Інші завдання дивись тут... 


Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 84

Вправа 1  Написали, чим відрізняється песик-тварина і песик-робот:

песик-тварина

песик-робот

Істота

Їсть

Спить

Виражає почуття

Його доглядають

Неістота

Не їсть

Не спить

Не виражає почуттів

Ним управляють

Визначили закінчення і основу у виділених словах:

голов[а], тулуб[], хвостик[], хвостик[ом], голов[і]

Питання до неістот

закінчення –а

нульове закінчення

що?

голова

тулуб

хвостик

нема чого?

голови

тулуба

хвостика

даю чому?

голові

тулубу

тулубові

хвостику

хвостикові

бачу що?

голову

тулуб

хвостик

задоволений чим?

головою

тулубом

хвостиком

на чому? у чому? по чому?

голові

тулубі

хвостику

гей

голово

тулубе

хвостику

Вправа 2  Визначили закінчення й основу слів:

Собак[а], вовк[], коров[а], молок[о], м'яс[о], миск[а], прогулянк[а], нашийник[], поводок[].

Відмінювання іменників на закінчення –а:

питання до істот

закінчення –а

питання до неістот

закінчення –а

хто?

собака

корова

що?

миска

прогулянка

нема кого?

собаки

корови

нема чого?

миски

прогулянки

даю кому?

собаці

корові

даю чому?

мисці

прогулянці

бачу кого?

собаку

корову

бачу що?

миску

прогулянку

задоволений

ким?

собакою

коровою

задоволений

чим?

мискою

прогулянкою

(на, у, по) кому?

собаці

корові

(на, у, по) чому?

мисці

прогулянці

гей

собако

корово

гей

миско

прогулянко

Відмінювання іменників на закінчення –о:

питання до неістот

закінчення –о

що?

молоко

м'ясо

нема чого?

молока

м'яса

даю чому?

молоку

м'ясу

бачу що?

молоко

м'ясо

задоволений чим?

молоком

м'ясом

(на, у, по) чому?

молоці

м'ясі

гей

молоко

м'ясо

Відмінювання іменників на нульове закінчення:

питання до істот

нульове закінчення

питання до неістот

нульове закінчення

хто?

вовк

що?

поводок

нема кого?

вовка

нема чого?

повідка

даю кому?

вовку

вовкові

даю чому?

повідку

повідкові

бачу кого?

вовка

бачу що?

поводок

задоволений

ким?

вовком

задоволений

чим?

повідком

(на, у, по) кому?

вовку

(на, у, по) чому?

повідку

гей

вовче

гей

повідку

• Утворили групи слів:

ознака групи

слова у групі

закінчення –а

собака, корова, миска, прогулянка

закінчення –о

молоко, м'ясо

нульове закінчення

вовк, нашийник

тварини

собака, вовк, корова

продукти

молоко, м’ясо

речі

нашийник, миска, поводок

Вправа 3

Дружок — мій найкращий друг. Щоранку я йду з Дружком на (що?) про­гулянку. Він бігає за (ким?) голубами. Потім ми повертаємося. Я годую його (чим?) м'ясом та йду до (чого?)  школи. Дружок чекає вечора, коли ми гратимемо  (чим?) м'ячем.

питання

прогулянк]

школ]

м’яс]

м’яч[]

голуб[]

один

багато

хто?

що?

прогулянка

школа

м'ясо

м'яч

голуби

немає кого?

нема чого?

прогулянки

школи

м'яса

м'яча

голубів

даю кому?

даю чому?

прогулянці

школі

м'ясу

м'ячу

м’ячеві

голубам

бачу кого?

бачу що?

прогулянку

школу

м'ясо

м'яч

голубів

задоволений ким?

задоволений чим?

прогулянкою

школою

м'ясом

м'ячем

голубами

(на, у, по) кому?

(на, у, по) чому?

прогулянці

 

школі

м'ясі

м'ячу

м’ячеві

голубах

гей

прогулянко

школо

м'ясо

м'ячу

голуби

СТОРІНКА 85 – 86

Вправа 4  Речення

1) Його звуть Рижик.

2) У Кульки довгі вуха й короткий хвостик.

3) Мій песик маленький і товстий. Він рудий, з чорною плямою на вушках.

4) Мій песик великий і кудлатий. Його звуть Рекс.

 

Вправа 5  Оповідання «Чий песик?» Анатолія Григорука

Тема тексту: розповідь про Олешку і Олелька

Головна думка: тварина – не іграшка

Зачин. «Ох же й поталанило Олешкові з Олельком …»

Основна частина. «Напоїли хлопці знайду молоком …»

Кінцівка. «Аж тут десь із-за спини у хлопців вигулькнув їхній песик …»

План до оповідання «Чий песик?»

