Інші завдання дивись тут...

Завдання 1293 

а) 0,2 • 3 = 0,6
   0,2 • 4 = 0,8 
   0,2 • 5 = 1
б) 0,3 • 3 = 0,9
   0,3 • 4 = 1,2 
   0,3 • 5 = 1,5
в) 1,2 • 2 = 2,4
   1,2 • 3 = 3,6 
   1,2 • 4 = 4,8
г) 2,1 • 3 = 6,3
   2,1 • 4 = 8,4
   2,1 • 5 = 10,5

Завдання 1294

а) 0,1 • 0,5 = 0,05
   0,1 • 8,9 = 0,89
б) 1,2 • 0,3 = 0,36
   2,1 • 0,4 = 0,84
в) 0,2 • 1,2 = 0,24
   0,3 • 2,3 = 0,69
г) 0,3 • 2,1 = 0,63
   3,2 • 0,3 = 0,96

Завдання 1295

а) 3,267 • 4,006 = 13,087602 — шість цифр після коми в добутку
б) 0,0089 • 3,5402 = 0,03150778 — вісім цифр після коми в добутку
в) 9,0067 • 0,0001 = 0,00090067 —  вісім цифр після коми в добутку

 

Завдання 1295
Хибна рівність Б 321,4 • 1,27 = 40,8178, бо 3214 • 12,7

 

Завдання 1297
Одна закладка для книжки коштує 3,2 грн. Скільки коштують три такі закладки?
Розв'язання
3,2 • 3 = 9,6 (грн) – коштують три закладки.
Відповідь: 9,6 грн.

 

Завдання 1298
Швидкість автомобіля 80 км/год. Яку відстань проїде автомобіль за 0,4 год?
Розв'язання
80 • 0,4 = 32 (км) – проїде автомобіль.
Відповідь: 32 км.

 

Завдання 1299
Діана на виконання домашнього завдання витратила 1,3  год, а Левко у 0,4 раза більше. Скільки часу витратив Левко? Хто з дітей довше робив домашнє завдання?
Розв'язання
1,3 • 0,4 = 0,52 (год) – часу витратив Левко.
0,52 < 1,3
Відповідь: 0,52 год; довше Діана.

 

Завдання 1300
Ціна футболки 85,5 грн за умови акції в магазині, що продає все за пів ціни. Яка ціна футболки без акції?
Розв'язання
85,5 • 2 = 171 (грн) – ціна футболки без акції.
Відповідь: 171 грн.

 

Завдання 1301
Загадайте число. Помножте його на 4. Отриманий добуток помножте на 0,25. Вийшло число, яке ви загадали. 
Нехай задумали число х, тоді х • 4 • 0,25 = х • 1 = х
Чому? 4 • 0,25 = 1

 

Завдання 1302

Знайдіть площу квадрата зі стороною 2,3 дм. Виразіть довжину сторони у сантиметрах і перевірте правило множення десяткових дробів.

Розв'язання

2,3 дм = 23 см

1) 2,3 • 2,3 = 5,29 (дм²) – площа квадрата зі стороною 2,3 дм.

2) 23 • 23 = 529 (см²) – площа квадрата зі стороною 23 см.

Відповідь: 5,29 дм²; 5,29 см².

 

Завдання 1303, 1304
а) 0,2 • 3,7 = 0,74
б) 0,5 • 6,8 = 3,4
в) 3,7 • 0,25 = 0,925
г) 10,7 • 9,2 = 98,44
ґ) 6,3 • 1,27 = 8,001
д) 5,2 • 3,72 = 19,344
е) 1,35 • 4,68 = 6,318
є) 2,376 • 1,05 = 2,4948
а) 2,5 • 0,7 = 1,75
б) 3,5 • 0,8 = 2,8
в) 5,7 • 0,92 = 5,244
г) 12,4 • 3,4 = 42,16
ґ) 3,5 • 1,32 = 4,62
д) 4,7 • 2,16 = 10,152
е) 15,8 • 2,42 = 38,236
є) 3,127 • 2,06 = 6,44162

Завдання 1305

Запиши суму у вигляді добутку й обчисли його:
а) 3,7 + 3,7 + 3,7 + 3,7 + 3,7 + 3,7 = 3,7 • 6 = 22,2
б) 102,5 + 102,5 + 102,5 + 102,5 + 102,5 + 102,5 = 102,5 • 6 = 615
в) 37,04 + 37,04 + 37,04 + 37,04 + 37,04 = 37,04 • 5 = 185,2

