Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Листопад Н."

Сторінка 40

Завдання 1 Сума розрядних доданків

780 = 700 + 80          930 = 900 + 30

590 = 500 + 90          770 = 700 + 70

Завдання 2 Порозрядне додавання

450 + 340 = (400 + 50) + (300 + 40) = 400 + 300 + (50 + 40) =

                                                              = 700 + 90 = 790

470 + 210 = (400 + 200) + (70 + 10) = 600 + 80 = 680

720 + 160 = (700 + 100) + (20 + 60) = 800 + 80 = 880

380 + 610 = (300 + 600) + (80 + 10) = 900 + 90 = 990

Завдання 3 Рівняння

х – 240 = 350

х = 350 + 240

х = 590

590 – 240 = 350

350 = 350

b – 30 = 90

b = 90 + 30

b = 120

120 – 30 = 90

90 = 90

Завдання 4  Проста задача на знаходження суми

З гірки з’їжджало 7 дітей на лижах і 12 – на санчатах. Скільки всього дітей з’їжджало з  гірки?

На лижах

На санчатах

Всього

7 дітей

12 дітей

?

Короткий запис

На лижах — 7 дітей

На санчатах — 12 дітей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

7 + 12 = 19 (д.) – всього дітей з’їжджало з гірки.

Відповідь: з гірки з’їжджало 19 дітей.

2) Склали обернені задачі

Обернена задача на знаходження невідомого доданка (числа 7)

З гірки  з’їжджало 19 дітей на лижах і санчатах. На санчатах – 12 дітей. Скільки дітей на лижах?

Короткий запис

На лижах — ?

На санчатах — 12 дітей

Всього — 19 дітей

Схема

Розв’язання

19 – 12 = 7 (д.) – дітей на лижах.

Відповідь: на лижах 7 дітей.

Обернена задача на знаходження невідомого доданка (числа 12)

З гірки  з’їжджало 19 дітей на лижах і санчатах. На лижах – 7 дітей. Скільки дітей на санчатах?

Короткий запис

На лижах — 7 дітей

На санчатах — ?

Всього — 19 дітей

Схема

Розв’язання

19 – 7 = 12 (д.) – дітей на санчатах.

Відповідь: на санчатах 12 дітей.

Сторінка 41

Завдання 1

Підкресли круглі числа: 149, 500, 679, 346, 281, 300, 800, 319, 903, 308, 1000

Завдання 2

150 + 200 = 350          740 + 50 = 790

150 + 20 = 170            100 + 380 = 480

Завдання 3 Проста задача на знаходження суми

На клумбі розцвіло 70 жовтих і 90 червоних тюльпанів. Скільки всього тюльпанів розцвіло на клумбі?

Жовтих

Червоних

Всього

70 тюльпанів

90 тюльпанів

?

Короткий запис

Жовті — 70 тюльпанів

Червоні — 90 тюльпанів

Всього — ?

Розв’язання

70 + 90 = 90 + 10 + 60 = 160 (т.) – всього тюльпанів розцвіло на клумбі.

Відповідь: на клумбі розцвіло 160 тюльпанів.

2)

Склали обернену задачу на знаходження числа 70 (проста задача на знаходження невідомого доданка)

На клумбі розцвіло 160 жовтих і червоних тюльпанів. Скільки жовтих тюльпанів розцвіло на клумбі, якщо серед них червоних 90?

Короткий запис

Жовті — ?

Червоні — 90 тюльпанів

Всього — 160 тюльпанів

Розв’язання

160 – 90 = 60 + (100 – 90) = 70 (т.) – жовтих тюльпанів розцвіло на клумбі.

Відповідь: на клумбі розцвіло 70 жовтих тюльпанів.

Склали обернену задачу на знаходження числа 90 (проста задача на знаходження невідомого доданка)

На клумбі розцвіло 160 жовтих і червоних тюльпанів. Скільки червоних тюльпанів розцвіло на клумбі, якщо серед них жовтих 70?

Короткий запис

Жовті — 70 тюльпанів

Червоні — ?

Всього — 160 тюльпанів

Розв’язання

160 – 70 = 60 + (100 – 70) = 90 (т.) – червоних тюльпанів розцвіло на клумбі.

Відповідь: на клумбі розцвіло 90 червоних тюльпанів.