1 Тато знайшов приблудного песика

2 Песик живе у хлопців

3 Олешко і Олелько не поділять собаку

4 Надвечір песик зник
5 Брати дають обіцянки

6 Песик повернувся

7 І почалося знову

1 Песик-приблуда

2 Новий житель

3 Олешко і Олелько чубляться

4 Зникнення собаки

5 Обіцянки братів

6 Повернення собаки

7 Знову почалося

• Пояснили значення виділених слів: поталанило (пощастило, повезло), приблудного (нічийного), кумедного (смішного), клаповухого (капловухий, з великими вухами), окатенького (має великі очі), зна́йду (кого знайшли), пластмасову (із пластмаси), пістонами(ковпачок з вибуховою речовиною), мотузяного (з мотузки), не руш собаку (не чіпай), прикордонником (воїн-охоронець кордону), засідку (приховане місце), чубитись (битися), ліхтарика (невеликий освітлювальний пристрій), шаблюку (зброя), вигулькнув (раптова поява)

• Чому хлопчики не могли вирішити, чий песик? Брати не хотіли грати разом, бути дружніми, тому песикові «і добре … було б у братів… тільки ж ніяк вони не по­ділять його між собою»

• Чому вони засмутилися, коли песик зник? «Тепер без нас пропаде вже»

• Чому оповідання закінчується словами «І почалося знову»? Хлопці забули про свої обіцянки, знову почали чубитись

 

СТОРІНКА 87

Вправа 1  Споріднені слова – різні частини мови

Садсадовий (який? прикметник), садити (що робити? дієслово), садівник (хто? іменник)

Ліслісний (який? прикметник), пролісок (що? іменник), лісник (хто? іменник)

 

Вправа 2 Спільнокореневі слова

Дуб, дубок, дубовий (листок) дубняк (дубовий ліс), задубіти, дубочок, Дубівка

Вишня, вишенька, вишневий (листок), вишник (вишневий сад), вишнево, Вишнівка

• Склали речення

На узліссі ріс старий дуб. Дубок виріс із жолудя. У повітрі кружляв дубовий листок. За селом жителі посадили дубняк. Молода вишня вперше зацвіла у нашому саду. Восени вишневий листок позолотів. Невисока вишенька розпустила зелені листочки.

 

Вправа 3 Будова слова

Риба, рибка, рибалка, рибалити, риб'ячий. «Зайве» слово рити.

Вода, водичка, водний. «Зайве» слово водити.

Сніг, сніжок, сніговий, снігур, сніговик. «Зайве» слово сніп

 

Вправа 4

Інструкція приготування лимонаду і салату…

 

СТОРІНКА 88

Вправа 1  Комікс — послідовність малюнків, зазвичай із корот­кими текстами, які створюють певну зв'язну розповідь

Заголовок: «Дзьоб»

Тема: діалог пелікана і слонихи про дзьоб

Головна думка: бути доброзичливими

• Театралізуємо:

— Мій дзьоб — чу-до-вий. За-раз на-дзьо-ба-ю ним сво-є-ї у-лю-бле-но-ї риб-ки по-біль-ше.

— Бі-дний дзьоб-ба-тий пе-лі­-кан. Це ж як не-зру-чно но-си-ти пе-ред со-бо-ю та-ке дзьоб-би-ще! Я так і зна-ла. Тре-ба бу-ло бра-ти сум-ку з тка-ни-ни. Ці па-пе-ро-ві су-мо-ч­ки та-кі не-на-дій-ні!

— Так. Зда-є-ться, мій дзьоб за-раз по-трі-бний па-ні з дов-гим но-сом.

— Нев-же він справ-ді ду-ма-є, що це все вмі-сти-ться до йо-го дзьоб-би-ка?

— Ну-мо, па-ні, скла-дай-те.

— Па-не пе-лі-ка-не, вам хтось ка-зав, що ваш дзьоб чу-до-вий? Як же зру-чно бу-ти та-ким дзьоб-ба-тим!

• Спільнокореневі слова: дзьоб – надзьобаю, дзьобатий, дзьобище, дзьобика; сумку, сумочки.

Комікс про допитливе слоненя, яке пхало всю­ди свій хобот...

 

СТОРІНКА 89

Вправа 1  Текст-розповідь «Родинна вечеря»

У не-ді-лю на-ша сім'-я го-ту-ва-ла ве-че-рю.

