Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

Сторінка 13 

Завдання 1 Сума розрядних доданків 

22 = 20 + 2    48 = 40 + 8    37 = 30 + 7    61 = 60 + 1    79 = 70 + 9 

 

Завдання 2  Натуральні числа в порядку збільшення: 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 

 

Завдання 3 Додавання порозрядне з переходом через десяток (перше число розкладаємо на розрядні доданки, спочатку додаємо одиниці, а потім до десятків додаємо отриманий результат):

17 + 3 = (10 + 7) + 3 = 10 + (7 + 3) = 10 + 10 = 20

 

Завдання 4  Порозрядне додавання з переходом через десяток:

26 + 4 = (20 + 6) + 4 = 20 + (6 + 4) = 20 + 10 = 30

32 + 8 = 30 + (2 + 8) = 30 + 10 = 40

71 + 9 = 70 + 10 = 80

83 + 7 = 80 + 10 = 90

 

Завдання 5  Проста задача на знаходження суми 

Для аплікації Маринка зібрала 50 листочків, а Іванко – 25 листочків. Скільки всього листочків зібрали діти? 

Маринка

Іванко

Всього

50 листочків

25 листочків

?

Короткий запис 

Маринка — 50 листочків 

Іванко — 25 листочків 

Всього — ? 

Розв’язання 

50 + 25 = 75 (л.) – всього листочків зібрали діти.

Відповідь: діти зібрали 75 листочків.

 

Завдання 6  АВ = 3 см, СD = 4 см, МР = 4 см

 

Завдання 7 

Додавання порозрядне

(без переходу через десяток)

Додавання порозрядне (з переходом через десяток)

40 + 5 = 45

45 – 40 = 5

45 – 5 = 40

45 – 0 = 45

13 + 7 = 10 + 10 = 20

24 + 6 = 20 + 10 = 30

31 + 9 = 30 + 10 = 40

52 + 8 = 50 + 10 = 60

Завдання 8 Проста задача на знаходження суми 

Софійка зробила панно із З0 кольорових листочків клена, Михайлик — із 40. Скільки листочків використали діти? 

Софійка

Михайлик

Всього

30 листочків

40 листочків

?

Короткий запис 

Софійка — 30 листочків 

Михайлик — 40 листочків 

Всього — ? 

 

Розв’язання 

30 + 40 = 70 (л.) – всього листочків використали діти.

Відповідь: діти використали 70 листочків.

� Яка буква є в кожному слові речення: «Герб України — тризуб»? Р 

 

Сторінка 14 Ламана, довжина ламаної 

Завдання 1 Чим відрізняється розміщення відрізків у парі зліва від пари справа?

Зліва маємо два окремі відрізки АВ, МР. Справа два відрізки є ланками ламаної АВР. 

 

Завдання 2 

Ламана АВСD має 3 ланки АВ, ВС, СD.  Ланки ламаної є відрізками.

Точки А і D — кінці ламаної 

 

Завдання 3  Знайди довжину кожної ланки ламаної ABCD. Яка довжи­на ламаної (сума довжин усіх її ланок)? 

АВ = 3 см, ВС = 4 см, СD = 1 см 

3 + 4 + 1 = 8 (см) – довжина ламаної АВСD 

 

Завдання 4 

36 + 10 = 46   6920 = 4  53 + 10 = 63   58 + 20 = 78 

42 + 10 = 52   8920 = 69   4920 = 29    488 = 40 

 

Завдання 5  Дорога до мишки — це ламана КMNР. Скільки метрів має пробігти котик до мишки? 

Міркуємо так.  Виміряємо довжини ланок ламаної КМ = 3 м,  MN = 2 м,  NP = 4 м.  (MN – найкоротша ланка, NP найдовша ланка).

Знайдемо довжину ламаної 3 + 2 + 4 = 9 (м) – метрів має пробігти котик до мишки.

Відповідь: котик має пробігти 9 метрів.

