Вправа 301. 1. Розглянь фото тварин. Прочитай запитання. Використовуючи слова з довідки, дай розгорнуті відповіді на запитання й запиши їх.

Яку тварину називають «кораблем пустелі»? Кого називають «царем звірів»? Який найменший птах на Землі? Як називається сумчастий ведмідь Австралії?

Довідка. Коала. Колібрі. Верблюд. Лев.

2. Якими реченнями є твої відповіді — розповідними, питальними чи спонукальними?

301 ВІДПОВІДЬ.

Верблюда називають «кораблем пустелі». Лева називають «царем звірів». Колібрі - це найменший птах на Землі. Сумчастий ведмідь Австралії називається коала.

 

Вправа 302. 1. Прочитай віршик. Підкресли звертання. Яке це речення за інтонацією?

Червонясті полунички, 

Не ховайте свої личка! 

Під кущами у саду 

Всіх до одної знайду.  (Ганна Світлична).

2. Випиши спонукальне речення.

302 ВІДПОВІДЬ.

1. Червонясті полунички, не ховайте свої личка!ї

За інтонацією – це окличне речення.

 

Вправа 303. Прочитайте текст. Перетворіть розповідні речення на питальні. Побудуйте із сусідом по парті діалог: один запитуватиме, інший відповідатиме.

Сплюшка — це така маленька сова. До людини вона ставиться з великою довірою. Декому навіть вдається погладити її, коли вона на гнізді сидить. Сова-сплюшка навдивовижу корисна пташка. Скільки поїдає комах-шкідни- ків — не злічити!

303 ВІДПОВІДЬ.

- Хто така сплюшка?

- Це така маленька сова. 

- Яка вона ставиться до людей? 

- З великою довірою. Декому навіть вдається погладити її, коли вона на гнізді сидить.

- Чи приносить користь ця пташка? 

- Сова-сплюшка навдивовижу корисна пташка. Вона поїдає безліч комах-шкідників!

- Від тебе я дізнався багато цікавого. Дякую за пояснення.

 

Вправа 304. Прочитай текст. Добери до тексту заголовок. Спиши. Зверни увагу на розділові знаки в кінці речень. Які речення спонукальні, розповідні, питальні?

Їжачок жив край городу. Під розлогим кущем калини була в нього глибоченька й тепла нірка. У ній їжачок літував і зимував. Там і двійко діточок собі завів. Маленьких? Ні, ще менших, розміром з березовий листочок. Дізналася про нірку лисиця. А доберуся, думає, до їжачків м'якеньких, поки старого їжака поряд не буде. Та батько був поряд і прогнав злодійку. Не лізь, хитра, до малечі!

304 ВІДПОВІДЬ.

                                     Їжачок.

Їжачок жив край городу (розповідне речення). Під розлогим кущем калини була в нього глибоченька й тепла нірка (розповідне речення). У ній їжачок літував і зимував (розповідне речення). Там і двійко діточок собі завів (розповідне речення). Маленьких? (питальне речення). Ні, ще менших, розміром з березовий листочок (розповідне речення). Дізналася про нірку лисиця (розповідне речення). А доберуся, думає, до їжачків м'якеньких, поки старого їжака поряд не буде (розповідне речення). Та батько був поряд і прогнав злодійку (розповідне речення). Не лізь, хитра, до малечі (спонукальне речення)!

 

Вправа 305. 1. Прочитай розповідні речення. перетвори їх на питальні й спонукальні.

Не можна чіпати пташенят у гніздечку. Якщо дражнити собаку, можна наразитися на небезпеку.

2. Утворені речення запиши.

305 ВІДПОВІДЬ.

Чи можна чіпати пташенят у гніздечку? Не чіпай пташенят у гніздечку!

Чи можна наразитися на небезпеку, якщо дражнити собаку? Не дражни собаку, бо можеш наразитися на небезпеку.

 

§ 46 Розділові знаки в кінці речень. У кінці розповідних і спонукальних речень ставиться крапка. Якщо речення вимовляється з особливим почуттям радості чи захоплення, то ставиться знак оклику. У кінці питальних речень ставиться знак питання.

Російською мовою Українською мовою
разделительные знаки розділові знаки
Вопросительный знак знак питання
восклицательный знак знак оклику
точка крапка

Вправа 306. Прочитайте і скажіть, у якому реченні висловлено повідомлення, а в якому — запитання.

Жучок полетів до ставка.

Товста жаба та п'ятеро жабенят сиділи на лататті.

— А коли ви збираєтесь відлітати? — запитав жучок.

— Відлітати? Ква-ква! Які дурниці! Ми взимку ляжемо спати на самому дні, у себе вдома, у м'якому мулі. Правда, дітки?   (Оксана Іваненко)

 

Вправа 307. Прочитай текст. У кінці яких речень стоїть знак питання? Знайди спонукальне речення. Який розділовий знак стоїть у кінці цього речення? Спиши речення останнього абзацу.

Хто з нас не любить книжку? А колись давно на світі не було книжок, бо ще не вміли їх робити. Писали малюнками на камінцях, стінах печер. Кожен малюнок

означав якесь слово. Азбуку для українців склали тисячу років тому два болгарські брати — Кирило і Мефодій.

Люби книжку! У ній мудрість і краса, знання і сила думки.

307 ВІДПОВІДЬ.

Люби книжку! (спонукальне речення) У ній мудрість і краса, знання і сила думки.

 

Вправа 308. 1. Прочитайте текст.

Що можна робити з криги? 

З давніх-давен ескімоси будують собі зі снігу та криги домівки. Не так давно стало популярним мистецтво крижаних скульптур. На Алясці щорічно проводять фестивалі і навіть чемпіонати з крижаного мистецтва. Ось які цікаві подарунки дарує нам зима!

2. Які речення є в тексті? Поставте запитання до цих речень. Запишіть запитання. Обміняйтеся зошитами із сусідом по парті й перевірте одне в одного правильність виконання завдання.

308 ВІДПОВІДЬ.

Люди якої національності будують собі зі снігу та криги домівки? Коли стало популярним мистецтво крижаних скульптур? Де щорічно проводять фестивалі і навіть чемпіонати з крижаного мистецтва? Яка пора дарує нам такі цікаві подарунки? 

 

Вправа 309. 1. Прочитай уривок вірша «Жива природа». Чому хлопчик зробив висновок, що Петрова не любить природу? Прочитай текст виразно, намагаючись передавати почуття героя. Звертай увагу на розділові знаки в кінці речень.

Ну, що тут удієш? 

І як тут не сердься?

В моєму пеналі 

Петрова пасеться! 

Он гумку взяла, 

Олівець он червоний — 

Сусідці по парті 

Хіба заборониш? 

Мені ж і не шкода, — 

Якби повертала!

Та скоро залишуся я без пенала. 

І ось в понеділок — 

Не втерпілось далі — 

Я живності трохи 

Приніс у пеналі. 

Там три черв'яки 

І жучок в нагороду. 

А бачте:

Петрова не любить природу!          (Михайло Яснов).

2. Як ти розумієш значення вислову «в пеналі пасеться»? Прочитай речення із цим висловом ще раз. Як можна сказати про дії Петрової по-іншому? Перекажи описану історію своїми словами.

 

Вправа 310. Прочитай речення з різною інтонацією. Які розділові знаки можна поставити в кінці речень?

1. Небо знову запнулося хмарами 2. Дороги веселі пливуть повз оселі 3. Тополі сині роси обтрушують з віт.

310 ВІДПОВІДЬ.

Небо знову запнулося хмарами. Дороги веселі пливуть повз оселі. Тополі сині роси обтрушують з віт.

