 = 130  44 = 5720
б) 48  (81 – 32  2) = 48  (81 – 64) = 48  17 = 816
а) (35 – 20)  (35 + 20) = 15 • 55 = 825
б) (42 – 13)  (42 + 13) = 29 • 55 = 1595
а) 3958 – 21 • 121 = 3958 – 2541 = 1417
б) 50 000 + 301  103 = 50 000 + 31003 = 81 003
а) 10 000 – 301  13 = 10 000 – 3913 = 6087
б) 35  53 + 124  15 = 1855 + 1860 = 3715

Завдання 371

З 1 га збирають 38 ц пшениці. Скільки центнерів пшениці зберуть із двох полів, площі яких дорівнюють 375 га і 483 га?

Розв’язання

1) 375 + 483 = 858 (га) – загальна площа;

2) 858 • 38 = 32604 (ц) – зберуть пшениці.

Відповідь: 32604 ц.

 

Завдання 372
Швидкість космічного корабля дорівнює 8 км/с. Скільки кілометрів пролітає він: а) за 1 год; б) за 1 добу?

Розв’язання

1 год = 60 хв = 3600 с, 1 доба = 24 год

1) • 3600 = 28800 (км) – пролітає за 1 год;

2) 28800 • 24 = 691200 (км) – пролітає за 1 добу.

 

Завдання 373
Ширина прямокутної плитки становить 56 см, що вдвічі менше за її довжину. Знайди площу цієї плитки.

Розв’язання

1) 56  2 = 112 (см) – довжина плитки;

2) 56 • 112 = 6272 (см²– площа плитки.

Відповідь: 112 см; 6272 см².

 

Завдання 374
На скільки сума добутків 27  34 і 27  33 більша за їх різницю? А у скільки разів?
Розв’язання
(27  34) + (27  33) = 27 • (34 + 33) = 27 • 67 = 1809 – сума добутків
(27  34)  (27  33) = 27 • (34  33) = 27 • 1 = 27 – різниця добутків
1809  27 = 1782 – на стільки більша
1809 : 27 = 67 – у стільки разів більша
Відповідь: на 1782; у 67 разів.

 

Завдання 375 Порядок дій
а) (253  100 + 37  100)  13 = ((253 + 37)  100 13 = (280  100 13 =
= 28000 • 13 = 364000
б) (13  17 + 21  12)  1000 = (221 + 252 1000 = 473  1000 = 473000
в) 100  (35  20 + 25  30) = 100  (700 + 750) = 100  1450 = 145000

 

Завдання 376 Вирази
а) Якщо x = 49, y = 11, z = 490, тоді 100x + 10y + z =
=  100 • 49 + 10 • 11 + 490 = 4900 + 110 + 490 = 5500
б) Якщо a = 21, b = 290, c = 5555, тоді 1000а + 100b + 10c =
1000 • 21 + 100 • 290 + 10 • 5555 = 21000 + 29000 + 55550 = 105550

 

Завдання 377
У семи осіб по сім кішок; кожна кішка з’їдає по сім мишок; кожна мишка з’їдає по сім колосків ячменю; з кожного колоска може вирости по сім мір зерна. Знайди:

а) кількість кішок; • 7 = 49

б) кількість мишок, яких з’їли кішки; 49 • 7 = 343

в) кількість колосків, що могли б з’їсти мишки; 343 • 7 = 2401

г) кількість урятованого кішками зерна. 2401 • 7 = 16807

 

Завдання 378
Токар і його учень мають виточити 300 деталей. Токар за зміну виточує 18 деталей, а учень — 12. Скільки деталей залишиться їм виточити через 6 днів роботи?

Розв’язання

1) 18 + 12 = 30 (д.) – виточують разом за зміну;

2) 30 • 6 = 180 (д.– виточують разом за 6 днів;

3) 300  180 = 120 (д.– залишиться виточити.

Відповідь: 120 леталей.

 

Завдання 379
а) 11 346 + 11  (2041 – 296) – 541 = 11 346 + 11  1745 – 541 =
=  11 346 + 19195 – 541 = 30000
б) (297 – 189)  (197 + 289) + 512 = 108  486 + 512 = 52488 + 512 = 53000
в) (574 – 475)  146 – 46  (189 + 116) = 99  146 – 46  305 = 14454 – 14030 =
= 424
г) (1625 – 113  13)  65 + 10 870 = (1625 – 1469 65 + 10 870 =
= 156  65 + 10 870 = 10 140 + 10 870 = 21 010

 

Завдання 380
Від двох пристаней назустріч один одному водночас вийшли два теплоходи зі швидкостями 27 км/год і 24 км/год і  зустрілися через 7 год. Знайди відстань між пристанями.

Розв’язання

1) 27 + 24 = 51 (км/год) – швидкість зближення;

2) 51 • 7 = 357 (км– відстань між пристанями.

Відповідь: 357 км.

 

Завдання 381
Від пристані в одному напрямку водночас вийшли два теплоходи зі швидкостями 28 км/год і 25 км/год. Якою буде відстань між теплоходами через 7 год?

Розв’язання

1) 28 + 25 = 53 (км/год) – швидкість зближення;

2) 53 • 7 = 371 (км– відстань між теплоходами.

Відповідь: 371 км.

 

Завдання 382
Скількома нулями закінчується добуток усіх натуральних чисел:
а) менших від 16; Три нулі (5 • 2 • 10 • 12 • 15 = 10 • 10 • 180= 18000)
б) менших від 23? Чотири нулі (5 • 2 • 10 • 12 • 15  20 = 360000)

 

Завдання 383 Замість зірочок постав цифри.
х 937
    97
 6559
8343 
90889
х 137
  201
  137
204   
20537

Завдання 384

Дванадцять літ сороці минає в цьому році (2023 рік). У якому році буде їй удвічі більше літ?

Розв’язання

1) 12 • 2 = 24 (р.) – всього років;

2) 24  12 = 12 (р.) – через стільки років;

3) 2023 + 12 = 2035 (р.– буде їй удвічі більше літ.

Відповідь: у 2035 році.

 

Завдання 385
Скільки років Миколці, якщо минулого року він був старший за сестру втричі, а три роки тому — у 7 разів?
Розв’язання
Нехай сестрі три роки тому х років, тоді сестрі рік тому х + 2 років. 
Оскільки різниця у віці завжди однакова, тому
• х = 2 • (х + 2)
• х – 2 • х = 4
• х = 4
х = 4 : 4
х = 1 (р.) – сестрі три роки тому.
 7 = 7 (р.) – Миколці три роки тому.
1 + 3 = 4 (р.) – років сестрі.
7 + 3 = 10 (р.) – років Миколці.
Відповідь: 10 років.

 

Завдання 386
а) 22 345 000 654 двадцять два мільярди триста сорок п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят чотири
б) 106 010 600 106 — сто шість мільярдів десять мільйонів шістсот тисяч сто шість

 

Завдання 387
На скільки найбільше чотирицифрове число більше за найменше чотирицифрове, усі цифри в яких однакові?
9999 — найбільше чотирицифрове число, 1111 — найменше чотирицифрове число
9999  1111 = 8888
Відповідь: на 8888.

 

Завдання 388
а) 8076 + 10 556 + 21 000 + 9444 + 924 = (8076 + 924) + (10 556 + 9444) + 21 000 =
= 9000 + 20000 + 21000 = 50000
б) 3704 + 5884 + 250 + 1116 + 296 = (3704 + 296) + (5884 + 1116) + 250 =
= 4000 + 7000 + 250 = 11250