Інші завдання дивись тут...

а) 0,32 • 10 = 3,2

   1,76 • 10 = 17,6

   23,5 • 10 = 235

   0,08 • 10 = 0,8

б) 0,145 • 100 = 14,5

   1,642 • 100 = 164,2

   47,96 • 100 = 4796

   0,005 • 100 = 0,5

в) 0,6754 • 1000 = 675,4

   2,0064 • 1000 = 2006,4

   12,077 • 1000 = 12077

   0,0036 • 1000 = 3,6

Завдання 1352

а) 345 • 0,1 = 34,5

   546,2 • 0,1 = 54,62

   23,5 • 0,1 = 2,35

   23 • 0,1 = 0,23

б) 872 • 0,01 = 8,72

   124,5 • 0,01 = 1,245

   29,5 • 0,01 = 0,295

   3,7 • 0,01 = 0,037

в) 345,8 • 0,001 = 0,3458

   6798,6 • 0,001 = 6,7986

   107,28 • 0,001 = 0,10728

   12,3 • 0,001 = 0,0123

Завдання 1353

а)  12,35 • 10 = 123,5 У 10 разів

б) 1,235 • 100 = 123,5 У 100 разів

Завдання 1354

а) 0,0032 • 100 = 0,32

б) 3087,9 • 100 = 308790

Завдання 1355
У двох ящиках 26,6 кг яблук. До магазину завезли 20 ящиків яблук. Скільки кілограмів яблук завезли до магазину?
Розв'язання

1) 26,6 : 2 = 13,3 (кг) – яблук у 1-ому ящику;

2) 13,3 • 20 = 266 (кг) – яблук у 20-ти ящиках.

Відповідь: А 266 кг.

 

Завдання 1356
1 кг цукерок коштує 100,2 грн. Для вечірки закупили 10 кг таких цукерок. Скільки заплатили за покупку?
Розв'язання

100,2 • 10 = 1002 (грн) – заплатили за покупку.

Відповідь: 1002 грн.

 

Завдання 1357
а) менші 1: 0,05; 0,48; 0,218; 0,4; 0,004; 0,875; 0,375
б) більші 0,3: 1,25; 0,48; 0,4; 0,875; 0,375
в) у розряді десятих яких непарне число: 0,375
г) у розряді сотень яких парне число: відсутні такі числа
   у розряді сотих яких парне число: 0,48
ґ) що при множенні на 100 утворять натуральне число: 1,25; 0,05; 0,48; 0,4
д) що при множенні на 10 будуть більші 0,4: 1,25; 0,05; 0,48; 0,218; 0,4; 0,875; 0,375

 

Завдання 1358
Гра. Один учень/учениця має показати нове місцезнаходження коми у числі 4567,8963 , а інший учень/учениця має назвати число, на яке при цьому треба помножити задане число. Потім поміняйтеся ролями. 4567,8963 • 10 = 45678,963

 

Завдання 1359

а) 2,35 • 10 = 23,5

2,35 • 100 = 235

б) 2,35 • 0,1 = 0,235

2,35 • 0,01 = 0,0235

х 2,35

      10

  23,50

х 2,35

      100

  235,00

х 2,35

    0,1

 0,235

х 2,35

   0,01

0,0235

Завдання 1360

0,067 • 10 = 0,67

0,067 • 100 = 6,7

0,067 • 1000 = 67

0,067 • 10000 = 670

Завдання 1361

809,6 • 0,1 = 80,96

809,6 • 0,01 = 8,096

809,6 • 0,001 = 0,8096

Завдання 1362

а) 3,78 • 10 + 0,45 • 100 = 37,8 + 45 = 82,8

б) 8,53 • 100 – 0,74 • 10 = 853 – 7,4 = 845,6

в) 27,5 • 0,1 – 32 • 0,01 = 2,75 – 0,32 = 2,43

г) 83 • 0,01 + 0,1 • 3,8 = 0,83 + 0,38 = 1,21

 

Завдання 1363

а) 58,7 • 0,1 – 0,023 • 10 = 5,87 – 0,23 = 5,64

б) 95,3 • 0,1 – 0,38 • 10 = 9,53 – 3,8 = 5,73

 