 

Вправа 311. Спиши текст. Поясни розділові знаки в кінці речень.

З якою швидкістю людина може писати? Виявляється, що у звичайних умовах швидкість письма дорослої людини становить 15—20 слів на хвилину. Але слід не забувати, що написане нами буде читати інша людина, тому письмо має бути чітким і охайним. Будь уважним, коли щось пишеш!

311 ВІДПОВІДЬ.

З якою швидкістю людина може писати (питальне речення)? Виявляється, що у звичайних умовах швидкість письма дорослої людини становить 15—20 слів на хвилину (розповідне речення). Але слід не забувати, що написане нами буде читати інша людина, тому письмо має бути чітким і охайним (розповідне речення). Будь уважним, коли щось пишеш (спонукальне окличне речення)!

 

§ 47 Звертання - це слово чи кілька слів, які називають того, до кого звертаються. Розділові знаки при звертанні. Звертання в реченні виділяються комою. Якщо звертання стоїть на початку речення, кома ставиться після нього, якщо в кінці — перед ним. Якщо звертання стоїть у середині речення, кома ставиться з обох боків. Коли звертання вимовляється з підвищеною інтонацією, після нього ставиться знак оклику

Вправа 312. 1. Прочитай вірш з урочистою інтонацією. Знайди в тексті вірша звертання. Спиши вірш, виділяючи комами звертання.

Дай знання нам школо-мати 

Найсильнішу зброю в руки. 

Вчи нас зло перемагати 

І в душі повік тримати 

Світло правди і науки.          (Галина Чорнобицька) 

2. Поміркуй, що автор називає зброєю. Поясни свою думку.

312 ВІДПОВІДЬ.

Дай знання нам, школо-мати

Найсильнішу зброю в руки. 

Вчи нас зло перемагати 

І в душі повік тримати 

Світло правди і науки.

 

Вправа 313. Прочитай речення. Перебудуй їх так, щоб з'явилися звертання. Запиши речення, постав потрібні розділові знаки.

Люди бережуть любов до свого рідного краю. Білий сніжок щедро вкриває землю. Сонце виходить із-за хмари. Дощик напуває землю вологою.

313 ВІДПОВІДЬ.

Люди, бережіть любов до свого рідного краю! Білий сніжок, щедро вкривай землю. Сонцю, виходи із-за хмари! Дощику, напувай землю вологою.

 

Вправа 314. 1. Прочитай жартівливий вірш «Собаче листування», Знайди в тексті речення зі звертанням. Поясни розділові знаки в цих реченнях.

Пес до пса написав:

— У тебе, псе

Добре все?

Бо мені в будці 

Миші шкребуться. 

Відписав Пес до пса:

— У мене, псе, 

Чудово все.

Тобі ж, небоже

Кіт допоможе.    (Іван Андрусяк)

2. Прочитайте вірш у парі. Виділяйте голосом звертання.

313 ВІДПОВІДЬ.

Пес до пса написав: 

— У тебе, псе, 

Добре все?

Відписав Пес до пса:

— У мене, псе, 

Чудово все.

Тобі ж, небоже, 

Кіт допоможе.  

 

Вправа 315. 1. Напиши новорічну листівку своєму товаришу з привітанням і побажаннями. Не забудь назвати того, до кого звертаєшся.

2. Прочитай уривок з казки. Знайди звертання. Випиши речення зі звертанням, виділяючи звертання комами.

Котиться Колобок, а назустріч йому Вовк біжить. Побачив Колобка і говорить:

— Колобочку я тебе з'їм!

А Колобок йому відповідає:

— Не їж мене Вовче я тобі краще пісеньку заспіваю.

315 ВІДПОВІДЬ.

1. Дорогий друже!

Вітаю з новорічними святами. Бажаю здійснення усіх мрій!

                                                                Твій друг ________ .

2. Побачив Колобка і говорить:

Колобочку, я тебе з'їм!

А Колобок йому відповідає:

— Не їж мене, Вовче, я тобі краще пісеньку заспіваю.

 

§ 48 Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні. Головні члени речення — це підмет і присудок. Підмет означає, про кого або про що йдеться в реченні, відповідає на питання хто? що? і в реченні підкреслюється однією рискою. Присудок означає дію підмета, відповідає на питання що робить? що робив? що робитиме?, у реченні підкреслюється двома рисками. Наприклад: Сніг пішов уночі.

Другорядними називають члени речення, які пояснюють головні й відповідають на питання який? коли? де? куди? кого? як? тощо.

Російською мовою Українською мовою
Члены предложения Члени речення
Главные члены предложения Головні члени речення
Второстепенные члены предложения Другорядні члени речення
Подлежащее Підмет
Сказуемое Присудок

Вправа 316. Прочитай вірш. Які речення за метою висловлювання є в тексті вірша? Знайди звертання. Поясни розділові знаки в кожному реченні. Спиши вірш.

Зимонько, де ти? 

Намети замети. 

Ми тебе стрічатимем 

З лижами й санчатами.            (Грицько Бойко)

316 ВІДПОВІДЬ.

Зимонько, де ти (питальне речення)? 

Намети замети (розповідне речення). 

Ми тебе стрічатимем 

З лижами й санчатами (розповідне речення).            

 

Вправа 317. Прочитай. Постав питання до кожного члена речення. Спиши. Підкресли головні члени речення.

Зима. Навколо біліють сніги. Мороз розмалював вікна. Дерева стоять як у казці. Сніг укрив кожну гілочку м'якою шубкою.

317 ВІДПОВІДЬ.

Зима. Навколо біліють сніги. Мороз розмалював вікна. Дерева стоять як у казці. Сніг укрив кожну гілочку м'якою шубкою.

 

Вправа 318. Розгляньте малюнок. Складіть розповідь, використовуючи звертання. Запишіть розповідь.

318 ВІДПОВІДЬ.

Сьогодні сонячний зимовий день. Діти зібралися на сніговій гірці. Одні катаються на лижах, другі – на санчатах. Галинка та Марійка з ковзанами підійшли до подруги. 

- Софійко, підеш з нами на ковзанку?

- Залюбки, дівчатка, але мені спочатку треба відвезти Оленку. 

- Добре. Ми зачекаємо на тебе, Софійко.

- Галинко та Марійко, я швиденько повернуся. 

 

Вправа 319. Побудуйте між собою розмову, запросіть одне одного на прогулянку в зимовий день. Запропонуйте улюблені зимові розваги.

319 ВІДПОВІДЬ.

Зустрілись два товариші.

- Василько, здоров!

- Привіт, Миколко! 

- Куди так поспішаєш?

- Іду кататися на ковзанах. Може, підеш зі мною?

- Гаразд. Сходжу за ковзанами. Зачекаєш мене?

- Звісно. Тільки не барись.

- Я миттю повернусь.

 

Вправа 320. Склади й запиши речення, у якому підметом буде слово діти, а присудком — грають. підкресли головні члени речення.

320 ВІДПОВІДЬ.

Діти грають у шахи.

 

Вправа 321. Розглянь, як зв'язані між собою слова в реченні.

Учні повісили в садку невеличкі годівниці.

Учні (що зробили?) повісили.

Повісили (де?) в садку.

Повісили (що?) годівниці.

Годівниці (які?) невеличкі.

 

Вправа 322. Спиши речення. Постав запитання до кожного члена речення. 

Сніг пішов уночі. На ранок зима намела кучугури. Ліс укрився білою ковдрою. Зайчик шукає в снігу щось поживне. Лісники розкладають для зайців вінички.

322 ВІДПОВІДЬ.