 

Завдання 1306
a
2
2,5
3
3,5
4
4,5
2,3a
4,6
5,75
6,9
8,05 9,2 10,35

Завдання 1307

Знайди периметр і площу квадрата, сторона якого дорівнює:
а) 1,2 м;
Р = 1,2 • 4 = 4,8 (м); S = 1,2 • 1,2 = 1,44 (м²)
б) 31,5 дм; 
Р = 31,5 • 4 = 126 (дм); S = 31,5 • 31,5 = 992,25 (дм²)
в) 8,37 см.
Р = 8,37 • 4 = 33,48 (см); S = 8,37 • 8,37 = 70,0569 (см²)

 

Завдання 1308
Знайди площу і периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють:
а) 3,5 м і 7,4 м; 
S = 3,5 • 7,4 = 25,9 (м²); P = (3,5 + 7,4) • 2 = 10,9 • 2 = 21,8 (м)
б) 21,5 м і 32,6 м.
S = 21,5 • 32,6 = 700,9 (м²); P = (21,5 + 32,6) • 2 = 54,1 • 2 = 108,2 (м)

 

Завдання 1309
Знайди периметр 12-кутної клумби зі стороною 8,7 м.
Розв'язання
8,7 • 12 = 104,4 (м) – периметр клумби.
Відповідь: 104,4 м.

 

Завдання 1310
Помнож суму чисел 3,85 і 2,4 на їх різницю.
(3,85 + 2,4) • (3,85 – 2,4) = 6,25 • 1,45 = 9,0625

 

Завдання 1311
На скільки добуток чисел 6,74 і 4,5 більший за їх:
а) різницю; 
6,74 • 4,5 – (6,74 – 4,5) = 30,33 – 2,24 = 28,09
б) суму?
6,74 • 4,5 – (6,74 + 4,5) = 30,33 – 11,24 = 19,09

 

Завдання 1312
Який із добутків більший: 4,83 • 0,7 чи 7,83 • 0,4?
4,83 • 0,7 = 3,381 і 7,83 • 0,4 = 3,132; 3,381 > 3,132, тому 4,83 • 0,7 > 7,83 • 0,4

 

Завдання 1313
а) 3,75 • 2,84 > 7,12, бо 3,75 • 2,84 = 10,85 
б) 38,63 • 0,2 < 6,23 • 1,3, бо 38,63 • 0,2 = 7,726; 6,23 • 1,3 = 8,099

 

Завдання 1314
На яке найменше натуральне число потрібно помножити 2,4, щоб добуток був натуральним числом? На число 5, бо 2,4 • 5 = 12

 

Завдання 1315
На першій полиці стоять 26 книжок, а на другій — у півтора раза більше. Скільки книжок на другій полиці?
Розв'язання
26 • 1,5 = 39 (кн.) – книжок на другій полиці.
Відповідь: 39 книжок.

 

Завдання 1316
В одному кошику 28 яблук, а в другому — в 2,5 раза більше. Скільки всього яблук у двох кошиках?
Розв'язання
1) 28 • 2,5 = 70 (ябл.) – яблук в першому кошику;
2) 28 + 70 = 98 (ябл.) – яблук в двох кошиках разом.
Відповідь: 98 яблук.

 

Завдання 1317, 1318
0,1² = 0,1 • 0,1 = 0,01
0,2² = 0,2 • 0,2 = 0,04
0,3² = 0,3 • 0,3 = 0,09
1,1² = 1,1 • 1,1 = 1,21
1,2² = 1,2 • 1,2 = 1,44
2,5² = 2,5 • 2,5 = 6,25
0,4² = 0,4 • 0,4 = 0,16
0,5² = 0,5 • 0,5 = 0,25
0,6² = 0,6 • 0,6 = 0,36
0,07² = 0,07 • 0,07 = 0,0,0049
10,2² = 10,2 • 10,2 = 104,04

Завдання 1319

0,13 = 0,1 • 0,1 • 0,1 = 0,001
0,23 = 0,2 • 0,2 • 0,2 = 0,008
0,33 = 0,3 • 0,3 • 0,3 = 0,027
0,43 = 0,4 • 0,4 • 0,4 = 0,084
0,53 = 0,5 • 0,5 • 0,5 = 0,125
1,23 = 1,2 • 1,2 • 1,2 = 1,728

