Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Козак М., Корчевська О. (частина 2)"

Сторінка 35

Завдання 1 Спосіб послідовного ділення

60 : 15 = 60 : (3 • 5) = 60 : 3 : 5 = 20 : 5 = 4

84 : 14 = 84 : (2 • 7) = 84 : 2 : 7 = 42 : 7 = 6

84 : 12 = 84 : (2 • 6) = 84 : 2 : 6 = 42 : 6 = 7

96 : 12 = 96 : (3 • 4) = 96 : 3 : 4 = 32 : 4 = 8

75 : 25 = 75 : (5 • 5) = 75 : 5 : 5 = (50 + 25) : 5 : 5 = 15 : 5 = 3

96 : 12 = 96 : (3 • 4) = 96 : 3 : 4 = 32 : 4 = 8

45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

96 : 24 = 96 : (3 • 8) = 96 : 3 : 8 = 32 : 8 = 4

Завдання 2 Ділення з остачею

19 : 5 = 3 (ост. 4)         19 : 4 = 4 (ост. 3)          15 : 6 = 2 (ост. 3)

Завдання 3 Рівняння 

42 : х = 3

х = 42 : 3

х = 14

42 : 14 = 3

3 = 3

84 : х = 6

х = 84 : 6

х = 14

84 : 14 = 6

6 = 6

х : 5 = 16

х = 16 • 5

х = 80

80 : 5 = 16

16 = 16

Завдання 4 Складена задача на додавання

Із видавництва на склад привезли 300 підручників з мате­матики, що становить 1/2 кількості підручників, які були на складі спочатку. Скільки підручників з математики стало на складі?

Короткий запис

Було — ?

Привезли — 300, це 1/2 від було

Стало — ?

Вираз               300 • 2 + 300

Розв’язання

1) 300 • 2 = 600 (п.) – підручників було на складі.

2) 600 + 300 = 900 (п.) – підручників стало.

Відповідь: на складі стало 900 підручників.

Завдання 5  Одиниці вимірювання

4 ц 8 кг = 400 кг + 8 кг = 408 кг

7 м 2 см = 700 см + 2 см = 702 см

654 см = 600 см + 54 см = 6 м 54 см

3 грн 50 к. = 300 к. + 50 к. = 350 к.

72 год = (72 : 24) доби = 3 доби

 

Сторінка 36

Завдання 1

56 : 28 = 56 : 7 : 4 = 8 : 4 = 2                    42 : 14 = 42 : 7 : 2 = 6 : 2 = 3

81 : 21 = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3                    64 : 16 = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

Завдання 2

23 — це 5 стовпців по 4 і ще 3        23 : 4 = 5 (ост. 3)       23 : 5 = 4 (ост. 3)

Завдання 3  Складена задача на множення

Шапка коштує 250 гривень. За неї покупець дав 5 однакових купюр. За шарф покупець дав однакових 15 купюр, номіналом на 30 грн менше. Скільки гривень коштував шарф?

Товар

Номінал 1 купюри (грн)

Кількість купюр

Загальна вартість (грн)

Шапка

?

5

250

Шарф

?, на 30 грн менше

15

?

Вираз       (250 : 5 – 30) • 15

Розв’язання

1) 250 : 5 = 50 (грн) – номінал купюр за шапку.

2) 50 – 30 = 20 (грн) – номінал купюр за шарф.

3) 20 • 15 = 2 • 150 = 150 + 150 = 300 (грн) – гривень коштував шарф.

Відповідь: шарф коштував 300 гривень. 

Завдання 4 Ознайомлення з дробами

Якщо 70 — це вже дріб 1/7 числа, тоді число 70 • 7 = 490

Завдання 5  

Накресли дві ламані завдовжки 1 дм (10 см) кожна, які склада­ються із трьох відрізків різної довжини.

