Інші завдання дивись тут...

Завдання 1   Всього десятків у числах

у числі 350 всього 35 десятків

у числі 470 всього 47 десятків

у числі 520 всього 52 десятки

у числі 280 всього 28 десятків

у числі 660 всього 66 десятків

у числі 710 всього 71 десяток

у числі 890 всього 89 десятків

 

Завдання 2 

24 + 6 = 30

240 + 60 = 300

37 + 3 = 40

370 + 30 = 400

31 + 9 = 40

310 + 90 = 400

55 + 5 = 60

550 + 50 = 600

46 + 15 = 61

460 + 150 = 610

48 + 24 = 72

480 + 240 = 720

Завдання 3  Проста задача на додавання

580 + 240 (л бензину)

 

Завдання 4

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

580 + 240 = 700 + 120 = 820

Додавання частинами:

580 + 240 = 780 + 40 = 820

Укрупнення розрядних доданків

580 + 240 = 58 дес. + 24 дес. = 820

 

Завдання 5

630 + 90 = 720    90 + 630 = 720     770 + 70 = 840   

70 + 770 = 840    870 + 40 = 910    40 + 870 = 910

 

Завдання 6

270 + 140 = 410

380 + 360 = 740

140 + 300 = 440

270 – 140 = 130    380 – 360 = 20

458 – 58 = 400      458 – 408 = 50      840 – 600 = 240 

Читаємо числову нерівність:    270 + 140 < 140 + 300 

(сума чисел 270 і 140 менша, ніж сума чисел 140 і 300)

 

Завдання 7

а) В одному селі проживає а людей, а в сусідньо­му — b людей. Скільки людей проживає в обох се­лах?  а + b

Якщо а = 520, b = 390, тоді а + b = 520 + 390 = 520 + 80 + 310 = 910

б) На першій вулиці села а будинків, на другій — на 20 будинків менше.

Скільки будинків на другій вули­ці? а – 20

Скільки будинків на двох вулицях? а + (а – 20)

 

Завдання 8, 9   Округлення чисел

180 ≈ 200     325 ≈ 300      570 ≈ 600     640 ≈ 600

290 ≈ 300     310 ≈ 300     580 ≈ 600

 

Завдання 10  Додавання способом округлення

580 + 240 = 600 + 240 – 20 = 840 – 20 = 820

620 + 190 = 620 + 200 – 10 = 820 – 10 = 810

340 + 290 = 340 + 300 – 10 = 640 – 10 = 630

490 + 360 = 500 + 360 – 10 = 860 – 10 = 850

 

Завдання 11  У прямокутнику АВСВ сторона ВС = 8 см, а периметр Р = 20 см. Обчисли довжину сторони АВ.

(20 : 2) – 8 = 2 (см) 

 

Завдання 12  Периметр прямокутника 18 см, а його шири­на 4 см. Яка довжина прямокутника?

(18 : 2) – 4 = 5 (см)

 

Завдання 13  Порядок дій

380 + 350 = 730

290 + 240 = 530

470 + 190 = 660

900 – 490 = 410

800 – 360 = 440

700 – 140 = 560

2 • 9 + 3 • 8 = 42

4 • 5 + 5 • 7 = 55

6 • 7 – 3 • 4 = 30

 

Завдання 14  У будівлі школи 210 вікон, а дверей — на b менше. Запиши виразом, скільки дверей у будівлі. 210 – b   

Якщо b = 140, тоді 210 – b = 210 – 140 = 210 – 110 – 30 = 70

� Скільки вікон і дверей у будівлі школи? 210 + (210 – b)

 

Завдання 15

a + b = b + a       

a • b = b • a         

 

Завдання 16  Рівності, у яких від'ємник містить 4 сотні

734 – 429 = 305      480 – 480 = 0

 

Завдання 17, 18, 19

Що дорожча покупка, то менша буде решта, якщо однакова кількість

У тебе 20 грн. У шкільній їдальні є пакетики соку по 5 грн і 7 грн. Який пакетик ти купиш, щоб решта була більшою?

пакетик по 5 грн

 

Завдання 20, 21 

70 – 30 = 40         

70 – 28 = 70 – 30 + 2 = 40 + 2 = 42

480 – 300 = 180   

480 – 290 = 180 + 10 = 190

160 – 100 = 60     

160 – 90 = 60 + 10 = 70

400 – 240 = 160

400 – 270 = 160 – 30 = 130 

 

Завдання 22  Рівняння

х • 9 = 63

х = 63 : 9

х = 7

7 • 9 = 63

63 = 63

7 • х = 35

х = 35 : 7

х = 5

7 • 5 = 35

35 = 35

х – 360 = 420

х = 420 + 360

х = 780

780 – 360 = 420

420 = 420

730 – х = 550

х = 730 – 550

х = 180

730 – 180 = 550

550 = 550

Завдання 23  Лепбук «Наш клас» має форму прямокутника, до­вжина якого 1 м (10 дм), а ширина — у 2 рази менша. Якої довжини має бути кольорова смужка, щоб окан­тувати цей лепбук?

Р = 10 • 2 + (10 : 2) • 2 = 20 + 10 = 30 (дм)

� Плакат «Таблиця множення» має форму прямокутника, до­вжина якого 80 см, а ширина — у 2 рази менша. Якої довжини має бути кольорова смужка, щоб окан­тувати цей плакат?

 

Завдання 24

Вираз з двома змінними а + – 4     Числовий вираз  (10 + 8) – 4  

Читаємо вираз: від суми чисел 10 і 8 відняти число 4

10 + 8 – 4 = 18 – 4 = 14

 

Завдання 25  Натуральні числа

Круглі десятки: 120, 380, 30, 170, 560, 770

Круглі сотні: 100, 400, 200, 600, 500, 800

 

Завдання 26

Василькові 9 років, він старший за сестру на 2 роки, а мама старша за доньку на 23 роки. Скільки років мамі?

(9 – 2) + 23 = 30 (р.) 

Відповідь: мамі 30 років

 

Завдання 27  Віднімання способом округлення

420 – 70 = 420 – 100 + 30 = 350

530 – 80 = 530 – 100 + 20 = 450

340 – 90 = 340 – 100 + 10 = 250

710 – 90 = 710 – 100 + 10 = 620

860 – 80 = 860 – 100 + 20 = 780

Інші завдання дивись тут...