Інші завдання дивись тут ...

Вправа 201.  Розглянь, як виконали додавання і віднімання.

9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Вправа 202. Закінчи обчислення.

8 + 8 = 8 + 2 + 6 = ...

7 + 8 = 7 + 3 + … 

6 + 8 = 6 + 4 + … 

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = …

15 – 8 = 15 – 5 – …

14 – 8 = 14 – 4 - …

Розв’язання. 

8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 10 + 6 = 16

7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15

6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 10 + 4 = 14

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 10 - 2 = 8

15 – 8 = 15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7

14 – 8 = 14 – 4 – 4 = 10 – 4 = 6

Вправа 203.  

a + b = b + a

5 + 8 = 8 + 5

4 + 8 = 8 + 4

6 + 8 = 8 + 6

 3 + 8 = 8 + 3

 7 + 8 = 8 + 7

Вправа 204.  

х - 8 = 9

х = 9 + 8

х = 17   

17 – 8 = 9 

9 = 9          

х + 8 = 17

х = 17 – 8 

х = 9         

9 + 8 = 17

17 = 17        

16 - х = 8

х = 16 – 8

х = 8

16 – 8 = 8

8 = 8     

Вправа 205. Після того, як із куща троянд зрізали 9 бутонів, на ньому залишилося ще 8 бутонів. Скільки бутонів троянд було на кущі спочатку?

Розв’язання.  

8 + 9 = 17 (б.) – бутонів було спочатку.

Відповідь: 17 бутонів троянд було на кущі спочатку.

 

Вправа 206. Довжина однієї ланки ламаної 5 см, другої — 3 см, а третьої—7 см. Накресли ламану і знайди її довжину.

Розв’язання.  

5 + 3 + 7 = 15 (см) – довжина ламаної .

 

Вправа 207.

36 - 20 - 8 = 8

7 + 5 - 10 = 2

8 + 5 + 42 = 55

16 - 7 + 4 = 13  

54 - 50 + 8 = 12

13 - 8 + 23 = 28

36 – 20 – 8 =16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 10 – 2 = 8

7 + 5 – 10 = 7 + 5 – 5 – 5  = 7 – 5 =2

8 + 5 + 42 = 42 + 8 + 5 = 50 + 5 = 55

16 - 7 + 4 = 16 – 3 – 4 + 4 = 13

54 - 50 + 8 = 4 + 8 = 4 + 6 + 2 = 10 + 2 = 12

13 - 8 + 23 = 13 – 3 – 5 + 23 = 10 – 5 + 23 = 5 + 23 = 28

 

Вправа 208. Біля школи почали будівництво нового багатоповерхового будинку. Коли побудували 8 поверхів, то залишилося побудувати ще стільки ж. Скільки поверхів має бути у новому будинку?

Розв’язання.  

8 + 8 = 16 (п.) – поверхів у будинку.

Відповідь: 16 поверхів має бути у новому будинку.

 

Вправа 209.

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13

4 + 7 = 4 + 6 + 1 = 10 + 1 = 11

8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

3 + 7 = 10

5 + 7 = 5 + 5 + 2 = 10 + 2 = 12

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

15 – 8 = 15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7

18 – 8 = 10

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 10 – 2 = 8

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 10 – 5 = 5

12 – 8 = 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

5 + 7 = 5 + 5 + 2 = 10 + 2 = 12

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13

10 + 7 = 17

8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

Вправа  210. У якому наборі числа записані у порядку зростання (від меншого до більшого)?

10,13, 45, 87, 21, 95,100;

7, 17, 27, 57, 67, 37, 97; 

94, 56, 29, 24, 0, 75, 20; 

45, 49, 51, 68, 77, 90, 93.

Розв’язання.   

45, 49, 51, 68, 77, 90, 93

 

Вправа 211. Додай числа частинами.

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = ...

6 + 6 = ...           

9 + 4=... 

8 + 3 = ... 

7 + 5 = ...

6 + 5 = ...

Розв’язання.  

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

8 + 3 =  8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11

7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11

 

Дію додавання можна перевірити відніманням: 8 + 5 = 13. 

Перевірка: 13-8 = 5 або 13-5 = 8.

Дію віднімання можна перевірити додаванням або відніманням: 13-8 = 5. 

Перевірка: 5 + 8=13 або 13-5 = 8.

Вправа 212. Виконай перевірку.

6 + 9 = 14 

Перевірка.

14 - 6 = 8   

14 - 9 = 5

Неправильно

8 + 8 = 16   

Перевірка.

16 - 8 = 8    

Правильно

 

17 - 8 = 8

Перевірка.

8 + 8 = 16

Неправильно

 

13 - 5 = 8

Перевірка.

8 + 5 = 13

13 - 8 = 5

Правильно

Вправа 213. У магазин завезли 37 чоловічих спортивних костюмів, жіночих — на 12 костюмів більше, ніж чоловічих, а дитячих — на 15 костюмів менше, ніж жіночих. Скільки дитячих костюмів завезли у магазин?

Розв’язання.  

1) 37 + 12 = 49 (к.) – жіночих костюмів.

2) 49 - 15 = 34 (к.) - дитячих костюмів.

Відповідь: 34 костюми.

 

Вправа 214. Знайди периметр трикутника; чотирикутника.