Довжини ланок для ламаних:

1 дм = 10 см = 2 см + 3 см + 5 см

1 дм = 10 см = 1 см + 4 см + 5 см

 

Сторінка 37

Завдання 1

12 : 2 = 6

60 : 12 = 60 : 6 : 2 = 10 : 2 = 5

48 : 12 = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4

96 : 12 = 96 : 3 : 4 = 32 : 4 = 8

36 : 12 = 36 : 6 : 2 = 6 : 2 = 3

72 : 12 = 72 : 6 : 2 = (60 + 12) : 6 : 2 = 12 : 2 = 6

24 : 12 = 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

120 : 12 = 10

480 : 12 = 480 : 6 : 2 = 80 : 2 = 40

12 : 6 = 2

60 : 6 = 10

48 : 6 = 8

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

36 : 6 = 6

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 10 + 2 = 12

24 : 6 = 4

120 : 6 = 20

480 : 6 = 80

Завдання 2

Остача менша, ніж дільник.

18 : 4 = 4 (ост. 2), 2 < 4              40 : 7 = 5 (ост. 5), 5 < 7

29 : 5 = 5 (ост. 4), 4 < 5              22 : 6 = 3 (ост. 4), 4 < 6

43 : 6 = 7 (ост. 1), 1 < 6              35 : 8 = 4 (ост. 3), 3 < 8

Завдання 3  Проста задача на знаходження цілого за його частиною

Для свого виступу клоун надув 15 повітряних кульок, що становило 1/3 всіх кульок, які були в нього. Скільки повітря­них кульок було в клоуна?

Короткий запис

1 — ? кульок

1/3 — 15 кульок

Розв’язання

Якщо 15 кульок – це вже дріб 1/3 від усіх, тоді

15 • 3 = 15 + 15 + 15 = 45 (к.)        Відповідь: 45 кульок.

Завдання 4 Складена задача на ділення

У трьох кошиках 320 персиків. У першому кошику 1/4 всіх персиків, а решта — порівну в другому і третьому кошиках. По скільки персиків у другому і третьому кошиках?

Короткий запис

І кошик — ?, 1/4 від всього

ІІ і ІІІ кошик (решта) — ? п., 2 кошики по ? персиків

Всього — 320 персиків

Вираз            (320 – 320 : 4) : 2 

Розв’язання

1) 320 : 4 = 80 (п.) – персиків у І кошику.

2) 320 – 80 = 320 – 100 + 20 = 240 (п.) – персиків у ІІ і ІІІ кошиках разом.

3) 240 : 2 = 120 (п.) – персиків у другому (третьому) кошику.

Відповідь: у другому і третьому кошиках по 120 персиків.

Завдання 5

18 • 4 > 54

14 • 6 > 70

24 : 4 > 5

36 : 9 < 9

6 • 6 – 20 < 20

4 • 4 – 6 > 8

Завдання 6 Порядок дій

100 – (15 + 9) : 8 = 97

1) 15 + 9 = 15 + 5 + 4 = 24

2) 24 : 8 = 3

3) 100 – 3 = 97

17 • 4 + 32 = 100

1) 17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 40 + 28 = 68

2) 68 + 32 = 90 + 10 = 100

8 • 6 – 30 : 3 = 38

1) 8 • 6 = 48

2) 30 : 3 = 10

3) 48 – 10 = 38

30 + 28 • 2 – 36 = 50

1) 28 • 2 = 28 + 28 = 40 + 16 = 56

2) 30 + 56 = 86

3) 86 – 36 = 50

84 : 7 + 12 = 24

1) 84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 10 + 2 = 12

2) 12 + 12 = 24

42 : 3 + 24 : 4 = 20

1) 42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 10 + 4 = 14

2) 24 : 4 = 6

3) 14 + 6 = 20

Сторінка 38

Завдання 1

31 : 6 = 5 (ост. 1), 1 < 6;     5 • 6 + 1 = 31

27 : 7 = 3 (ост. 6), 6 < 7;     3 • 7 + 6 = 21 + 6 = 27 

43 : 5 = 8 (ост. 3), 3 < 5;     8 • 5 + 3 = 40 + 3 = 43

Завдання 2  «Кругові» приклади

58 : 2 = (40 + 18) : 2 = 29                                           29 • 3 = (20 + 9) • 3 = 60 + 27 = 87        87 + 9 = 87 + 1 + 6 = 96        

96 : 16 = 96 : 8 : 2 = (80 + 16) : 8 : 2 = 12 : 2 = 6       6 • 14 = 6 • (10 + 4) = 60 + 24 = 84        84 : 12 = 84 : 2 : 6 = 42 : 6 = 7

 7 • 13 = 7 • (10 + 3) = 70 + 21 = 91                           91 – 33 = 91 – 40 + 7 = 58

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми часток

16 другокласників і 12 третьокласників об'єдналися в чо­тири однакові команди. Скільки учнів в одній команді?

