Інші завдання дивись тут...

ОРІЄНТОВНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З

ВАРІАНТ II

РОЗМОВА З ЛИСОМ читати тут

 

Завдання 1

— Пізнати можна лише те, що приручиш, — промовив лис. — Людям уже бракує часу щось пізна­вати. Вони купують багато речей в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля — приручи мене!

— А що для цього треба зробити? — питав маленький принц.

 

— Пізнати можна лише те, що приручиш (префікс при-), — промовив (префікс дієслова) лис. — Людям уже бракує часу щось пізна­вати. Вони купують (знак м’якшення в дієсловах) багато речей в торгівців (в кого?, прийменник з іменником). Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають (не з дієсловом пишемо окремо) приятелів. Як хочеш мати приятеля — приручи (префікс дієслова) мене!

— А що для цього (знак м’якшення) треба зробити (префікс з-)? — питав маленький (суфікс –еньк- прикметника) принц.

 

Завдання 3

Маленький принц шукав людей-приятелів.

 

Завдання 4

Лис не міг погратися із принцом, адже не був прирученим.

 

Завдання 5 Лис пояснив принцові значення поняття «при­ручати» так…

Поняття приручати означає: прихилити до себе...

 

Завдання 6 Букви та звуковий розбір слова

означає — букв 7, звуків 8      [о з н а ч а й е]

шукає — букв 5, звуків 6        [ш у к а й е]

життя — букв 5, звуків 4        [ж и т': а]

купують — букв 7, звуків 7     [к у п у й у т']

 

Завдання 7 Головні члени речення виражені частинами мови

Лис іменник довго прислівникглядів дієслово на прийменник  маленького прикметник принца іменник

 

Міркуємо так

(Хто?) лис (що робив?) дивився

Лис (хто?, іменник) довго (як?, прислівник) глядів (що робив?, дієслово) на (прийменник) маленького (якого?, прикметник) принца (кого?, іменник)  

 

Завдання 8 Спільнокореневі слова

Мова – мовив, промова, мовлення, мовний, змова, промовка, замовив, відмовив, вимова

 

Завдання 9 Як ти зважаєш, чи вдалося принцу приручити лиса? Дивись тут

Інші завдання дивись тут...