Та-то при-го-ту-вав з о-во-чів о-во-че-вий са-­лат. Ма-ма з кар-то-плі зро-би-ла кар-то-пля-не пю-ре. Ба-бу-ся спе-кла із си-ру сир-ну за-пі-кан-­ку. Ді-дусь із ли-мо-нів зро-бив ли-мо-над. А ми ра-зом із се-стри-чко-ю А-лі-но-ю ми-ли фру-кти: я-блу-ка, гру-ші, сли-ви.

На-сту-пно-ї не-ді-лі ми та-кож до-по-ма-га-ли до-ро-слим го-ту-ва-ти ве-че-рю. Це ж сі-мей-на тра-ди-ці-я.

Тема: розповідь про сімейну традицію

Головна думка: родинна вечеря – «це ж сімейна традиція»

Зачин. «У неділю наша сім'я готувала вечерю …»

Основна частина. «Тато приготував з овочів овочевий са­лат …»

Кінцівка. «Наступної неділі ми також допомагали дорослим готувати вечерю …»

• Які традиції є у твоїй родині? На свята збираємось за родинним обідом, одягаємо вишиванки, святкуємо дитячі дні народження, колядуємо на Різдво, цікавимось мистецтвом витинанок.

Значення для вас мають національні звичаї та традиції…

• Який абзац «зайвий» та чому?

Увечері дідусь читав нам казку «Колосок», а потім тато допомагав клеїти повітряного змія. В абзаці не йдеться про приготування, які стосуються вечері.

• Споріднені слова: овочі — овочевий, картопля — картопляне, сиру — сирну, лимонів — лимонад

• Списали другий абзац тексту:

Тато приготував з овочів овочевий салат. Мама з картоплі зробила картопляне пюре. Бабуся спекла із сиру сирну запіканку. Дідусь із лимонів зробив лимонад. А ми разом із сестричкою Аліною мили фрукти: яблука, груші, сливи.

 

Вправа 2

Вареник (варений виріб з прісного тіста) і варення (зварені в цукровому сиропі фрукти) — неспоріднені слова, бо мають зовсім різні лексичні значення.

Сирник (страва із сиру) і сирий (насичений вологою, не варений, не смажений, не кип’ячений) — неспоріднені слова, бо мають зовсім різні лексичні значення.

На тарілці лежали теплі сирники. Підвал був темний і сирий. На вечерю мама приготувала сирники. Осінній ранок був холодний і сирий.

 

СТОРІНКА 90

Вправа 3

Вечірвечірній. Картопля — картопляний. Цукорцукорниця.

 

Вправа 1 Споріднені слова

Лислисичка, лиска, лисонька, лисячий, лисиччина

Ліслісник, лісовий, лісок, узлісся, підлісся, лісовик, лісочок, лісний, лісовичок, пролісок

Хто? Що?

який?

Що робить?

лікар, ліки, лікарка, лікарня

лікарський, лікувальний, лікарняний

лікує, лікується, виліковує, заліковує, підліковує

читач, читанка, читальня, читачка

читальний, прочитаний, начитаний, читацький

читає, дочитує, зчитує

письмо, писар, писемність, писарство, письменник, пропис, підпис, запис, записник, записка

письмовий, писаний, відписаний, дописаний, письменний, писемний, писарський, прописний, записна

пише, відписує, прописує, записує, дописує

Вправа 2

Ї-хав лис че-рез ліс, по-ла-мав п'ять ко-ліс, тре-ба ста-ти по-га-да-ти, скіль-ки гро-шей йо-му да-ти

Рими: ліс – коліс, погадати - дати

 

СТОРІНКА 91

Вправа 1 Слова, у яких корені звучать і пишуться однаково, але мають різне значення, не є спорідненими (не є спільнокореневими): літо – літак; місто – міст.

 

Вправа 2

Лікар, лікувати, ліки. «Зайве» слово: літо

Гуска, гусячий, гусеня. «Зайве» слово: гусінь

 

Вправа 3

У місті є невеликий міст через річку Журба. З місточка містяни годують темних гусей.

• Виписали споріднені слова: місті – містяни; містмісточка.

 

Вправа 4

Розглянь будь-яку дитячу газету. Розкажи про її рубрики. Що нового ти дізнався/дізналася?

