Вправа 321.1. Запиши, які ці предмети за смаком.

Малина ... , щавель ... , яблуко ... , сіль ... , мед ..., гірчиця....

Малина солодка, щавель кислий, яблуко соковите, сіль солона, мед солодкий, гірчиця гірка.

321.2. Склади і запиши речення за схемою (чотири слова).   

______   ______, а _____   ______ .

Малина солодка, а щавель кислий.

Мед солодкий, а сіль солона.

Яблуко соковите, а гірчиця гірка.

 

Вправа 322.1. Прочитай.

Прийшла весна, і все навкруги зазеленіло. Зелені дерева, зелена земля, зелений ліс, зеле­не поле за селом.

322.2. Випиши назви предметів та зв'язані з ними назви ознак. Запиши за зразком. Зразок. Дерева (які?) зелені.

Земля (яка?) зелена. Ліс (який?) зелений. Поле (яке?) зелене.

 

Вправа 323.1. Прочитайте текст.

    Весняний світанок дихає прохолодою і сві­жістю. Сонна земля ще в полоні холоду.

    Та незабаром усміхнеться яскраве і тепле сонечко. Його лагідне проміння розбудить усе накруги.

    Прокинеться від сну рідна природа.

323.2. Визначте, скільки в ньому абзаців. Розкажіть, про що говориться в кожному абзаці.

У тексті три абзаци.

323.3. За зразком вправи 322 випишіть іменники та зв'язані з ними прикметники.

Світанок (який?) весняний. Земля (яка?) сонна. Сонечко (яке?) яскраве, тепле. Проміння (яке?) лагідне. Природа (яка?) рідна.

 

Вправа 324.1. Доберіть назви ознак до назв предметів.

Сорочка, ґудзик, колесо, нитки, ножиці.

324.2. Поставте питання від назв предметів до назв ознак.

Сорочка (яка?) строката, синя, стара, зашита.

Ґудзик (який?) круглий, чорний, великий.

Колесо (яке?) кругле, мале, широке, велике, вузьке.

Нитки (які?) сірі, чорні, золотисті, довгі, тонкі.

Ножиці (які?) металеві, сірі, великі, малі, тонкі, косметичні, хірургічні.

324.3. Якого предмета не вистачає, щоб пришити ґудзик? А який — зайвий?

Щоб пришити ґудзик, не вистачає голки. Зайвий предмет – колесо.

324.4. Прочитайте і запишіть слово ґудзик. Вимовте звуки і назвіть букви. Поділіть слово для переносу. Чи можна це зробити різними способами? Поясніть, чому.

Ґудзик букв 6 («ґе», «у», «де», «зе», «и», «ка»), звуків 5 [ґ у дз и к] [•' |]

Ґу – дзик (це не можна зробити різними способами тому, що при переносі слів буквосполучення дж, дз розривати не можна, не можна переносити так, щоб розривалося сполучення (злиття) приголосного з голосним).   

 

Вправа 325.1. Прочитай. Заміни виділені слова прикметниками.

Ваза з фарфору; глечик із глини; кільце із заліза; шишки сосни; хустка з шовку. 325.2. Запиши утворені словосполучення за зразком. Зразок. Фарфорова ваза.

Глиняний глечик, залізне кільце, соснова шишка, шовкова хустина.

325.2. Усно склади речення з одним словосполученням.

Гончар майстерно розписав глиняний глечик.

На дверях висіло залізне кільце.

Соснова шишка відірвалась від гілки.

Шовкова хустина вкривала голову жінки.

 

Вправа 326.1. Зміни і запиши сполучення слів за зразком.

Один                             Багато

Який? Яка? Яке?             Які?

червоний олівець — … олівці

широке поле —        … поля

висока тополя —      … тополі

маленький ґудзик — … ґудзики

Червоні олівці, широкі поля, високі тополі, маленькі ґудзики.

326.2. Усно склади речення з двома словосполученнями.

У пеналі олівці були червоні, жовті, чорні, сині та зелені. Широкі поля зазеленіли пахучими травами. Високі тополі дивились у небо. Маленькі ґудзики прикрасили костюм Андрійка. 

 

Вправа 327.1. Прочитай текст.

Ліс — безцінний дар природи. Це чудова лабораторія, гігантська фабрика цілющого повітря, яке має лікувальне значення.

Ліс — це зелена окраса планети.

327.2. Випиши іменники разом із прикметниками, з якими вони зв'язані.

Дар безцінний, лабораторія чудова, фабрика гігантська, повітря цілющого, значення лікувальне, окраса зелена.

327.3. Добери до виділеного слова назви ознак, близькі за значенням.

Гігантська – велика, могутня, висока.

 

Вправа 328.1. Прочитай текст.

    На трухлявому стовбурі вмостився дятел. Як гарно він убраний! Голівка і спинка чорні, на потилиці червона пляма. А на чорних крилах птаха — білі плямочки і смужечки.

    Усівся дятел прямо на стовбур. Зачепився за нього гострими кігтиками, обіперся на жор­сткий хвіст і давай стукати по стовбуру міцним дзьобом (За Григорієм Скребицьким).

328.2. Знайди у тексті опис дятла.

Голівка і спинка чорні, на потилиці червона пляма, на чорних крилах птаха — білі плямочки і смужечки, усівся прямо, зачепився гострими кігтиками, обіперся на жор­сткий хвіст, давай стукати міцним дзьобом.

329.3. Дай повні відповіді на запитання.

1. Який дятел?

2. Яка в нього голівка?

3. Яка спинка?

4. Які крила?

5. Який дзьоб?

6. Які кігтики?

7. Який хвіст?

328.4. Запиши відповіді. Підкресли назви ознак.

Дятел гарний. У нього голівка чорна. Спинка у дятла чорна. Крила його чорні з білими плямочками і смужечками. Дзьоб міцний. Кігтики гострі. Хвіст жорсткий.

 

Вправа 329.1. Прочитай. Чи відгадаєш, про що тут сказано?

Не сніг, не камінь, не мед.

329.2. Прочитай і відгадай загадку. Які слова тобі допомогли відгадати загадку?

Білий, а не сніг, твердий, а не камінь, солод­кий, а не мед.

Відгадка: цукор.

329.3. Запиши ці слова. Усно постав до них питання.

Білий, твердий, солод­кий.

 

Вправа 330.1. Допоможи тваринам «зайняти» свої місця.

Хитрий, як... осел

Неповороткий, як... заєць

Полохливий, як ... лисиця

Упертий, як... ведмідь

Хитрий, як лисиця. Неповороткий, як ведмідь. Полохливий, як заєць. Упертий, як осел.

2. Склади і запиши речення про лисицю і зайця за схемою.

____  ____  , а ____   _____ .

Лисиця хитра, а заєць полохливий.