1 спосіб

Короткий запис

16 учнів  — це 4 команди по ? учнів

12 учнів — це 4 команди по ? учнів

 Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки другокласників у команді? 16 : 4 = 4 (уч.)

2) Скільки третьокласників у команді? 12 : 4 = 3 (уч.)

3) Скільки учнів у команді? 4 + 3 = 7 (уч.)

2 спосіб

Оскільки однакова кількість команд, тому

Короткий запис

? (16 учнів і 12 учнів)  — це 4 команди по ? учнів

План розв’язування

1) Скільки всього учнів? 16 + 12 = 28 (уч.)

2) Скільки учнів у команді? 28 : 4 = 7 (уч.)

 

16 : 4 + 12 : 4 = 4 + 3 = 7 (уч.)

(16 + 12) : 4 = 28 : 4 = 7 (уч.) 

Відповідь: у команді 7 учнів.

Завдання 4

48 : 4 + 48 : 3 = 12 + 16 = 28            15 • 5 – 15 • 3 = 15 • (5 – 3) = 15 • 2 = 30

Завдання 5  Ціна, кількість, вартість

Ціна лінійки 8 грн, а ручка на 4 грн дешевша. Яка вартість 5 таких ручок?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість

Лінійка

8

 

 

Ручка

?, на 4 грн менше

5

?

План розв’язування

1) Яка ціна ручки?  8 – 4 = 4 (грн)

2) Яка вартість 5 таких ручок? 4 • 5 = 20 (грн)

Розв’язання

(8 – 4) • 5 = 4 • 5 = 20 (грн)

• Змінили числові дані задачі, щоб відповідь не змінилась.

(10 – 5) • 4 = 5 • 4 = 20 (грн)               (8 – 6) • 10 = 2 • 10 = 20 (грн)

(15 – 5) • 2 = 10 • 2 = 20 (грн)

 

Сторінка 39

Завдання 1, 2

х + 8 = 20

х = 20 – 8

х = 12

12 + 8 = 20

20 = 20

х + 8 = 15 + 5

х + 8 = 20

х = 20 – 8

х = 12

12 + 8 = 20

15 + 5 = 20

20 = 20

х • 6 = 54 – 6

х • 6 = 48

х = 48 : 6

х = 8

8 • 6 = 48

54 – 6 = 48

48 = 48

80 : х = 4 • 5

80 : х = 20

х = 80 : 20

х = 4

80 : 4 = 20

4 • 5 = 20

20 = 20

Завдання 3  Складена задача на множення

Купили 120 кг у 6 однакових ящиках, і ще 9 менших однакових ящиків з помідорами. Скільки кілограмів помідорів купили, якщо маса ящика з помідорами у 2 рази менша, ніж ящика з огірками?

Товар

Маса 1 ящика (кг)

Кількість ящиків

Загальна маса (кг)

Огірки

?

6

120

Помідори

?, у 2 рази менше

9

?

1) 120 : 6 = 20 (кг) – маса ящика з огірками.

2) 20 : 2 = 10 (кг) – маса ящика з помідорами.

3) 10 • 9 = 90 (кг) – кілограмів помідорів купили.

Відповідь: купили 90 кілограмів помідорів.

Завдання 4 Задача на послідовне ділення

Для двох дітей на 5 днів лікар призначив 20 вітамінних дра­же. Скільки драже приймає одна дитина за один день?

Драже 1 дитині на 1 день

Кількість днів

Кількість дітей

Загальна кількість драже

?

2

5

20

План розв’язування

1) Скільки драже приймає 1 дитина на 2 дні? 20 : 5 = 4 (др.)

2) Скільки драже приймає 1 дитина на 1 день? 4 : 2 = 2 (др.)