Завдання 4 Вирази

Якщо с = 300, то 630 + с = 630 + 300 = 930

Якщо с = 30, то 630 + с = 630 + 30 = 660

Якщо с = 250, то 630 + с = 630 + 250 = 880

Завдання 5

Багатокутники – це замкнені ламані (шестикутник, дев’ятикутник, прямокутник, трикутник тощо)

 

Сторінка 42

Завдання 1  зменшуване – від’ємник = різниця

Зменшуване

170

180

110

160

190

140

120

130

Від’ємник

70

80

10

60

90

40

20

30

Різниця

100

100

100

100

100

100

100

100

Завдання 2 Порозрядне віднімання

980 – 370 = (900 + 80) – (300 + 70) = (900 – 300) + (80 – 70) = 600 + 10 = 610

580 – 340 = (500 + 80) – (300 + 40) = (500 – 300) + (80 – 40) = 200 + 40 = 240

390 – 240 = (300 + 90) – (200 + 40) = (300 – 200) + (90 – 40) = 100 + 50 = 150

250 – 130 = (200 + 50) – (100 + 30) = (200 – 100) + (50 – 30) = 100 + 20 = 120

Завдання 3

b + 340 = 970

b = 970 – 340

b = 630

630 + 340 = 970

970 = 970

b – 420 = 340

b = 340 + 420

b = 760

760 – 420 = 340

340 = 340

Завдання 4

679 < 680 < 700               139 < 200 < 201

269 < 270 < 280               989 < 990 < 991

Завдання 5 Одиниці вимірювання

2 м = 1 м • 2 = 100 см • 2 = 200 см

5 м = 1 м • 5 = 100 см • 5 = 500 см

3 м = 1 м • 3 = 100 см • 3 = 300 см

100 см = 1 м

400 см = (400 : 100) м = 4 м

800 см = (800 : 100) м = 8 м

Сторінка 43

Завдання 1 Порозрядне додавання

310 + 400 = 700 + 10 =  710

620 + 100 = 700 + 20 = 720

370 – 100 = 200 + 70 = 270

620 + 300 = 900 + 20 = 920

730 – 200 = 500 + 30 = 530

650 – 600 = 50

Завдання 2

р – 200 = 370

р = 370 + 200

р = 570

570 – 200 = 370

370 = 370

с + 400 = 910

с = 910 – 400

с = 510

510 + 400 = 910

910 = 910

Завдання 3 Порядок дій

• До суми чисел 320 і 400 додати 40:

(320 + 400) + 40 = 720 + 40 = 760

• Частку чисел 56 і 8 збільшити на 400:

(56 : 8) + 400 = 7 + 400 = 407

• До числа 300 додати різницю чисел 560 і 500:

300 + (560 – 500) = 300 + 60 = 360

• Від числа 690 відняти добуток чисел 10 і 5:

690 – (10 • 5) = 690 – 50 = 640

Завдання 4 Складена задача на множення

Маса банки із джемом — 460 г, а маса порожньої банки — 130 г. Скільки грамів джему у двох таких банках?

Короткий запис

Джем — ? г, 2 банки по ? (460 г без 130 г)

Розв’язання

1) 460 – 130 = 330 (г) – грамів джему в одній банці.

2) 330 • 2 = 330 + 330 = 660 (г) – грамів джему в двох банках.

Відповідь: у двох таких банках 660 грамів джему.

 

Сторінка 44

Завдання 1 Доповнили до 100

100

60

70

10

90

30

50

20

40

30

90

10

70

50

80

Завдання 2

470 + 30 = 400 + 100 = 500

600 – 60 = 500 + (100 – 60) = 540

920 + 80 = 900 + 100 = 1000

400 + 200 – 70 = 600 – 70 = 530

830 – 30 – 70 = 800 – 70 = 730

400 + (300 – 30) = 400 + 270 = 670

Завдання 3 

500 г і 500 г

1000 г = 1 кг

400 г і 400 г

800 г

250 г і 50 г

300 г

500 г і 250 г

750 г

50 г і 50 г і 50 г

150 г

200 г і 500 г

700 г

Завдання 4

4 дм – 5 см = 40 см – 5 см = 35 см

1 кг – 300 г = 1000 г – 300 г = 700 г

2 м – 40 см = 200 см – 40 см = 160 см = 16 дм

1 ц – 90 кг = 100 кг – 90 кг = 10 кг

3 м 80 см + 2 дм = 3 м 80 см + 20 см = 3 м + 100 см = 3 м + 1 м = 4 м

3 ц + 500 кг = 300 кг + 500 кг = 800 кг = 8 ц

 

Сторінка 45

Завдання 1

780 = 700 + 80            150 = 100 + 50

490 = 400 + 90            930 = 900 + 30

Завдання 2

Додавання частинами

Порозрядне додавання з

переходом через десяток

560 + 370 = 560 + 40 + 330 = 600 + 330 = 930

770 + 190 = 770 + 30 + 160 = 800 + 160 = 960

360 + 250 = 500 + 110 = 610

590 + 320 = 800 + 110 = 910

Завдання 3  Маса круасана, йогурта і соку 630 г. Маса круасана і йогурта разом 430 г, а йогурта і соку разом 530 г. Яка маса кожного продукту окремо?