Завдання 1364

а) 10 • 0,688 + 100 • 0,24 = 6,88 + 24 = 30,88

б) 835,9 • 0,01 – 0,1 • 37 = 8,359 – 3,7 = 4,659

 

Завдання 1365 Вирази

а) Якщо а = 0,01, тоді 362,7а + 15,373 = 362,7 • 0,01 + 15,373 = 3,627 + 15,373 = 19

б) Якщо а = 0,1, b = 10, тоді (148а – 1,32b) • b = 

= (148 • 0,1 – 1,32 • 10) • 10 = (14,8 – 13,2) • 10 = 1,6 • 10 = 16

 

Завдання 1366

а) 0,2 • 17,3 • 5 = 0,2 • 5 • 17,3 = 1,17,3 = 17,3

б) 0,5 • 35,25 • 20 = 0,5 • 20 • 35,25 = 10 • 35,25 = 352,5

в) 41,7 • 0,5 • 0,2 = 41,7 • 0,1 = 4,17

г) 67,8 • 0,25 • 4 = 67,8 • 1 = 67,8

ґ) 37,8 • 2,5 • 4 = 37,8 • 10 = 378

д) 0,25 • 38,6 • 0,4 = 0,25 • 0,4 • 38,6 = 0,1 • 38,6 = 3,86

 

Завдання 1367

а) 8 • 36,7 • 0,125 = 8 • 0,125 • 36,7 = 1 • 36,7 = 36,7

б) 12,5 • 85,4 • 8 = 12,5 • 8 • 85,4 = 100 • 85,4 = 8540

в) 8 • 0,78 • 1,25 = 8 • 1,25 • 0,78 = 10 • 0,78 = 7,8

г) 0,25 • 13,08 • 8 = 0,25 • 8 • 13,08 = 2 • 13,08 = 26,16

ґ) 2,5 • 25,25 • 4 = 2,5 • 4 • 25,25 = 10 • 25,25 = 252,5

д) 0,2 • 37,2 • 0,05 = 0,2 • 0,05 • 37,2 = 0,01 • 37,2 = 0,372

 

Завдання 1368

а) 57,7 • 8,3 + 1,7 • 57,7 = 57,7 • (8,3 + 1,7) = 57,7 • 10 = 577

б) 12,83 • 35,6 + 24,4 • 12,83 = 12,83 • (35,6 + 24,4) = 12,83 • 60 = 769,8

в) 3,75 • 1,023 – 1,75 • 1,023 = 1,023 • (3,75 – 1,75) = 1,023 • 2 = 2,046

г) 43,6 • 1,24 – 1,24 • 41,6 = 1,24 • (43,6 – 41,6) = 1,24 • 2 = 2,48

 

Завдання 1369

а) 9,1 • 0,487 – 9,1 • (0,487 – 0,287) = 9,1 • 0,2 = 1,82

б) 21,65 • 343,2 + 343,2 • 8,35 = 343,2 • (21,65 + 8,35) = 343,2 • 30 = 10296

 

Завдання 1370, 1371 Одиниці вимірювання

1,2 грн = 1,2 грн • 100 = 120 коп.

23,5 грн = 23,5 грн • 100 = 2350 коп.

48,8 грн = 48,8 грн • 100 = 4880 коп.

0,4 грн = 0,4 грн • 100 = 40 коп.

0,2 дм = 0,2 дм • 10 = 2 см

1,5 дм = 1,5 дм • 10 = 15 см

0,35 м = 0,35 м • 100 = 35 см

0,05 м = 0,05 м • 100 = 5 см

Завдання 1372, 1373

0,3 км = 0,3 км • 1000 = 300 м

0,45 км = 0,45 км • 1000 = 450 м

1,6 км = 1,6 км • 1000 = 1600 м

0,067 км = 0,067 км • 1000 = 67 м

0,25 ц = 0,25 ц • 100 = 25 кг

7,1 ц = 7,1 ц • 100 = 710 кг

0,5 т = 0,5 т • 1000 = 500 кг

3,7 т = 3,7 т • 1000 = 3700 кг

Завдання 1374
Щоб отримати тонну цукру, треба переробити 4,8 т цукрових буряків. Скільки треба переробити буряків, щоб отримати:

а) 10 т ц. – ? т б.