 

Завдання 6  

Додавання порозрядне

Додавання порозрядне з переходом через десяток

30 + 40 = 70

30 + 50 = 80

50 – 30 = 20

70 – 20 = 50

60 + 30 = 90

60 – 10 = 50

38 + 2 = 30 + (8 + 2) = 30 + 10 = 40 

44 + 6 = 40 + (4 + 6) = 40 + 10 = 50

� Розмістили числа в порядку спадання (від більшого до меншого) чисел та прочитали слово: 93, 91, 85, 49, 47 (ШКОЛА) 

 

Сторінка 15 Знаходження невідомого доданка

Завдання 1 

Суми: 30 + 30 = 60   40 + 40 = 80   50 + 30 = 80   20 + 70 = 90 

Різниці: 100 – 90 = 10   90 – 80 = 10   90 – 60 = 30   20 + 70 = 90 

 

Завдання 2  Проста задача на знаходження невідомого доданка 

Миколка і Катруся зібрали 15 грибів. Скільки грибів у Миколки, якщо Катруся зібрала  5 грибів? 

Миколка

Катруся

Всього

?

5 грибів

15 грибів

Короткий запис 

Миколка — ? 

Катруся — 5 грибів 

Всього — 15 грибів 

 

Розв’язання 

15 – 5 = 10 (гр.) – грибів у Миколки.

Відповідь: у Миколки 10 грибів.

 

Завдання 3  Рівняння 

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

25 + 10 = 35   (бо 35 – 25 = 10)

49 + 10 = 59   (бо 59 – 49 = 10)

65 + 3 = 68   (бо 68 – 65 = 3)

51 + 6 = 57   (бо 57 – 51 = 6)

30 + 6 = 36   (бо 36 – 30 = 6)

24 + 4 = 28   (бо 28 – 24 = 4)

5 + 52 = 57   (бо 57 – 52 = 5)

3 + 66 = 69   (бо 69 – 66 = 3)

4 + 43 = 47   (бо 47 – 43 = 4)

Завдання 4 №1 – замкнена ламана (п’ятикутник), №2 – незамкнена ламана, №3 – замкнена ламана (трикутник), № 4 – незамкнена ламана 

Номери незамкнених ламаних: 2, 4.  Номери замкне­них ламаних: 1, 3.

 

Завдання 5   1 + 1 + 1 + 2 = 5 (см) – довжина ламаної.

 

Завдання 6 

57 + 2 = 59 

(бо 59 – 57 = 2)

36 + 3 = 39 

(бо 39 – 36 = 3)

73 + 1 = 74 

(бо 74 – 73 = 1)

87 + 10 = 97

(бо 97 – 87 = 10)

74 + 2 = 76

(бо 76 – 74 = 2)

41 + 7 = 48

(бо 48 – 41 = 7)

Завдання 7 Проста задача на знаходження невідомого доданка 

Зранку Василько з'їв кілька персиків, а за обідом — 3. Усього він з'їв 7 персиків. Скільки персиків з'їв Василько зранку? 

Зранку

Обідом

Всього

?

3 персики

7 персиків

Короткий запис 

Зранку — ? 

Обідом — 3 персики 

Всього — 7 персиків 

 

Розв’язання 

7 – 3 = 4 (п.) – персиків з'їв Василько зранку. 

Відповідь: зранку Василько з’їв 4 персиків.

� У рівності різні числа замінили різними геометричними фігурами ∆ + O  = ∆. Чи може бути правильною така рівність? Так, бо 5 + 0 = 5 

 

Сторінка 16  Прості задачі 

Завдання 1 

Числові вирази: 40 – 20     75 + 4 

Рівності: 2 + 3 = 5     82 – 80 = 2 

Нерівності: 60 > 50     13 < 31 

 

Завдання 2 

1) Проста задача на знаходження суми

На рибалці Юрко зловив 10 риб, а Юрко – 20 риб. Скільки всього риб зловили хлопчики?

Короткий запис

Олег — 10 риб

Юрко — 20 риб

Всього — ?


Розв’язання

10 + 20 = 30 (р.) – всього риб зловили хлопчики.

Відповідь: хлопчики зловили 30 риб.

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

На рибалці Юрко та Олег зловили 30 риб. Олег зловив 20. Скільки риб  зловив Юрко?

Короткий запис

Олег — 10 риб

Юрко — ?

Всього — 30 риб

Розв’язання

30 – 10 = 20 (р.) – риб зловив Юрко.

Відповідь: Юрко зловив 20 риб.