Розв’язання

1) 630 – 530 = 100 (г) – маса круасана.

2) 430 100 = 330 (г) – маса йогурта.

3) 530330 = 200 (г) – маса соку.

Відповідь: маса круасана – 100 г, маса йогурта – 330 г, маса соку – 200 г.

Завдання 4

• Довжина мобільного телефону — 10 см

• Довжина африканського слона становить 4 м

• Висота вежі Київського телецентру дорівнює 285 м

• Зріст немовляти — 50 см

• Найбільша мураха має довжину З см

 

Сторінка 46

Завдання 1

1) 320 – 40 = (300 – 40) + 20 = 260 + 20 = 280

320 – 40 = 200 + (120 – 40) = 200 + 80 = 280

2) 670 – 90 = (600 – 90) + 70 = 510 + 70 = 580

670 – 90 = 500 + (170 – 90) = 500 + 80 = 580

Завдання 2

520 – 390 = 120 + (400 – 390) = 120 + 1 = 130

840 – 290 = 540 + (300 – 290) = 540 + 10 = 550

730 – 140 + 110 = 730 + 110 – 140 = 840 – 140 = 700

320 – 180 + 160 = 320 + 160 – 180 = 480 – 180 = 300

Завдання 3

600 – 50 = 500 + (100 – 50) = 500 + 50 = 550

600 – 450 = 100 + (500 – 450) = 100 + 50 = 150

300 – 80 = 200 + (100 – 80) = 200 + 20 = 220

900 – 90 = 800 + (100 – 90) = 800 + 10 = 810

900 – 790 = 100 + (800 – 790) = 100 + 10 = 110

300 – 280 = 20

Завдання 4  Діаметр – відрізок, який сполучає дві точки на колі і проходить через його центр. Діаметр дорівнює довжині двох радіусів.

Коло радіусом 1 см 5 мм

Діаметр  1 см 5 мм + 1 см 5 мм = 2 см 10 мм =

3 см

Коло радіусом 2 см

Діаметр  2 см + 2 см =

4 см

Завдання 5 Складена задача на множення

Маса пачки сиру і пакета сметани разом стано­вить 820 г. Маса сиру — 440 г. Яка маса двох па­кетів сметани?

Короткий запис

Сметана — ? г, 2 пакети по ? (820 г без 440 г)

Розв’язання

1) 820 – 440 = 320 + (500 – 440) = 380 (г) – маса пакета сметани.

2) 380 • 2 = 380 + 380 = 600 + 160 = 760 (г) – маса двох пакетів сметани.

Відповідь: маса двох пакетів сметани 760 грамів.

 

Сторінка 47

Завдання 1

Завдання 1 Число отримаємо при збільшенні числа 340 на 500:

Б 840     (340 + 500 = 840)

Завдання 2 Всього десятків у числі 874:

В 87        (874 = 87 дес. 4 од.)

Завдання 3 Число є розв’язком рівняння с – 450 = 230:

Б 680       (с = 230 + 450 = 680)

Завдання 4

760 – 500 + 430 = 260 + 430 = 690

900 – 500 + 380 = 400 + 380 = 780

300 г + 560 г = 860 г

890 м – 560 м = 330 м

Завдання 5

350 м > 350 см

900 коп. < 10 грн  (9 грн < 10 грн)

80 кг < 8 ц   (80 кг < 800 кг)

670 см > 6 м 6 дм (6 м 7 дм > 6 м 6 дм)

Завдання 6  Складена задача на множення

Маса вантажівки з піском — 870 ц, а маса порож­ньої вантажівки — 450 ц. Скільки центнерів піску є на двох таких вантажівках?

Короткий запис

Пісок — ? ц, 2 вантажівки по ? (870 ц без 450 ц)

Розв’язання

1) 870 – 450 = 420 (ц) – центнерів піску на одній вантажівці.

2) 420 • 2 = 420 + 420 = 840 (ц) – маса піску на двох таких вантажівках.

Відповідь: на двох таких вантажівках є 840 ц піску.

Завдання 6 Для кмітливих

Запиши такі назви одиниць довжини/маси, щоб рівності стали правильними.

5 ц = 500 кг               5 м = 500 см            5 грн = 500 коп.

700 кг = 7 ц               700 см = 7 м             700 коп. = 7 грн

Інші завдання дивись тут...