Сніг пішов уночі. 

Сніг (що зробив?) пішов.

Пішов (коли?) уночі.

На ранок зима намела кучугури. 

Зима (що зробила?) намела.

Намела (що?) кучугури.

Намела (коли?) на ранок.

Ліс укрився білою ковдрою. 

Ліс (що зробив?) укрився.

Укрився (чим?) ковдрою.

Ковдрою (якою?) білою.

Зайчик шукає в снігу щось поживне. 

Зайчик (що робить?) шукає.

Шукає (що?) щось.

Щось (яке?) поживне.

Шукає (де?) в снігу.

Лісники розкладають для зайців вінички.

Лісники (що роблять?) розкладають.

Розкладають (що?) вінички.

Розкладають (для кого?) для зайців.

 

Вправа 323. 1. Прочитай текст, спиши. Постав запитання до кожного члена речення.

Маленьке сіреньке кошенятко загубилося на вулиці. Настав вечір. Злякалося кошенятко. Маля притулилося до куща й тремтить.

Зі школи верталася маленька Наталочка. Вона взяла кошеня й понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки й замуркотіло.    (За Василем Сухомлинським).

2. Підкресли головні члени в кожному реченні.

323 ВІДПОВІДЬ.

1. Маленьке сіреньке кошенятко загубилося на вулиці. 

Кошенятко (що зробило?) загубилося. Загубилося (де?) на вулиці. Кошенятко (яке?) маленьке сіреньке.

Настав вечір. 

Вечір (що зробив?) настав.

Злякалося кошенятко. 

Кошенятко (що зробило?) злякалося.

Маля притулилося до куща й тремтить.

Маля (що робить?) притулилося, тремтить. Притулилося (до чого?) до куща.

Зі школи верталася маленька Наталочка. 

Наталочка (що робила?) верталася. Верталася (звідки?) зі школи. Наталочка (яка?) маленька.

Вона взяла кошеня й понесла додому. 

Вона (що зробила?) взяла, принесла. Принесла (куди?) додому. Взяла (кого?) кошеня.

Пригорнулося кошенятко до дівчинки й замуркотіло.

Кошенятко (що зробило?) пригорнулося,  замуркотіло. Пригорнулося (до кого?) до дівчинки.

2. Маленьке сіреньке кошенятко загубилося на вулиці. Настав вечір. Злякалося кошенятко. Маля притулилося до куща й тремтить.

Зі школи верталася маленька Наталочка. Вона взяла кошеня й понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки й замуркотіло

 

§ 49. Зв'язок слів у реченні

Вправа 324. 1. Складіть речення за поданим початком і запишіть їх.

Мар'янка і Дмитрик знайшли (кого?) ... . Воно (як?) ... пищало. Діти забрали (кого?) ... (куди?) ... . Мама (де?) ... (що зробила?) ... крильце. (Коли?) ... крильце зажило. Діти випустили (кого?) ... (куди?) ... .

2. Підкресліть головні члени в кожному реченні.

324 ВІДПОВІДЬ.

Мар'янка і Дмитрик знайшли горобчика . Воно голосно пищало. Діти забрали горобчика додому. Мама у ветлікарні перев'язала крильце. Незабаром крильце зажило. Діти випустили горобчика на волю.

 

Вправа 325. Спиши текст, уставляючи пропущені букви. Постав запитання до кожного члена речення.

Підморозило. Тонен..кий, прозорий л..одок вкрив невеликі озерця, калюжі. Морозец.. приємно пощипує щоки. Лед..-лед.. риплят.. сніжинки під ногами. Чудовий зимовий ранок.

325 ВІДПОВІДЬ.

Підморозило. Тоненький, прозорий льодок вкрив невеликі озерця, калюжі. Морозець приємно пощипує щоки. Ледь-ледь риплять сніжинки під ногами. Чудовий зимовий ранок.

(Що зробилось?) підморозило.

Тоненький, прозорий льодок вкрив невеликі озерця, калюжі. 

Льодок (що зробив?) вкрив. Вкрив (що?) озерця, калюжі. Озерця, калюжі (які?) невеликі. Льодок (який?) тоненький, прозорий.

Морозець приємно пощипує щоки. 

Морозець (що робить?) пощипує. Пощипує (що?) щоки. Пощипує (як?) приємно. 

Ледь-ледь риплять сніжинки під ногами. 

Сніжинки (що роблять?) риплять. Риплять (де?) під ногами. Риплять (як?) ледь-ледь.

Чудовий зимовий ранок.

Ранок (який?) чудовий, зимовий.

 

Вправа 326. Прочитай вірші. Один з них (на вибір) запиши. Підкресли головні члени речення. Усно постав питання до другорядних членів речення.

Сплять ведмеді в теплих лігвах.

Сосни в інею застигли.

І під кригою на дні

Сплять у річці окуні.    (Наталя Забіла).

Стрибають прудко білочки

На соснах угорі. 

Напудрились (надулися) на гілочках 

Поважні снігурі.              (Наталя Забіла).

326 ВІДПОВІДЬ.

Сплять ведмеді в теплих лігвах.

Сосни в інею застигли.

І під кригою на дні

Сплять у річці окуні.    

 

Сплять (де?) в лігвах. В лігвах (яких?) теплих.

Застигли (як?) в інею.

Сплять (де?) у річці, під кригою, на дні.

 

Стрибають прудко білочки

На соснах угорі. 

Напудрились (надулися) на гілочках 

Поважні снігурі.            

 

Стрибають (як?) прудко. Стрибають (де?) на соснах угорі.

Напудрились (де?) на гілочках. Снігурі (які?) поважні.

 

Вправа 327. 1. Спиши текст. Добери до тексту заголовок.

Узимку ведмеді залягають у барлоги. Старанно і вміло готують вони в лісовій гущавині ці зимові лігвиська. Ведмеді вистилають своє житло лісовим мохом, запашною хвоєю.

2. Постав питання до кожного члена речення. Підкресли головні члени речення.

327 ВІДПОВІДЬ.

Заголовок: «Ведмеді взимку», «»

Узимку ведмеді залягають у барлоги. Старанно і вміло готують вони в лісовій гущавині ці зимові лігвиська. Ведмеді вистилають своє житло лісовим мохом, запашною хвоєю.

 

Узимку ведмеді залягають у барлоги. 

Ведмеді (що роблять?) залягають. Залягають (коли?) узимку. Залягають (де?) у барлоги.

Старанно і вміло готують вони в лісовій гущавині ці зимові лігвиська. 

Вони (що роблять?) готують. Готують(як?) старанно, вміло. Готують (де?) в гущавині. В гущавині (якій?) лісовій. Готують (що?) лігвиська. Лігвиська (які?) зимові.

Ведмеді вистилають своє житло лісовим мохом, запашною хвоєю.

Ведмеді (що роблять?) вистилають. Вистилають (що?) житло. Житло (чиє?) своє. Вистилає (чим?) мохом, хвоєю. Мохом (яким?) лісовим. Хвоєю (якою?) запашною.

 

Вправа 328. 1. Прочитай текст. Добери до тексту заголовок. Спиши. Підкресли головні члени в кожному реченні.

Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини. Холодний вітер гойдав його віти. Та ось одного сонячного ранку Клен відчув тепле й лагідне повітря. Прокинувся Клен. До нього прилинув теплий весняний Вітер. Клен зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки. Уже йде весна-красуня!  (За Василем Сухомлинським).

2. Поміркуй, чому автор написав слова Клен і Вітер з великої літери.

328 ВІДПОВІДЬ.

                                     Прихід весни.

Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини. Холодний вітер гойдав його віти. Та ось одного сонячного ранку Клен відчув тепле й лагідне повітря. Прокинувся Клен. До нього прилинув теплий весняний Вітер. Клен зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки. Уже йде весна-красуня!

 

§ 50 Складне речення - речення, яке складається з кількох частин. Частини складних речень з'єднуються словами і, а, бо, але, що, щоб, коли, тому що, який, як та іншими. Перед словами, які з'єднують частини складного речення, ставиться кома. Частини складного речення можуть з'єднуватися тільки інтонацією, тоді між цими частинами ставиться кома.

Вправа 329. Прочитайте текст Визначте головні члени речення. У яких реченнях декілька головних членів речення? Запишіть речення з кількома головними членами і підкресліть.

Узимку плакуча верба турбується про продовження свого роду. Вона сіє у сніг свої косиці-гілочки. Дмухне вітер, відламає приморожену тонку галузку, пошпурить її в сніг, а верба й радіє.

Є надія, що навесні галузка притулиться до вогкої землі й пустить коріння. З гілочки виросте нове деревце.           (За Євгеном Моргуном).

329 ВІДПОВІДЬ.

Узимку плакуча верба турбується про продовження свого роду. Вона сіє у сніг свої косиці-гілочки. Дмухне вітер, відламає приморожену тонку галузку, пошпурить її в сніг, а верба й радіє.

Є надія, що навесні галузка притулиться до вогкої землі й пустить коріння. З гілочки виросте нове деревце.           

 

Вправа 330. Прочитай текст. Розкажи, які речення прості, а які — складні.

                  СТРУМОЧОК

Я біжу собі узліссям, щоб утамувати спраглих. У літню спеку звірі йдуть до мене пити водицю, а притомлені люди відпочивають біля мене. І я радію. Хлюпочу на радість людям і звірям. Навколо мене панує щастя й гарний настрій.

330 ВІДПОВІДЬ.

Я біжу собі узліссям, щоб утамувати спраглих (складне  речення). У літню спеку звірі йдуть до мене пити водицю, а притомлені люди відпочивають біля мене (складне речення). І я радію (просте речення). Хлюпочу на радість людям і звірям (просте речення). Навколо мене панує щастя й гарний настрій (просте речення).

 

Вправа 331. Прочитай вірш. Скажи, яке речення просте, а яке — складне. Поясни, чому ти так вважаєш.

— Розкажіть, журавлі, 

Як на дальній землі

Зимували?

— Ми в казкових гаях 

Все по рідних краях

Сумували.                        (Платон Воронько).

331 ВІДПОВІДЬ.

Два речення прості. Перше речення має звертання журавлі.

 

Вправа 332. 1. Від простих речень утвори складні за допомогою слів бо, коли, але, тому що.

1. Слід піклуватися про бабусю й дідуся. 2. Я обов'язково поїду в гості до бабусі. 3. Пригріває весняне сонечко. 4. Ластівки літають за вікном. 5. Сьогодні я привітаю подругу.

2. Утворені складні речення запиши. Між частинами складних речень постав коми.

332 ВІДПОВІДЬ.

Слід піклуватися про бабусю й дідуся, бо вони уже старенькі. Я обов'язково поїду в гості до бабусі, щоб допомогти по господарству. Пригріває весняне сонечко, тому що настала весна. Ластівки літають за вікном, коли шукають поживу. Сьогодні я привітаю подругу, бо вона іменинниця.

 

Вправа 333. 1. Прочитай текст. Знайди складні речення. Назви слова, що з'єднують частини складного речення.

Чого тільки не буває на світі! Коник чує ногами, бо там у нього органи слуху (складне речення). А один африканський ящір такий страшний, що навіть у шлунку в нього є зуби (складне речення). У шишкарів пташенята з'являються на світ у січні, коли надворі лютують морози (складне речення).

2. Випиши слова, що з'єднують частини складного речення.

333 ВІДПОВІДЬ.

Бо, що, коли.

 

Вправа 334. Прочитай текст. Визнач головні члени речення. Усно поділи складні речення на частини. Зверни увагу на розділові знаки.

Припустився дощик. Він роздає свої краплі всьому живому. Зраділи лісові квіти, повеселішали пташки. Дзвіночки підняли голівки до дощової хмари. Дятлик застукотів по корі всохлого дуба. Усі радіють дощику.

 

Вправа 335. 1. Спиши текст. Підкресли головні члени речення.

Тихо. Надвечір'я. Спить на подвір'ї жито в снопах. Сплять чорнобривці. Сплять горобці у стрісі. Спить і лелека на одній нозі. Це я вже давно помітив що цілу весну й літо наш лелека спить на одній нозі (За М. Вінграновським).

2. У складному реченні визнач слово, що поєднує частини. Постав розділові знаки.

335 ВІДПОВІДЬ.

Тихо. Надвечір'я. Спить на подвір'ї жито в снопах. Сплять чорнобривці. Сплять горобці у стрісі. Спить і лелека на одній нозі. Це я вже давно помітив, що цілу весну й літо наш лелека спить на одній нозі.

 

Вправа 336. 1. Прочитай речення.

1. Ми такий збудуємо дім щоб сміялося сонце в нім (М. Познанська). 2. Сонце піднялося вгору і туман розвіявся (Ю. Збанацький). 3. Шумить і хвилюється Київ і сонце сміється з висот. (В. Сосюра). 4. Я люблю як у вечірній час сопілка заспіває переливна (М. Рильський).

2. Спиши, постав коми між частинами складних речень

336 ВІДПОВІДЬ.

Ми такий збудуємо дім, щоб сміялося сонце в нім. Сонце піднялося вгору, і туман розвіявся. Шумить і хвилюється Київ, і сонце сміється з висот. Я люблю, як у вечірній час сопілка заспіває переливна.

 

§ 51 Повторення вивченого.

Вправа 337. Спиши, підкресли звертання.

Питався кульбаба-онучок 

в бабусі: «Чому я, бабусю, 

кульбабою звуся?

Чому не кульхлопчик

чи навіть кульвнучок?

Таке от питання давно мене мучить»

Бабуся білява кульбабі-онучку 

Всміхається щиро, бере його ручку: 

«Ідемо, маленький, пора вже обіду, 

Спитаємо разом в кульбаби-кульдіда!»          (Юлія Смаль).

337 ВІДПОВІДЬ.

Питався кульбаба-онучок 

в бабусі: «Чому я, бабусю

кульбабою звуся?

Чому не кульхлопчик

чи навіть кульвнучок?

Таке от питання давно мене мучить»

Бабуся білява кульбабі-онучку 

Всміхається щиро, бере його ручку: 

«Ідемо, маленький, пора вже обіду, 

Спитаємо разом в кульбаби-кульдіда!»          

 

Вправа 338. Прочитай речення. Розкажи, які з них прості, а які — складні. Доведи свою думку.

За селом стоять три скирти сіна. У вечірніх сутінках вони вже не схожі на себе, а виглядають як великі кораблі з ліловими вітрилами. Пливуть вони в безбереговому океані.

А коли настає ніч, скирти чорніють і непорушно дивляться на наші хати.

338 ВІДПОВІДЬ.

За селом стоять три скирти сіна (просте речення). У вечірніх сутінках вони вже не схожі на себе, а виглядають як великі кораблі з ліловими вітрилами (просте речення). Пливуть вони в безбереговому океані (просте речення).

А коли настає ніч, скирти чорніють і непорушно дивляться на наші хати (складне речення).

 

Вправа 339. 1. Поділи текст на речення й запиши. Постав розділові знаки в кінці речень.

