Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Заїка А., Тарнавська С."

Завдання 95 Взаємозв’язок дій додавання і віднімання

Додавання числа до суми:

(a + b) + с = (а + с) + b

якщо а = 20, b 30, с = 40, тоді

(20 + 30) + 40 = 50 + 40 = 90

(20 + 40) + 30 = 60 + 30 = 90

Віднімання числа від суми:

(m + n) – k = m + (n – k)

Якщо m = 40, n = 30, k = 20, тоді

(40 + 30) – 20 = 70 – 20 = 50

40 + (30 – 20) = 40 + 10 = 50

Додавання числа до суми:

(a + b) + с = а + (b + с)

якщо а = 20, b 30, с = 40, тоді

(20 + 30) + 40 = 50 + 40 = 90

20 + (40 + 30) = 20 + 70 = 90

Віднімання суми від числа:

m – (n + k) = (m – n) – k

якщо m = 80, n = 30, k = 20, тоді

80 – (30 + 20) = 80 – 50 = 30

(80 – 30) – 20 = 50 – 20 = 30

Завдання 96 Порядок дій

36 : 6 • 5  = 6 • 5 =  30

45 : 9 : 5 = 5 : 5 = 1

100 – 8 • 8  = 100 – 64 = 100 – 70 + 6 = 36

7 • 6 : 7 = 42 : 7 = 6

70 + 40 = 70 + 30 + 10 = 100 + 10 = 110

130 – 60 = 130 – 30 – 30 = 100 – 30 = 70

390 + 110 = 400 + 100 = 500

700 – 280 = 700 – 300 + 20 = 400 + 20 = 420

Завдання 97 Проста задача на знаходження суми

Із першої ділянки господар зібрав а кг капусти, з дру­гої b кг. Скільки кілограмів капусти зібрав господар із двох ділянок?

a + b (кг)  – кілограмів капусти зібрав господар із двох ділянок.

Якщо а = 480, Ь = 40, тоді a + b= 480 + 40 = 480 + 20 + 20 = 500 + 20 = 520

Якщо а = 480, Ь = 80, тоді a + b= 480 + 80 = 480 + 20 + 60 = 500 + 60 = 560

Доданок + Доданок = Сума. Якщо доданок збільшити на кілька одиниць, тоді сума збільшиться на стільки ж одиниць.

 

Завдання 98  Довжина зовнішньої сторони пісочниці квадратної форми 2 м. Ширина окантовки пісочниці 10 см. Який периметр внутрішнього контура пісочниці?

Розв’язання

1) 2 м – 10 см – 10 см = 200 см – 20 см = 180 см – довжина внутрішньої сторони пісочниці.

2) Р = 180 4 = (100 + 80) • 4 = 400 + 320 = 720 (см) = 7 м 20 см

2 спосіб

1) 2 м – 10 см – 10 см = 200 см – 20 см = 180 см – довжина внутрішньої сторони пісочниці.

2) Р = 180 + 180 + 180 + 180 = 720 (см) = 7 м 20 см

Відповідь: периметр внутрішнього контура пісочниці 7 м 20 см.

 

Завдання 99  Периметр трикутника АВС 54 см. Сторона АВ = 24 см, сторона ВС = 15 см. Яка довжина сторони СА?

Розв’язання

54 – (24 + 15) = 54 – 24 – 15 = 30 – 15 = 15 (см)

Відповідь: довжина сторони СА = 15 см.

 

Завдання 100  Складена задача на знаходження невідомого доданку

Периметр трикутника 64 см. Перша його сторона за­вдовжки 18 см, друга на 7 см більша. Яка довжина третьої сторони?

Короткий запис

І сторона — 18 см

ІІ сторона — ?, на 7 см більша

Всього (І і ІІ сторони) — ?

ІІІ сторона — ?

Р (всього) — 64 см

Вираз    64 – (18 + (18 + 7))

Розв’язання

1) 18 + 7 = 18 + 2 + 5 = 25 (см) – ІІ сторона.

2) 18 + 25 = 18 + 2 + 23 = 43 (см) – сума двох сторін.

2) 64 – 43 = 21 (см) – ІІІ сторона.

Короткий запис

І сторона — 18 см

ІІ сторона — ?, на 7 см більша

ІІІ сторона — ?

Р (всього) — 64 см

64 – 18 – (18 + 7)

Розв’язання

1) 18 + 7 = 18 + 2 + 5 = 25 (см) – ІІ сторона.

2) 64 – 18 – 25 = 64 – 14 – 20 – 4 – 5 = 30 – 9 = 21 (см) – ІІІ сторона.

Відповідь: довжина третьої сторони 21 см.

