Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 3 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. (частина 2)" 

Сторінка 42

Завдання 6 Ділення круглих чисел способом послідовного ділення

420 : 60 = 420 : (10 • 6) = 420 : 10 : 6 = 42 : 6 = 7

320 : 40 = 320 : (10 • 4) = 320 : 10 : 4 = 32 : 4 = 8

450 : 90 = 450 : (10 • 9) = 450 : 10 : 9 = 45 : 9 = 5

490 : 70 = 490 : (10 • 7) = 490 : 10 : 7 = 49 : 7 = 7

400 : 80 = 400 : (10 • 8) = 400 : 10 : 8 = 40 : 8 = 5

 

Завдання 7 Множення способом послідовного множення

6 • 80 = 6 • (8 • 10) = (6 • 8) • 10 = 48 • 10 = 480

4 • 30 = 4 • (3 • 10) = (4 • 3) • 10 = 12 • 10 = 120

5 • 70 = 5 • (7 • 10) = (5 • 7) • 10 = 35 • 10 = 350

8 • 70 = 8 • (7 • 10) = (8 • 7) • 10 = 56 • 10 = 560

7 • 30 = 7 • (3 • 10) = (7 • 3) • 10 = 21 • 10 = 210

2 • 30 = 2 • (3 • 10) = (2 • 3) • 10 = 6 • 10 = 60

9 • 20 = 9 • (2 • 10) = (9 • 2) • 10 = 18 • 10 = 180

Спосіб послідовного ділення:

360 : 60 = 360 : (10 • 6) = 36 : 10 : 6 = 36 : 6 = 6

160 : 80 = 160 : (10 • 8) = 36 : 10 : 6 = 16 : 8 = 2

810 : 90 = 810 : (10 • 9) = 81 : 10 : 9 = 81 : 9 = 9

180 : 30 = 180 : (10 • 3) = 180 : 10 : 3 = 18 : 3 = 6

640 : 80 = 640 : (10 • 8) = 640 : 10 : 8 = 64 : 8 = 8

320 : 80 = 320 : (10 • 8) = 320 : 10 : 8 = 32 : 8 = 4

180 : 20 = 180 : (10 • 2) = 180 : 10 : 2 = 18 : 2 = 9

 

Завдання 8  Задача на зведення до одиниці

За 4 години насос викачує 28 ц води. За скільки годин насос викачає 56 ц води?

Короткий запис

4 години — 28 центнерів

? години — 56 центнерів

План розв'язування

1) Скільки центнерів води насос викачує за 1 год?

2) За скільки годин насос викачає 56 ц води?

Розв'язання

1) 28 : 4 = 7 (ц) – центнерів води викачує за годину.

2) 56 : 7 = 8 (год) – потрібно годин.

Відповідь: насос викачає за 8 годин.

Обернена задача на знаходження числа 4

За 8 годин насос викачує 56 ц води. За скільки годин насос викачає 28 ц води?

Короткий запис

8 годин — 56 центнерів

? години — 28 центнерів

План розв'язування

1) Скільки центнерів води насос викачує за 1 год?

2) За скільки годин насос викачає 28 ц води?

Розв'язання

1) 56 : 8 = 7 (ц) – центнерів води викачує за 1 год.

2) 28 : 7 = 4 (год) – потрібно годин.

Відповідь: насос викачає за 4 години.

Обернена задача на знаходження числа 28

За 8 годин насос викачує 56 ц води. Скільки центнерів води викачає насос за 4 години?

Короткий запис

8 годин — 56 центнерів

4 години — ? центнерів

План розв'язування

1) Скільки центнерів води насос викачує за 1 год?

2) Скільки центнерів води насос викачає за 4 години?

Розв'язання

1) 56 : 8 = 7 (ц) – центнерів води викачує за 1 год.

2) 7 • 4 = 28 (ц) – центнерів води викачає за 4 год.

Відповідь: насос викачає 28 центнерів води.

Обернена задача на знаходження числа 56

За 4 години насос викачує 28 ц води. Скільки центнерів води викачає насос за 8 годин?

Короткий запис

4 години — 28 центнерів

8 годин — ? центнерів

План розв'язування

1) Скільки центнерів води насос викачує за 1 год?

2) Скільки центнерів води насос викачає за 8 годин?

Розв'язання

1) 28 : 4 = 7 (ц) – центнерів води викачує за 1 год.

2) 7 • 8 = 56 (ц) – центнерів води викачає за 8 год.

Відповідь: насос викачає 56 центнерів води.