Як чудово пахнуть квіти Найзапашніша на земній кулі квітка росте в Америці Це мексиканський кактус Його пахощі подібні до запаху ванілі Їх можна відчути на кілометровій відстані А які квіти полюбляєш ти?

2. Поясніть правопис великої літери в словах тексту.

339 ВІДПОВІДЬ.

Як чудово пахнуть квіти! Найзапашніша на земній кулі квітка росте в Америці. Це мексиканський кактус. Його пахощі подібні до запаху ванілі. Їх можна відчути на кілометровій відстані. А які квіти полюбляєш ти?

 

Вправа 340. Перестав рядки так, щоб вийшов віршик. Віршик запиши. Підкресли підмети й присудки.

В лузі дощик із квіток

простяглись барвисті стрічки.

У долину, аж до річки,

кольоровий сплів вінок.

340 ВІДПОВІДЬ.

В лузі дощик із квіток

кольоровий сплів вінок.

У долину, аж до річки,

простяглись барвисті стрічки.

 

Вправа 341. Склади 2—3 питальних речення, які б починалися словами хто, який, скільки, звідки. Запиши їх.

341 ВІДПОВІДЬ.

Скільки пальців на руці? Звідки ти родом? Який ліс восени?

 

Вправа 342. Спиши. Підкресли підмети й присудки. Між частинами складних речень постав коми.

1. Додому я приїхав пізно, коли вже місяць росив на ясени вологе срібло (М. Стельмах). 2. Сміється сонце з небозводу, кудись хмарки на конях мчать (П. Тичина). 3. В небі місяць лине одцвітає вечір в лузі на калині соловей щебече (В. Сосюра). 4. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів (Т. Шевченко). 5. Спіють яблука і зріє виноград стигнуть сливи золотисті (М. Терещенко).

342 ВІДПОВІДЬ.

Додому я приїхав пізно, коли вже місяць росив на ясени вологе срібло. Сміється сонце з небозводу, кудись хмарки на конях мчать. В небі місяць лине, одцвітає вечір, в лузі на калині соловей щебече. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Спіють яблука і зріє виноград, стигнуть сливи золотисті.

 

Вправа 343. Опиши свою школу за поданим планом.

Де знаходиться твоя школа?

Які дерева й квіти ростуть біля школи?

Які у твоїй школі є кабінети?

Чи є у твоїй школі бібліотека, спортивний зал, ігровий майданчик, їдальня?

Чим тобі подобається твоя школа?

343 ВІДПОВІДЬ.

Моя школа знаходиться на околиці міста. Біля неї ростуть клени та верби. У школі є кабінет фізики, хімії, біології. На третьому поверсі знаходиться бібліотека. Спортивний зал просторий і світлий. На другому поверсі розташувалась велика їдальня. Мені подобається моя школа, адже викладають там чудові вчителі.

 

Вправа 344. Дай відповіді на питання.

1. Які бувають речення за метою висловлювання?

2. Як поділяються речення за будовою?

3. Що таке звертання? Як звертання відокремлюється на письмі?

4. Які ти знаєш головні члени речення? Як слід підкреслювати підмет і присудок?

5. Як зв'язані між собою частини складного речення?

344 ВІДПОВІДЬ.

1. За метою висловлювання речення бувають розповідними, питальними, спонукальними.

2. Забудовою речення поділяються на прості та складні.

3. Звертання - це слово або словосполучення в реченні, що називає особу, іноді – предмет, до якого звернена мова. На письмі звертання відокремлюються комами.

4. Підмет і присудок – головні члени речення. Підмет підкреслюють одною рискою, присудок – двома.

5. Частини складного речення зв'язуються сполучниками або інтонацією.

 

§ 52 Текст - пов'язані за змістом речення. Структура тексту. У тексті кожне наступне речення продовжує і доповнює те, про що було сказано в попередньому. Казка, повідомлення, оповідання, вірш — це тексти.

У кожному тексті є тема — те, про що в тексті розповідається.

Заголовок часто називає тему оповідання чи вірша. У різних текстів може бути одна тема.

Текст може бути поділений на три основні частини: початок, або зачин, середню — основну частину і кінцеву частину, або кінцівку.

Вправа 345. Прочитай два записи і спробуй визначити, чим вони відрізняються.

1. Як чудово в лісі! Дятел бадьоро стукотить по дереву. Він не вміє співати. Замість пісні птах вистукує дзьобом.

2. Лисиця — відомий усім хижак. Курчатка народжуються жовтенькі, круглі, як кульбабки. У саду вже осінь.

 

Вправа 346. Прочитайте про лікаря Айболить. Пригадайте, хто написав цю казку. Доведіть, що ви прочитали текст. Усно пронумеруйте речення. Поміркуйте, чи можна поміняти їх місцями. Чому?

Був собі лікар Айболить. До нього приходили лікуватися черепахи, лисиці й кози, прилітали журавлі й орли. Одного разу привели до лікаря ведмежатка, якого бджола вкусила в ніс. Айболить помазав ніс чарівною маззю, і ніс перестав боліти.

 

Вправа 347. 1. Прочитайте текст. Поміркуйте, чому його складно читати.

Одного разу хлопчик купався в морі та заплив далеко від берега із часом він втомився і почав тонути раптом поряд опинився дельфін він підхопив хлопчика і почав носом підштовхувати його до берега.

2. Поставте крапки в кінці кожного речення. Текст запишіть. Обміняйтеся зошитами із сусідом по парті й перевірте одне в одного правильність виконання завдання.

347 ВІДПОВІДЬ.

Одного разу хлопчик купався в морі та заплив далеко від берега. Із часом він втомився і почав тонути. Раптом поряд опинився дельфін. Він підхопив хлопчика і почав носом підштовхувати його до берега.

 

Вправа 348. 1. Прочитай уважно текст. Добери заголовок і спиши текст.

Казка живе на світі стільки, скільки й людство. Спочатку люди складали казки і розповідали їх в усній формі. Подорожніх, які мандрували від одного поселення до іншого, господарі запрошували переночувати і завжди просили розповісти щось цікаве. Мандрівників тих звали баянами. З тих старовинних розповідей і народилися казки.

2. Поясни правопис виділеного слова. 

348 ВІДПОВІДЬ.

Казка. Походження казки. Про казку. Про народження казок.

Казка живе на світі стільки, скільки й людство. Спочатку люди складали казки і розповідали їх в усній формі. Подорожніх, які мандрували від одного поселення до іншого, господарі запрошували переночувати і завжди просили розповісти щось цікаве. Мандрівників тих звали баянами. З тих старовинних розповідей і народилися казки.

Поселення (подовжений звук). 

 

Вправа 349. 1. Прочитай вірші, чітко вимовляючи звуки, позначені буквою щ.

Вимив дощик рідне поле 

Нам на втіху. 

Після дощику навколо 

Тихо-тихо.                            (Грицько Бойко).

Скаче дощик по долині — 

Зупинився на стежині. 

Із сонечком подружився. 

У веселку перелився.            (Богдан Чепурко).

Крапа дощик-накрапайчик, 

Барабанить в барабанчик. 

Бубонить у бубонець, 

Щоб усі йшли у танець.        (Тамара Коломієць).

У слона болить нога. 

Слон сьогодні шкутильга: 

Гостював комар у нього, 

Наступив йому на ногу.        (Грицько Бойко).

2. У яких текстах одна тема? Назви її. У якого вірша інша тема? Спиши цей текст. Визнач його тему.

349 ВІДПОВІДЬ.

Тема: розповідь про дощ.

Тема: розповідь про слона. 

У слона болить нога. 