Завдання 1320 Вирази

а) якщо a = 0,81, тоді 3,75a + 2,6 = 3,75 • 0,81 + 2,6 = 3,0375 + 2,6 = 5,6375 
б) якщо x = 1,3, тоді 0,32 + x² = 0,32 + 1,3 2 = 0,32 + 1,69 = 2,01 
в) якщо m = 0,4, п = 1,5, тоді 10,25m + 3,24п =
= 10,25 • 0,4 + 3,24 • 1,5 = 4,1 + 4,86 = 8,96

 

Завдання 1321
а) якщо а = 1,2, тоді 2,36а + 5,168 = 2,36 • 1,2 + 5,168 = 2,832 + 5,168 = 8 
б) якщо х = 1,5, у = 0,2, тоді 3,28х – 7,06у = 3,28• 1,5 – 7,06 • 0,2 = 4,92 – 1,412 = 3,508 

 

Завдання 1322
Доньці на сукню потрібно 1,2 м тканини, а мамі — в 1,8 раза більше. Скільки метрів тканини треба для них разом?
Розв'язання
1) 1,2 • 1,8 = 2,16 (м) – тканини потрібно мамі;
2) 1,2 + 2,16 = 3,36 (м) – тканини потрібно для них разом.
Відповідь: 3,36 м.

 

Завдання 1323
Костюм для сина коштує 855 грн, а для батька — в 1,8 раза дорожче. На скільки гривень костюм для батька дорожчий, ніж костюм для сина?
Розв'язання
1) 855 • 1,8 = 1539 (грн) – коштує костюм батька.
2) 1539 – 855 = 684 (грн)
Відповідь: на 684 грн костюм для батька дорожчий, ніж костюм для сина.

 

Завдання 1324
Велосипедист рухається зі швидкістю 10,5 км/год. Яку відстань він проїде за 1,4 год?
Розв'язання
10,5 • 1,4 = 14,7 (км) – проїде відстань.
Відповідь: 14,7 км.

 

Завдання 1325
Від одного супермаркету одночасно однією дорогою в одному напрямку виїхали два мотоциклісти зі швидкостями 55,2 км/год і 48,8 км/год. Яка відстань буде між ними через пів години?
Розв'язання
1) 55,2 – 48,8 = 6,4 (км) – відстань між мотоциклістами через 1 год;
2) 6,4 : 2 = 3,2 (км) – відстань між мотоциклістами через пів години.
Відповідь: 3,2 км.

 

Завдання 1326
В одному маленькому ящику 13,2 кг бананів, що у 1,5 раза менше, ніж у великому. Скільки бананів міститься у 5 маленьких і 6 великих ящиках?
Розв'язання
1) 13,2 • 1,5 = 19,8 (кг) – бананів у великому кошику;
2) 13,2 • 5 = 66 (кг) – бананів у 5-ти маленьких кошиках;
3) 19,8 • 6 = 118,8 (кг) – бананів у 6-ти великих кошиках;
4) 66 + 118,8 = 184,8 (кг) – бананів у всіх кошиках.
Відповідь: 184,8 кг.

 

Завдання 1327
1 кг цукерок коштує 78,3 грн, а 1 кг печива — 63,5 грн. Даринка хоче купити 0,8 кг цукерок і 1,2 кг печива. Чи вистачить грошей Даринці, якщо у неї є 150 грн? Якщо так, то скільки грошей у неї залишиться?
Розв'язання
1) 78,3 • 0,8 = 62,64 (грн) – вартість цукерок;
2) 63,5 • 1,2 = 76,2 (грн) – вартість печива;
3) 62,64 + 76,2 = 138,84 (грн) – вартість покупки;
4) 150 – 138,84 = 11,16 (грн) – грошей залишиться.
Відповідь: так, залишиться 11,16 грн.

 

Завдання 1328
Площа першого поля 32,5 га, а другого — у 2,2 раза більша. Скільки тонн буряків зберуть із цих полів, якщо з кожного гектара першого поля збиратимуть по 42,6 т, а з другого поля — по 41,8 т?
Розв'язання
1) 32,5 • 2,2 = 71,5 (га) – площа другого поля;
2) 42,6 • 32,5 = 1384,5 (т) – зберуть буряків з першого поля;
3) 41,8 • 71,5 = 2988,7 (т) – зберуть буряків з другого поля;
4) 1384,5 + 2988,7 = 4373,2 (т) – зберуть буряків з двох полів разом.
Відповідь: 4373,2 т.

