Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Заїка А., Тарнавська С."

Завдання 1   Всього десятків у числах

У числі 350 всього 35 десятків, у числі 470 всього 47 десятків, у числі 520 всього 52 десятки, у числі 280 всього 28 десятків, у числі 660 всього 66 десятків, у числі 710 всього 71 десяток, у числі 890 всього 89 десятків.

 

Завдання 2 Порозрядне додавання з переходом через десяток   

24 + 6 = 20 + 10 = 30

240 + 60 = 200 + 100 = 300

37 + 3 = 30 + 10 = 40

370 + 30 = 300 + 100 = 400

31 + 9 = 30 + 10 = 40

310 + 90 = 300 + 100 = 400

55 + 5 = 50 + 10 = 60

550 + 50 = 500 + 100 = 600

46 + 15 = 61

460 + 150 = 610

48 + 24 = 72

480 + 240 = 720

Завдання 3  Проста задача на додавання

На заправці у першій бензоколонці 580 л бензину, а в другій – 240 л. Скільки всього літрів бензину?

І бензоколонка

ІІ бензоколонка

Всього

580 л

240 л

?

Короткий запис

І бензоколонка — 580 л

ІІ бензоколонка — 240 л

Всього — ?

Схема

Розв’язання

580 + 240 = 700 + 120 = 820 (л) – всього літрів бензину.

Відповідь: всього 820 літрів бензину.

 

Завдання 4

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

580 + 240 = (500 + 80) + (200 + 40) = (500 + 200) + (80 + 40) = 700 + 120 = 820

Додавання частинами:

580 + 240 = 580 + (200 + 40) = (580 + 200) + 40 = 780 + 40 = 820

Укрупнення розрядних доданків:

580 + 240 = 58 дес. + 24 дес. = 82 дес. = 820

 

Завдання 5

630 + 90 = 720

90 + 630 = 720

770 + 70 = 840

70 + 770 = 840

870 + 40 = 910

40 + 870 = 910

Завдання 6

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

270 + 140 = (200 + 100) + (70 + 40) = 300 + 110 = 410

380 + 360 = (300 + 300) + (80 + 60) = 600 + 140 = 740

Порозрядне віднімання270 – 140 = 130    380 – 360 = 20

458 – 58 = 400      458 – 408 = 50   840 – 600 = 240 

Порозрядне додавання:  140 + 300 = 440   

Рівність порівняння першого і останнього виразів:   

270 + 140 < 140 + 300    (сума чисел 270 і 140 менша, ніж сума чисел 140 і 300)

 

Завдання 7

а) В одному селі проживає а людей, а в сусідньо­му — b людей. Скільки людей проживає в обох се­лах?

а + b (л.)

Якщо а = 520, b = 390, тоді а + b = 520 + 390 = 520 + 80 + 310 = 910 (л.)

 

б) На першій вулиці села а будинків, на другій — на 20 будинків менше. Скільки будинків на другій вули­ці? Скільки будинків на двох вулицях? 

а – 20 (б.) – будинків на другій вули­ці.

а + (а – 20) (б.) – будинків на двох вулицях.

Якщо а = 80, тоді а – 20 = 80 – 20 = 60 (б.)

Якщо а = 80, тоді а + (а – 20) = 80 + (80 – 20) = 80 + 60 = 140 (б.)

 

Завдання 8, 9  Округлення чисел до найближчої сотні

180 ≈ 200     325 ≈ 300       570 ≈ 600      640 ≈ 600

290 ≈ 300     310 ≈ 300       580 ≈ 600

 

Завдання 10  Додавання способом округлення

580 + 240 = (600 – 20) + 240 = 600 + 240 – 20 = 840 – 20 = 820

620 + 190 = (620 + (200 – 190) = 620 + 200 – 10 = 820 – 10 = 810

340 + 290 = 340 + (300 – 10) = 340 + 300 – 10 = 640 – 10 = 630

490 + 360 = (500 – 10) + 360 = 500 + 360 – 10 = 860 – 10 = 850

 

Завдання 11  У прямокутнику АВСВ сторона ВС = 8 см, а периметр Р = 20 см. Обчисли довжину сторони АВ.