Завдання 3 

Доданок

20

15

30

9

30

30

40

20

20

13

Доданок

5

5

8

50

15

10

10

13

10

0

Сума

25

20

38

59

45

40

50

33

30

13

15 + 5 = 20    30 + 8 = 38    9 + 50 = 59   30 + 15 = 45   50  40 = 10   33  13 = 20   40  20 = 20  13  13 = 0  

Завдання 4     17 + 2 = 20 – 1       10 – 1 = 7 + 2 

 

Завдання 5   Трикутник, квадрат, п’ятикутник, трикутник, квадрат  

 

Завдання 6  До числа 20 послідовно додали 4 рази по 5: 

20 + 5 = 25    25 + 5 = 30   30 + 5 = 35    35 + 5 = 40 

Полічили п'ятірками від 20 до 40: 20, 25, 30, 35, 40 

 

Завдання 7 Чи правильні рівності? 

18 – 8 = 48 – 38 = 10      14 + 50 = 54 + 10 = 64 

7 + 16 = 16 + 7  (переставний закон додавання) 

�  Що більше: довжина ламаної чи довжина відрізка, яка з'єднує кінці цієї ламаної? 

Довжина відрізка, яка з'єднує кінці цієї ламаної, менша, ніж довжина ламаної: довжина сторони многокутника завжди менша за суму довжин інших сторін.

 

Сторінка 17  Довжина 

Завдання 1 Одиниці вимірювання 

З0 см < 4 дм    

(30 см < 40 см, 3 дм < 4 дм)

2 м < 20 м

10 см = 1 дм

1 м = 100 см

100 см = 10 дм

20 дм < 3 м    

(20 дм < 30 дм, 2 м < 3 м)

Завдання 2  

10 см + 10 см = 20 см

10 дм + 10 дм = 20 дм

10 м + 10 м = 20 м

8 см + 2 см = 10 см

18 дм + 2 дм = 20 дм

45 м + 2 м = 47 м

16 см – 1 см = 15 см

16 дм – 6 дм = 10 дм

16 м – 16 м = 0 м

Завдання 3 

1) Проста задача на знаходження суми. В озері плавало 5 зелених жаб і 4 сірих. Скільки всього жаб? 

2) Проста задача на додавання. Біля берега плавало 5 жаб. До них припливли ще 4. Скільки жаб стало біля берега? 

3) Проста задача на різницеве порівняння. В озері плавало 5 зелених жаб і 4 сірих. На скільки більше зелених жаб, ніж сірих? 

4) Проста задача на різницеве порівняння. В озері плавало 5 зелених жаб і 4 сірих. На скільки менше сірих жаб, ніж зелених? 

 

Завдання 4  Обчисли довжину ламаної ABCDK 

AB = 1 см, BC = 3 см, CD = 3 см, DK = 2 см 

1 + 3 + 3 + 2 = 9 (см) – довжина ламаної ABCDK 

 

Завдання 5  Підкресли всі числа, що є зменшуваними (зменшуване – від’ємник = різниця) 

90 – 70 = 20   60 + 30 = 90   30 + 40 = 70   80 – 50 = 30 

70 + 20 = 90   90 – 30 = 60   70 – 40 = 30    50 + 30 = 80 

 

Завдання 6

1 дм = 10 см     3 дм = 30 см    5 дм = 50 см    7 дм = 70 см    9 дм = 90 см

2 дм = 20 см     4 дм = 40 см    6 дм = 60 см    8 дм = 80 см    10 дм = 100 см = 1 м

 

Завдання 7 

Ламана ABCD має 3 ланки:  AB = 2 см, BC = 1 см,  CD = 2 см 

2 + 1 + 2 = 5 (см) – довжина ламаної ABCD

Ламана MNOPK має 4 ланки: MN = 1 см, NO = 2 см, OP = 1 см,  РK = 3 см 

1 + 2 + 1 + 3 = 7 (см) – довжина ламаної MNOPK 

� Відстань між точками (містами) А і В найбільша. Відстані між якими точками (містами) менші? 

А ●--------●С-----------●В

АС + СВ = АВ  для ненульових доданків сума більша за доданки  

АС < АВ, СВ < АВ 

 

Сторінка 18  Завдання бджілки-трудівниці 

Завдання 1  Які числа можна записати замість квіточки та квадратика? 