 

Сторінка 43

Завдання 1

8 • 50 = 8 • 5 • 10 = 400

140 : 70 = 140 : 10 : 7 = 2

210 : 30 = 210 : 10 : 3 = 7

4 • 90 = 4 • 9 • 10 = 360

350 : 50 = 350 : 10 : 5 = 7

720 : 8 = 90

100 : 5 = 20

420 : 60 = 420 : 10 : 6 = 7

90 • 5 = 9 • 5 • 10 = 450

630 : 70 = 630 : 10 : 7 = 9

810 : 9 = 90

3 • 80 = 3 • 8 • 10 = 240

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

Загальна маса двох однакових їжаків 600 г. Яка маса трьох таких їжаків?

Маса 1 їжака

Кількість їжаків

Загальна маса їжаків

?

2

600

однакова

3

?

Короткий запис

2 їжаки — 600 г

3 їжаки — ? г

Розв'язання

1) 600 : 2 = 300 (г) – маса 1 їжака.

2) 300 • 3 = 900 (г) – маса 3 таких їжаків.

Відповідь: маса трьох їжаків 900 грамів.

Обернена задача на знаходження числа 600

Загальна маса трьох однакових їжаків 900 г. Яка маса двох таких їжаків?

Короткий запис

3 їжаки — 900 г

2 їжаки — ? г

Розв'язання

1) 900 : 3 = 300 (г) – маса 1 їжака.

2) 300 • 2 = 600 (г) – маса 2 таких їжаків.

Відповідь: маса двох їжаків 600 грамів.

Обернена задача на знаходження числа 2

Загальна маса трьох однакових їжаків 900 г. Скільки таких їжаків будуть важити разом 600 г?

Короткий запис

3 їжаки — 900 г

? їжаки — 600 г

Розв'язання

1) 900 : 3 = 300 (г) – маса 1 їжака.

2) 600 : 300 = 2 (їж.) – їжаків.

Відповідь: 2 таких їжаки.

Обернена задача на знаходження числа 3

Загальна маса двох однакових їжаків 600 г. Скільки таких їжаків будуть важити разом 900 г?

Короткий запис

2 їжаки — 600 г

? їжаки — 900 г

Розв'язання

1) 600 : 2 = 300 (г) – маса 1 їжака.

2) 900 : 300 = 3 (їж.) – їжаків.

Відповідь: 3 таких їжаки.

Завдання 3  Ознайомлення з дробами

Їжак зібрав 56 г комах. 1/7 комах він приховав, а 1/6 решти з'їв. Скільки грамів комах приховав їжак? Скільки грамів комах з'їв їжак?

Короткий запис

Було — 56 г

Приховав — ?, 1/7 від було

Залишилось (Решта) — ?

З’їв — ?, 1/6 від решти

План розв’язування

1) Скільки грамів комах приховав їжак?

2) Скільки грамів комах залишилось?

3) Скільки грамів комах з'їв їжак?

Схема

Поділимо складену задачу на прості задачі.

Короткий запис №1

Приховав — ?, 1/7 від 56 г

Короткий запис №2

Було — 56 г

Приховав — 8 г

Залишилось — ?

Короткий запис №3

Решта — 48 г

З’їв — ?, 1/6 від решти

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (г) – грамів комах приховав їжак.

2) 56 – 8 = 48 (г) – грамів комах залишилось.

3) 48 : 6 = 8 (г) – грамів комах з'їв їжак.

Відповідь: їжак приховав 48 грамів комах, з’їв 8 грамів комах.

 

Завдання 4  Рівняння

а – (40 – 13) = 81 : 9 • 2

а – 27 = 18

а = 18 + 27

а = 45

45 – (40 – 13) = 18

81 : 9 • 2 = 18

18 = 18

(98 – 40 : 5 • 7) : b = 24 : 4

42 : b = 6

b = 42 : 6

b = 7

(98 – 40 : 5 • 7) : 7 = 6

24 : 4 = 6

6 = 6

Завдання 5  Накресли відрізок OA завдовжки 4 см. Відрізок OA буде радіусом кола. Накресли коло з центром у точці O

 

Сторінка 44

Завдання 1  Характеристика чисел  576; 900; 789; 330; 119

1) місце числа в натуральному ряді («сусіди»);

2) розрядний склад;

3) способи одержання числа;

4) загальна кількість одиниць кожного розряду.

Число

576

900

789

330

119

1)

575, 576

899, 901

788, 790

329, 331

118, 120

2)

5 сот. 7 дес. 6 од.

9 сот.

7 сот. 8 дес. 9 од

3 сот. 3 дес.

1 сот. 1 дес. 9 од.

3)

575 + 1

576 – 1

899 + 1

901 – 1

788 + 1

790 – 1

329 + 1

331 – 1

118 + 1

120 – 1

4)

575 од.

57 дес.

5 сот.

900 од.

90 дес.

9 сот.

789 од.

78 дес.

7 сот.

330 од.

33 дес.

3 сот.

119 од.

11 дес.

1 сот.