Розв’язання

Вираз  (20 : 2) – 8

1) 20 : 2 = 10 (см) – півпериметр (сума довжини і ширини).

2) 10 – 8 = 2 (см) – довжина сторони АВ.

Відповідь: довжина сторони АВ дорівнює 2 см.

 

Завдання 12  Периметр прямокутника 18 см, а його шири­на 4 см. Яка довжина прямокутника?

Розв’язання

Вираз  (18 : 2) – 4

1) 18 : 2 = 9 (см) – півпериметр (сума довжини і ширини).

2) 9 – 4 = 5 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 5 сантиметрів.

Поділили прямокутник довжиною 5 см і шириною 4 см на 20 рівних частин

 

Завдання 13  Порядок дій

380 + 350 = (400 – 20) + 350 = 400 + 350 – 20 = 750 – 20 = 730

290 + 240 = (300 – 10) + 240 = 300 + 240 – 10 = 540 – 10 = 530

470 + 190 = 470 + (200 – 100) = 470 + 200 – 10 = 670 – 10 = 660

900 – 490 = 900 – 400 – 90 = 500 – 90 = 410

800 – 360 = 800 – 300 – 60 = 500 – 60 = 440

700 – 140 = 700 – 100 – 40 = 600 – 40 = 560

2 • 9 + 3 • 8 = 18 + 24 = 30 + 12 = 42

4 • 5 + 5 • 7 = 20 + 35 = 55

6 • 7 – 3 • 4 = 42 – 12 = 30

 

Завдання 14  У будівлі школи 210 вікон, а дверей — на b менше. Запиши виразом, скільки дверей у будівлі. 210 – b   

210 – b  (в.) – дверей у будівлі.

Якщо b = 140, тоді 210 – b = 210 – 140 = 210 – 110 – 30 = 70 (в.)

� Скільки вікон і дверей у будівлі школи?

210 + (210 – b) (шт.) – всього вікон і дверей у будівлі школи.

 

Завдання 15

a + b = b + a (переставний закон додавання)      

a • b = b • a  (переставний закон множення)       

 

Завдання 16  

Рівності, у яких від'ємник містить чотири сотні 

Зменшуване – Від'ємник = Різниця, 429 = 4 сот. 2 дес. 9 од., 480 = 4 сот. 8 дес.

734 – 429 = 305    460 – 380 = 80       480 – 480 = 0

 

Завдання 17

Якщо від’ємник збільшити на кілька одиниць, то різниця зменшиться на стільки само одиниць:

38 – 15 = 23

38 – 20 = 38 – (15 + 5) = (38 – 15) – 5 = 23 – 5 = 18

Якщо від’ємник зменшити на кілька одиниць, то різниця збільшиться на стільки само одиниць:

230 – 150 = 80

230 – 100 = 230 – (150 – 50) = (230 – 150) + 50 = 80 + 50 = 130

400 – 210 = 190

400 – 200 = 400 – (210 – 10) = (400 – 210) + 10 = 190 + 10 = 200

 

Завдання 18

Що дорожча покупка, то менша буде решта, якщо однакова кількість.

Було — 50 грн

Витратили на сік — 10 грн

Залишилось (решта) — 40 грн

Було — 50 грн

Витратили на сік — 40 грн

Залишилось (решта) — 10 грн

Завдання 19  У тебе 20 грн. У шкільній їдальні є пакетики соку по 5 грн і 7 грн. Який пакетик ти купиш, щоб решта була більшою?