   4,8 • 10 = 48 (т) – буряків;

б) 100 т ц. – ? т б.

   4,8 • 100 = 480 (т) – буряків;

в) 300 т ц. – ? т б.

   4,8 • 300 = 1440 (т) – буряків.

 

Завдання 1375
Підводний човен пройшов під водою відстань у 100 разів більшу, ніж не занурюючись. Яку відстань пройшов підводний човен під водою, якщо, не занурюючись, він пройшов 128,4 км? На скільки більшу відстань він пройшов під водою?
Розв'язання

1) 128,4 • 100 = 12840 (км) – пройшов під водою;

2) 12 840 - 128,4 = 12 711,6 (км) – на стільки більше пройшов під водою.

Відповідь: 12849 км; на 12 711,6 км.

 

Завдання 1376
Один учень/учениця має вирізати з аркуша паперу в  клітинку прямокутник. А  інший учень/ інша учениця має знайти його площу двома способами. Пам’ятайте, довжина сторони клітинки зошита 0,5 см. Потім учні міняються ролями.
Розв'язання

1 спосіб

1) 4 • 0,5 = 2 (см) – довжина прямокутника;

2) 3 • 0,5 = 1,5 (см) – ширина прямокутника;

3) 2 • 1,5 = 3 (см²) – площа прямокутника.

2 спосіб

1) 4 • 3 = 12 (кл.) – клітинок містить прямокутник;

2) 0,5 • 0,5 = 0,25 (см²) – площа 1 клітинки;

3) 0,25 • 12 = 3 (см²) – площа прямокутника.

Відповідь: 3 см².

 

Завдання 1377
Координату кожної з точок збільш у 10, 100, 1000 разів.

А (0,6)

0,6 • 10 = 6

0,6 • 100 = 60

0,6 • 1000 = 600

В (1,3)

1,3 • 10 = 13

1,3 • 100 = 130

1,3 • 1000 = 1300

С (1,7)

1,7 • 10 = 17

1,7 • 100 = 170

1,7 • 1000 = 1700

Завдання 1378 Порядок дій

а) 34,6 • 0,1 + 5,8 • 0,1 – 257 • 0,001 = 3,783

1) 34,6 • 0,1 = 3,46

2) 5,8 • 0,1 = 0,58

3) 257 • 0,001 = 0,257

4) 3,46 + 0,58 = 4,04

5) 4,04 - 0,257 = 3,783

б) 0,253 • 100 – 327 • 0,01 + 1,007 • 10 = 32,1

1) 0,253 • 100 = 25,3

2) 327 • 0,01 = 3,27

3) 1,007 • 10 = 10,07

4) 25,3 - 3,27 = 22,03

5) 22,03 + 10,07 = 32,1

 

Завдання 1379

а) 2,8 • 10 – (65,7 • 0,1 + 2,1) • 0,1 = 27,133

1) 65,7 • 0,1 = 6,57

2) 6,57 + 2,1 = 6,67

3) 2,8 • 10 = 28

4) 6,67 • 0,1 = 0,667

5) 28 - 0,867 = 27,133

б) (4,62 – 27,5 • 0,1) • 10 + 0,043 • 100 = 23

1) 27,5 • 0,1 = 2,75

2) 4,62 - 2,75 = 1,87

3) 1,87 • 10 = 18,7

4) 0,043 • 100 = 4,3

5) 18,7 + 4,3 = 23

 

Завдання 1380

а) 0,5 • 5,46 • 0,4 • 50 = 0,5 • 0,4 • 5,46 • 50 = 54,6

б) 0,4 • 9,7 • 0,5 • 10 = 0,4 • 0,5 • 9,7 • 10 = 19,4

в) 0,25 • 3,79 • 0,8 • 50 = 0,25 • 0,8 • 3,79 • 50 = 37,9

г) 0,8 • 10 • 9,81 • 0,125 = 0,8 • 0,125 • 9,81 • 10 = 9,81

 

Завдання 1381

а) 3,7 • 0,2 • 50 – 2,7 • 0,5 • 20 = 10

1) 3,7 • (0,2 • 50) = 3,7 • 10 = 37

2) 2,7 • (0,5 • 20) = 2,7 • 10 = 27

3) 37 – 27 = 10

б) 43,7 • 0,25 • 40 + 56,3 • 0,125 • 8 = 493,3

1) 43,7 • (0,25 • 40) = 43,7 • 10 = 437

2) 56,3 • (0,125 • 8) = 56,3 • 1 = 56,3

3) 437 + 56,3 = 493,3

 