 

Завдання 1329
У понеділок на базу привезли 31,5 ц моркви, у вівторок — в 1,4 раза більше, а в середу — на 5,4 ц менше, ніж у вівторок. Скільки центнерів моркви привезли на базу за три дні?
Розв'язання
1) 31,5 • 1,4 = 44,1 (ц) – привезли моркви у вівторок;
2) 44,1 – 5,4 = 38,7 (ц) – привезли моркви в середу;
3) 31,5 + 44,1 + 38,7 = 75,6 + 38,7 = 114,3 (ц) – всього моркви привезли.
Відповідь: 114,3 ц.

 

Завдання 1330
Перегни аркуш паперу навпіл. З одного боку, як зображено на малюнку, побудуй прямокутний трикутник зі сторонами 0,3, 0,4 і 0,5 дм. Які виміри матиме трикутник, що ти отримаєш унаслідок вирізання? 0,6, 0,5 і 0,5 дм
Вид трикутника: рівнобедрений.

 

Завдання 1331
а) 12,7 < 12,7 • 1,3 (число 1,3 > 1, тому добуток чисел більший)
б) 12,7 > 12,7 • 0,3 (число 0,3 < 1, тому добуток чисел менший)

 

Завдання 1332
а) 30,25 • 2,02 + 20,5 • 3,25 = 61,105 + 66,625 = 127,73
б) 43,1 • 20,5 – 30,7 • 27,5 = 883,55 – 844,25 = 39,3
в) (3,85 – 1,43) • 2,5 + 37,2 • 1,5 = 2,42 • 2,5 + 55,8 = 6,05 + 55,8 = 61,85
г) 3,8 • (12,78 – 1,23) – 3,28 • 4,25 = 3,8 • 11,55 – 3,28 • 4,25 = 43,89 – 13,94 = 29,95

 

Завдання 1333
а) 12,8 • 3,4 + (3,75 – 2,05) • 1,9 = 12,8 • 3,4 + 1,7 • 1,9 = 43,52 + 3,23 = 46,75 
б) 48,8 • (38,1 – 5,4) • 1,5 – 17,3 • 6,8 = 48,8 • 32,7 • 1,5 – 117,64 = 2393,64 – 117,64 = 2276

 

Завдання 1334
а) 15,76 – 2,8 • (1,43 – 0,28) • 1,55 + 17,2 • 16,3 – 1,129 =
15,76 – 2,8 • 1,15 • 1,55 + 17,2 • 16,3 – 1,129 = 
15,76 – 3,22 • 1,55 + 17,2 • 16,3 – 1,129 = 15,76 – 4,991 + 280,36 – 1,129 =
10,769 + 280,36 – 1,129 = 291,129 – 1,129 = 290
б) (32,4 – 12,6) • (178,7 – 155,2) – 15,5 • 12,6 + 4,8 • 19,75 =
= 19,8 • 23,5 – 15,5 • 12,6 + 4,8 • 19,75 = 465,3 – 195,3 + 948 = 270 + 94,8 = 364,8

 

Завдання 1335
а) 1,2m • 2,5п + 17,5 = 3mn + 17,5
Якщо m = 1,6, n = 2,5, тоді 3mn + 17,5 = 3 • 1,6 • 2,5 + 17,5 = 12 + 17,5 = 29,5
б) 3,5m • 5,8n + 3m = 20,3mn + 3m
Якщо m = 1,6, n = 2,5, тоді 20,3mn + 3m = 20,3 • 1,6 • 2,5 + 3 • 1,6 = 81,2 + 4,8 = 86
в) 7,6n – 1,2m • 3,5n = 7,6n – 4,2mn
Якщо m = 1,6, n = 2,5, тоді 7,6n – 4,2mn = 7,6 • 2,5 – 4,2 • 1,6 • 2,5 = 19 – 16,8 = 2,2

 

Завдання 1336
Довжина і ширина сторінки підручника становлять 2,1 дм і 1,4 дм. Скільки потрібно квадратних метрів паперу, щоб надрукувати таку книжку обсягом 240 сторінок?
Розв'язання
1) 2,1 • 1,4 = 2,94 (дм²) – площа сторінки;
2) 2,94 • 240 = 705,6 (дм²) = 7,056 (м²) – потрібно паперу.
Відповідь: 7,056 м².