 

Завдання 101

600 – (30 + 5) = 565

1) 30 + 5 = 35

2) 600 – 35 = 600 – 40 + 5 = 565

470 + (30 + 50) = 550

1) 30 + 50 = 80

2) 470 + 80 = 470 + 30 + 50 =550

(630 – 170) + 280 = 740

1) 630 – 170 = 630 – 200 + 30 = 460

2) 460 + 280 = 460 + 40 + 240 = 740

700 – (15 – 5) = 690

1) 15 – 5 = 10

2) 700 – 10 = 690

(470 + 30) – 50 = 450

1) 470 + 30 = 500

2) 500 – 50 = 450

730 – (380 – 190) = 540

1) 380 – 190 = 380 – 180 – 10 = 190

2) 730 – 190 = 730 – 130 – 60 = 540

Завдання 102

15 • 9 + 15 = 15 • 9 + 15 • 1 = 15 • (9 + 1) = 15 • 10 = 150

28 • 8 + 28 • 2 = 28 • (8 + 2) = 28 • 10 = 280

52 • 6 + 4 • 52 = 52 • 6 + 52 • 4 = 52 • (6 + 4) =  52 • 10 = 520

 

Завдання 103 Одиниці вимірювання

Покази термометрів: t = 25°С і  t=20°С

25 > 20  на 5       25 – 20 = 5 (°С)

 

Завдання 104

550 + 260 = 700 + 110 = 810

730 – 240 = 730 – 230 – 10 = 500 – 10 = 490

60 + 80 = 60 + 40 + 40 = 100 + 40 = 140

600 – 270 = 600 – 300 + 30 = 300 + 30 = 330

(700 + 100) – 30 = 800 – 30 = 770

(230 + 70) – 40 = 300 – 40 = 260

Завдання 105 Складена задача різницеве порівняння

Периметр трикутника 64 см. Перша його сторо­на — 18 см, а третя — 21 см. На скільки сантиметрів друга сторона більша за першу?

Короткий запис

І сторона — 18 см

ІІІ сторона — 21 см

Всього (І і ІІІ сторони) — ?

ІІ сторона — ?, на ? см більше, ніж перша

Р (всього) — 64 см

Вираз    (64 – (18 + 21)) – 18

Розв’язання

1) 18 + 21 = 39 (см) – сума І і ІІІ сторін.

2) 64 – 39 = 64 – 40 + 1 = 25 (см) – ІІ сторона.

2) 25 – 18 = 25 – 20 + 2 = 7 (см)

Короткий запис

І сторона — 18 см

ІІ сторона — ?, на ? см більша, ніж І сторона

ІІІ сторона —  21 см

Р (всього) — 64 см

Вираз    (64 – 18 – 21) – 18

Розв’язання

1) 64 – 18 – 21 = 64 – 14 – 20 – 4 – 1 = 25 (см) – ІІ сторона.

2) 25 – 18 = 25 – 20 + 2 = 7 (см)

 

Відповідь: на 7 см більша друга сторона за першу.

 

Завдання 106

Рівносторонній трикутник МОК, у нього МО = ОК = МК = 3 см

Усі рівносторонні трикутники: ОКТ, АВС

 

Завдання 107  Множення

2 • 3 = 2 + 2 + 2    (знайти суму трьох доданків, кожен з яких дорівнює 2)

8 • 4 = 8 + 8 + 8 + 8   (знайти суму чотирьох доданків, кожен з яких дорівнює 8)

 

Завдання 108 Рівняння

а • b = с     с : b = Ь    с : b = а   Якщо добуток двох чисел поділити на один із множників, тоді отримаємо інший множник.

Множник

6

30 : 5 = 6  

6

Множник

5

5

30 : 6 = 5

Добуток

6 • 5 = 30

30

30

Завдання 109, 110

Ділення на число 7

Ділення на число 9

4 дес. = 40        70 = 7 дес.         5 сот. = 500             800 = 8 сот.

3 дес. = 30        80 = 8 дес.         9 сот. = 900             400 = 4 сот.

 

Завдання 111 Спосіб укрупнення розрядів

40 • 2 = 80

4 дес. • 2 = 8 дес. = 80

400 • 2 = 800

4 сот. • 2 = 8 сот. = 800

150 : 3 = 50

15 дес. : 3 = 5 дес. = 50

200 : 2 = 100

2 сот. : 2 = 1 сот. = 100

400 • 2 = 4 сот. • 2 = 8 сот. = 800

60 • 3 = 6 дес. • 3 = 18 дес. = 180

20 • 4 = 2 дес. • 4 = 8 дес. = 80

10 • 7 = 1 дес. • 7 = 7 дес. = 70

80 : 2 = 8 дес. : 2 = 4 дес. = 40

180 : 3 = 18 дес. : 3 = 6 дес. = 60

30 : 3 = 3 дес. : 3 = 1 дес. = 10

300 : 3 = 3 сот. : 3 = 1 сот. = 100

Завдання 112

6 • 6 = 36     9 • 4 = 36        6 • 4 = 24       8 • 3 = 24

6 • 3 = 18     9 • 2 = 18        4 • 5 = 20       2 • 10 = 20

 

Завдання 113

10 • 7 = 1 дес. • 7 = 7 дес. = 70         20 • 3 = 2 дес. • 3 = 6 дес. = 60   

4 • 15 = 15 • 4 = 15 + 15 + 15 + 15 = 60

 

Завдання 114

а) ОА = 4 дм, ОМ = 2 дм, МА — ?      МА = МО + ОА = 2 дм + 4 дм = 6 дм

б) ВD = 6 см, СD = 2 см, ВС — ?        BC = BD CD= 6 дм – 2 дм = 4 дм

 

Завдання 115

2) 2 клас — 22 прикраси, 3 клас — 30 прикрас, 4 клас — 25 прикрас.