Нагадаємо: периметр - це сума довжин всіх сторін.

Р = 6 + 6 + 3 = 15 (см) - периметр трикутника.

Р = 4 + 2 + 4 + 3 = 13 (см) - периметр чотирикутника

 

Вправа 215. Дід, баба, онучка, собачка, кішка та мишка тягнули ріпку. Скільки рук тягнули ріпку?

Дід, баба і онучка мають руки, а собачка, кішка та мишка – лапи. 

Отже, 2 + 2 + 2 = 6 (р.) – стільки рук тягнуло ріпку.

 

Вправа 216. Знайди значення виразу:      

17 - а, якщо а = 8, 7, 10; 

с + 12, якщо с = 6, 11,12.

Розв’язання.

Якщо а = 8, то  17 – а = 17 - 8 = 17 – 7 – 1 = 10 – 1 = 9.

Якщо а = 7, то 17 – а = 17 - 7 = 10.

Якщо а = 10, то 17 – а = 17 - 10 = 7.

Якщо с = 6, то с + 12 = 6 + 12 = 18

Якщо с = 11, то с + 12 = 11 + 12 = 10 + 1 + 10 + 2 = 10 + 10 + 1 + 2 = 20 + 3 = 23

Якщо с = 12, то с + 12 = 12 + 12 = 10 + 2 + 10 + 2 = 10 + 10 + 2 + 2 = 20 + 4 = 24

 

Вправа 217. Виконай перевірку.

8 + 7 = 1 

8 - 1 = 7

8 - 7 = 1

14 - 7 = 7

7 + 7 = 14 

12 - 6 = 6 

6 + 6 = 12

5 + 8 = 13

13 - 5 = 8

13 - 8 = 5

22 + 17 = 39

39 - 22 = 17

39 - 17 = 22

68 - 33 = 35

33 + 35 = 68

Вправа 218. Дідусь Петро зловив 11 карасів, а линів — на 5 менше. Скільки всього риби спіймав дідусь Петро?

Розв’язання.  

1) 11 - 5 = 6 (р.) – рибини лини.

2) 11 + 6 = 17 (р.) – всього рибин.

Відповідь: 17 рибин спіймав дідусь Петро.

 

Вправа 219. Яка закономірність запису чисел у перших двох схемах? Знайди невідомі числа в інших схемах.

Розв’язання.

Закономірність: 7 + 5 = 12; 2 + 8 = 10;

9 + 7 = 16, бо 16 – 7 = 16 – 6 – 1 = 10 – 1 = 9

4 + 8 = 12, бо  12 – 8 – 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4

7 + 7 = 14, бо 14 – 7 = 14 – 4 – 3 = 10 – 3 = 7

8 + 8 = 16, бо 16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 10 – 2 = 8

 

Вправа 220. Розглянь, як виконали додавання і віднімання.

9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Вправа 221. Закінчи обчислення. 

8 + 9 = 8 + 2 + 7 =...

7 + 9 = 7 + 3 + ... 

6 + 9 = 6 + 4 +...  

17 – 9 = 17 – 7 – 2 = …

16 – 9 = 16 – 6 - …

15 – 9 = 15 – 5 -… 

Розв’язання.

8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 10 + 7 = 17                                   

7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 10 + 6 = 16                                       

6 + 9 = 6 + 4+ 5 = 10 + 5 = 15                                            

17 – 9 = 17 – 7 – 2 = 10 – 2 = 8

16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 10 – 3 = 7

15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 10 – 4 = 6  

 

Вправа 222. Скільки літрів води можна долити у кожний бутиль місткістю 19 л?

Розв’язання.

19 – 10 = 9 (л) – літрів води можна долити в перший бутиль. 

19 – 5 = 14 (л) – літрів води можна долити в другий бутиль.

19 – 7 = 12 (л) – літрів води можна долити в третій бутиль.

19 – 11 = 8 (л) – літрів води можна долити в чеnвертий бутиль.

Відповідь: 9 літрів,  14 літрів, 12 літрів, 8 літрів.

 

Сторони многокутника позначають маленькими латинськими літерами а, b, c, …, а периметр — Р.

Вправа 223. Знайди периметр трикутника зі сторонами а = 8 см, b = Зсм, с = 5см.

Запиши за зразком:

а = 8 см 

b = 3 см 

с = 5 см 

Р — ?

Розв'язання.

Р = а + b + с 

Р = 3 + 5 + 3 + 5 =16 (см) 

Відповідь: Р = 16 см.

 

Вправа 224. Дід Андрушка і баба Марушка вирішили обгородити свій город, що має форму прямокутника, сіткою. Покликали онучку Мінку допомогти вирішити цю складну задачу. Разом вони виміряли довжину і ширину городу. Мінка обчислила довжину сітки для огорожі за допомогою правила знаходження периметра прямокутника.

Периметр прямокутника обчислюється так: Р = а + а + b + b, де Р — периметр; а — ширина прямокутника; b — довжина прямокутника.

 

Вправа 225. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 3 см і 9 см.

Дано:

а = 3 см,    

b = 9 см 

Р — ? 

Розв'язання.

Р = а + a + b + b

Р = 3 + 3 + 9 + 9 = 24 (см) 

Відповідь: Р = 24 см.
                                              Інші завдання дивись тут ...