Інші завдання дивись тут...

ОРІЄНТОВНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8

ВАРІАНТ IІ

КУПАЛО

 

Завдання 2

На свято Купала українські хлопці та дівчата на берегах річок та озер співали радісних пісень. Хлопці терли деревом об дерево — добували живий вогонь». І розпалювали високі багаття.

Вважали, чим вищим буде полум'я, тим вищими будуть у полі хліба. Біля тих багать веселилися: круж­ляли в хороводах, стрибали через вогонь.

 

На свято Купала (велика буква у власній назві) українські (суфікс прикметника –ськ-) хлопці та дівчата на берегах (бо бе́рег) річок та озер співали радісних пісень. Хлопці терли деревом (бо де́рево) об дерево — добували живий (би жи́ти) вогонь». І розпалювали (префікс роз-) високі (бо вись) багаття (подовжений м’який приголосний звук).

Вважали, чим вищим буде полум'я (апостроф), тим вищими будуть (знак м’якшення у дієсловах) у полі хліба. Біля тих багать веселилися (бо ве́село, весе́лий): круж­ляли в хороводах, стрибали (бо стри́бнути) через вогонь.

 

Завдання 3 Свято Купала відзначають

Б у день літнього сонцевороту

 

Завдання 4

Хлопці на свято Купала терли деревом об дерево, щоб добути «живий вогонь»

 

Завдання 5  Послідовність подій у тексті

6 Богові Купалу присвячено тисячі пісень

2 Купало приносив вершину літа і початок жнив

5 Цей квіт запалював сам Купало опівночі в найглухіших лісових нетрях

1 Бог земних плодів Купало – один з найвизначніших слов'янських богів

3 Вважали, чим вищим буде полум’я, тим вищими будуть хліба у полі

4 На Купала жінки виходили в поле, в ліс, на луг збирати трави.

 

Завдання 6 Спільнокореневі слова

Б квітка, квіточка, квітковий, квітнути

Міркуємо так

У першому рядку іменник у різних відмінках: сонце (що?, Н.в.), сонцеві (чому?, Д.в.)

У третьому рідку прикметник у різних відмінках: лісовий (який?, Н.в., одн.), лісових (яких?, Р. в. , мн.)

 

Завдання 7 Частини мови

свято —> іменник

святкувати —> дієслово

святкове —> прикметник

Міркуємо так

Свято (що?, іменник), святкувати (що робити?, дієслово), святкове (яке?, прикметник)

 

Завдання 8 Часи дієслова в множині 

Дієслово

Минулий час, множина

Теперішній час, множина

Майбутній час, множина

стрибати

стрибали

стрибаємо

стрибають

стрибаєте

стрибнуть

стрибатимуть

будуть стрибати

стрибатимете

будете стрибати

стрибнете

стрибатимемо

будемо стрибати

стрибнемо

дарувати

дарували

даруємо

дарують

даруєте

даруватимуть

будуть дарувати

даруватимете

будете дарувати

даруватимемо

будемо дарувати

вмиватися

вмивали

вмиваємося

вмиваються

вмиваєтеся

вмиються

вмиватимуться

будуть вмиватися

вмиємося

вмиватимемося

вмиватиметеся

будете вмиватися

вмиєтеся

будемо вмиватися

Міркуємо так

Минулий час

Вони, ми, ви (що робили?) стрибали, дарували, вмивалися

Теперішній час

Ми (що робимо?) стрибаємо, даруємо, вмиваємося

Ви (що робите?) стрибаєте, даруєте, вмиваєтеся

Вони (що роблять?) стрибають, дарують, вмиваються

Майбутній час

Ми (що робитимемо?, що будемо робити?) стрибатимемо, будемо стрибати, даруватимемо, будемо дарувати, вмиватимемося, будемо вмиватися

Ми (що зробимо?) стрибнемо, вмиємося

Ви (що робитимете?, що будете робити?) стрибатимете, будете стрибати, даруватимете, будете стрибати, даруватимете, будете дарувати

Ви (що зробите?) стрибнете, вмиєтеся

Вони (що робитимуть?, що будуть робити?) стрибатимуть, будуть стрибати, даруватимуть, будуть дарувати, вмиватимуться, будуть вмиватися

Вони (що зроблять?) стрибнуть, вмиються

 

Завдання 9 Про що можуть розмовляти дерева в купальську ніч?

Інші завдання дивись тут...