Слон сьогодні шкутильга: 

Гостював комар у нього, 

Наступив йому на ногу.        

 

Вправа 350. 1. Прочитай речення й склади з них текст Добери заголовок. Запиши текст. Визнач його тему. Пригадай, чим закінчилася казка.

Пішов кіт у ліс і зустрів там лисицю. Коли кіт став старий і вже не міг ловити мишей, хазяїн прогнав його з двору. Лисиця стала називати свого чоловіка паном Коцьким. Побралися вони і стали жити разом.

2. Склади текст про випадок на річці (4—5 речень) і запиши його. Добери заголовок. Уживай слова: хлопчики-рибалки, легенький човник, сильний вітер, високі хвилі, холодна вода, сміливий собака Джек, щасливий порятунок.

350 ВІДПОВІДЬ.

1. Заголовок: «Кіт та лисиця», «Пан Коцький і лисиця».

Пішов кіт у ліс і зустрів там лисицю. Коли кіт став старий і вже не міг ловити мишей, хазяїн прогнав його з двору. Лисиця стала називати свого чоловіка паном Коцьким. Побралися вони і стали жити разом.

Тема: розповідь про кота та лисицю. 

2. Хлопчики-рибалки човном плили річкою. Раптом здійнявся сильний вітер. Високі хвилі перевертали легенький човник. Один з хлопчиків необачно впав у річку. Холодна вода намочила одяг. Він почав кликати на допомогу. Сміливий собака Джек не розгубився. Швидко схопив зубами одяг хлопця  і потягнув його у човен. Хлопчик був дуже вдячний Джеку за щасливий порятунок.      

 

Вправа 351. 1. Розглянь малюнок. Дай малюнку назву. Склади текст (4—5 речень), використовуючи слова і словосполучення: бібліотека, книголюби, читачі, обговорюють прочитане, познайомилися з новою казкою, користуватися бібліотекою, читальна зала, книжкові полиці.

2. Запиши складений текст. Усно визнач його тему.

351 ВІДПОВІДЬ.

                     У бібліотеці.

 На малюнку я бачу простору читальну залу дитячої бібліотеки.

   Сьогодні тут вже чимало книголюбів. Читачі шукають цікаві книжки та журнали на книжкових полицях. 

   Я бачу Софійку і Оленку. Вони познайомились з новою казкою. Іринка та Іванка тихенько обговорюють прочитане. 

     Бібліотекар запрошує усіх користуватися бібліотекою, бо книги збагачують усіх. 

 

§ 53 Типи текстів.

У мовленні є різні типи текстів: розповідь — текст, у якому зображується будь-яка подія; опис — текст, у якому наводиться характеристика певного предмета чи людини, міркування — текст, у якому наведено роздуми автора.

Опис, розповідь і міркування можуть мати прозову або віршовану форму. У великих розповідях нерідко зустрічаються міркування та описи, наприклад, героїв чи місця події.

Вправа 352. 1. Прочитай текст.

Песик і віслючок мандрували разом.

Коли обом захотілося їсти, віслючок при дорозі почав скубти травичку, а песик попросив у віслючка хліба, який він ніс на собі в кошику. Але віслючок хліба не дав, а порадив песику їсти траву.

Аж раптом з лісу вибіг величезний вовк і погнався за віслючком. Віслючок благав допомоги в песика, однак він відповів: «Хто сам їсть, той сам нехай і борониться!».

Яка ж з того наука? А ось яка: як гукнеш, так і відгукнеться (Народна творчість).

2. Добери до тексту заголовок. Виділи зачин, основну частину й кінцівку. Про що розповідається в основній частині? Яке слово вживається в основній частині, щоб не повторювати слово песик? Яку думку висловлено в кінцівці?

3. Пригадай інші прислів'я про добро і зло.

352 ВІДПОВІДЬ.

             Як гукнеш, так і відгукнеться.

Зачин. Песик і віслючок мандрували разом.

Основна частина. Коли обом захотілося їсти, віслючок при дорозі почав скубти травичку, а песик попросив у віслючка хліба, який він ніс на собі в кошику. Але віслючок хліба не дав, а порадив песику їсти траву.

Аж раптом з лісу вибіг величезний вовк і погнався за віслючком. Віслючок благав допомоги в песика, однак він відповів: «Хто сам їсть, той сам нехай і борониться!».

Кінцівка. Яка ж з того наука? А ось яка: як гукнеш, так і відгукнеться.

 

Вправа 353. 1. Прочитайте три тексти.

1. На клумбі розтулилась рано 

Червона чашечка тюльпана. 

З цієї чашечки бджола 

Росу-студеницю пила. 

Дощик веселий приблудив, 

Налив у чашечку води. 

Купались там аж до зірок 

Мураха, коник і жучок.                 (Людмила Кудрявська).

2. Шия жовта, хвіст зелений,

Борода — як маків цвіт.

Ходить він по садку

І співа: «Ку-ку-рі-ку!».

3. Народна мудрість справедливо стверджує: «Знати і вміти — за плечима не носити». Якщо людина має знання або вміє щось робити власноруч, ці знання й уміння завжди залишаються з нею. У будь-якій життєвій ситуації вона зможе їх застосувати й не чекати допомоги від інших.

2. Визначте тип кожного тексту. Виділіть у тексті-розповіді основну частину, використовуючи слова «спочатку», «потім».

3. Прочитайте текст-міркування. Знайдіть у тексті зачин. Речення-зачин спишіть. Поміркуйте, що виражають наступні речення.

4. Спишіть описовий текст. Поміркуйте, які ще ознаки можна додати до опису півника.

353 ВІДПОВІДЬ.

2. Розповідь, опис, міркування.

Спочатку на клумбі розтулилась рано 

Червона чашечка тюльпана. 

З цієї чашечки бджола 

Росу-студеницю пила. 

Потім дощик веселий приблудив, 

Налив у чашечку води. 

Купались там аж до зірок 

Мураха, коник і жучок.

3.  Народна мудрість справедливо стверджує: «Знати і вміти — за плечима не носити».

4.  Шия жовта, хвіст зелений,

Борода — як маків цвіт.

Ходить він по садку

І співа: «Ку-ку-рі-ку!».

               

Вправа 354. Прочитайте вірш. Складіть текст-міркування (4—5 речень). Чому можна назвати сміхотою ситуацію, коли миші крадуть у кота хвоста?

   СМІХОТА 

Кіт питає у кота:

— Що таке сміхота? 

Кіт коту відповіда:

— Штука ця не проста.

Це коли у кота 

Миші вкрадуть хвоста.             (Анатолій Камінчик).

Поміркуй, що міцніше — слово чи рука. Чим сильніше можна вдарити — рукою чи словом? Чи бувають ситуації, коли можна допомогти тільки словом або тільки руками? Запиши свої міркування (4—5 речень). Спочатку запиши твердження, тобто свою думку щодо цього, а потім власне міркування.

Прочитай віршований текст, визнач тип тексту. Знайди слово, яке повторюється кілька разів, поясни його значення. Склади опис зайчика (4—5 речень), уживаючи слова він такий, у нього є, він уміє, відчуває, йому подобається. запиши свій текст-опис.

Заєць спати захотів, 

Сам постелю настелив.

Сам зробив собі подушку, 

Підмостив її під вушко.

Та у зайця довге вушко — 

Все звисає із подушки.                (Михайло Стельмах).

354 ВІДПОВІДЬ.

2. Що міцніше слово чи рука? На таке питання багато людей шукає відповіді. 