Завдання 1382

а) 3,96 • 2,75 + 3,96 • 7,02 – 3,96 • 5,77 = 3,96 • (2,75 + 7,02 – 5,77) = 15,84

б) 8,7 • 13,92 + 8,7 • 6,56 – 8,7 • 18,48 = 8,7 • (13,92 + 6,56 – 18,48) = 17,4

в) 3,36 • 2,83 + 3,36 • 3,15 + 5,98 • 5,64 = 3,36 • (2,83 + 3,15) + 5,98 • 5,64 =
= 3,36 • 5,98 + 5,98 • 5,64 = 5,98 • (3,36 + 5,64) = 5,98 • 9 = 53,82

 

Завдання 1383

а) 7,28 • 5,14 + 7,28 • 2,17 – 7,28 • 4,31 = 7,28 • (5,14 + 2,17 – 4,31) = 7,28 • 3 =

= 21,84

б) 1,4 • 13,29 – 1,4 • 6,25 + 7,04 • 5,6 = 1,4 • (13,29 – 6,25) + 7,04 • 5,6 =

= 1,4 • 7,04 + 7,04 • 5,6 = 7,04 • (1,4 + 5,6) = 7,04 • 7 = 49,28

 

Завдання 1384

а) 16,4 + 42,73а + 2,07а = 16,4 + 44,8а

Якщо а = 13,25, тоді 16,4 + 44,8а = 16,4 + 44,8 • 13,25 = 610

б) 17,43а  9,65а  1,58а = 6,2а

Якщо а = 13,25, тоді 6,2а = 6,2 • 13,25 = 82,15

 

Завдання 1385 Порівняння чисел

а) 0,2 • 5 = 1; 0,5 • 5 = 1; 0,25 • 4 = 1; 0,4 • 2,5 = 1 Вирази рівні

б) 0,2² • 5² = 1; 0,5² • 2² = 1; 0,25² • 4² = 1; 0,4² • 2,5² = 1; Вирази рівні

 

Завдання 1386 Порівняй:

а) 2,5 га > 250 м², бо 250 м² = 0,025 га

б) 4250 м² < 4,25 га, бо 4250 м² = 0,425 га

 

Завдання 1387
З двох сіл, відстань між якими 30 км, назустріч один одному одночасно виїхали мотоцикліст і велосипедист. Їхали вони зі швидкостями 45,5 км/год і 11,2 км/год відповідно. Яка буде відстань між ними через 0,1 год? Через 0,5 год? Через 0,7 год?
Розв'язання

1) 45,5 + 11,2 = 56,7 (км) – проїхали за 1 год;

2) 56,7 • 0,1 = 5,67 (км) – проїхали за 0,1 год;

3) 56,7 • 0,5 = 28,35 (км) – проїхали за 0,5 год;

4) 56,7 • 0,7 = 36,69 (км) – проїхали за 0,7 год;

5) 30 - 5,67 = 24,33 (км) – відстань між ними через 0,1 год;

6) 30 - 28,35 = 1,65 (км) – відстань між ними через 0,5 год;

7) 39,69 – 30 = 9,69 (км) – відстань між ними через 0,7 год.

Відповідь: 24,33 км; 1,65 км; 9,69 км.

 

Завдання 1388
З одного пункту у протилежних напрямках одночасно виїхали велосипедистка і легковий автомобіль. Велосипедистка рухалась зі швидкістю 9,6 км/год, що у 10 разів менше за швидкість автомобіля. Яка буде відстань між ними через 0,1 год? Через 0,5 год? Через 10 год?
Розв'язання

1) 9,6 • 10 = 96 (км/год) – швидкість автомобіля;

2) 9,6 + 96 = 105,6 (км) – проїхали за 1 год;

3) 105,6 • 0,1 = 10,56 (км) – відстань через 0,1 год;

4) 105,6 • 0,5 = 52,8 (км) – відстань через 0,5 год;

5) 105,6 • 10 = 1056 (км) – відстань через 10 год.