пакетик по 5 грн

20 – 7 = 13        20 – 5 = 15       15 > 13

 

Завдання 20  Віднімання способом округлення

70 – 30 = 40         

70 – 28 = 70 – (30 – 2) = 70 – 30 + 2 = 40 + 2 = 42     

 

Завдання 21 Віднімання способом округлення

480300 = 180   

480 – 290 = 480 – (300 – 10) = 480 – 300 + 10 = 180 + 10 = 190

160100 = 60    

160 – 90 = 160 – (100 – 10) = 160 – 100 + 10 = 60 + 10 = 70

400240 = 160

400 – 270 = 400 – (240 + 30) = 400 – 240 – 30 = 160 – 30 = 130

 

Завдання 22  Рівняння

х • 9 = 63

х = 63 : 9

х = 7

7 • 9 = 63

63 = 63

7 • х = 35

х = 35 : 7

х = 5

7 • 5 = 35

35 = 35

х – 360 = 420

х = 420 + 360

х = 780

780 – 360 = 420

420 = 420

730 – х = 550

х = 730 – 550

х = 180

730 – 180 = 550

550 = 550

Завдання 23  Лепбук «Наш клас» має форму прямокутника, до­вжина якого 1 м (10 дм), а ширина — у 2 рази менша. Якої довжини має бути кольорова смужка, щоб окан­тувати цей лепбук?

1 спосіб

10 : 2 = 5 (дм) – ширина лепбука

Р = 10 • 2 + 5 • 2 = 20 + 10 = 30 (дм)

2 спосіб

10 : 2 = 5 (дм) – ширина лепбука

Р = (10 + 5) • 2 = 15 + 15 = 30 (дм)

3 спосіб

10 : 2 = 5 (дм) – ширина лепбука

Р = 10 + 5 + 10 + 5 = 30 (дм)

Відповідь: довжина кольорової смужки 30 дм.

Плакат «Таблиця множення» має форму прямокутника, до­вжина якого 80 см, а ширина — у 2 рази менша. Якої довжини має бути кольорова смужка, щоб окан­тувати цей плакат?

1 спосіб

80 : 2 = 40 (см) – ширина плаката

Р = 80 • 2 + 40 • 2 = 160 + 80 = 240 (см)

2 спосіб

80 : 2 = 40 (см) – ширина плаката

Р = (80 + 40) • 2 = 120 + 120 = 240 (см)

3 спосіб

80 : 2 = 40 (см) – ширина плаката

Р = 80 + 40 + 80 + 40 = 240 (см)

Завдання 24

Вираз з двома змінними а + – 4        

Числовий вираз  10 + 8 – 4      Читаємо числовий вираз: від суми чисел 10 і 8 відняти число 4.  

10 + 8 – 4 = 18 – 4 = 14

 

Завдання 25  Натуральні числа

Круглі десятки: 120, 380, 30, 170, 560, 770

Круглі сотні: 100, 400, 200, 600, 500, 800

 

Завдання 26 Непряма складена задача

Василькові 9 років, він старший (більше років) за сестру на 2 роки, а мама старша за доньку на 23 роки. Скільки років мамі?

Короткий запис

Василько — 9 років, це на 2 роки більше, ніж сестра

Сестра — ?

Мама — ?, на 23 роки більше, ніж сестрі

План розв’язування

1) Скільки років сестрі?

2) Скільки років мамі?

Схема

Вираз    (9 – 2) + 23

Розв’язання

1) Якщо Василько на 2 роки старший від сестри, тоді сестра на 2 роки молодша, тому

9 – 2 = 7 (р.) – років сестрі.

2) 7 + 23 = 30 (р.) – років мамі.

Відповідь: мамі 30 років.

 

Завдання 27  Віднімання способом округлення

420 – 70 = 420 – (100 – 30) = 420 – 100 + 30 = 320 + 30 = 350

530 – 80 = 530 – (100 – 20) = 530 – 100 + 20 = 430 + 20 = 450

340 – 90 = 340 – (100 – 10) = 340 – 100 + 10 = 240 + 10 = 250

710 – 90 = 710 – (100 – 10) = 710 – 100 + 10 = 610 + 10 = 620

860 – 80 = 860 – (100 – 20) = 860 – 100 + 20 = 760 + 20 = 780

Інші завдання дивись тут...