    На мою думку, слово і рука мають вплив. Лагідне слово завжди заспокоїть у важку хвилину, погане засмутить. Добра порада робить людей друзями, допомагає знайти вихід, дає радість від спілкування, захищає від необдуманих поступків, привітає. Образливе слово ранить серце і душу. Від таких ран нелегко вилікуватись. Рука від доброго серця обніме, від кам'яного може вдарити. Хоч фізична біль минає, рана загоюється, проте такі відносини не сприяють порозумінню.

   Слово міцніше. Бо при вирішенні проблем сила слова важить більше, ніж удар. 

3. Опис зайчика.

 

Вправа 355. 1. Прочитай текст оповідання. Визнач його тип. Добери заголовок, який би виражав основну думку тексту.

Вийшов кіт на поріг. Мружиться від ясного сонечка. Аж чує — горобці зацвірінькали. Принишк, насторожився. Тихенько пробирається до тину. А там горобці сидять.

Підкрався до самого тину та як плигне. Хотів горобця схопити. А горобчик — пурх та й утік. Кіт перелетів через тин та в калюжу. Чалапає додому. Соромно йому. А горобці позліталися з усього подвір'я, над невдахою цвірінчать. Сміються над котом (В. Сухомлинський).

2. Спиши зачин оповідання. підготуйся до виразного читання тексту, навчись передавати інтонацією темп і характер дій кота.

355 ВІДПОВІДЬ.

Текст-розповідь.

«Кіт і горобці», «Підступний кіт», «Катюзі по заслузі».

 

§ 54 Зв'язок між реченнями. Абзац – у тексті відступ з нового рядка, щоб відокремити в тексті його самостійні частини. В абзаці може бути як кілька речень, пов'язаних за змістом, так і одне речення.

Вправа 356. Прочитай слова. Вимовляй правильно, дотримуючись правил наголосу. Склади звукову схему виділених слів.

адреса               велосипед             криниця

господарка          виразно                кульбаба

плекати              середа                  щодня

хазяїн                ознака                  солоний

сантиметр            український            слабкий

356 ВІДПОВІДЬ.

Криниця [— — • | — •׳ | = •]      

Щодня [— — • — | = •׳ ]

 

Вправа 357. 1. Прочитай приказки. Знайди в довідці відповідні пояснення.

1. Стукотить, гуркотить — комар з дуба летить.

2. Я з тобою, як риба з водою.

3. Що сіре, то й вовк.

Довідка. Так кажуть про друзів, які не можуть один без одного. Так кажуть, коли жах не дає людині можливості уважно роздивитися, що лякатися нічого. Так жартують про слабкого, тихого, який погрожує, намагається привернути до себе увагу.

2. Спиши одне з міркувань. Склади за його змістом текст-міркування (4—5 речень).

3. Чи багато абзаців у твоєму тексті?

357 ВІДПОВІДЬ.

Я з тобою, як риба з водою.

  Як рибі для життя потрібна вода, так мені спілкуватися найкраще з подругою. 

  Нам цікаво удвох, ми розуміємо одна одну з половини слова. Навчаємось у одному класі. Радимось, допомагаємо, відпочиваємо. Проводимо разом багато часу. Як риба не може існувати без води, коли подруга хвора, розлука засмучує мене.

  Ось чому про свою подругу можу впевнено сказати, що я з нею, як риба з водою.

 

Вправа 358. 1. Перекладіть слова українською мовою і запишіть їх.

Рассказ, содержание, описание, окончание, рассуждение, начало, повествование, название, основная часть.

2. Обміняйтеся зошитами із сусідом по парті й перевірте одне в одного правильність виконання завдання. Дайте визначення кожного з типів тексту.

358 ВІДПОВІДЬ.

Рассказ, содержание, описание, окончание, рассуждение, начало, повествование, название, основная часть.

 

Вправа 359. 1. Розглянь малюнки. Склади за змістом малюнків розповідь. Опиши зовнішність героїв історії.

2. Поміркуй, як могла б змінитися розповідь, якби її починали з останнього малюнка і не знали змісту попередніх. як можна було б пояснити, чому кіт виглядає з-під купи листя?

2. Запиши складену розповідь про кота, вживаючи не тільки слово кіт, а й слова: він, хитрун, бідолаха.

359. ВІДПОВІДЬ.

  Якось восени кіт побачив на дереві ворону. Чорна птаха присіла на гілку відпочити та поміркувати, де б знайти поживу. 

  Великий рижий кіт теж уявив свій смачний обід.  Вирішив хитрун підкрастися до ворони. Крадькома лізе все вище і вище. Аж тут раптом птах відчув щось недобре, розправив крила. Тільки його й бачили. 

   Незграбний бідолаха з листям полетів додолу. Лежить серед купи листя і рани зализує. Два горобчики здалека бачили пригоду. Тепер над хитруном  насміхаються.   

 

Вправа 360. 1. Прочитай. Зверни увагу на частини тексту, відокремлені абзацом. Про що йдеться в кожній частині?

ЧЕРВОНА КНИГА — ОСТАННЄ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЛЮДСТВУ

Щоб зберегти природу, люди створили Червону книгу — книгу, що постійно нагадує людству про небезпеку, яка нависла над тваринним і рослинним світом. Ця книга велика, червоного кольору. Вона попереджає кожного з нас: «Зробіть що-небудь! Врятуйте!». До неї заносять ті види тварин і рослин, що зникають або зустрічаються рідко.

Ідея створення книги належить відомому англійському зоологові, професору Пітеру Скотту.

Нині на земній кулі близько 20—25 тисяч видів рослин і п'ятсот видів тварин перебувають на межі зникнення.

2. Спиши перше речення.

360 ВІДПОВІДЬ.

Щоб зберегти природу, люди створили Червону книгу — книгу, що постійно нагадує людству про небезпеку, яка нависла над тваринним і рослинним світом.

 

Вправа 361. 1. Знайди самостійно три тексти загадок, у яких є опис, за змістом однієї загадки склади текст-опис, додавши до нього й інші ознаки предмета, про який ідеться в загадці.

2. Прочитай текст. Добери заголовок. Спиши кінцівку. Зверни увагу на абзац, поясни його призначення.

   Найбільша тварина, що живе в нашій країні, — зубр. Висота зубра в холці — 2 м, довжина — 3,5 м. Самки менші. У хвилини небезпеки зубр здатен перескочити триметрові паркани.

   Цікава історія зубрів. На початку минулого століття в дикій природі не залишилося жодного зубра. Лише в зоопарках різних країн мешкало 48 тварин.

   Люди випустили цих зубрів у Біловезькі ліси і відродили популяцію зубрів. Тепер їх більше двох тисяч. Так люди виправили свої помилки.

365 ВІДПОВІДЬ.

«Історія зубрів», «Зубри», «Зубри у заповіднику».

   Люди випустили цих зубрів у Біловезькі ліси і відродили популяцію зубрів. Тепер їх більше двох тисяч. Так люди виправили свої помилки.

 

§ 55 План тексту. План тексту коротко визначає послідовність найважливіших подій у тексті.

Вправа 362. 1. Прочитай і відгадай загадку.

Що мовчить, а розуму вчить? 

Не кущ, а з листочками, 

Не сорочка, а зшита, 

Не людина, а навчає.

2. Склади й запиши речення про книжку.

362 ВІДПОВІДЬ.

Книжка.

Книжка розуму вчить.

Нещодавно я прочитав цікаву книжку.

Книжка мала гарні малюнки.

 

Вправа 363. 1. Прочитай прислів'я про книжку. Вивчи два з них на вибір і запиши з пам'яті. Поясни значення цих прислів'їв.

Книжка вчить, як на світі жить.