 

Завдання 1337
Підлога однієї кімнати має розміри 5,2 м і 4,5 м. Площа другої кімнати в 1,5 раза більша за площу першої. Скільки потрібно фарби для фарбування підлоги цих двох кімнат, якщо на 1 м² площі витрачається 0,2 кг фарби?
Розв'язання
1) 5,2 • 4,5 = 23,4 (м²) – площа підлоги однієї кімнати;
2) 23,4 • 1,5 = 35,1 (м²) – потрібно підлоги другої кімнати.
3) 23,4 + 35,1 = 58,5 (м²) – площа підлоги двох кімнат разом.
4) 0,2 • 58,5 = 11,7 (кг) – потрібно фарби.
Відповідь: 11,7 кг.

 

Завдання 1338
Довжина і ширина картону становлять відповідно 7,5 і 4,3 дм. Від кожного його кута відрізали квадрат, сторона якого дорівнює 1,3 дм. Знайди площу тієї частини картону, що залишилася.
Розв'язання
1) 7,5 • 4,3 = 32,25 (дм²) – площа картону;
2) 1,3 • 1,3 = 1,69 (дм²) – площа відрізаного квадрата.
3) 1,69 • 4 = 6,76 (дм²) – площа чотирьох відрізаних квадратів;
4) 32,25 – 6,76 = 25,49 (дм²) – площа картону, що залишилася.
Відповідь: 25,49 дм².

 

Завдання 1339
За альбом, три олівці і чотири ручки заплатили 89,6 грн. Скільки коштує альбом, якщо олівець коштує 5,6 грн, а ручка — 12,3 грн?
Розв'язання
1) 5,6 • 3 = 16,8 (грн) – вартість олівців;
2) 12,3 • 4 = 49,2 (грн) – вартість ручок;
3) 16,8 + 49,2 = 66 (грн) – заплатили за олівці і ручки;
4) 89,6 – 66 = 23,6 (грн) – коштує альбом.
Відповідь: 23,6 грн.

 

Завдання 1340
Булочка у 1,2 раза дорожча за пиріжок. Іван купив три булочки, два пиріжки і пакет соку. Скільки коштує сік, якщо за всю покупку він заплатив 169 грн, а пиріжок коштує 23,5 грн?
Розв'язання
1) 23,5 • 1,2 = 28,2 (грн) – коштує булочка;
2) 28,2 • 3 = 84,6 (грн) – вартість булочок;
3) 23,5 • 2 = 47 (грн) – вартість пиріжків;
4) 84,6 + 47 = 131,6 (грн) – заплатили за булочки і пиріжки;
5) 169 – 131,6 = 37,4 (грн) – коштує пакет соку.
Відповідь: 37,4 грн.

 

Завдання 1341
З двох сіл одночасно назустріч один одному вийшли два пішоходи і  зустрілися через 2,5 години. Яка відстань між селами, якщо швидкість першого пішохода 4,5 км/год, а швидкість другого — у 1,2 раза більша? Розглянь декілька способів.
Розв'язання
1 спосіб
1) 4,5 • 1,2 = 5,4 (км/год) – швидкість другого пішохода;
2) 4,5 + 5,4 = 9,9 (км) – проходять разом за 1 год;
3) 9,9 • 2,5 = 24,75 (км) – відстань між селами.
2 спосіб
1) 4,5 • 1,2 = 5,4 (км/год) – швидкість другого пішохода;
2) 4,5 • 2,5 = 11,25 (км) – пройшов перший пішохід за 1,2 год;
3) 5,4 • 2,5 = 13,5 (км) – пройшов другий пішохід за 1,2 год;
4) 11,25 + 13,5 = 24,75 (км) – відстань між селами.
Відповідь: 24,75 км.

 

Завдання 1342
З двох пунктів одночасно назустріч одна одній виїхали велосипедистка і мотоциклістка, які зустрілися через 3,5 години. Швидкість велосипедистки — 12,4 км/год, що у 4,5 раза менше, ніж швидкість мотоциклістки. Знайди відстань між пунктами.
Розв'язання
1 спосіб
1) 12,4 • 4,5 = 55,8 (км/год) – швидкість мотоциклістки;
2) 12,4 + 55,8 = 68,2 (км) – подолають разом за 1 год;
3) 68,2 • 3,5 = 238,7 (км) – відстань між пунктами.
2 спосіб
1) 12,4 • 4,5 = 55,8 (км/год) – швидкість мотоциклістки;
2) 12,4 • 3,5 = 43,4 (км) – подолає велосипедистка за 3,5 год;
3) 55,8 • 3,5 = 195,3 (км) – подолає мотоциклістка за 3,5 год;
4) 43,4 + 195,3 = 238,7 (км) – відстань між пунктами.
Відповідь: 238,7 км.

