Інші завдання дивись тут...

ОРІЄНТОВНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6

ВАРІАНТ I

ХТО ВИШНІ ПОЇВ

 

Завдання 2

І Катруся теж ніколи не бачила, щоб птахи ягоди їли. Ось гойдатися на вишневих гілочках вони люблять. Гілочка тоненька, гнучка, то горобець як учепиться  в неї лапками, як почне розколихуватися. Так Катруся аж ногами затупцює від заздрості.

— Чому я не горобчик, так би гойдалася і гойдалася...

 

І Катруся (велика буква у власній назві) теж ніколи не бачила (не з дієсловом пишемо окремо), щоб птахи ягоди їли. Ось гойдатися на вишневих (бо ви́шня) гілочках вони люблять (знак м’якшення в дієсловах) Гілочка тоненька (суфікс –еньк- прикметника), гнучка, то горобець (знак м’якшення) як учепиться (бо зче́плення, дієслово на –ться)  в неї (прийменник зі займенником пишемо окремо) лапками, як почне розколихуватися (префікс роз-). Так Катруся аж ногами затупцює (префікс дієслова пишемо разом) від заздрості (прийменник з іменником пишемо окремо).

— Чому я не горобчик, так би гойдалася і гойдалася...

 

Завдання 3 Персонажі

Б Катруся, тато, мама

 

Завдання 4 Послідовність подій тексту

5 Здивування Катрусі

1 Мама поскаржилася татові

4 Спостереження за горобцями

6 Смачні вареники

2 Роздуми про горобців

3 Допитлива дівчинка

 

Завдання 6

Дівчинку здивувало, що оси смоктали сік вишеньки.

 

Завдання 7  Звуковий розбір слова пооб'їдали

Б 10 звуків

Міркуємо так

пооб'їдали [п о о б й і д а л и]

 

Завдання 8  Види речень

На тобі, Катрусю, козу бочок, лізь та збирай —> Спонукальне

Ягоди великі, соковиті і ду­же смачні —> Розповідне

Та коли ж вони, кляті, їдять ті ягоди? —> Питальне

 

Завдання 8 Будова слова

Міркуємо так

У слові ягідки основа ягідк- і закінчення –и (змінимо ягідка, ягідці). Корінь ягід- (підберемо спільнокореневі ягода, ягідний). Суфікс –к-

У слові залізла основа –заліз- і особове закінчення в минулому часі –ла. Корінь –ліз- (підберемо спільнокореневе ліз, відліз). Префікс за-

У слові тоненьку основа тоненьк- і закінчення –у (змінимо тоненька, тоненькою). Корінь тон- (підберемо спільнокореневі тонкий, тонкість). Суфікс зменшувальний прикметника –еньк-

 

Завдання 9 Що цікавого ти знаєш про комах?

Інші завдання дивись тут...