Відповідь: 10,56 кг; 52,8 км; 1056 км.

 

Завдання 1389
Швидкість течії 2,3 км/год, а власна швидкість катера у 10 разів більша. Катер ішов 5 год за течією річки, а потім 5 год озером. Яку відстань пройде катер за ці 10 годин?
Розв'язання

1) 2,3 • 10 = 23 (км/год) – власна швидкість катера;

2) 23 + 2,3 = 25,3 (км/год) – швидкість катера за течією річки;

3) 25,3 + 23 = 48,3 (км) – пройшов катер за 1 год;

4) 48,3 • 5 = 241,5 (км) – пройде катер за 10 год.

Відповідь: 241,5 км.

 

Завдання 1390
Маса підручника становить 0,35 кг. Скільки тонн паперу потрібно, щоб зробити пів мільйона таких підручників?
Розв'язання

0,35 • 500 000 = 175 000 (кг) = 175 (т) – потрібно паперу.

Відповідь: 175 т.

 

Завдання 1391
Маса 1 л олії становить 0,85 кг, а маса порожньої півлітрової пляшки — 0,04 кг. Знайди загальну масу однієї тисячі півлітрових пляшок з олією.
Розв'язання

1) 0,85 : 2 = 0,425 (кг) – маса пів літри олії;

2) 0,425 + 0,04 = 0,465 (кг) – маса 1 півлітрової пляшки з олією;

2) 0,465 • 1000 = 465 (кг) – маса 1000 півлітрових пляшок з олією.

Відповідь: 465 кг.

 

Завдання 1392
Квадратна рамка має ширину 0,9 дм. На  скільки дециметрів її зовнішній периметр більший за внутрішній?
Розв'язання

Нехай сторона внутрішнього квадрата дорівнює х дм, тоді зовнішнього - (х + 0,9 + 0,9) = х + 1,8 дм.

1) х • 4 = 4х (дм) – периметр внутрішнього квадрата;

2) (х + 1,8) • 4 = 4х + 7,2 (дм) – периметр завнішнього квадрата;

3) 4х + 7,2 – 4х = 7,2 (дм) – на стільки зовнішній периметр більший за внутрішній.

Відповідь: на 7,2 дм.

 

Завдання 1393
У касира є лише монети по 5 і 10 грн. Скількома способами він може дати решту 50 грн?
Розв'язання

1) 50 грн = 10 грн • 5

2) 50 грн = 10 грн + 5 грн • 8

3) 50 грн = 10 грн • 2 + 5 грн • 6

4) 50 грн = 10 грн • 3 + 5 грн • 4

5) 50 грн = 10 грн • 4 + 5 грн • 2

6) 50 грн = 5 грн  • 10

Відповідь: 6 способів.

 

Вправи для повторення
Вправа 1394 Рівняння

а) 148 – 7(х + 13) = 8

7(х + 13) = 148  8

7(х + 13) = 140 

х + 13 = 140 : 7

х + 13 = 20

х = 20 – 13

х = 7

б) (2х + 16) : 3 = 10

2х + 16 = 10 • 3

2х + 16 = 30

2х = 30 – 16

2х = 14

х = 14 : 2

х = 7

в) 55 + (х + 3) • 2 = 135

(х + 3) • 2 = 135 – 55

(х + 3) • 2 = 80

х + 3 = 80 : 2

х + 3 = 40

х = 40 – 3

х = 37

Завдання 1395
Знайди периметр рівнобедреного трикутника, сторони якого дорівнюють 8,7 і 7,8 см (розглянь два випадки).

1-й випадок

2-ий випадок

1) 8,7 + 8,7 = 17,4 (см) – сума бічних сторін

2) 17,4 + 7,8 = 25,2 (см) – периметр

Відповідь: 25,2 см.

1) 7,8 + 7,8 = 15,6 (см) – сума бічних сторін

2) 15,6 + 8,7 = 24,3 (см) – периметр

Відповідь: 24,3 см.

Завдання 1396

а) А = 2,45 + 7,6 і В = 3,4 + 6,245, тому А > В;

б) А = 76,03 + 57,303 і В = 62,2 + 71,108, тому А > В.

Інші завдання дивись тут...