 

Завдання 1343
З однієї станції у протилежних напрямках одночасно відійшли два поїзди. Яка відстань буде між поїздами через 5,5 години, якщо швидкість одного з них 60 км/год, а швидкість другого у 1,2 раза більша?
Розв'язання
1 спосіб
1) 60 • 1,2 = 72 (км/год) – швидкість другого поїзда;
2) 60 + 72 = 132 (км) – подолають разом за 1 год;
3) 132 • 5,5 = 726 (км) – відстань між поїздами через 5,5 год.
2 спосіб
1) 60 • 1,2 = 72 (км/год) – швидкість другого поїзда;
2) 60 • 5,5 = 330 (км) – подолає перший поїзд за 5,5 год;
3) 72 • 5,5 = 396 (км) – подолає другий поїзд за 5,5 год;
4) 330 + 396 = 726 (км) – відстань між поїздами.
Відповідь: 726 км.

 

Завдання 1344
а) суму їх квадратів;
1,5² + 0,8² = 1,5 • 1,5 + 0,8 • 0,8 = 2,25 + 0,64 = 2,89
б) квадрат їх суми;
(1,5 + 0,8)² = 2,3 2 = 2,3 • 2,3 = 5,29
в) різницю їх квадратів;
1,5² – 0,8² = 1,5 • 1,5 – 0,8 • 0,8 = 2,25 – 0,64 = 1,61
г) квадрат їх різниці; 
(1,5 – 0,8)² = 0,7 2 = 0,7 • 0,7 = 0,49
ґ) суму їх кубів; 
1,53 + 0,83 = 1,5 • 1,5 • 1,5 + 0,8 • 0,8 • 0,8 = 3,375 + 0,512 = 3,887
д) куб їх суми;
(1,5 + 0,8)3 = 2,3 3 = 2,3 • 2,3 • 2,3 = 12,167
е) різницю їх кубів;
1,53 – 0,83 = 1,5 • 1,5 • 1,5 – 0,8 • 0,8 • 0,8 = 3,375 – 0,512 = 2,863
є) куб їх різниці.
(1,5 – 0,8)3 = 0,7 3 = 0,7 • 0,7 • 0,7 = 0,343

 

а) 1,3; 2,6; 5,2; 10,4; 20,8.
Закономірність: кожне наступне число удвічі більше від попереднього.
б) 0,2; 0,7; 2,1; 2,6; 7,8; 8,3; 24,9
Закономірність: число на 0,5 більше від попереднього і утричі менше від наступного.
в) 2,2; 11; 9,5; 47,5; 46; 230; 228,5
Закономірність: число у 5 разів більше від попереднього і на 1,5 більше від наступного.

 

Завдання 1346
Посадили 10 дерев в один ряд на відстані 3,5 м одне від одного. Знайди відстань між першим і останнім деревами.
Розв'язання
3,5 • (10 – 1) = 3,5 • 9 = 31,5 (м) – відстань між першим і останнім деревами.
Відповідь: 31,5 м

 

Завдання 1347
Обчисли площі фігур, зображених на малюнку. Розміри зазначено в сантиметрах.
а) 15,4 • 10,8 + (15,4 – 8,5) • 10,8 = 15,4 • 10,8 + 6,9 • 10,8 = 166,32 + 74,52 = 240,84 (см²)
а) 15,5 • 15,6 – 4,2 • 10 = 24,18 – 42 = 199,8 (см²)

 

Вправи для повторення

Завдання 1348 Порядок дій

а) 64 032 : 16 – 102 = 4002 – 102 = 3900
б) 21 888 : 72 • 15 = 304 • 15 = 4560

 

Завдання 1349 Рівняння
x − 3 2/13 = 7 11/13
х = 7 11/13 + 3 2/13
х = 10 13/13 = 11

 

Завдання 1350
Довжина ламаної дорівнює 5 м 4 мм, а довжина кожної її ланки — 83 см 4 мм. Скільки ланок має ламана?
Розв'язання
5 м 4 см = 5004 мм, 83 см 4 мм = 834 мм
5004 : 834 = 6 (мм) – довжина кожної ланки.
Відповідь: 6 мм.

Інші завдання дивись тут...