а + b  = b + a  переставний закон додавання 

 

Завдання 2 

15 + 20 = 35   30 + 15 = 45    3520 = 15   352 = 33 

27 + 10 = 37   50 + 19 = 69    9870 = 28   464 = 42 

 

Завдання 3 

1) Проста задача на різницеве порівняння

У Михайлика 60 грн, а в Поліни – 40 грн. У кого більше грошей? У кого їх менше? На скільки? 

Короткий запис

Михайлик — 60 грн, на ? більше

Поліна — 40 грн

Короткий запис

Михайлик — 60 грн

Поліна — 40 грн, на ? менше

Розв’язання

60 > 40  у Михайлика більше грошей (у Поліни менше грошей). 

60 – 40 = 20 (грн) – на стільки більше грошей у Михайлика (на стільки менше грошей у Поліни).

 

б) Проста задача на зменшення на деяке число

У Михайлика — 60 грн, а в Поліни — на 20 грн менше. Скіль­ки гривень у Поліни? 

Короткий запис

Михайлик — 60 грн

Поліна — ?, на 20 грн менше

Короткий запис

Михайлик — 60 грн

Поліна — ?, стільки ж, але без 20 грн

 

Розв’язання 

60 – 20 = 40 (грн) – гривень у Поліни. 

Відповідь: у Поліни 40 гривень. 

 

Завдання 4 

Читаємо вираз

Рівність

Перший доданок — число 7; другий — 10

7 + 10 = 17

Сума чисел 40 і 20

40 + 20 = 60

До 30 додай 27

30 + 27 = 57

20 плюс З0

20 + 30 = 50

Завдання 5

50 + 40 = 90   38 + 20 = 58   664 = 62     10 + 40 = 50 

40 + 15 = 55      31 + 2 = 33      6640 = 26      5010 = 40 

 

Завдання 6  Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми 

У Тетянки — 40 грн, а в Устима — на 20 грн більше. Скіль­ки гривень в Устима?  Скільки грошей в обох дітей? 

Тетянка

Устим

Всього

40 грн

на 20 грн більше

?

Короткий запис

Тетянка — 40 грн

Устим — ?, на 20 грн більше

Всього — ? 

Вираз   40 + 20 

Вираз   40 + (40 + 20)

Короткий запис №1

Тетянка — 40 грн

Устим — ?, на 20 грн більше

Короткий запис №2
Тетянка — 40 грн

Устим — 60 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скіль­ки гривень в Устима?  

2) Скільки грошей в обох дітей?

Розв’язання

1) 40 + 20 = 60 (грн) – гривень в Устима.

2) 40 + 60 = 100 (грн) – гривень в обох дітей.

Відповідь: в Устима 60 гривень, в обох дітей 100 гривень.

� У ведмедя 4 монети номіналом 10 коп., 10 коп., 10 коп., 50 коп. У лисички 2 монети номіналом 50 коп. і 50 коп. 

У кого більше монет? 4 > 2  у ведмедя більше монет, ніж у лисички 

У кого більше грошей? 50 + 50 > 50 + 10 + 10 + 10 (100 > 80) у лисички більше грошей, ніж у ведмедя 

 

Сторінка 19 Завдання бджілки-трудівниці 

Завдання 1 

17 = 1 дес. 7 од.    17 = 10 + 7    17 см = 10 см + 7 см = 1 дм 7 см 

23 = 2 дес. 3 од.    23 = 20 + 3     23 дм = 20 дм + 3 дм = 2 м 3 дм 

79 = 7 дес. 9 од.    79 = 70 + 9     79 дм = 70 дм + 9 дм = 7 м 9 дм 

 

Завдання 2  

46 + 3 = 49       28 + 30 = 58     96 – 40 = 56    6 + 4 – 7 = 10 – 7 = 3

46 – 3 = 43     73 + 20 = 93    87 – 20 = 67   9 + 1 – 8 = 10 – 8 = 2 

 

Завдання 3  У Василька було 5 зошитів. Для нього придбали ще 3 зошити. Скільки зошитів стало у хлопчика? 

Умова

Було — 5 зошитів

Придбали — 3 зошити

Запитання

Скільки зошитів стало у хлопчика?