Не на користь книжку читати, коли лише вершки хапати.

Не всяк, хто читає, у читанні силу знає. 

Недочитана книжка — як непройдений шлях. 

З ручаїв — ріки, з книжок — знання.

2. Поясни правила написання виділених слів. 

 

Вправа 364. 1. Прочитайте текст Доберіть заголовок. Складіть і запишіть план розповіді. Домовтеся, хто яку частину за планом буде переказувати.

   Книжка має давню історію. Коли книжок у сучасному вигляді ще не було, сторінками слугували камені, стіни печер, посуд. Такі книжки були важкими та незручними. Перші книжки, сторінки яких було зроблено з паперу чи зі шкіри, були дуже дорогі. Тому їх було мало. Сьогодні ж у світі налічується приблизно 130 мільйонів найменувань книжок.

   Існують книжки-гіганти. Одна така книжка зберігається в Державному історичному музеї Москви. Висота її сягає 2 метрів, і написана вона понад тисячу років тому. Ще одна така книжка зберігається в Лондоні. Вона називається «Пантеон англійських героїв». Вона має розмір однокімнатної квартири. Розмір однієї літери — 15 сантиметрів.

   Найменшу книжку — «Мураші» — було надруковано наприкінці минулого сторіччя в Японії, її розміри трохи більші за сантиметр. Але є набагато менші за розміром книжки. Так, том віршів О. Пушкіна в 15 разів менший від макового зернятка. Цю книжку можна побачити тільки за допомогою мікроскопа.

2. Прочитайте уважно запитання, відповіді запишіть.

Що використовували замість сторінок у стародавньому світі? У яких містах збрігаються книжки-гіганти? У скільки разів найменша книжка менша за макове зернятко? Чи багато книжок у вас удома? Чи великі вони?

364 ВІДПОВІДЬ.

«Історія книжки», «Про книжки», «Давня історія книжки».

План.

1. Давні сторінки.

2. Дорогі перші книги.

3. Книжки-гіганти.

4. Найменші книжки.

У стародавньому світі замість сторінок використовували камені, стіни печер, посуд. Книжки-гіганти зберігаються у Лондоні, Москві. Найменша книжка у п'ятнадцять разів менша за макове зернятко. У мене вдома багато книжок. Вони різного розміру.

 

Вправа 365. Прочитайте незакінчені речення. Придумайте, як закінчити кожне з них, щоб вийшли поради читачеві. Запишіть правила. Обміняйтеся зошитами із сусідом по парті й перевірте одне в одного правильність виконання завдання.

1.Читай книжку...

2. Якщо в тексті трапляються незнайомі слова, треба...

3. Не встиг дочитати книжку до кінця —…

4. Коли гортаєш сторінки,…

5. Не бери книжку…

6. З книжкою слід поводитися…

7. Для того щоб не пошкодити книжку, слід …

У давні часи, коли книги переписували писарі від руки, під текстом вони лишали записку від себе: «Радіє писар, дописавши книгу». Дуже часто книга закінчувалася проханням: «Помилки виправляти, а переписувача не проклинати».

365 ВІДПОВІДЬ.

1.Читай книжку уважно, бо вона джерело знань.

2. Якщо в тексті трапляються незнайомі слова, треба звернутися до словника.

3. Не встиг дочитати книжку до кінця — зазнач місце закладкою.

4. Коли гортаєш сторінки, не загинай сторінки.

5. Не бери книжку брудними руками.

6. З книжкою слід поводитися бережно.

7. Для того щоб не пошкодити книжку, слід її обгорнути.

 

Вправа 366. Розглянь уважно малюнок. Склади і запиши план розповіді за малюнком.

366 ВІДПОВІДЬ.

План.

1. У бібліотеці.

2. Тут багато книг.

3. Андрійко переглядає журнал.

4. Галинка шукає казки.

5. Бібліотекар завжди допоможе.

5. Оксанку цікавить фізика.

6. Учителька з підручником спішить на урок.

7. Книги – джерело знань. 

 

Вправа 367. Прочитай текст Склади план розповіді й запиши його.

                    ДРУГИЙ ХЛІБ СВІТУ

   Другим хлібом називають рис. Щоправда, хліб з нього не печуть, але саме він є основною й найулюбленішою їжею багатьох народів.

    Рис спершу сіяли в Індії, а трохи згодом стали вирощувати в Китаї.

    Грецькі та римські лікарі вважали рисовий відвар за дуже цінні ліки.

367 ВІДПОВІДЬ.

1. Другий хліб.

2. Їжа багатьох народів.

3. Вирощування рису.

4. Рисовий відвар – цінні ліки.

 

§ 56 Повторення вивченого.

Вправа 368. Прочитай словосполучення. Склади з ними розповідь. Добери заголовок. Склади і запиши план своєї розповіді.

Будинок лісника, дупло берези, діти на прогулянці, м'якеньке кубельце, гніздо сови, совеня пищить, пошкоджене крило, тихенький писк, тривожний крик, повернення до матусі.

368 ВІДПОВІДЬ.

План.

1. Дупло на березі.

2. Діти на прогулянці.

3. Совеня випало із дупла.

4. Повернення до матусі.

   Біля будинку лісника росло невисоке дерево. У дуплі берези жила пташина родина. Сова-мати звила м'якеньке кубельце. 

   Одного дня в ліс прийшли діти на прогулянку. Раптом вони почули тривожний крик. З гнізда сови випало маленьке пташеня. Воно пошкодило крило. Совеня пищало тоненьким писком. Кликало дітей про допомогу. Андрійко спритно взяв совеня на руки і поклав до гнізда сови. 

   Радісним було повернення пташеня до матусі. І діти ще довго згадуватимуть пригоду в лісі.

 

Вправа 369. Дай відповіді на запитання.

1. Що таке текст? Як його будувати?

2. Для чого в тексті потрібен абзац?

3. Які є типи текстів?

4. Який з типів текстів передає послідовність подій? Який — характеризує предмети чи об'єкти?

369 ВІДПОВІДЬ.

1. Пов’язані за змістом речення утворюють текст. У тексті кожне наступне речення продовжує і доповнює те, про що було сказано в попередньому (казка, повідомлення, оповідання, вірш).

2. Щоб відокремити в тексті його самостійні частини, використовують відступ з нового рядка, який має назву абзац (може мати одне речення або кілька речень, пов’язаних за змістом).

3. Є текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування.

4. Розповідь передає послідовність дій. Опис характеризує предмети чи об'єкти.

 

Вправа 370. 1. Прочитай текст. Визнач його тип. Доведи правильність своєї думки. Добери заголовок.

  Складно знайти в Україні людину, якій не були б знайомі ліричні вірші відомої поетеси Ліни Костенко. Вона народилась у селі Ржищів, над берегами вічної ріки в родині вчителя.

   Батько Ліни Костенко знав 12 мов, він і доньці прищепив любов до слова.

   Пізніше Ліна з батьками переїхала до Києва, де пережила війну, закінчила школу й інститут і стала письменницею.

    Для дітей Ліна Костенко видала збірку «Бузиновий цар». Тільки про осінь вона створила 40 віршів. її твори перекладено сімома мовами, вона має нагороди різних країн світу і визнана кращою поетесою сучасності.

2. Зроби звукові схеми виділених слів. Поясни, чому окремі слова в тексті пишуться з великої літери.

370 ВІДПОВІДЬ.

1. Текст-розповідь.

«Ліна Костенко», «Про Ліну Костенко», «Ліна Костенко – краща поетеса сучасності».

Батько [ — •׳ = | — •]      

Києва [— •׳ | = • | — •]