20 : 5 : 2 = 4 : 2 = 2 (др.)

Відповідь: дитині на день призначив 2 драже.

 

Сторінка 40

Завдання 1 Знайшли ділені

51 : 7 = 7 (ост. 2)           7 • 7 + 2 = 49 + 2 = 51

188 : 20 = 9 (ост. 8)       9 • 20 + 8 = 180 + 8 = 188

Завдання 2 Знайшли дільники

65 : 8 = 8 (ост. 1)        8 • х + 1 = 65     х = (65 – 1) : 8 = 64 : 8 = 8

39 : 9 = 4 (ост. 3)        4 • х + 3 = 39     х = (39 – 3) : 4 = 36 : 4 = 9

Завдання 3  Задача на зведення до одиниці зі змінною

У k однакових автомобілях разом 54 колеса. Скільки ко­ліс у 2 таких автомобілях?

Короткий запис

k автомобілів — 54 колеса

2 автомобілі — ? колеса

Вираз:  54 : k • 2

Якщо k = 9, тоді 54 : k • 2 = 54 : 9 • 2 = 6 • 2 = 12 (к.)

Відповідь: 12 коліс.

Завдання 4

Ширина прямокутника 2 см, а довжина у 5 разів більша. Побудуй такий прямокутник і обчисли його периметр.

2 • 5 = 10 (см) – довжина прямокутника.

Р = (10 + 5) • 2 = 15 • 2 = 30 (см) – периметр прямокутника.

Завдання 5 Складена задача на різницеве порівняння добутків

Довжина стрибка жаби дорівнює 2 м, а зайця — 4 м. На скільки меншу відстань подолає жаба за 6 стрибків, ніж заєць за 5 стрибків?

Короткий запис

Жаба — ? м, 6 стрибків по 2 м; на ? м менше

Заєць — ? м, 5 стрибків по 4 м

План розв’язування

1) Яку відстань подолає жаба? 2 • 6 = 12 (м)

2) Яку відстань подолає заєць? 4 • 5 = 20 (м)

3) На скільки меншу відстань подолає жаба, ніж заєць? 20 – 12 = 8 (м)

Розв’язання

4 • 5 – 2 • 6 = 20 – 12 = 8 (м)

Відповідь: на 8 метрів меншу відстань подолає жаба, ніж заєць.

 

Сторінка 41

Завдання 1 «Магічні» квадрати

30

130

110

80

180

40

120

170

160

170

90

10

60

100

140

170

150

130

70

50

150

160

20

120

140

130

180

70 + 90 + 110 = 270 – діагональ.

270 – 90 – 10 = 170

270 – 110 – 10 = 150

270 – 70 – 150 = 50

270 – 170 – 70 = 30

270 – 110 – 30 = 130

60 + 100 + 140 = 300 – горизонталь.

300 – 140 – 40 = 120

300 – 100 – 120 = 80

300 – 80 – 60 = 160

300 – 80 – 40 = 180

300 – 100 – 180 = 20

170 + 130 + 150 = 450 – вертикаль.

450 – 150 – 140 = 160

450 – 140 – 130 = 180

450 – 150 – 180 = 120

450 – 140 – 120 = 170

450 – 150 – 170 = 130

Завдання 2 Письмове додавання

+34

  38

  72

+41

  29

  70

+158

  321

  479

+712

    85

  797

Завдання 3  Відро — 15 л, бочка — 124 л, каністра — 50 л

Літрів у 2 бочках

Літрів у бочці й відрі

Літрів у бочці й каністрі

+124

  124

  248 (л)

+124

    15

  139 (л)

+124

    50

  174 (л)

Завдання 4 Задача на послідовне ділення

Двоє плиточників, які працювали з однаковою продуктив­ністю, за 8 год виклали 160 плиток. Скільки плиток викла­дав 1 плиточник за 1 год?

Короткий запис

2 плиточників — 8 год — 160 плиток

2 плиточників — 1 год — ? плиток

1 плиточник — 1 год — ? плиток

Вираз           160 : 8 : 2

Розв’язання

1) 160 : 8 = 20 (пл.) – плиток викладали 2 плиточники за 1 год.