3) 22 + 30 + 25 = 70 + 7 = 77 (пр.) – всього новорічних прикрас для дитсадка зробили учні трьох класів.

 

Завдання 116

200 + 400 : 2 = 200 + 200 = 400

1) 400 : 2 = 200

2) 200 + 200 = 400

100 + 300 • 2 = 100 + 600 = 700

1) 300 • 2 = 600

2) 100 + 600 = 700

500 – 600 : 3 = 500 – 200 = 300

1) 600 : 3 = 200

2) 500 – 200 = 300

900 – 200 • 4 = 900 – 800 = 100

1) 200 • 4 = 800

2) 900 – 800 = 100

60 + 80 : 40 = 60 + 2 = 62

1) 80 : 40 = 8 дес. : 4 дес. = 2

2) 60 + 2 = 62

60 – 100 : 2 = 60 – 50 = 10

1) 100 : 2 = 10 дес. : 2 = 5 дес. = 50

2) 60 – 50 = 10

Завдання 117 Складена задача на множення

Щоденно на хлібозаводі виробляють 20 ц пшеничного хліба, а житнього — на 10 ц більше. Скільки центнерів пшеничного й житнього хліба виробляють на заводі протягом 3 днів?

Товар

Маса за 1 день

Кількість днів

Загальна маса

Пшеничний хліб

20 ц

 

 

Житній хліб

?, на 10 ц більше

 

 

Всього

?

3

?

Короткий запис

Пшеничний хліб  — 20 ц

Житній хліб — ?, на 10 ц більше

Всього  — ?

Загальна маса — ? ц, 3 дні по 50 ц

Вираз    (20 + (20 + 10)) • 3

Короткий запис №1

Пшеничний хліб  — 20 ц

Житній хліб — ?, на 10 ц більше

Короткий запис №2

Пшеничний хліб  — 20 ц

Житній хліб — 30 ц

Всього  — ?

Короткий запис №3

Загальна маса — ? ц, 3 дні по 50 ц

План розв’язування

1) Скільки центнерів житнього хліба виробляють на заводі щоденно?

2) Скільки всього центнерів пшеничного й житнього хліба виробляють на заводі щоденно?

3) Скільки центнерів пшеничного й житнього хліба виробляють на заводі протягом трьох днів?

Розв’язання

1) 20 + 10 = 30 (ц) – центнерів житнього хліба виробляють на заводі щоденно.

2) 20 + 30 = 50 (ц) – всього центнерів пшеничного й житнього хліба виробляють на заводі щоденно.

3) 50 • 3 = 5 дес. • 3 = 15 дес. = 150 (ц) – центнерів пшеничного й житнього хліба виробляють на заводі протягом трьох днів.

2 спосіб

Товар

Маса за 1 день

Кількість днів

Загальна маса

Пшеничний хліб

20 ц

3

?

?

Житній хліб

?, на 10 ц більше

3

?

Короткий запис

Маса пшеничного — ? ц, 3 дні по 20ц

Маса житнього — ? ц, 3 дні по ? (20 ц і ще 10 ц)

Всього  — ?

Вираз    20 • 3 + (20 + 10) • 3

Короткий запис №1

Маса пшеничного — ? ц, 3 дні по 20ц

Короткий запис №2

Пш. щоденно  — 20 ц

Житн. щоденно  — ?, на 10 ц більше

Короткий запис №3

Маса житнього — ? ц, 3 дні по 30 ц

Короткий запис №4

Маса пш.  — 60 ц

Маса житн. — 90 ц

Всього  — ?

План розв’язування

1) Скільки центнерів пшеничного хліба виробляють на заводі протягом трьох днів?

2) Скільки центнерів житнього хліба виробляють на заводі щоденно?

3) Скільки центнерів житнього хліба виробляють на заводі протягом трьох днів?

4) Скільки центнерів пшеничного й житнього хліба виробляють на заводі протягом трьох днів?

Розв’язання

1) 20 • 3 = 60 (ц) – центнерів пшеничного хліба виробляють на заводі протягом трьох днів.

2) 20 + 10 = 30 (ц) – центнерів житнього хліба виробляють на заводі щоденно.

3) 30 • 3 = 90 (ц) – центнерів житнього хліба виробляють на заводі протягом трьох днів.

4) 60 + 90 = 90 + 10 + 50 = 150 (ц.) – центнерів пшеничного й житнього хліба виробляють на заводі протягом трьох днів.

Відповідь: протягом трьох днів виробляють 90 центнерів пшеничного і житнього хліба.

Інші завдання дивись тут...