• Придумали незвичайну газету з рубриками: Газета «Загадай бажання». Рубрики «Чарівні предмети», «Кольорові сни», «Смаколики», «Зроби сам», «Розгадай кросворд», «Відгадай загадку», «Я – письменник», «Яскраве селфі»

 

СТОРІНКА 92

Вправа 5  Оповідання «Як ми з татом будували хатинку» Анни Обіолс

Тема: розповідь про збудовану хатинку

Головна думка: стану винахідником

Зачин. «Моя мама каже, що я, коли виросту, стану винахідником …»

Основна частина. «Одного разу я намалював дуже гарну хатинку …»

Кінцівка. «Наступного дня ми з друзями влаштували бій …»

План до оповідання «Як ми з татом будували хатинку»

1  Я вигадую, тато допомагає

2 Намалював гарну хатинку

3 Будуємо хатинку

4 Прикріпили на хатинку дереві

5 Найкращі фортеця і будинок

1 Станеш винахідником

2 Хатинка на малюнку

3 Будівництво хатинки

4 Хатинка на дереві

5 Найкращий будинок

• Пояснили різницю між словами:

Форми слова – відмінювання іменника

Споріднені слова – спільнокореневі слова

Синоніми – слова, близькі за значенням

Хата — хати, хаті, хатою.

Хата — хатина, хатинка, хатній.

Хата — дім, фортеця, будівля, будинок, палац.

• Споріднені слова до слів:

Другдружба, подруга, подружка, дружній, друзяка, дружньо, дружити

Тато – татко, татів, татусик, татусь, таточко, татусенько

Будинок – будинковий, прибудова, забудова, будувати, забудовник, будова, будівельник, будівник, будівничий, збудовано, збудований

 

СТОРІНКА 93

Вправа 1

Форма слова:

Споріднені слова

що?  сніжинка

немає чого? сніжинки

даю чому? сніжинці

бачу що? сніжинку

задоволений чим? сніжинкою

на чому? у чому? по чому? сніжинці

гей! сніжинко

сніжинка

сніговик

підсніжник

сніг

сніговий

сніжить

сніжно

засніжений

сніжний

Вправа 2 Споріднені слова

Лис, лисиця, лисеня, лисячий.

Вовк, вовчиця, вовченя, вовчий.

Лев, левиця, левеня, лев'ячий.

 

Вправа 3  Вірш «Снігова казка» Тамари Коломієць

Тема: діти зліпили снігові фігури

Головна думка: зліпили казку снігову

Рими: сніг – поріг, живу – снігову, дивак – смак, м'ясолюб – зуб, гостровуха – слуха, куцохвості – гості, сніговик – мандрівник, вберем – казкарем

• Виписали споріднені слова:

казка – казкар, казковий, казковість, казково, казочка;

снігсніговик, снігову, сніжка, сніжно, підсніжник,  сніжинка, засніжений, сніжний, сніжить 

•  Казка, яка трапилася зі сніговими тваринами…

 

СТОРІНКА 94

Вправа 1  Закінчення слова та слова-помічники служать для зв'язку слів у реченні.

Уранці Артем іде до школи. У школі уроки. Сьогодні є уроки математики й української мови. Біля школи стадіон. Там Артем із друзями грає у футбол. За школою парк. Артем любить свою школу.

питання до неістот

закінчення –а

що?

школа

немає чого?

школи

даю чому?

школі

бачу що?

школу

задоволений чим?

школою

на чому? у чому? по чому?

школі

гей

школо

Вправа 2  Підкресли слова-помічники (прийменники)

Кіт заліз на дерево. Пташка вилетіла з клітки. Миша сидить під кущем.

Кіт заліз на (високе, що?) дерево. Пташка вилетіла з (металевої, чого?) клітки. Миша сидить під (зеленим, чим?) кущем.

 

Вправа 3

Біле кошеня сидить на дивані. Чорне кошеня за м’ячем. Руде кошеня під столом. Сіре кошеня перед екраном телевізора. Кольорове кошеня у коробці.

Біле кошеня сидить на (зручному, чому?) дивані. Чорне кошеня за (кольоровим, чим?) м’ячем. Руде кошеня під (круглим, чим?) столом. Сіре кошеня перед (блакитним, чим?) екраном телевізора. Кольорове кошеня у (великій, чому?) коробці.

 

СТОРІНКА 95

Вправа 1

Колядки …

Дитячі щедрівки ...

 

Вправа 2  Вірш «Зимові канікули» Григорія Фальковича

Тема: зимові канікули

Головна думка:  «задля того ми й вчимося, щоб довчитись до канікул» (працюй і відпочивай)

Рими: перерви – нерви, оцінки – ялинки, ліку – канікул

• Утворили пари з виділених слів (їх можна назвати спорідненими): відурочено – уроки, відперервано – перерви, відконтролено – контрольні, відоцінено – оцінки

«Авторські» слова: відурочено, відперервано, відконтролено, відоцінено

Інші завдання дивись тут...