Короткий запис

Було — 5 зошитів

Придбали — 3 зошити

Стало — ?

Схема

Розв'язання:

5 + 3 = 8 (з.)

Відповідь:

у хлопчика стало 8 зошитів

Завдання 4  9 геометричних фігур: 

пряма; точки А, В, С, О; два промені з початком в точці А; відрізок ВС, коло 

 

Завдання 5   Числа 7, 11, 23, 39, 43, 54, 68, 76, 85 збільшені на 10: 

17, 21, 33, 49, 53, 64, 78, 86, 95 

 

Завдання 6 Накресли відрізок АВ завдовжки 7 см, а інший — на 4 см коротший. Дай назву цьому відрізку. Яка сума довжин двох відрізків? 

 

7 – 4 = 3 (см) – довжина відрізка CD 

 

7 + 3 = 10 (см) – сума довжин двох відрізків 

Письмове додавання

Письмове віднімання

+3

  2

  5

+42

    5

  47

+47

  30

  77

_17

   3

 14

_42

   2

 40

_47

  30

  17

Сторінка 20  Задача 

Завдання 1 Порівняння чисел 

20 – найменше число, 32 – найбільше число, 32 > 20 на 12  (бо 32 – 20 = 12) 

Пропущені числа: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

 

Завдання 2  План роботи над задачею 

ознайомлення з текстом задачі

В Анжели 43 листочки, у Василька – 21. На скільки більше листочків у Анжели?

виділення умови

А. — 43 л, на ? більше

В. — 21 л

запитання

На скільки більше листочків у Анжели?

розв’язання

43 – 21 = 22 (л)

відповідь

в Анжели на 22 листочки більше

Завдання 3  Прості задачі на різницеве порівняння 

У Софійки 6 яблук, а в Богдана – 2 яблука. На скільки більше яблук у Софійки, ніж у Богдана?

Короткий запис

Софійка — 6 яблук, на ? більше

Богдан — 2 яблука

Розв’язання

6 – 2 = 3 (ябл.) – на стільки більше яблук у Софійки, ніж у Богдана.

Відповідь: на 10 яблук більше у Софійки, ніж у Богдана.

У Софійки 6 яблук, а в Богдана – 2 яблука. На скільки менше яблук у Богдана, ніж у Софійки?

Короткий запис

Софійка — 6 яблук

Богдан — 2 яблука, на ? менше

Розв’язання

6 – 2 = 3 (ябл.) – на стільки менше яблук у Богдана, ніж у Софійки.

Відповідь: на 10 яблук менше у Богдана, ніж у Софійки.

Завдання 4  Зроби рівності правильними 

переставний закон

додавання

2 + 3 = 3 + 2  

73 + 20 = 20 + 37  

8 + 12 = 8 + 12

порозрядне додавання

і віднімання

35 – З0 = 5

35 – 5 = 30

40 + 25 = 65

Завдання 5  Прості задачі на різницеве порівняння 

Дідусь зібрав 15 огірків і 10 помідорів. На скільки більше огірків, ніж помідорів?

Короткий запис

Огірки — 15 овочів, на ? більше

Помідори — 5 овочів

Розв’язання

15 – 5 = 10 (ог.) – на стільки більше огірків, ніж помідорів.

Відповідь: на 10 огірків більше, ніж помідорів.

Дідусь зібрав 15 огірків і 10 помідорів. На скільки менше помідорів, ніж огірків?

Короткий запис

Огірки — 15 овочів

Помідори — 5 овочів, на ? менше

Розв’язання

15 – 5 = 10 (п.) – на стільки менше помідорів, ніж огірків.

Відповідь: на 10 помідорів менше, ніж огірків.

Завдання 6   Знайди довжину замкненої ламаної АВСА  (трикутника АВС) 

АВ = 3 см, ВС = 3 см, СА = 2 см 

3 + 3 + 2 = 8 (см) – довжина замкненої ламаної АВСА.

� Чи можна без рисунка дізнатися, скільки ланок має кож­на з ламаних? Так 

Ламана ABCD має 3 ланки AB, ВC, СD

Ламана KLMNP має 4 ланки KL, LM, MN, NP

Інші завдання дивись тут...