Інші завдання дивись тут...

Завдання 95

(15 + 3) + 5 = (15 + 5) + 3

(15 + 3) + 5 = 15 + (3 + 5)             

(15 + 5) – 3 = 15 + (5 – 3)

15 – (5 + 3) = (15 – 5) – 3

Завдання 96 Порядок дій

36 : 6 • 5 = 6 • 5=30

45 : 9 : 5 = 5 : 5=1

100 – 8 • 8 = 100  64=36 

7 • 6 : 7 = 42 : 7 = 6

70 + 40=110

130 – 60=70

390 + 110=500

700 – 280=420

Завдання 97

Із першої ділянки господар зібрав а кг капусти, з дру­гої b кг. Скільки кілограмів капусти зібрав господар із двох ділянок?

Вираз до задачі: a + b

Якщо а = 480, b = 40, тоді a + = 480 + 40 = 520

Якщо а = 480, b = 80, тоді a + = 480 + 80 = 560

Розв'я­зання задачі не зміниться.

 

Завдання 98

Довжина зовнішньої сторони пісочниці квадратної форми 2 м. Ширина окантовки пісочниці 10 см. Який периметр внутрішнього контура пісочниці?

10 • 4 – 2 • 4 = 4 • (10 – 2) = 4 • 8 = 48 (см)

 

Завдання 99

Периметр трикутника АВС 54 см. Сторона АВ = 24 см, сторона ВС = 15 см. Яка довжина сторони СА?

Розв’язання

1-й спосіб

54 – (24 + 15) = 15 (см)

2-й спосіб

54 – 24 – 15 = 15 (см)

Відповідь: 15 см довжина сторони СА.

 

Завдання 100

Периметр трикутника 64 см. Перша його сторона за­вдовжки 18 см, друга на 7 см більша. Яка довжина третьої сторони?

Розв’язання

1) 18 + 7 = 25 (см) – друга довжина

2) 64 – 18 – 25 = 21 (см)

Відповідь: довжина третьої сторони 21 см.

 

Завдання 101 Порядок дій.

600 – (30 + 5) = 565

1) 30 + 5 = 35

2) 600 – 35 = 565

470 + (30 + 50) = 550

1) 30 + 50 = 80

2) 470 + 80 = 550

(630 – 170) + 280 = 390

1) 630 – 170 = 110

2) 110 + 280 = 390

700 – (15 – 5) = 690

1) 15 – 7 = 10

2) 700 – 10 = 690

(470 + 30) – 50 = 450

1) 470 + 30 = 500

2) 500 – 50 = 450

730 – (380 – 190) = 540

1) 380 – 190 = 190

2) 730 – 190 = 540

Завдання 102

28 • 8 + 28 • 2 = 28 • 10 = 280

52 • 6 + 4 • 52 = 52 • 10 = 520

Завдання 103 Назви показники термометрів.

t=25°С і  t=20°С

Яка температура більша (вища) й на скільки?

Температура на першому термометрі більша (вища) на 5°С.

25 – 20 = 5°С

Показники термометрів записано правильно.

Визнач температуру повітря в класі.

 

Завдання 104

550 + 260 = 810

730 – 240 = 490

60 + 80 = 140

600 – 270 = 330

(700 + 100) – 30 = 770

(230 + 70) – 40 = 260

Завдання 105 Периметр трикутника 64 см. Перша його сторо­на —18 см, а третя — 21 см. На скільки сантиметрів друга сторона більша за першу?

Розв’язання

1) 64 – 18 – 21 = 25 (см) – довжина третьої сторони трикутника

2) 25 – 18 = 7 (см)

Відповідь: друга сторона більша за першу на 7 см.

Порівняй її із задачею № 100.

Як вони пов'язані?

Чим відрізняються?

 

Завдання 106

Які сторони в трикутника МОК? Рівні

Трикутник, у якого всі сторони рівні, можна назвати рівносторонній.

Рівносторонніми трикутниками є ОТК і АСВ.

 

Завдання 107

8 • 4 = 8 + 8 + 8 + 8

8 помножити на число 4 означає знайти суму чотирьох доданків, кожен з яких дорівнює 8.

 

Завдання 108

Поясни за таблицею й буквеними записами зв'язок мно­ження і ділення.

Множник

6

6

6

Множник

5

5

5

Добуток

30

30

30

6 • 5 = 30

30 : 5 = 6

30 : 6 = 5

Висновок: якщо добуток двох чисел поділити на один із множників, то одержимо інший множник.

 

Завдання 110

4 дес. = 40

3 дес. = 30

70 = 7 дес.

80 = 8 дес.

5 сот. = 500

9 сот. = 900

800 = 8 сот.

400 = 4 сот.

Завдання 111

40 • 2 = 80

4 дес. • 2 = 8 дес. = 80

400 • 2 = 800

4 сот. • 2 = 8 сот. = 800

150 : 3 = 50

15 дес. : 3 = 5 дес. = 50

200 : 2 = 100

2 сот. : 2 = 1 сот. = 100

400 • 2 = 800

20 • 4 = 80

80 : 2 = 40

30 : 3 = 10

60 • 3 = 180 10 • 7 = 70 180 : 3 = 60 300 : 3 = 100

 Завдання 112 З'єднай пазли.

3 • 2 = 6

2 • 4 = 8

Завдання 113

10 • 7 = 70  

20 • 3 = 60

4 • 15 = 60

Завдання 114

Обчисли за допомогою записів і рисунків.

а) ОА = 4 дм, ОМ = 2 дм, МА — ?

4 + 2 = 6 дм

б) ВВ = 6 см, СВ = 2 см, ВС — ?

6 – 2 = 4 дм

 

Завдання 115

На діаграмі позначено класи й кількість зроблених ними новорічних прикрас для дитсадка. За діаграмою дізнайся, скільки всього новорічних прикрас зробили учні трьох класів.

2 кл. — 22 пр.

3 кл. — 30 пр.

4 кл. — 25 пр.

Всього — ? пр.

Розв’язання

22 + 30 + 25 = 77 (пр.)

Відповідь: учні трьох класів зробили 77 новорічних прикрас.

 

Завдання 116 Порядок дій.

200 + 400 : 2 = 200 + 200 = 400

100 + 300 • 2 = 100 + 600 = 700

500 – 600 : 3 = 500 – 200 = 300

900 – 200 • 4 =900 – 800 = 100

60 + 80 : 40 = 60 + 2 = 62

60 – 100 : 2 = 60 – 50 = 10

 

Завдання 117

Щоденно на хлібозаводі виробляють 20 ц пшеничного хліба, а житнього — на 10 ц більше. Скільки центнерів пшеничного й житнього хліба виробляють на заводі протягом 3 днів?

Пшеничного хліба — 20 ц

Житнього хліба — ?, на 10 ц більше, ніж пшеничного

Виробляють за 3 д. — ? ц

Розв’язання

1) 20 + 10 = 30 (ц) – виробляють житнього хліба щоденно

2) 20 + 30 = 50 (ц) – виробляють пшеничного і житнього хліба разом щоденно

3) 50 • 3 = 150 (ц)

Відповідь: 150 ц пшеничного й житнього хліба виробляють на заводі протягом 3 днів.

Інші завдання дивись тут...