2) 20 : 2 = 10 (пл.)– плиток викладав 1 плиточник за 1 год.

Відповідь: за годину плит очник викладав 10 плиток.

Завдання 5

81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 60 : 3 + 21 : 3 = 20 + 7 = 27

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 10 • 4 + 9 • 4 = 40 + 36 = 76

15 • 6 = (10 + 5) • 6 = 60 + 30 = 90

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 10 + 7 = 17

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18

 

Сторінка 42

Завдання 1 

84 : 12 = 84 : 2 : 6 = 42 : 6 = 7

7 • 14 = 7 • (10 + 4)  = 70 + 28 = 98

98 : 49 = 2

2 • 36 = 36 • 2 = 36 + 36 = 72

72 : 24 = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

84 : 14 = 6

6 • 12 = 6 • (10 + 2) = 60 + 12 = 72

72 : 18 = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4

4 • 24 = 4 • (20 + 4) = 80 + 16 = 96

96 : 16 = 6

70 : 14 = 70 : 7 : 2 = 10 : 2 = 5

5 • 15 = 5 • (10 + 5) = 50 + 25 = 75

75 : 25 = 3

3 • 18 = 3 • (10 + 8) = 30 + 24 = 54

54 : 27 = 2

Завдання 2 Письмове віднімання

_94

  68

  26

_73

  29

  44

_594

  372

  222

_657

    45

  612

Завдання 3  Складена задача на різницеве порівняння

У кіоску зранку було 189 троянд. До обіду продали 43 троянди. На скільки більше троянд залишилося, ніж про­дали?

Короткий запис

Було — 189 троянд

Продали — 43 троянди

Залишилося — ? ; на ? троянд більше, ніж продали

Розв’язання

_189

   43

  146 (тр.) – залишилося в кіоску.

_146

    43

  103 (тр.)

 

 

Відповідь: на 103 троянди більше.

Завдання 4 На першій базі було 43 туристи, на другій — 124, а на третій — 112.

Туристів на І і ІІ базах

Туристів на ІІ і ІІІ базах

Туристів на І і ІІІ базах

+124

    43

  167 (т.)

+124

  112

  236 (т.)

+112

    43

  155 (т.)

Відповідь: 167 туристів, 236 туристів, 155 туристів.

 

Сторінка 43

Завдання 1

+182

  324

  506

+576

  214

  790

+864

    43

  907

_659

  228

  431

_748

  206

  542

Завдання 2

х – 273 = 212

х = 212 + 273

х = 485

485 – 273 = 212

212 = 212

+212

  273

  485

_485

  273

  212

Завдання 3 Задача на зведення до одиниці

15 кг яблук розклали в 3 коробки порівну. Скільки таких коробок знадобиться для 35 кг яблук?

Маса 1 коробки

Кількість коробок

Загальна маса

?

3

15 кг

однакова

?

35 кг

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (кг) – маса 1 коробки з яблуками.

2) 35 : 5 = 7 (к.) – таких коробок знадобиться.

Відповідь: 7 коробок.

Обернена задача на знаходження числа 35

15 кг яблук розклали в 3 коробки порівну. Скільки кілограмів яблук можна покласти у 7 таких коробок?

15 : 3 • 7 = 5 • 7 = 35 (кг)          Відповідь: 15 кілограмів яблук.

Завдання 4 Задача на послідовне ділення

Два однакові пороми за 7 рейсів можуть перевезти через річку 350 людей. Скільки людей може перевезти 1 пором за 1 рейс?

Людей за 1 рейс 1 пором

Кількість рейсів

Кількість поромів

Загальна кількість людей

?

7

2

350

Розв’язання

1) 350 : 7 = 50 (л.) – людей перевезуть 2 пороми за 1 рейс.

2) 50 : 2 = 25 (л.) – людей може перевезти 1 пором за 1 рейс.

Вираз:  350 : 7 : 2

Відповідь: за рейс пором може перевезти 25 людей.

Завдання 5

Ламана складається з двох відрізків: один завдовжки 123 см, другий — 207 см. Обчисли довжину ламаної.

+123

  207

  330 (см)

Інші завдання дивись тут...