Завдання 2  Порівняння чисел

567 < 609

451 > 51

89 < 103

248 < 268

274 > 264

726 < 904

327 < 328

741 < 699

Завдання 3

400 + 70 + 6 = 476

788700 = 88

56760 = 507

300 + 30 = 330

899 + 1 = 900

9788 = 970

600 + 8 = 608

600 – 1 = 599

Завдання 4

230 + 190 = 230 + 70 + 120 = 300 + 120 = 420

320 – 160 = 320 – 120 – 40 = 200 – 40 = 160

560 – 280 = 560 – 260 – 20 = 300 – 20 = 280

530 + 270 = 530 + 70 + 200 = 600 + 200 = 800

420 + 90 = 420 + 80 + 10 = 500 + 10 = 510

640 – 70 = 640 – 40 = 30 = 600 – 30 = 570

710 – 260 = 710 – 210 – 50 = 500 – 50 = 450

450 + 380 = 450 + 50 + 330 = 500 + 330 = 830

 

Завдання 5

80 • 5 = 400

630 : 9 = 70

320 : 4 = 80

80 • 8 = 640

7 • 20 = 140

420 : 60 = 7

560 : 70 = 8

270 : 9 = 30

Завдання 6 Задача на зведення до одиниці

Песику Басі за 4 дні дали 200 г сухого корму. Скіль­ки корму потрібно Басі на тиждень (7 днів) за тієї самої щоденної норми?

Маса корму на 1 день

Кількість днів

Загальна маса корму

?

4

200

однакова

7

?

Короткий запис

4 дні — 200 г

7 днів — ? г

Розв'язання

1) 200 : 4 = 50 (г) – корму потрібно на 1 день.

2) 50 • 7 = 350 (г) – корму потрібно на 7 днів.

Відповідь: на тиждень Басі потрібно 350 грамів сухого корму.

Обернена задача на знаходження числа 200

Песику Басі за 7 днів дали 350 г сухого корму. Скіль­ки корму потрібно Басі на 4 дні за тієї самої щоденної норми?

Короткий запис

4 дні — ? г

7 днів — 350 г

Розв'язання

1) 350 : 7 = 50 (г) – корму потрібно на 1 день.

2) 50 • 4 = 200 (г) – корму потрібно на 4 дні.

Відповідь: на чотири дні Басі потрібно 200 грамів сухого корму.

Обернена задача на знаходження числа 4

Песику Басі за 7 днів дали 350 г сухого корму. На скіль­ки днів вистачить 200 г корму  за тієї самої щоденної норми?

Короткий запис

? днів — 200 г

7 днів — 350 г

Розв'язання

1) 350 : 7 = 50 (г) – корму потрібно на 1 день.

2) 200 : 50 = 4 (дн.) – днів вистачить.

Відповідь: корму вистачить на 4 дні.

Обернена задача на знаходження числа 7

Песику Басі за 7 днів дали 350 г сухого корму. На скіль­ки днів вистачить 200 г корму  за тієї самої щоденної норми?

Короткий запис

4 дні — 200 г

? днів — 350 г

Розв'язання

1) 200 : 4 = 50 (г) – корму потрібно на 1 день.

2) 350 : 50 = 7 (дн.) – днів вистачить.

Відповідь: корму вистачить на 7 днів.

 

Сторінка 45

Завдання 1  Сума розрядних доданків

74 = 70 + 4      740 = 700 + 40     32 = 30 + 2

320 = 300 + 20     567 = 500 + 60 + 7

 

Завдання 2 Доповнили кожне число до найближчого розрядного числа:

78 + 2 = 80         780 + 20 = 800       35 + 5 = 40

350 + 50 = 400     460 + 40 = 500       290 + 10 = 300

 

Завдання 3  Зменшили кожне число до найближчого розрядного числа:

54 – 4 = 50      540 – 40 = 500     29 – 9 = 20     290 – 90 = 200

45 – 5 = 40      450 – 50 = 400     670 – 70 = 600

 

Завдання 4 Сума розрядних доданків

56 = 50 + 6         68 = 60 + 8          430 = 400 + 30

260 = 200 + 60    770 = 700 + 70     890 = 800 + 90

 

Завдання 5

56 = 52 + 4        430 = 10 + 420     770 = 740 + 30

68 = 6 + 62        260 = 230 + 30     890 = 70 + 820

 

Завдання 6 Додавання частинами

43 + 28 = 43 + 20 + 8 = 81

430 + 280 = 430 + 200 + 80 = 810

43 + 28 = 43 + 7 + 21 = 81

430 + 280 = 430 + 70 + 210 = 810

62 – 36 = 62 – 30 – 6 = 26

620 – 360 = 620 – 300 – 60 = 260

62 – 36 = 62 – 32 – 4 = 26

620 – 360 = 620 – 320 – 40 = 360

Інші завдання дивись тут...